Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Θέμα: Αξιολόγηση της Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Εισηγητής: Σταμάτιος Γιαννουλάκης Μάθημα: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Διδάσκων: Πέτρος Κωσταγιόλας

2 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 2 από 21 Σημεία Παρουσίασης Επιχειρηματικότητα Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία) Αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες αξιολόγησης Συμπεράσματα

3 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 3 από 21 Επιχειρηματικότητα Ορισμός: Η επιχειρηματικότητα στον εντοπισμό των ευκαιριών και τη δημιουργία μιας οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού ώστε να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος.

4 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 4 από 21 Στοιχεία για την επιχειρηματικότητα Πηγές Περιβάλ- λον Αξίες Ηγεσία και κουλτούρα Δυνάμεις και αδυναμίες Ευκαιρίες και απειλές

5 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 5 από 21 Εξόδους από τον οργανισμό Επιχειρηματικές δράσεις Αναγνώριση των νέων ευκαιριών από προστιθεμένη αξία Αναγνώριση απειλών ΕυκαιρίεςΑπειλές Η δυναμική κατάσταση σε ένα ταραχώδες ανταγωνιστικό περιβάλλον Διαχείριση της διαδικασίας αλλαγής Στρατηγική εγρήγορση και μάθηση Δημιουργία ταραχώδους περιβάλλοντος Ανταπόκριση στο ταραχώδες περιβάλλον Τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής συμπεριφοράς  Σύνθεση πληροφοριών και σημείων σε ένα ανταγωνιστικό όραμα.  Καινοτομία και προστιθεμένη αξία.  Ανταπόκριση στις ευκαιρίες στο χάος. Ανάληψη ρίσκου  Δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Θεμελίωση/ παράκαμψη ανταγωνιστικών εμποδίων.  Δικτύωση συμμαχίας.

6 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 6 από 21 Στρατηγική Ηγεσία Δομή οργανισμού Διοίκηση ελέγχου και σύστημα επιβράβευσης Αρχιτεκτονικός ρόλος Όραμα και κατευθύνσεις Εξουσιοδοτημένοι άνθρωποι Χαρισματικός ρόλος Ενεργοποιημένοι άνθρωποι Αποτελεσματική στρατηγική ηγεσία  Οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη δουλεία  Γεγονότα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν γρήγορα  Οι στρατηγικές είναι κύριες  Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι

7 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 7 από 21 Αξιολόγηση Ορισμός: Η αξιολόγηση αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο ο εργαζόμενος έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, και τους οποίους οφείλει να υπηρετήσει και να επιδιώξει

8 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 8 από 21 Αξιολόγηση Σύστημα αξιολόγησης χρειάζεται Αντικειμενικότητα Απλότητα Σαφήνεια Προσαρμογή Εξασφάλιση υποστήριξης Προσαρμοστικότητα – ευελιξία

9 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 9 από 21 Οι στόχοι Παρακολούθηση και έλεγχος Ενθάρρυνση και υποστήριξη ανάπτυξης Παροχή κινήτρων

10 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 10 από 21 Οφέλη αξιολόγησης 1/2 Για την επιχείρηση: Υπάλληλοι με κίνητρα Εκμετάλλευση προσόντων εργαζομένων Εντοπισμός Προβλημάτων Σφυγμομέτρηση εσωτερικής κατάστασης Για το άτομο: Αναγνώριση προσπάθειας Προβολή συνεισφοράς Ανάπτυξη απόψεων εργαζομένου

11 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 11 από 21 Οφέλη αξιολόγησης 2/2 Για τον manager: Ενίσχυση σχέσεων Αναγνώριση ατόμου Παροχή κινήτρων Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

12 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 12 από 21 Προσδιοριστικοί παράγοντες συστήματος αξιολόγησης ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύστημα Αξιολόγησης

13 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 13 από 21 Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες πληροφόρησης 1/4 Οι υπηρεσίες πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία), αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα Μέσα από την επιχειρηματικότητα θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες, ώστε να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο τους

14 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 14 από 21 Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες πληροφόρησης 2/4 Για τις βιβλιοθήκες: Προβολή εκδοτών μέσα από την ιστοσελίδα Συνεργασία με εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Προσέλκυση δωρεών από χρήστες

15 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 15 από 21 Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες πληροφόρησης 3/4 Για τα μουσεία: Αύξηση προσέλευσης μέσα από την προβολή σημαντικών εκθέσεων Διοργάνωση σεμιναρίων εκδηλώσεων Ύπαρξη καφέ-εστιατορίου στο μουσείο Ηλεκτρονικά πωλητήρια Προσέλκυση χορηγών

16 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 16 από 21 Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες πληροφόρησης 4/4 Για τα αρχεία: Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων Υπηρεσίες τεχνογνωσίας Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με το ανάλογο κόστος Συνεργασία με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

17 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 17 από 21 Αξιολόγηση επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες πληροφόρησης Όπως φάνηκε και από τα σχήματα 1 και από το σχήμα 4 υπάρχουν κοινά στοιχεία στην αξιολόγηση και την επιχειρηματικότητα14 Για να μπορέσουμε τώρα να αξιολογήσουμε την επιχειρηματικότητα προτείνονται δύο ερωτηματολόγια: Για το ανθρώπινο δυναμικό Για τη διοίκηση

18 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 18 από 21 Για τη Διοίκηση Υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο; ΝAI  ΟΧΙ  Αν όχι τι ενέργειες χρειάζεται να γίνουν για να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο Αν υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο μήπως χρειάζεται αναθεώρηση; ΝAI  ΟΧΙ  Αν ναι τι ενέργειες χρειάζονται για να μπορέσει να αναθεωρηθεί: Η υπηρεσία πληροφόρησης έχει σαφές όραμα, στόχους και σκοπούς οι οποίο να είναι γνωστοί στο ανθρώπινο δυναμικό; ΝAI  ΟΧΙ  Αν όχι τι όραμα, στόχους και σκοπούς χρειάζεται να ορίσουμε ή πως μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα παραπάνω στο ανθρώπινο δυναμικό: Ποίες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η υπηρεσία πληροφόρησης συμβάλλουν στην επιχειρηματικότητα και πως μπορούμε να τις τονώσουμε ή να προσθέσουμε νέες για αύξηση της επιχειρηματικότητας; Πόσα παράπονα χρηστών έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να εξαλειφθούν τα παράπονα; Κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό είναι ενημερωμένο, κινητοποιημένο και έχει συμβάλλει στις αλλαγές και στην επιχειρηματικότητα;

19 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 19 από 21 Για το ανθρώπινο δυναμικό Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία Επαρκές  Αρκετό  Πολύ  Πάρα πολύ  Εξαιρετικό  Πρωτοβουλία-καινοτομίες  Βαθμολογία από 1 έως 10 Ανάληψη ευθυνών ΝAI  ΟΧΙ  Συμπεριφορά στους χρήστες, εξυπηρέτηση χρηστών Επαρκής  Αρκετή  Πολύ  Πάρα πολύ  Εξαιρετική  Επικοινωνία με τους συναδέλφους και τις άλλες υπηρεσίες Επαρκής  Αρκετή  Πολύ  Πάρα πολύ  Εξαιρετική  Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει Επαρκής  Αρκετή  Πολύ  Πάρα πολύ  Εξαιρετική  Ικανότητα να επικοινωνεί, καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους συναδέλφους του, προσπαθώντας να αναπτύξουν τις ικανότητες Επαρκής  Αρκετή  Πολύ  Πάρα πολύ  Εξαιρετική 

20 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 20 από 21 Συμπεράσματα Το ζήτημα της αξιολόγησης της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικό για τις υπηρεσίες πληροφόρησης Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αρκετά ανταγωνιστική, και αν δεν μπορέσουν οι υπηρεσίες πληροφόρησης να ελκύσουν περισσότερους χρήστες και πόρους, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό Φυσικά για να μπορέσουν να αναπτύξουν σωστή επιχειρηματική δράση χρειάζεται να την αξιολογούν

21 25/26 Ιουνίου 2006Αξιολόγηση Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης 21 από 21 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την υπομονή σας


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google