Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

3 Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ ΤηλεπικοινωνίεςΔίκτυαΒασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση του τομέα των ΤΑ/Ε Ψηφιακή σύνδεση Κινητή επικοινωνία Δορυφορική Διασύνδεση ISDN Ευρυζωνικά Δίκτυα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλ. Μεταβίβαση δεδομένων Βιντεοδιάσκεψη

4 2.1 Τηλεπικοινωνίες - υποδομές 2.1.1 Ο ρόλος και η σημασία των τηλεπικοινωνιών στην κτΠ 2.1.2 Η πορεία του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε 2.1.3 Η εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 2.1.4 Η διαμόρφωση της νέας τεχνολογικής βάσης

5 2.1.1 Ο ρόλος και η σημασία των τηλεπικοινωνιών στην κτΠ Οι Τ/Ε αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ΚτΠ: Μέσω των Τ/Ε υποδομών καθίσταται δυνατή η ελεύθερη και ταχεία ροή τεράστιου όγκου ψηφιοποιημένης πληροφορίας Η οποία μέσω των δικτύων διοχετεύεται στον τελικό χρήστη

6 Η ποιότητα Η ποσότητα Και ο χρόνος ανάκτησης της Πληροφορίας Εξαρτάται από τις τεχνολογικές δυνατότητες των Τ/Ε υποδομών και των Ηλεκτρονικών δικτύων

7 Η ελεύθερη πρόσβαση στην Πληροφορία... Εξαρτάται: Ύπαρξη Τ/Ε υποδομών στο σημείο γεωγραφικής εγκατάστασης Την ποιότητα και τις δυνατότητες της Το χαμηλό κόστος πρόσβασης

8 Η ταχεία ανάπτυξη των Τ/Ε Προϋποθέτει την την διάθεση σημαντικών χρηματικών και ανθρώπινων πόρων Την σύμπραξη φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Την δημιουργία ισχυρών οικονομικά κοινοπραξιών με το απαιτούμενο Know How Για αυτούς τους λόγους κρίθηκε σκόπιμη η απελευθέρωση της αγοράς των Τ/Ε την 1/1/98

9 2.1.2 Η πορεία του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε Τα κύρια χαρακτηριστικά των Τ/Ε Μέχρι το 1970: Κρατικά Μονοπώλια Εθνικές Πολιτικές Τ/Ε Παντελής έλλειψη ενιαίας στρατηγικής στην Ευρώπη.

10 ….Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 Η αμερικάνικη Τ/Ε αγορά απορυθμίζεται Η AT&T χάνει το μονοπώλιο της Πλήθος Ιδιωτικών κεφαλαίων εισβάλλουν στην Τ/Ε αγορά των ΗΠΑ Δημιουργείται ανταγωνιστικό καθεστώς με νέες υπηρεσίες και χαμηλότερα τιμολόγια

11 Η επίδραση της απορύθμισης... Η επίδραση της αμερικάνικης απορύθμισης στην Ευρώπη ήταν καταλυτική Η Τ/Ε αγορά του Βορείου Ατλαντικού ήταν της τάξης των 2δις Δολαρίων. Η μείωση των τιμών κλήσης από Αμερική σε Ευρώπη, είχε σαν αποτέλεσμα: να είναι προτιμότερο να μας καλούν από Αμερική παρά εμείς να καλούμε

12 …Ο πόλεμος των τιμολογίων μόλις είχε αρχίσει Η Ευρώπη έπρεπε να αντιδράσει καθώς Συνειδητοποιούσε πως υποχωρούσε συνεχώς το μερίδιο της σε μια μεγάλη αγορά. Τα έσοδα των Ευρωπαϊκών Τ/Ε κινδύνευαν με συρρίκνωση. Χιλιάδες Θέσεις εργασίας κινδύνευαν Η αμερικάνικη κυριαρχία στις Τ/Ε ήταν προ των θυρών

13 Η αντίδραση της Ευρώπης Εκείνη την εποχή (1982-85) μπαίνουν οι βάσεις για την ενιαία εσωτερική αγορά Ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων - κεφαλαίων - εμπορευμάτων. Επίτευξη Πολιτικής συναίνεσης από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών για τις προωθούμενες αλλαγές. Κατανόηση της αναγκαιότητας για τον σχεδιασμό μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις Τ/Ε.

14 Η δημιουργία του ενιαίου Κοινοτικού Χώρου στις Τ/Ε Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού χώρου επιτυγχάνεται με: –Την εναρμόνιση Τ/Ε προτύπων, προϊόντων και υπηρεσιών. –Την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προσπαθειών για την ανάπτυξη Τ/Ε εφαρμογών. –Την δημιουργία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου

15 Στην δεκαετία του ‘90.. Οι τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη απελευθερώνονται από τα κρατικά μονοπώλια. Πλήθος ιδιωτικών κεφαλαίων σχεδιάζουν την είσοδο τους στη νέα αγορά Παρατηρείται οργασμός συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ εταιριών του Τ/Ε τομέα. Δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος –Νέες υπηρεσίες, προϊόντα, εφαρμογές –Μείωση των τιμολογίων ιδιαίτερα στις διεθνής κλήσεις.

16 2.1.3 Η εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Η συνεχής αύξηση της ζήτησης Τ/Ε προϊόντων. Η απελευθέρωση των Τ/Ε και η μείωση του κόστους των υπηρεσιών Η προσφορά νέων υπηρεσιών Είχαν σαν αποτέλεσμα την συνεχή εξέλιξη του τομέα των Τ/Ε Η αποτύπωση της εξέλιξης Από την αναλογική, στην ψηφιακή, στην κινητή, στην δορυφορική επικοινωνία.

17 2.1.4 Η διαμόρφωση της νέας τεχνολογικής βάσης Ο τομέας της πληροφορικής Προϊόντα Πληροφορικής Η/Υ, Περιφερειακά, αναλώσιμα, κλπ Εφαρμογές Πληροφορικής Επαγγελματικές, οικιακές, κλπ Τομέας Πληροφορικής

18 ….Ο τομέας των επικοινωνών Ο Τομέας των Τ/Ε Τ/Ε Συσκευές Τ/Ε υπηρεσίες Ψηφιακά, δορυφορικά, Κινητά δίκτυα τηλεφωνίας

19 Η σύγκλιση των τομέων της πληροφορικής και των Τ/Ε Τομέας Πληροφορικής Τομέας των Τ/Ε Τομέας Τηλεματικής Οπτικοακουστικός Τομέας Νέα Τεχνολογική Βάση

20 Η νέα τεχνολογική βάση διευρύνει τους ορίζοντες.. Το νέο συγκλισιακό καθεστώς καλύπτει πλήθος εφαρμογών στους τομείς της ενημέρωσης της εκπαίδευσης της έρευνας της εργασίας της επικοινωνίας της διασκέδασης της ψυχαγωγίας Η σύγκλιση της Πληροφορικής των Τ/Ε και του Οπτικοακουστικού τομέα αποτελεί την βάση δημιουργίας της ΚτΠ.

21 2.2 Τα δίκτυα 2.2.1 Ο ρόλος και η σημασία των δικτύων 2.2.2 Το ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN). 2.2.3 Τα Ευρυζωνικά δίκτυα

22 2.2.1 Ο ρόλος και η σημασία των δικτύων Στην ΚτΠ τα δίκτυα αποτελούν τις ηλεκτρονικές Λεωφόρους μέσω των οποίων η ψηφιοποιημένη πληροφορία διαχέεται προς τον τελικό χρήστη. Η ταχεία, ασφαλής, και οικονομική πρόσβαση στην πληροφορία Αποτελεί την μέγιστη προτεραιότητα της εποχής μας. Είμαστε στην εποχή των δικτύων.

23 2.2.2 Το ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN). Αποτελεί την Φυσική συνέχεια της εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας Το ISDN διασφαλίζει Υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων Την λειτουργία πολλαπλών ψηφιακών καναλιών σε πραγματικό χρόνο. Χαμηλό κόστος εγκατάστασης.

24 2.2.3 Τα Ευρυζωνικά δίκτυα Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας Η εισαγωγή των οπτικών ινών Η εξέλιξη της δορυφορικής επικοινωνίας Συνέτειναν στην δημιουργία μιας ομοιογενούς δικτυακής υποδομής Με αποτέλεσμα την δημιουργία των δικτύων ευρείας Ζώνης Βελτιώνοντας σημαντικά την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και βελτιώνοντας την σχέση κόστους απόδοσης.

25 2.3 Οι βασικές Υπηρεσίες 2.3.1 Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2.3.2 Η ηλεκτρονική μεταβίβαση Αρχείων 2.3.3 Βιντεοδιάσκεψη - Υπηρεσίες πολυμέσων

26 2.3.1 Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-Mail). Παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών, ηχητικών και οπτικών μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών του Παγκόσμιου Διαδικτύου Διευκολύνοντας την ανθρώπινη επικοινωνία Xωρίς επιπρόσθετο κόστος.

27 2.3.2 Η ηλεκτρονική μεταβίβαση Αρχείων (EDI) Η υπηρεσία αυτή Επιτρέπει την μεταβίβαση μέσω των δικτύων μεγάλων αρχείων δεδομένων και προγραμμάτων λογισμικού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα Χωρίς επιπρόσθετο κόστος Συμβάλλοντας στην μείωση των λειτουργικών δαπανών.

28 2.3.3 Βιντεοδιάσκεψη - Υπηρεσίες πολυμέσων Η υπηρεσία αυτή Δίνει την δυνατότητα σε δύο ή περισσότερους χρήστες να έλθουν σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός εικονικού διαδραστικού περιβάλλοντος συνεργασίας

29

30


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google