Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003. Enterprise Project Management Διαχείριση Έργων με Παρελθόν και Μέλλον Μελίνα Γαλεάδη Information Worker Solutions Marketing Manager.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003. Enterprise Project Management Διαχείριση Έργων με Παρελθόν και Μέλλον Μελίνα Γαλεάδη Information Worker Solutions Marketing Manager."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003

2 Enterprise Project Management Διαχείριση Έργων με Παρελθόν και Μέλλον Μελίνα Γαλεάδη Information Worker Solutions Marketing Manager Microsoft Ελλάς

3 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Κάθε Οργανισμός έχει Έργα… Ανάπτυξη Εφαρμογών Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΑνάπτυξηΕκπαίδευση Εσωτερική Υποστήριξη Προγραμματισμός Διαδικασιών Εσωτερικός Έλεγχος Παρακολούθηση Προϋπολογισμού Κατασκευή Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών Συνεχής Έλεγχος Εκπαίδευση Προσωπικού Πρόσθετες Υπηρεσίες Ανάγκη για συνεχή ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΓΝΩΣΗ και ΕΛΕΓΧΟ των έργων και των πόρων μεταξύ τμημάτων και του οργανισμού συνολικά Διευθύνων Σύμβουλος… IT Εσ. Έλεγχος και Διαδικασίες Ανάπτυξη & Κατασκευή Υποστήριξη Εξωτερικά έργα

4 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Οι Προκλήσεις Σήμερα… Αυξανόμενα κόστη που προκύπτουν από κακή διαχείριση έργων Αυξανόμενα κόστη που προκύπτουν από κακή διαχείριση έργων  Χαμένες Προθεσμίες, Καθυστερήσεις Η ανάγκη για μια ευέλικτη επιχείρηση Η ανάγκη για μια ευέλικτη επιχείρηση  Δυναμικό, Εξοπλισμός

5 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Οι Προκλήσεις ενός Έργου Έργο Έργο  Διευθυντικά Στελέχη και Υπεύθυνος Έργου  Χρήση Εργαλείων  Διοίκηση Ομάδας  Πρόσβαση σε πληροφορίες από την ομάδα εργασίας και άλλους εμπλεκομένους Προβλήματα Προβλήματα  Περιορισμένος χρόνος για την διαχείριση των έργων  Έλλειψη μηχανισμού για κεντρική απόθεση πληροφοριών  Διασκορπισμένη ομάδα  Ανάγκη συνεργασίας στα έργα

6 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Επιπτώσεις στην Επιχείρηση Πως βάζω προτεραιότητες στα έργα που υλοποιούνται; Πως βάζω προτεραιότητες στα έργα που υλοποιούνται; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα 5 πιο σημαντικά μου έργα; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα 5 πιο σημαντικά μου έργα; Δουλεύουν οι σωστοί άνθρωποι στα σωστά έργα; Δουλεύουν οι σωστοί άνθρωποι στα σωστά έργα; Πως αξιοποιούμε την επιχειρηματική γνώση που αποκομίζουμε από τα διάφορα έργα; Πως αξιοποιούμε την επιχειρηματική γνώση που αποκομίζουμε από τα διάφορα έργα; Για να διατηρήσουν οι οργανισμοί την ανταγωνιστικότητα τους πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία που τους επιτρέπουν να απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις

7 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Η λύση Enterprise Project Management H λύση Microsoft Office Project Management   Microsoft Project Standard   Microsoft Project Professional   Microsoft Project Server   Microsoft Project Server Client Access License Enterprise Project Management

8 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Λύση EPM * Microsoft Project Web Access, the user interface of Microsoft Project Server, is available through acquiring Microsoft Project Server Client Access Licenses. SQL Server Μέλη Ομάδας και Διευθυντικά Στελέχη Διευθυντές Έργων και Διαχείρισης Πόρων *

9 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Ανάγκες για Πληροφόρηση & Ρόλοι Τμηματική Προσέγγιση Καθημερινή Παρακολούθηση Προόδου Παρακολούθηση Προόδου από την Ομάδα Υπευθύνων Παρακολούθηση Προόδου από την Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντικά Στελέχη Υπεύθυνοι Έργου Παρακολουθούν την εξέλιξη σε επίπεδο προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και δίνουν περιστασιακά κατευθύνσεις Είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των έργων Αποφασίζουν το χρονοδιάγραμμα, τους πόρους και τις συνέργειες μεταξύ έργων Είναι υπεύθυνοι για ένα έργο Ενημερώνουν για τα θέματα που προκαλούν καθυστερήσεις Συμμετοχή Ρόλος

10 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πληροφορίες για τα έργα, τις προθεσμίες και το κόστος Συνολική επιθεώρηση των δραστηριοτήτων για αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων Συνολική επιθεώρηση των δραστηριοτήτων για αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων Ευθυγράμμιση δραστηριοτήτων και στρατηγικών στόχων Ευθυγράμμιση δραστηριοτήτων και στρατηγικών στόχων Αύξηση κερδών μέσω σωστής διαχείρισης κόστων Αύξηση κερδών μέσω σωστής διαχείρισης κόστων Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και πόρων με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και πόρων με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα Υπεύθυνοι Έργων Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντικά Στελέχη

11 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Κεντρική Διαχείριση Πόρων Κεντρική διαχείριση και ομαδοποίηση πόρων : Σωστή διαχείριση πόρων Σωστή διαχείριση πόρων Ευθυγράμμιση πόρων με τους στρατηγικούς στόχους Ευθυγράμμιση πόρων με τους στρατηγικούς στόχους Αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων Αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων Ευελιξία για βέλτιστη χρήση των πόρων Ευελιξία για βέλτιστη χρήση των πόρων Υπεύθυνοι Έργου Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντικά Στελέχη

12 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Συνεργασία Υπεύθυνοι Έργων Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντικά Στελέχη Συνεχή πληροφόρηση για όλη την επιχείρηση: Καλύτερη επικοινωνία και αποφάσεις Καλύτερη επικοινωνία και αποφάσεις Εξάλειψη φαινομένων αναπαραγωγής δουλειάς Εξάλειψη φαινομένων αναπαραγωγής δουλειάς Δυνατότητα επανάληψης «βέλτιστων πρακτικών» και οριοθέτησης διαδικασιών Δυνατότητα επανάληψης «βέλτιστων πρακτικών» και οριοθέτησης διαδικασιών

13 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Ειδοποίηση μέσω Email

14 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Βιβλιοθήκη Αρχείων και Παρακολούθηση Προβλημάτων

15 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Οδηγός Αντικατάστασης Πόρων

16 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Πλεονεκτήματα του EPM ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ των έργων και της εκμετάλλευσης των πόρων ΓΝΩΣΗ σχετικά με την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με τους πόρους και τα έργα καθώς και την απόδοση αυτών ΈΛΕΓΧΟ των έργων και των πόρων και αναπροσαρμογή όταν οι εξωτερικοί παράγοντες αλλάζουν ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

17 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Στόχοι του Microsoft Project 2002 Enterprise project management Enterprise project management  Πλατφόρμα διαχείρισης έργων και πόρων  Επιτρέπει την διασύνδεση με άλλα συστήματα  Επεκτεινόμενη και κλιμακούμενη πλατφόρμα Συνεργασία και Πρόσβαση σε Πληροφορίες Συνεργασία και Πρόσβαση σε Πληροφορίες  Συνεχή πληροφόρηση μεταξύ των ομάδων  Πρωτοβουλίες ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της επιχείρησης Δημιουργία Επιχειρηματικής Ευφυίας Δημιουργία Επιχειρηματικής Ευφυίας

18 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Σημεία Υπεροχής… Προϊόν της Οικογενείας Microsoft Office Προϊόν της Οικογενείας Microsoft Office Ευκολία στη χρήση – (Excel, Οδηγοί Χρήσης) Ευκολία στη χρήση – (Excel, Οδηγοί Χρήσης) Αυξημένη Κοινότητα Συνεργατών Αυξημένη Κοινότητα Συνεργατών Το Microsoft Project 2002 Το Microsoft Project 2002  Σημαντικό βήμα από λύση για desktop σε λύση enterprise Δυνατότητα Leasing Αδειών Χρήσης Δυνατότητα Leasing Αδειών Χρήσης

19 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 Περισσότερες Πληροφορίες … Ιστοσελίδα Microsoft Project : Ιστοσελίδα Microsoft Project :  http://www.microsoft.com/office/project/ http://www.microsoft.com/office/project/

20 ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003 © 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Κατέβασμα ppt "ΔΠΘ, Ξάνθη 17/05/2003. Enterprise Project Management Διαχείριση Έργων με Παρελθόν και Μέλλον Μελίνα Γαλεάδη Information Worker Solutions Marketing Manager."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google