Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε Οργανισμού Η Ανάπτυξη του Προσωπικού μπορεί να γίνει με τρόπο ωφέλιμο και για τον Ίδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε Οργανισμού Η Ανάπτυξη του Προσωπικού μπορεί να γίνει με τρόπο ωφέλιμο και για τον Ίδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε Οργανισμού Η Ανάπτυξη του Προσωπικού μπορεί να γίνει με τρόπο ωφέλιμο και για τον Ίδιο και τον Οργανισμό Οι Ανθρώπινοι πόροι σε αντίθεση με τους άλλους μπορούν να αναπτυχθούν απεριόριστα Για την ανάπτυξή τους χρειάζεται ένα υγιές κλίμα Η ανάπτυξη είναι μια συνεχής πορεία ζωής

2 ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Η ευθύνη για τη διαδικασία Ανάπτυξης πέφτει στους ώμους κάθε ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Ο Οργανισμός δημιουργεί συστήματα που διευκολύνουν την υλοποίηση των σχεδίων των εργαζομένων Στην ανάπτυξη των εργαζόμενων μεγάλη ευθύνη έχουν οι Προϊστάμενοι

3 Προϊστάμενος Εργαζόμενος Ο Οργανισμός Περιγραφές & Ανάλυση θέσεων Συστήματα ανάδειξης στελεχών Κατάλληλη εκπαίδευση Επαγγελματικές ευκαιρίες Κουλτούρα μάθησης Αξιολόγηση της απόδοσης Ανάθεση -εκχώρηση Καθοδήγηση Ανάληψη της ευθύνης Πρωτοβουλίες Αξιοποίηση των ευκαιριών

4 Η σκάλα με τα δύο πόδια ΚΕΡΔΗ ΕΣΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Τι κάνει το άτομο για τον εαυτό του Τι κάνει ο Οργανισμός για το άτομο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΘΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η Ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ Εργαζομένου και του Οργανισμού

5 Οι άξονες παρέμβασης του Οργανισμού :
Οι άξονες παρέμβασης του Οργανισμού : Δραστηριότητες παρέμβασης στους Προϊσταμένους σχετικά με το ρόλο τους στην διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού Δραστηριότητες που έχουν σκοπό να κάνουν τον εργαζόμενο να ενδιαφερθεί και να εμπλακεί ενεργά στην Ανάπτυξη και την εξέλιξή του Δραστηριότητες δημιουργίας και εφαρμογής εύκαμπτων συστημάτων Ανάπτυξης

6 Ο Οργανισμός δημιουργεί και εφαρμόζει συστήματα ώστε :
Ο Οργανισμός δημιουργεί και εφαρμόζει συστήματα ώστε : Να εντοπιστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης και καριέρας για όλο το προσωπικό και να προωθηθούν οι πιο ικανοί Να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι τις ικανότητές τους έγκαιρα και όχι όταν θα παρουσιαστεί κάποια ανάγκη ( υπό πίεση ) Να εντοπιστούν οι εργαζόμενοι που μελλοντικά θα διαδεχτούν τους αποχωρούντες από τις θέσεις ιεραρχίας Να μειωθεί ο αριθμός των νέων και ικανών εργαζομένων που αποθαρρύνονται και θέλουν να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό

7 Συστήματα Ανάπτυξης Το σύστημα πρέπει να προβλέπει έγκαιρα τα κενά και οι εργαζόμενοι να είναι έγκαιρα πληροφορημένοι Το σύστημα πρέπει να περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε θέσης ώστε οι εργαζόμενοι να ετοιμάζονται έγκαιρα Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορα μονοπάτια καριέρας Το σύστημα πρέπει να συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης και το σύστημα προγραμματισμού Ανθρώπινου δυναμικού

8 Ο Οργανισμός μπορεί να βοηθήσει παρέχοντας
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής επάρκειας και ανάδειξης διοικητικών ικανοτήτων Επέκταση – αναδιάρθρωση των καθηκόντων Ανακύκλωση θέσεων Πληροφόρηση για εναλλακτικές θέσεις εργασίας Χρήση κέντρων αξιολόγησης- συμβουλευτικής Ανάθεση ειδικών έργων (project) Επιβράβευση της απόδοσης Ανατροφοδότηση και κίνητρα

9 Ο Οργανισμός οφείλει : Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των γνώσεων και των προσωπικών ικανοτήτων των εργαζομένων Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης Να δημιουργεί μια εργασιακή κουλτούρα που να ευνοεί τη μάθηση Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναγνωρίσουν και να καλύψουν τις ατομικές τους ανάγκες ανάπτυξης Να έχει σχεδιάσει ποικιλία από διαδρομές καριέρας και να προσφέρει ευκαιρίες προαγωγής και εκπαίδευσης Να ενθαρρύνει τους προϊστάμενους να υποστηρίζουν ενεργά τους υφισταμένους τους για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών Να θεωρεί τους ανθρώπους ως επένδυση και πάγιο κεφάλαιο και όχι ως δαπάνη που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί

10 Ο εργαζόμενος Παίρνει πάνω του την ευθύνη της ανάπτυξης του
Κάνει έντιμη αυτό-αξιολόγηση και παίρνει ανάλογες αποφάσεις Εργάζεται με επαγγελματισμό Αναζητά και αξιοποιεί τα συστήματα ανάπτυξης που παρέχει η υπηρεσία Είναι προσαρμόσιμος και ευέλικτος

11 Ο νέος ρόλος των Προϊστάμενων :
Βοηθάει τον εργαζόμενο να κάνει σχέδια καριέρας και ανάπτυξης και να θέλει να τα υλοποιήσει Βοηθάει ώστε ο εργαζόμενος να κατανοήσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του - αυτογνωσία Βοηθάει ώστε ο εργαζόμενος να γίνει πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα που θα έχει αντίχτυπο στην εργασιακή και προσωπική ζωή του Βοηθάει στην υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων του εργαζόμενου Ο τελικός σκοπός είναι να βοηθήσει ώστε ο εργαζόμενος να γίνει επαγγελματίας ( αλλάξει την συμπεριφορά του , με τρόπο που θα τον βοηθήσει να επιτύχει καλύτερη εργασιακή απόδοση αλλά και τους προσωπικούς του στόχους)

12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Δημιουργία τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων , ανάλυση των θέσεων εργασίας και περιγραφή των Γνώσεων , Δεξιοτήτων και Συμπεριφορών Απόφαση για κριτήρια απόδοσης κάθε επαγγέλματος – θέσεως Δημιουργία και σωστή εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης Ατομικό πρόγραμμα ανάπτυξης Πιστοποιημένη επιμόρφωση σε επίπεδα εξέλιξης


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε Οργανισμού Η Ανάπτυξη του Προσωπικού μπορεί να γίνει με τρόπο ωφέλιμο και για τον Ίδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google