Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

2 Η κινητΗ τηλεφωνΙα ςτη ζωh μας
Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, όχι μόνο ως ένα απλό μέσο επικοινωνίας αλλά, ως επαγγελματικό εργαλείο και ως μέσο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών ψυχαγωγίας

3 Για να είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ασύρματων δικτύων, τα οποία αποτελούνται από σταθμούς βάσεις και τις αντίστοιχες κεραίες τους

4 Το κινητΟ τηλΕφωνο και η λειτουργΙα του
Το κινητό τηλέφωνο είναι ένας ασύρματος πομποδέκτης που μετατρέπει τη φωνή και τα σήματα δεδομένων σε ραδιοκύματα.

5 Κάθε φορά που πραγματοποιείται μία κλήση, εκπέμπονται ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητική ενέργεια) από το κινητό μας προς την πλησιέστερη κεραία κι αντίστροφα

6 Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από το κινητό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με την κεραία, εξαρτάται από την απόσταση από την κεραία

7 Η κινητΗ τηλεφωνΙα Εχει ςχΕςη με τη ραδιενΕργεια;
Καμία σχέση!!! Η ραδιενέργεια είναι μια μορφή ιονίζουσας ακτινοβολίας. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας μέχρι 300GHz αποτελούν μη ιονίζουσα ακτινοβολία.

8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

9

10 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ;
Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (ή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) αποτελείται από κύματα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, τα οποία διαδίδονται (ακτινοβολούνται) στον ελεύθερο χώρο.

11 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εμφανίζονται με πολλές διαφορετικές μορφές όπως, τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το ορατό φως. Επίσης οι ακτίνες X αποτελούν μορφές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός.

12 Τα κΥρια χαρακτηριςτικΑ των ηλεκτρομαγνητικΩν κυμΑτων εΙναι:
το μήκος κύματος, δηλαδή η απόσταση που καλύπτεται από ένα κύκλο του κύματος, η συχνότητα, δηλαδή ο αριθμός των κύκλων του κύματος που διέρχονται από ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου.

13 Τα ραδιοκύματα ανήκουν στην κατηγορία των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών καθώς δεν είναι ικανά να διασπάσουν χημικούς δεσμούς ή να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από άτομα, προκαλώντας ιοντισμό της ύλης όπως η ραδιενέργεια (ακτίνες X , ακτίνες γ).

14 Η σημαντικότερη εφαρμογή των ραδιοκυμάτων είναι οι τηλεπικοινωνίες
Η σημαντικότερη εφαρμογή των ραδιοκυμάτων είναι οι τηλεπικοινωνίες. Τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα, το σύστημα επικοινωνιών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, οι δορυφορικές επικοινωνίες βασίζονται στη μετάδοση των ραδιοκυμάτων.

15 ΡυθμΟΣ ΕιδικΗΣ ΑπορρΟφηςηΣ SAR
Η ποσότητα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενέργειας ραδιοκυμάτων που απορροφάται από το σώμα ονομάζεται Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης

16 Για τα κινητΑ τηλΕφωνα Ο SAR εκφράζεται σε Watt ανά χιλιόγραμμο μάζας σώματος (W/Kgr) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 W/Kgr τοπικά

17 ΠΩΣ λειτουργεΙ η κινητΗ τηλεφωνΙα
ΠΩΣ λειτουργεΙ η κινητΗ τηλεφωνΙα  Το 1987, στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις Τηλεπικοινωνίες, δημιουργήθηκε το σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM (Global System for Mobile Communications), το οποίο σήμερα λειτουργεί σε περισσότερες από 210 χώρες του κόσμου.

18 Η βασική φιλοσοφία των δικτύων GSM είναι η ραδιοκάλυψη του χώρου, ώστε κάθε στιγμή να είναι δυνατή η σύνδεση των κινητών τηλεφώνων με τους σταθμούς βάσης. Ο κάθε σταθμός βάσης δημιουργεί κυψέλες ραδιοκάλυψης σε μικρές γεωγραφικές περιοχές. Για το λόγο αυτό, το GSM ονομάζεται και κυψελοειδές ή κυψελωτό σύστημα 

19

20 Το μέγεθος μιας κυψέλης εξαρτάται από τον αναμενόμενο αριθμό των χρηστών κινητών τηλεφώνων κάθε περιοχής. Έτσι, σε αραιοκατοικημένες περιοχές (π.χ. αγροτικές), οι κυψέλες είναι μεγάλες, με διάμετρο που μπορεί να ξεπερνάει τα 35 χλμ.

21 Αντίθετα, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως οι μεγαλουπόλεις, οι κυψέλες είναι μικρές και δεν ξεπερνούν τις μερικές εκατοντάδες μέτρα. Αυτό συμβαίνει, διότι στις μεγάλες πόλεις η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα αυξημένη και απαιτούνται περισσότεροι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, μικρότερης όμως εμβέλειας, για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης περιοχής.

22 Κάθε φορά που πληκτρολογείται ένας αριθμός κλήσης, τα τηλεπικοινωνιακά σήματα μεταδίδονται μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον κοντινότερο σταθμό βάσης, από εκεί στα κέντρα διαχείρισης κλήσεων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας

23


Κατέβασμα ppt "ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google