Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχόλια και προτάσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση RTN προγραμμάτων… Congratulations! You got a new RTN Project… Σίσσυφος: ο ΕΥ του προγράμματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχόλια και προτάσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση RTN προγραμμάτων… Congratulations! You got a new RTN Project… Σίσσυφος: ο ΕΥ του προγράμματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχόλια και προτάσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση RTN προγραμμάτων… Congratulations! You got a new RTN Project… Σίσσυφος: ο ΕΥ του προγράμματος

2 Δυσκολία εύρεσης αλλοδαπών μεταδιδακτόρων ερευνητών Σύστημα διαφήμησης διαθέσιμων θέσεων Προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων Σημεία επαφής ενδιαφερομένων Κίνητρα στους ξένους επιστήμονες για εργασία στο ίδρυμα Προβολή των πολιτιστικών και τουριστικών θελγήτρων της περιοχής

3 Δυσκολίες στην έκδοση απαραίτητων εγγράφων VISA, κάρτα παραμονής, κάρτα εργασίας, υγειονομική ασφάλεια, κ.λ.π. Ιδιαίτερο πρόβλημα με πολίτες από βαλκανικές χώρες που τώρα είναι στη EΕ. Πρόβλημα οικογενειακής συνένωσης Παρέμβαση στις αρχές (Αστυνομία, Περιφέρεια, Δημαρχείο)

4 Έλλειψη υποστήριξης-βοήθειας εγκατάστασης και προσαρμογής των ξένων Εύρεση κατοικίας Επίπλωση Προκαταβολή για πληρωμή ενοικίων, αγορά επίπλων, κ.λ.π.. Οδηγίες-συμβουλές για μετακίνηση, διατροφή, διασκέδαση,κ.λ.π.. Δημιουργία σχετικής υπηρεσίας Πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό – κατάργηση επιταγών

5 Τήρηση από πλευράς ιδρύματος των οικονομικών συμβατικών του υποχρεώσεων Η ΕΕ αποπληρώνει το πρόγραμμα (40% επι του προυπολογισμού) μετά την αποδοχή της τελικής έκθεσης. Στη πράξη αυτό σημαίνει καθυστέρηση πληρωμής μισθών των ξένων τουλάχιστο κατά ένα χρόνο!!! Αυτό συμβαίνει ΜΟΝΟ σε εμάς και μας εκθέτει στο εξωτερικό. Κάλυψη από την Επιτροπή Ερευνών τουλάχιστον των μισθών των αλλοδαπών ερευνητών

6 Θεσμικές Τροποποιήσεις Δυνατότητα μεταφοράς Κονδυλίων (μεταξύ προγραμμάτων του ίδιου ΕΥ ή συνεργαζόμενων εργαστηρίων-Τμημάτων, κ.λ.π..)

7 Τροποποιήσεων συνέχεια Χρηματοδότηση μετακινήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) για προετοιμασία προγραμμάτων και διαπραγματεύσεις

8 Τροποποιήσεων συνέχεια Εναρμόνηση του κανονισμού της Επιτροπής Ερευνών με τους όρους των Ευρωπαικών συμβολαίων των προγραμμάτων ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ Η Επιτροπή Ερευνών χρηματοδοτείται από τα ερευνητικά προγράμματα και υπάρχει για τη διευκόλυνση και την ομαλή διεκπεραίωσή τους: βασικός της σκοπός η εξυπηρέτηση των ερευνητών

9 Ευχαριστώ για το χρόνο και τη προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Σχόλια και προτάσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση RTN προγραμμάτων… Congratulations! You got a new RTN Project… Σίσσυφος: ο ΕΥ του προγράμματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google