Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 6ο κεφάλαιο αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες να προβεί μία επιχείρηση στα πρώτα βήματα δημιουργίας της.

3 Σκοπός 6ου κεφαλαίου Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγραφούν: Η νομική μορφή της εταιρείας Τα γενικά στοιχεία της «εικονικής επιχείρησης» Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Η Αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παράγονται Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Θεσμικό πλαίσιο - νομοθεσία

4 Τα 11 βήματα σύστασης Α.Ε Σχέδιο καταστατικού
Προέγκριση επωνυμίας από Επιμελητήριο Καταβολή γραμματίου προείσπραξης στο δικηγορικό σύλλογο Υπογραφή Καταστατικού από συμβολαιογράφο Έλεγχος επωνυμίας από το οικείο επιμελητήριο Καταβολή Φ.Σ.Κ στην ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ Πληρωμή παραβόλου σε Δ.Ο.Υ Κατάθεση ποσού υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού Έγκριση σύστασης εταιρείας από την Νομαρχία Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ Εγγραφή στο Επιμελητήριο και θεώρηση στοιχείων στο ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ

5 Διάγραμμα Ανώνυμης Εταιρείας

6 Τα 7 βήματα σύστασης Ο.Ε & Ε.Ε
Προέγκριση επωνυμίας από το οικείο Επιμελητήριο Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού-Καταστατικού Έλεγχος επωνυμίας από το οικείο Επιμελητήριο Καταβολή Φ.Σ.Κ στην Δ.Ο.Υ έδρας της εταιρείας Πληρωμή παραβόλου στο Ταμείο Πρόνοιας δικηγόρων και Ταμείο Νομικών Έλεγχος των στοιχείων από το Πρωτοδικείο έδρας της εταιρείας Εγγραφή της Ο.Ε στο οικείο επιμελητήριο και θεώρηση στοιχείων, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ έδρας της επιχείρησης, προκειμένου να δοθεί η άδεια έναρξης εργασιών.

7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο.Ε & Ε.Ε

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γενικά στοιχεία νεοϊδρυθείσας εταιρείας Προσωπικά στοιχεία υποψήφιου επιχειρηματία Συμμετέχοντες στην υπό ίδρυση εταιρεία, θέσεις-ειδικότητες που θα αναλάβουν Οργανόγραμμα (τμήματα διαχείρισης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στην εταιρεία)

9 Επιχειρηματικό Σχέδιο «Εικονικής Επιχείρησης»
Τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι τα εξής: Φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την ανάληψη του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας Σκοπός επιχειρηματικού σχεδίου Στόχοι της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο Τρόπος χρηματοδότησης Πρωτοτυπία και καινοτομία

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ Είναι απαραίτητο να γίνει μία «χαρτογράφηση» της αγοράς μέσα στην οποία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Συγκεκριμένα: Αιτιολόγηση της επιλογής του τόπου εγκατάστασης της «εικονικής επιχείρησης» Τμηματοποίηση της αγοράς - προσδιορισμός της αγοράς στόχου (target group) Συνθήκες ανταγωνισμού Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου - θέση της εταιρείας SWOT ANALYSIS: ανάλυση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών.

11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα αγαθά τα οποία θα παράγει η «εικονική επιχείρηση». Ανάλογα το είδος της επιχείρησης αυτό που προσφέρει μπορεί να είναι υπηρεσίες (π.χ ένα γυμναστήριο ή ένα SPA) ή προϊόντα που προκύπτουν από παραγωγική διαδικασία (π.χ μία εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας)

12 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κάνουμε ιδιαίτερη μνεία σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα πλέγμα ενεργειών έτσι ώστε να παραχθεί το προϊόν της «εικονικής επιχείρησης». Ειδικότερα, αναλύονται: Παραγωγική διαδικασία Μηχανολογικός εξοπλισμός Στρατηγικές συνεργασίες Ανθρώπινο δυναμικό

13 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αναφέρεται στα χρήματα που θα ξοδέψει η επιχείρηση προκειμένου να αρχίσει την παραγωγική διαδικασία. Αναλύονται οι τρόποι εξεύρεσης των πόρων που είναι απαραίτητοι (π.χ τι ποσοστό θα καλυφθεί με δάνειο ή χρηματοδότηση από τους εταίρους) και τέλος υπολογίζονται τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη που προσδοκά ότι θα έχει η «εικονική επιχείρηση» τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Επιγραμματικά η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνει τον υπολογισμό του: Κόστους προτεινόμενης επένδυσης Το χρηματοδοτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί Προσδοκώμενα στοιχεία Εσόδων και Κόστους, αναμενόμενα Κέρδη


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google