Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

2 Β΄ τάξη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών
Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider).

3 Εικόνα 4.6: Σύνδεση δυο υπολογιστών μέσω σταθερής τηλεφωνίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Εικόνα 4.6: Σύνδεση δυο υπολογιστών μέσω σταθερής τηλεφωνίας. Εικόνα 4.7: Πίσω από ένα ΑΤΜ κρύβεται ένας Η/Υ που συνδέεται με το δίκτυο των Η/Υ της Τράπεζας.

4 Πλεονεκτήματα δικτύων
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN),μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Πλεονεκτήματα δικτύων Επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών και ανταλλαγή δεδομένων. Διαμοιρασμός εξοπλισμού, προγραμμάτων και δεδομένων του δικτύου. Εξοικονόμηση Χρημάτων. Παροχή υψηλής αξιοπιστίας Ευκολία Επέκτασης

5 τα είδη δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). τα είδη δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν Τοπικό δίκτυο (LAN-Local Area Network) Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN-Wide Area Network)

6 Εικόνα 4.8: Μια αναπαράσταση του Διαδικτύου
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Διαδίκτυο - Internet Εικόνα 4.8: Μια αναπαράσταση του Διαδικτύου

7 Εικόνα 4.9: Η αρχιτεκτονική «πελάτη-εξυπηρέτη»
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Εικόνα 4.9: Η αρχιτεκτονική «πελάτη-εξυπηρέτη»

8 Τρόπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Τρόπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο Για τη σύνδεση ενός υπολογιστή ή ενός δικτύου στo Διαδίκτυο απαιτούνται: μια τηλεφωνική γραμμή (ενσύρματη ή ασύρματη). Ανάλογα με την ταχύτητα επικοινωνίας που θέλουμε, επιλέγουμε και την τηλεπικοινωνιακή γραμμή (π.χ. ISDN, ADSL). η κατάλληλη συσκευή σύνδεσης του υπολογιστή ή του δικτύου με την τηλεπικοινωνιακή γραμμή (π.χ. μόντεμ). η δυνατότητα σύνδεσης μέσω Πάροχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP-Internet Service Provider).


Κατέβασμα ppt "Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google