Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IT Benefits Τσαγαλά Ευρύκλεια Σιάκουλη Ευθυμία Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IT Benefits Τσαγαλά Ευρύκλεια Σιάκουλη Ευθυμία Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IT Benefits Τσαγαλά Ευρύκλεια Σιάκουλη Ευθυμία Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων

2 Περιεχόμενα  Ομάδα αξιολόγησης οφελών  Μετρήσιμα οφέλη  Μη μετρήσιμα οφέλη  Οφέλη κατά Mintzberg  Αποτυχία  Συμπεράσματα

3 Ομάδα αξιολόγησης οφελών IT project  Προετοιμασία ομάδας  Προετοιμασία για συνεντεύξεις  Συνεντεύξεις και συσκέψεις  Ανάλυση προτάσεων  Υπολογισμός κόστους  Τελική μορφή προτάσεων

4 Impact matrix Positive impactsNegative impacts 123456789101112131415 IT application 425553224 345252 A3-221-133 223221 B-21---311 1-2111 C--31313-2 213313 D111--121- 213212 E313222331 322223

5  Πηγές 1.Εκτίμηση πριν την υλοποίηση 2.Στόχοι και μέτρα απόδοσης 3.Επιχειρηματικές παράμετροι 4.Παράμετροι Συστήματος 5.Άλλες έρευνες και αξιολογήσεις Οφέλη (1/ 2)

6 Οφέλη (2/ 2)  Τύποι  Μετρήσιμα(tangible) •μείωση κόστους / εξόδων •αντικατάσταση κόστους / εξόδων •αποφυγή κόστους / εξόδων •έσοδα / εισόδημα  Μη-μετρήσιμα (intangible)  Βελτίωση αποδοτικότητας  Βελτίωση αποτελεσματικότητας  Ενίσχυση καινοτομίας

7 Μετρήσιμα Οφέλη  Στάδιο 1 : Σύλληψη  Στάδιο 2 : Υπολογισμός  μείωση εξόδων: αύξηση παραγωγικότητας  μείωση άλλων εξόδων: αποτελεσματική διοίκηση και ενοποιημένα συστήματα  αποφυγή εξόδων: αναβολή επενδύσεων  αύξηση εσόδων : βελτίωση προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων  Στάδιο 3 : Έλεγχος  αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχος για αξιοποίηση οφελών

8 Μη-μετρήσιμα Οφέλη (1/4)  Διοίκηση και Οργανισμός  Εξωτερικά  Εσωτερικά  Στρατηγική  High downside risk

9  Διοίκηση και Οργανισμός  βελτίωση σχεδιασμού και προβλέψεων  αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος  αύξηση αξίας της πληροφορίας  βελτίωση ποιότητας αποφάσεων  υπεροχή του Οργανισμού και ευελιξία Μη-μετρήσιμα Οφέλη (2/4)

10 Μη-μετρήσιμα Οφέλη (3/4)  Εξωτερικά  εξυπηρέτηση πελάτη  εικόνα της επιχείρησης  καλύτερο μερίδιο αγοράς  Εσωτερικά  ψυχολογία προσωπικού  ανάπτυξη προϊόντος  καλύτερη αποκρισιμότητα στις απαιτήσεις των πελατών

11 Μη-μετρήσιμα Οφέλη (4/4)  Στρατηγική  υποστήριξη επιχειρησιακών στόχων  συνάφεια με τεχνικές αρχιτεκτονικές  παροχή μελλοντικών δυνατοτήτων  High downside risk  νομοθεσία και κυβερνητική πολιτική  ασφάλεια  κόστος μη-επένδυσης

12 Κάποια σχόλια  Οφέλη σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς  Υπολογισμός κόστους Dis-benefits  Οφέλη ‘unstructured’ computing  Ανάλυση ευαισθησίας οφελών

13 6 Μέθοδοι Αξιολόγησης(1/3)  Κατηγοριοποίηση project  Μοναδικό κριτήριο  υποχρεωτικό,απαραίτητο,επιθυμητό  Αξία σε όλο το project: μέσο κατάταξης  Επιχειρησιακές Διαδικασίες  Μέτρο αξίας  Αναγνώριση επιρροής IT εφαρμογών σε διαδικασίες: προσδιορισμός οφελών

14 6 Μέθοδοι Αξιολόγησης (2/3)  Διακριτά μη μετρήσιμα στοιχεία  17 μη μετρήσιμα οφέλη  Διοίκηση και οργανισμός, εξωτερικά, εσωτερικά, στρατηγικά, υψηλό ρίσκο  Ομάδες από οφέλη (Willcocks and Lester)  Πλεονεκτήματα κόστους  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  Υπηρεσίες στο Κοινό  Ποιότητα προϊόντων  Ενίσχυση εργασίας

15 6 Μέθοδοι Αξιολόγησης (3/3)  Σύνθετα Κριτήρια (Buss)  Επιχειρηματικά  Οικονομικά  Μη μετρήσιμα  Τεχνικά/λειτουργικά  Οικονομικά της Πληροφορικής  Παραδοσιακή CBA  Απόδοση αξίας και επιτάχυνση  Επαναδόμηση αξίας  Αξιολόγηση καινοτομίας

16 Βασικά μέρη ενός οργανισμού κατά Mintzberg Ανώτατα Στελέχη Διοίκηση Μεσαίου Επιπέδου Τεχνοϋποδομή Προσωπικό Υποστήριξης Λειτουργικός Πυρήνας Άτομα με Άτομα με συνολική ευθύνη συνολική ευθύνη για τον οργανισμό για τον οργανισμό Managers μεσαίου επιπέδου: senior - προϊστάμενοι πρώτης γραμμής Managers μεσαίου επιπέδου: senior - προϊστάμενοι πρώτης γραμμής Άτομα που κάνουν την βασική δουλειά: Άτομα που κάνουν την βασική δουλειά: παραγωγή προϊόντων- υπηρεσιών παραγωγή προϊόντων- υπηρεσιών Άτομα που υπηρετούν τον οργανισμό επηρεάζοντας τη δουλειά των άλλων Άτομα που υπηρετούν τον οργανισμό επηρεάζοντας τη δουλειά των άλλων Άτομα που παρέχουν υποστήριξη εκτός βασικής ροής εργασίας (ειδικοί) Άτομα που παρέχουν υποστήριξη εκτός βασικής ροής εργασίας (ειδικοί)

17 Κατηγοριοποίηση οφελών κατά Mintzberg  Στρατηγικά (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, BPR, κτλ)  Διοίκηση (συλλογή, συνάθροιση και διαμοιρασμός πληροφορίας, λήψη αποφάσεων, κατανομή πόρων, κτλ)  Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα (βελτιωμένη παραγωγικότητα και απόδοση, κτλ)  Λειτουργικότητα (αλλαγές στον τρόπο εργασίας, νέοι τρόποι διοίκησης και οργάνωσης, αλλαγές στις λειτουργίες και στα καθήκοντα, κτλ)  Υποστήριξη (υποστηρικτικά συστήματα εκτός λειτουργικής σφαίρας της επιχείρησης, κτλ)

18 Συμπληρωματικές κατηγορίες οφελών  Πληροφόρηση (καθήκοντα, λήψη αποφάσεων)  Επικοινωνία (επέκταση ιδεών, ομοφωνία, βελτιωμένος διάλογος, κτλ)  Μάθηση (αντίληψη του οργανισμού στο περιβάλλον του, μαθαίνουν πως να μαθαίνουν, διαμοιρασμός μάθησης, κτλ)

19 Απρόβλεπτα οφέλη  Στρατηγικά (βελτιωμένες σχέσεις με πελάτες, ευελιξία στην ανταπόκριση, κτλ)  Διοίκηση (αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής, εμπειρία σε εξελιγμένη τεχνολογία, νέες δουλειές, κτλ)  Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα (μείωση κόστους, αυξημένη παραγωγικότητα, κτλ)  Λειτουργικότητα (ασυνήθιστες αλλαγές στον τρόπο εργασίας, άμεση χρήση Η/Υ κτλ)  Υποστήριξη (υπακοή σε standards, διαμοιρασμένος έλεγχος κειμένων κτλ) Απρόβλεπτα : προέκυψαν μετά την υλοποίηση

20 Αποτυχία προσδιορισμού οφελών  Μειωμένη αντίληψη (βελτίωση δημιουργικότητας, σχέσεις με πελάτες, νέοι τρόποι εργασίας, κτλ)  Προβλήματα διοίκησης (αποτυχία ελέγχου συστήματος: αχρηστία, πραγματική χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη)  Μέτρηση (δυσκολία μέτρησης αλλαγών μετά την εισαγωγή του ΙΤ)

21 Συμπερασματικά... Εισαγωγή ΠΣ σε οργανισμό: δύσκολη και αμφίβολη  άγνοια κοστών-οφελών  νεωτεριστικά  απρόβλεπτο μέλλον  μη μετρήσιμα κόστη-οφέλη  αξιολόγηση-διαχείριση αλλαγών  απόκρυψη επιπτώσεων σε ανθρώπινους- οργανωτικούς όρους  αλλαγή κοινωνικών δομών και κουλτούρας οργανισμού  αλλαγή σχέσεων με πελάτες, ανταγωνιστές, προμηθευτές

22 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "IT Benefits Τσαγαλά Ευρύκλεια Σιάκουλη Ευθυμία Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google