Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Η λειτουργία του Κτηματολογίου περιλαμβάνει: την οργάνωση / διοίκηση, την τήρηση, την ενημέρωση και την απόδοση των πληροφοριών – προϊόντων του. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Εθνικό Περιφερειακό Τοπικό ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Συγκεντρωτικά Συστήματα Αποκεντρωμένα Συστήματα Ακολουθούν τη διοικητική οργάνωση της χώρας σε περιφερειακό ή / και τοπικό επίπεδο. Δεν ακολουθούν τη διοικητική οργάνωση της χώρας και η αποκεντρωμένη μορφή είναι αυτοτελής. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

3 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Νομική τεκμηρίωση δικαιωμάτων και υποστήριξη μεταβιβάσεων, Τεχνική υποστήριξη του συστήματος μέσω των αποτυπώσεων και της χαρτογράφησης, Καταγραφή της αξίας της γης και φορολόγησή της, Καταγραφή της χρήσης της γης ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) Υπάρχει ένας κεντρικός φορέας, που είτε ανήκει σε κάποιο υπουργείο είτε είναι αυτόνομος, ο οποίος ασχολείται με όλα τα αντικείμενα τα οποία καλύπτει το Κτηματολόγιο σε κάποια χώρα. Υπάρχουν περισσότεροι από ένας φορείς οι οποίοι ασχολούνται με ένα ή περισσότερα αντικείμενα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σε περιφερειακό επίπεδο στις περισσότερες χώρες υπάρχουν συνήθως Κτηματολογικά γραφεία στις πρωτεύουσες των περιφερειών. Ανάλογα με το πλήθος των περιφερειών αυξάνει ή ελαττώνεται ο αριθμός των γραφείων. Ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας ή οικονομικής αυτοδυναμίας των περιφερειών υπάρχει διοικητική ή/και οικονομική αυτοτέλεια και των περιφερειακών Κτηματολογικών Γραφείων σε σχέση με τα κεντρικά. Η τάση που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό είναι να μειώνονται τα περιφερειακά γραφεία (δηλαδή να μην έχουν όλες οι περιφέρειες μιας χώρας από ένα όταν αυτές είναι πολλές στον αριθμό) για λόγους που οφείλονται στο υψηλό επίπεδο εισαγωγής της αυτοματοποίησης σε κάποιες χώρες και της ύπαρξης «κρίσιμης μάζας» εξειδικευμένου προσωπικού. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Νομαρχιακό επίπεδο. Επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά γραφεία εξυπηρέτησης κοινού (property shops). Στο σπίτι μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή του Internet. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

6 ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι υπεύθυνοι φορείς για την λειτουργία του συστήματος πρέπει να είναι περιορισμένοι σε αριθμό με καλύτερη λύση την ύπαρξη ενός μοναδικού φορέα και όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητου από την κρατική μηχανή. Η δομή του Συστήματος πρέπει να είναι αποκεντρωμένη. Το νομοθετικό υπόβαθρο του οργανωτικού σχήματος πρέπει να είναι σταθερό αλλά και ευέλικτο. Τα στελέχη που θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας όλων των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης του συστήματος πρέπει να έχουν σύγχρονη και εξειδικευμένη κατάρτιση. Η εισαγωγή και χρήση ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου επικοινωνιακού και πληροφοριακού συστήματος αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο κάθε Κτηματολογίου. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Η διοικητική οργάνωση της χώρας. Η οργανωτική δομή των υπαρχόντων συστημάτων καταγραφής γης. Η οργάνωση των δικαστηρίων μας χώρας. Η φυσική γεωγραφία μιας χώρας. Το επίπεδο αυτοματοποίησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων. Το επίπεδο τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης. Ο αριθμός και το επίπεδο των διαθέσιμων εξειδικευμένων στελεχών. Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι. Το επίπεδο αποδοχής του Συστήματος από τους επαγγελματίες που σχετίζονται με αυτό και από τους πολίτες. Το πλήθος των αιτήσεων για πράξεις ή παροχή πληροφοριών από το Σύστημα. Το πλήθος των αντικειμένων του συστήματος (γεωτεμάχια, πρόσωπα, δικαιώματα). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Συστήματα που ανήκουν στο δημόσιο και χρηματοδοτούνται από αυτό. Ανεξάρτητοι Οικονομικά Δημόσιοι Φορείς. Πλήρως Ιδιωτικοποιημένα Κτηματολογικά Συστήματα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Με τον όρο τήρηση του Κτηματολογίου εννοείται η διαδικασία εκείνη, η οποία έχει ως σκοπό την διατήρηση των Κτηματολογικών στοιχείων ώστε να είναι αξιοποιήσιμα κάθε χρονική στιγμή χωρίς ελλείψεις και χωρίς οποιαδήποτε καταστροφή ή αλλοίωση στα περιεχόμενά τους. Η λειτουργία της τήρησης υλοποιείται από τον κατάλληλο διοικητικό μηχανισμό, που περιλαμβάνει τις μονάδες λειτουργίας του Κτηματολογίου, οι οποίες είναι τα Κτηματολογικά γραφεία. Η χωροθέτηση των Κτηματολογικών γραφείων, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης του Κτηματολογίου στα πρώτα στάδια της συγκρότησής του. Η τήρηση περιλαμβάνει ακόμη την ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων και τη βελτίωση των κτηματολογικών διαδικασιών. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

10 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τα Κτηματολογικά στοιχεία είναι αξιόπιστα σε κάθε χρονική στιγμή και διαθέσιμα. Η επεξεργασία των Κτηματολογικών στοιχείων επιτρέπεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα γι αυτό το σκοπό άτομα. Τα Κτηματολογικά στοιχεία τηρούνται σε περισσότερα του ενός αντίγραφα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τα στοιχεία του Κτηματολογίου πρέπει σε κάθε χρονική στιγμή να είναι αξιόπιστα και να αποδίδουν με ορθότητα τα εμπράγματα δικαιώματα, που ασκούνται σε κάθε συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο περιέχεται στα αρχεία του, καθώς και την θέση, το σχήμα και το μέγεθός του. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή κάθε αλλαγής (Κτηματολογικής μεταβολής), η οποία επέρχεται στα περιεχόμενα των Κτηματολογικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή καλείται ενημέρωση και τεκμηριώνει το δυναμικό χαρακτήρα του Κτηματολογίου. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

12 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΡΦΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΡΦΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Μπορεί να αφορούν ένα ή περισσότερα ακίνητα, πρόσωπα ή εμπράγματα δικαιώματα. Μπορούν να καταχωρούνται είτε την στιγμή την οποία συμβαίνουν είτε ομαδικά σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή. Η επίδραση κάθε μιας από τις μεταβολές αυτές στα κτηματολογικά στοιχεία είναι επίσης διαφορετική καθώς κάποιες απλά διορθώνουν τα στοιχεία, άλλες προσθέτουν και άλλες διαγράφουν στοιχεία. Είναι δυνατό να αφορούν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και όχι μόνο περιορισμένο αριθμό ακινήτων. Για κάθε μια από αυτές τις αλλαγές πρέπει να έχουν προβλεφθεί αναλυτικά οι διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν και να αυτοματοποιηθούν με τη σύνταξη των κατάλληλων προγραμμάτων (σε ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο Κτηματολόγιο). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

13 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενημέρωση ανάλογα με τη μορφή των βασικών στοιχείων, τα οποία μεταβάλλονται (περιγραφικά /νομικά στοιχεία, χωρικά / μετρητικά στοιχεία). Η πρώτη κατηγορία αφορά στην μεταβολή των στοιχείων των προσώπων, των στοιχείων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και των περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στη μεταβολή των χωρικών δεδομένων των ακινήτων, δηλαδή μεταβολή στο σχήμα και στη θέση των ορίων των ακινήτων. Αυτή η κατηγορία είναι γνωστή διεθνώς με τον όρο mutation. Ενημέρωση με βάση τη χρονική στιγμή ενημέρωσης (άμεση ή ομαδική ενημέρωση). Ενημέρωση με βάση την επίδραση της μεταβολής στα στοιχεία (διόρθωση, προσθήκη ή διαγραφή). Ενημέρωση ανάλογα με το πλήθος των αντικειμένων (ένα αντικείμενο, περιορισμένος αριθμός αντικειμένων, σημαντικός αριθμός αντικειμένων ευρύτερης περιοχής). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Διόρθωση στοιχείων Σύσταση, κατάργηση, αλλοίωση εμπράγματου δικαιώματος Μεταβίβαση κυριότητας Κληρονομιά ή Δωρεά Ακινήτων Ενοποίηση Ακινήτων. Κατάτμηση Ακινήτου Δόμηση Ακινήτου - Κατεδάφιση Κτιρίου - Προσθήκη ορόφου(ων) Μεταβολή χρήσης ακινήτου Μεταβολή της αξίας ενός ή περισσοτέρων ακινήτων Μετονομασία οδού Μεταβολή κτηματολογικών ή/και διοικητικών ορίων Συνένωση Δήμων ή / και Κοινοτήτων Σύνταξη πράξης τακτοποίησης Ένταξη περιοχών σε σχέδιο πόλης ή αναθεώρηση υπάρχοντος σχεδίου πόλης. Αναδασμός Κατασκευή τεχνικού έργου κ. ά. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

15 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) Το Κτηματολόγιο ως Σύστημα Πληροφοριών θα αποδίδει σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του μια σειρά από ενημερωμένες πληροφορίες (περιγραφικές ή / και χωρικές) για τα ακίνητα, τα πρόσωπα και τα εμπράγματα δικαιώματα. Επίσης με βάση αυτά τα στοιχεία μπορούν να προκύψουν και άλλες πληροφορίες στατιστικής φύσης ή χαρτογραφικής μορφής, που θα προκύψουν από την επεξεργασία των πρωτογενών πληροφοριών (π.χ. ταξινομήσεις χρήσεων, πίνακες αξιών ανά περιοχές, ταξινομήσεις μεγεθών γεωτεμαχίων κ.λ.π.). Ακόμη το Κτηματολόγιο ανάλογα με τη μορφή των περιεχομένων στοιχείων μπορεί να στηρίξει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, την παραγωγή τίτλων και υποστήριξη των μεταβιβάσεων, την στήριξη της κτηματικής πίστης (υποθήκες, δάνεια), τον σχεδιασμό των χρήσεων γης κ.λ.π. με βάση τις πληροφορίες του. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

16 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Με την παροχή των πληροφοριών το Κτηματολόγιο μπορεί να στηρίξει και την οικονομική του αυτοδυναμία, καθώς αυτές οι πληροφορίες (κτηματολογικά προϊόντα) θα παρέχονται με αντίστοιχη είσπραξη τέλους από τους απαιτούντες την πληροφορία (πελάτες – χρήστες του συστήματος). Η οικονομική αυτοδυναμία του Κτηματολογίου επίσης θα στηριχθεί στην απόδοση σ’ αυτό από το Δημόσιο ενός τμήματος από την φορολογία των μεταβιβάσεων των ακινήτων και την φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Εκτός από τα έσοδα, τα οποία δημιουργούνται από την άμεση εκμετάλλευση του συστήματος (τέλη παροχής πληροφοριών, ποσοστά από τη φορολογία, πώληση προϊόντων) και τα οποία στηρίζουν στο μέλλον κάθε προσπάθεια για επέκταση, βελτίωση και λειτουργία του συστήματος, το Κτηματολόγιο αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την δημιουργία εσόδων τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τα πρόσωπα, τα οποία ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε σκοπό να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις Κτηματολογικές πληροφορίες, καλούνται Χρήστες του Κτηματολογίου. Οι χρήστες του Κτηματολογίου μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα (ιδιοκτήτες, πρόσωπα υπέρ των οποίων ασκούνται διάφορα βάρη, νομικοί, επενδυτές, μελετητές, κ.λ.π.), ιδιωτικοί φορείς (εταιρείες, επενδυτικοί όμιλοι, μελετητικά γραφεία κ.λ.π.) ή δημόσιοι φορείς (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.). Η καταγραφή των διαφορετικών χρηστών και των συγκεκριμένων αναγκών τους σε Κτηματολογικές Πληροφορίες αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη στις διαδικασίες σχεδιασμού και συγκρότησης ενός Κτηματολογικού Συστήματος. Η μελέτη των αναγκών των χρηστών στις διαδικασίες δόμησης του Κτηματολογίου εντοπίζεται στον τρόπο και το ρυθμό απόδοσης των πληροφοριών και όχι τόσο στο περιεχόμενό τους. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

18 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ το αντικείμενο της ασχολίας τους, το πλήθος των αντικειμένων για τα οποία ενδιαφέρονται, η συχνότητα απόδοσης πληροφοριών, η μορφή απόδοσης των πληροφοριών, η ακρίβεια και η κλίμακα απόδοσης των πληροφοριών ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τίτλοι – Πιστοποιητικά Κτηματολογικοί Πίνακες Κτηματολογικοί Χάρτες και αποσπάσματα Άλλα Προϊόντα (θεματικές πληροφορίες, στατιστικές επεξεργασίες, ειδικοί χάρτες κ.λ.π.) Τα προϊόντα του Κτηματολογίου μπορούν να περιορισθούν μόνο από τη δημιουργικότητα των στελεχών του αλλά και των στελεχών του ιδιωτικού τομέα ως προς το περιεχόμενό τους και το σκοπό χρήσης τους. Μερικές φορές όμως περιορίζονται και από νομικές και γραφειοκρατικές ρυθμίσεις, οι οποίες δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της αυτοχρηματοδότησης του συστήματος (π.χ. παροχή πληροφοριών μόνο σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, σύνθετες και δαπανηρές διαδικασίες κ.ο.κ.). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google