Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ (F.A.Q.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

2 2 Συχνές ερωτήσεις Δεν υπάρχει όριο. Αξιολογείται η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού Έχει καθοριστεί ανώτατο ή κατώτατο όριο για τον Προϋπολογισμό;

3 3 Συχνές ερωτήσεις Ο τρόπος χρηματοδότησης θα συνυπολογιστεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης (λαμβάνοντας υπόψη την ιδιωτική χρηματοδότηση) Σ’ αυτό το στάδιο χρηματοδοτούνται μόνο μελέτες ωρίμανσης των βραβευμένων Π.Κ.Σ.Α. Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης είναι η κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού και η άντληση νέων ιδεών για αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό των νέων δομών και Προγραμμάτων Τι είδους χρηματοδότηση θα έχουν οι υποβαλλόμενες προτάσεις ;

4 4 Συχνές ερωτήσεις Δήλωση πρόθεσης (τεκμηριωμένης και εξασφαλισμένης) για επένδυση, με 100% συμμετοχή ιδιωτικών πόρων, η οποία θα εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της πρότασης Δήλωση πρόθεσης αξιοποίησης μηχανισμών κρατικών ενισχύσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος, ΣΔΙΤ, άλλο καθεστώς ενίσχυσης, κλπ.) Η Πρόθεση συμμετοχής των ιδιωτών μπορεί να λάβει δύο μορφές :

5 5 Συχνές ερωτήσεις Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό, ούτε βέλτιστος αριθμός. Στόχος είναι η συνεργασία αντιπροσωπευτικών Φορέων (εταίρων) της περιοχής παρέμβασης Υπάρχει περιορισμός ή βέλτιστος αριθμός εταίρων που θα συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα ;

6 6 Συχνές ερωτήσεις Ενδέχεται να ακολουθήσει ειδικότερος προσδιορισμός της νομικής μορφής των εταιρικών σχέσεων και των Φ.Δ.Σ.Ε., καθώς και εξειδίκευση του πλαισίου υλοποίησης-παρακολούθησης-διαχείρισης και ελέγχου των Συνολικών Επιχορηγήσεων, αλλά θα πρέπει στην πρόταση να περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης του όλου σχεδίου Ισχύον θεσμικό πλαίσιο: άρθρα 42-43 του Γεν. Καν. (ΕΚ) 1083/2006 Ποια θα είναι η μορφή του Φορέα Διαχείρισης των Π.Κ.Σ.Α.;

7 7 Συχνές ερωτήσεις Το φάσμα των επιλέξιμων δράσεων είναι ευρύ Εξαρτάται από το περιεχόμενο του Π.Κ.Σ.Α. Απαιτείται η τεκμηρίωσή τους Πρέπει να καλύπτονται τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης Πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα για την 4 η Προγραμματική Περίοδο Ποιες δράσεις/δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες;

8 8 Συχνές ερωτήσεις Δημόσια έργα του προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α. μπορούν να υλοποιηθούν με τη μορφή Σ.Δ.Ι.Τ. με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Δύνανται δημόσια έργα να υλοποιηθούν με τη μορφή Σ.Δ.Ι.Τ.;

9 9 Επικοινωνία Helpdesk: globalgrants@mou.grglobalgrants@mou.gr www://ggea.gr/globalgrants Για την προγραμματική περίοδο 2007-13: www://ggea.gr/programper4


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google