Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 1 Κ1: Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής Κ2: Το τεχνολογικό πλαίσιο των αλλαγών Κ3: Η νέα οικονομία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 1 Κ1: Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής Κ2: Το τεχνολογικό πλαίσιο των αλλαγών Κ3: Η νέα οικονομία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ενότητα 1 Κ1: Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής Κ2: Το τεχνολογικό πλαίσιο των αλλαγών Κ3: Η νέα οικονομία

3 Κεφάλαιο 1 Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής. 1.1 Η νέα τεχνολογική εποχή 1.2 Η αναδυόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας 1.3 Η νέα οικονομική και οικονομική πρόκληση.

4 Το τέλος της βιομηχανικής εποχής •Το τέλος της βιομηχανικής εποχής •ποια ήταν τα βασικά της χαρακτηριστικά; •Η αντικατάσταση της ανθρώπινης μυϊκής δύναμης από τη μηχανή •Δημιουργία εργοστασίων - Αστικών κέντρων •Το χειροποίητο προϊόν αντικαθίσταται από το βιομηχανικό •Ο πρωτογενής τομέας συρρικνώνεται και παρατηρείται γιγάντωση του τομέα της μεταποίησης. •Μετεξέλιξη του ρόλου του εργαζόμενου: χρησιμοποιεί εργαλεία και γνώσεις για να κατασκευάσει ένα προϊόν. •Η μηχανή παρεμβαίνει ανάμεσα στον δημιουργό και το δημιούργημα •Δόμηση συμπληρωματικών υπηρεσιών (τράπεζες ασφάλειες μεταφορές) •Προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής παρατηρείται μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος. •Τεράστια συσσώρευση κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα

5 Η εποχή των τεχνολογικών αυτοματισμών •Μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης και ευφυίας αντικαθίσταται από τις μηχανές •Η μηχανή δεν κατασκευάζει μόνο προϊόντα αλλά διενεργεί και τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο. •Το τελικό προϊόν γίνεται τεχνολογικά πιο προηγμένο, ποιοτικά ελεγμένο με βάση τα διεθνή standards •Ο δημιουργός απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το δημιούργημα. •Τεράστια συσσώρευση χρηματικών και τεχνολογικών πόρων.

6 Η εποχή της παγκοσμιοποίησης •Ο ανταγωνισμός είναι διεθνής καθώς έχει υπερβεί τα όρια των εθνών κρατών. •Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την ασφαλή και ταχεία μεταφορά τεράστιων χρηματικών ποσών μεταξύ απομακρυσμένων χωρών. •Μια ενιαία καταναλωτική συνείδηση •Μια ενιαία οικονομική και νομισματική πολιτική •Όλα δείχνουν πως έχουν μπει οι βάσεις για την δημιουργία της ενιαίας παγκόσμιας αγοράς.

7 Η νέα εποχή των υπολογιστών •Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών διαπερνά το σύνολο σχεδόν των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. •Οι Η/Υ βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογικής εξέλιξης. •Από εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία μετατράπηκαν σε απαραίτητα μέσα για την εργασία, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την διασκέδαση του σύγχρονου ανθρώπου. •Η γνώση και η χρήση Η/Υ αποτελεί βασικό πλέον προσόν προκειμένου να υποστηριχθεί η ένταξη ενός ατόμου στην αγορά εργασίας.

8 1.2 Η αναδυόμενη Κοινωνία της πληροφορίας. •Η Κοινωνία της Πληροφορίας μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ανεπτυγμένων κρατών σε ολόκληρο τον κόσμο. •Η ευρωπαϊκή και η αμερικάνικη προσέγγιση για την νέα εποχή. •Δομείται το νέο κοινωνικό - εργασιακό και οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. •Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας και η δικτύωση των Η/Υ ανατρέπει τις βασικές αρχές και αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε όλη η προηγούμενη περίοδος.

9 •Η βασική σχέση ανθρώπου πληροφορίας ανατρέπεται •Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος πήγαινε προς τις πηγές των πληροφοριών οι οποίες ήταν αποθηκευμένες σε κάποιο γεωγραφικό σημείο του πλανήτη. •Για αυτό τον λόγο μας ενδιέφερε η διάνοιξη χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων λεωφόρων με δυνατότητα ταχεία ς και ασφαλούς μεταφοράς των ανθρώπων προς τους διάφορους προορισμούς. •Σήμερα ο άνθρωπος αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω δια.δικτυωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί από τον έναν προορισμό στον άλλον. •Για αυτό και σήμερα μας ενδιαφέρει η,η ταχύτητα και η ασφάλεια των μεταφερόμενων δεδομένων στα δίκτυα και τις ηλεκτρονικές λεωφόρους.

10 1.3 Η νέα οικονομική και κοινωνική πρόκληση •Στα πλαίσια διαμόρφωσης της νέας εποχής δημιουργούνται σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς. •Αυτοί που θα κατανοήσουν το μέγεθος και την σημασία των επερχόμενων αλλαγών θα αποτελέσουν την προμετωπίδα των ραγδαίων αλλαγών που θα συντελεστούν, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και τα ανάλογα οφέλη. •Αυτό συνεπάγεται σημαντικές ανατροπές του μέχρι τώρα σκηνικού, τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο.

11 •Προσδοκίες για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που έχει την δυνατότητα (μορφωτική και οικονομική) να ακολουθήσει τις νέες αλλαγές. • Προβληματισμοί για την πλειονότητα των κοινωνικών στρωμάτων, των μεμονωμένων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι •δυσκολεύονται να κατανοήσουν το πλαίσιο των αλλαγών •δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να παρακολουθούν τις εξελίξεις. •Συνεχίζουν να λειτουργούν με εργαλεία και μεθόδους που αντανακλούν σε ένα κόσμο που χάνεται σιγά σιγά στο βάθος της αέναης εξέλιξης.

12 Κεφάλαιο 2: Το τεχνολογικό πλαίσιο των αλλαγών •2.1 Ο ρόλος και η σημασία των τηλεπικοινωνιών. •2.2 Οι βασικές υπηρεσίες

13 2.1 Ο ρόλος και η σημασία των τηλεπικοινωνιών •Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν – την σπονδυλική στήλη των επερχόμενων αλλαγών. –Την βάση στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας Με στόχο Την διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου θα αποτελεί •Η ανάδειξη της Πληροφορίας ως ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας.

14 •Η σημασία των τηλεπικοινωνιών έγκειται στο ότι μέσω αυτών θα καταστεί δυνατή η ελεύθερη και ταχεία ροή τεράστιου όγκου πληροφοριών μέσω των δικτύων στον τελικό χρήστη.

15 2.2 Οι βασικές Υπηρεσίες •Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο •Η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων •Η βιντεοδιάσκεψη

16 2.3 Το παγκόσμιο διαδίκτυο •Η δεκαετία του ‘90 σημαδεύεται από την έκρηξη των διαδικτυωμένων Η/Υ •Το Internet ενσωματώνει λειτουργικά χιλιάδες τοπικά και περιφερειακά δίκτυα, παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και αμέτρητες πηγές πληροφόρησης. •Αποτελεί το μέσο πρόσβασης για αμέτρητες πηγές δεδομένων. •Συνδέει τους χρήστες μεταξύ τους •Βάζει τις βάσεις της παγκόσμιας οικονομίας, της ψηφιακής κοινωνίας.

17 Κεφάλαιο 3 Η νέα οικονομία •3.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία. •3.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας ψηφιακής οικονομίας. •3.3 Οι κυριότερες εφαρμογές της νέας οικονομίας.

18 3.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία •Το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε –Γιγάντωση της βαριάς βιομηχανίας και την μαζική παραγωγή προϊόντων και αγαθών ευρείας κατανάλωσης. –Την εκμηχάνιση και την εισαγωγή αυτοματισμών στην παραγωγική διαδικασία. –Την ανάπτυξη τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. –Την εμφάνιση νέων μεθόδων χρηματοδότησης των επενδύσεων –Την συνεχή αναδιαμόρφωση των συστημάτων παραγωγής

19 •Η βιομηχανική και αργότερα η πρώιμη τεχνολογική επανάσταση δεν εφαρμόστηκε με τον ίδιο ρυθμό από χώρα σε χώρα. •Το κριτήριο για την συμμετοχή μιας χώρας στην βιομηχανική εποχή ήταν η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών και η δυνατότητα αξιοποίησης των. •Παρατηρείται συσσώρευση κεφαλαίου σε Εθνικό επίπεδο. •Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου - Πολυεθνικές επιχειρήσεις. •Διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δράσης - Δημιουργία και ανάπτυξη του υπερεθνικού κεφαλαίου. •Αναγκαιότητα για την δημιουργία υπερεθνικών οικονομικών και πολιτικών θεσμών και οργάνων ελέγχου. •Τάσεις παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. •Ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Σύγκλιση των δύο τομέων - Τηλεματική. •Δημιουργία της νέας τεχνολογικής βάσης: Σύγκλιση της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών και του οπτικοακουστικού τομέα. •Δικτύωση Η/Υ - Παγκόσμιο Διαδίκτυο - απελευθέρωση των δυνατοτήτων •Παγκόσμια ψηφιακή Ηπειρος- Ραγδαίες αλλαγές (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές) •Ανακατανομή του πλούτου

20 •Η πορεία της μετάβασης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. •Σύγκρουση των δομών της παλιάς και της νέας οικονομίας. •Αποτελέσματα : –Αποβιομηχάνιση ολόκληρων περιοχών –Αποδιάρθρωση συμπληρωματικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. –Απαξίωση εργασιακών ειδικοτήτων, γνώσεων και προσόντων. •Οι επιχειρήσεις που έλαβαν τα μηνύματα των καιρών και προσάρμοσαν τις δομές αλλά και τις αντιλήψεις τους δείχνουν να κερδίζουν το στοίχημα της επιβίωσης. •Οι εργαζόμενοι καλούνται να αναβαθμίζουν συνεχώς τα γνωστικά τους προσόντα προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. •Το κράτος προσπαθεί να δομήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να εντάξει με τον πλέον ομαλό τρόπο τις τρομακτικές αυτές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών του

21 3.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας οικονομίας. •Η νέα οικονομία τόσο ως έννοια όσο και ως περιεχόμενο, •δεν περιορίζεται απλά και μόνο στην βιομηχανία των επικοινωνιών και των πληροφοριών, •αλλά διαχέεται στο σύνολο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

22 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας. •Η νέα οικονομία στηρίζεται στην γνώση. –Η τεχνολογική αλλαγή απαξιώνει μα ταχύτατο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες επιχειρηματιών και εργαζομένων. –Αναγκαιότητα δόμησης θεσμών δια βίου κατάρτισης. •Η νέα οικονομία στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

23 •Η νέα οικονομία έχει ως βάση της το διαδίκτυο •Απευθύνεται στη νέα παγκόσμια ψηφιακή αγορά σε πραγματικό χρόνο. •Η νέα οικονομία καταργεί τους μεσάζοντες. •Η νέα οικονομία δημιουργεί νέους μεσάζοντες. •Η νέα οικονομία στηρίζεται στην καινοτομία και την αμεσότητα.

24 3.3 Οι κυριότερες εφαρμογές της νέας οικονομίας. •Το ηλεκτρονικό εμπόριο. –B2B–B2B –B2C–B2C •Η τηλεργασία. •Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση. •Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση. –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης. –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας. –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών

25

26


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 1 Κ1: Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής Κ2: Το τεχνολογικό πλαίσιο των αλλαγών Κ3: Η νέα οικονομία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google