Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 20/1/2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 20/1/2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 20/1/2011

2  Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης είναι νομοθετικά κατοχυρωμένος για τα Τριτοβάθμια Τεχνολογικά Ιδρύματα και συνιστά το επίκεντρο της φυσιογνωμίας των ΤΕΙ όλης της χώρας.  Το 1983 με το νόμο 1404/83 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.  Διαμέσου της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ, ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ενισχύθηκε, και σε πολλούς τομείς βελτιώθηκε.

3  Μέσα από τα νέα προγράμματα πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ και τις δράσεις που θα αναπτυχθούν, το υπουργείο στοχεύει, ώστε η σύνδεση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με την παραγωγή να μην είναι μόνο τυπική αλλά και ουσιαστική και η πρακτική άσκηση να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

4 Το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος για το τμήμα Λογιστικής θα υλοποιηθεί ακολουθώντας τα πακέτα εργασίας που θα αναφερθούν στη συνέχεια και στοχεύοντας στην ενίσχυση του μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων Π.Α, στην καθοδήγηση των σπουδαστών για τη σωστή επιλογή θέσης Π.Α, στην καλύτερη εποπτεία τόσο από την πλευρά του Τμήματος όσο και από την επιχείρηση, έτσι ώστε η πρακτική να είναι ουσιαστική και οι σπουδαστές να αποκομίζουν εμπειρία σχετική με το επάγγελμα.

5 Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  Από το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος Π.Α., για το τμήμα Λογιστικής εγκρίθηκε το ποσό των 271.246,93 Ευρώ.  Από τον εγκεκριμένο αυτό προϋπολογισμό το 80% περίπου θα καλύψει αμοιβές ασκούμενων σπουδαστών.  Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει 4 εξαμηνιαίους κύκλους από 1/10/2010 έως 30/9/2012.  Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών για το Τμήμα Λογιστικής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα ανέλθει σε 103. Έχει προϋπολογισθεί ότι 91 σπουδαστές θα πραγματοποιήσουν την Π.Α. στον ιδιωτικό τομέα και 10 στον δημόσιο τομέα.  Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6 Η αποζημίωση που θα λαμβάνει ο σπουδαστής από το επιδοτούμενο πρόγραμμα θα ανέρχεται συνολικά στα 1.980 Ευρώ (6 μήνες Χ 330 ) στον ιδιωτικό τομέα ενώ αντίστοιχα στο δημόσιο τομέα στο ποσό των 2.700 Ευρω (6 μήνες Χ 450). Το υπόλοιπο ποσό, μέχρι το 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, θα δεσμεύεται με βάση τη σύμβαση, να καταβάλει στο σπουδαστή ο φορέας όπου θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Ο εργοδότης θα επιβαρύνεται επίσης με την ασφάλιση του ασκούμενου, η οποία περιλαμβάνει ασφάλεια κατά κινδύνου ατυχήματος σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλίμακας (όχι για ασθένεια και μητρότητα)(περίπου 11 Ευρώ μηνιαίως).

7 Για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της εποπτείας του έργου, ορίσθηκε εφάπαξ αποζημίωση 150 Ευρώ για τον Επόπτη στην επιχείρηση. Το ποσό αυτό θα δίνεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα και αυτό γιατί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δαπάνη αυτή ήταν πολύ περιορισμένος.

8 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Π.Α. ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Π.Α. του τμήματος Λογιστικής μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω επτά πακέτα εργασίας

9  1ο Πακέτο  Επαφή με επιχ/σεις και ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπο την ενημέρωσή τους Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τον αρχικό προγραμματισμό  Την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη δράση του έργου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα  Την αναζήτηση θέσεων Π.Α με αξιοποίηση δεδομένων που υπάρχουν στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών  Αξιοποίηση στοιχείων προηγούμενου προγράμματος Π.Α ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ  Αποστολή ενημερωτικών εγγράφων στις επιχειρήσεις  Προσωπικές επισκέψεις μελών της Επιτροπής Π.Α. σε επιχειρήσεις  Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους επόπτες  Τη σύσταση της επιτροπή πρακτικής άσκησης

10 2ο Πακέτο Ενημέρωση σπουδαστών Ενδεικτικά περιλαμβάνει τρόπους ενημέρωσης σπουδαστών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος ήτοι:  Ενημέρωση / πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος μέσω του δικτυακού τόπου του γραφείου Πρακτικής άσκησης  Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων  Ενημέρωση μέσω Τμήματος ή σπουδαστικού Συλλόγου  Ανάρτηση σχετικών αφισών εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Διοργάνωση ημερίδας στο χώρο του Ιδρύματος  Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο από την κεντρική δράση για γνωστοποίηση του προγράμματος κλπ…

11  3ο Πακέτο  Δηλώσεις σπουδαστών και κατανομή τους σε θέσεις Π.Α Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τα εξής :  Ενημέρωση σπουδαστών για προσφερόμενες θέσεις Π.Α ( Οι σπουδαστές απευθύνονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης, στο Γραφείο Διασύνδεσης καθώς και σε βάσεις δεδομένων άλλων ΤΕΙ και ομοειδών σχολών μέσω συνεργασιών που θα αναπτυχθούν. Μπορούν επίσης εάν το επιθυμούν και οι ίδιοι οι σπουδαστές να υποδείξουν επιχείρηση είτε γιατί είναι κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους είτε γιατί τους συμφέρει περισσότερο από οικονομικής πλευράς.)  Τη συμπλήρωση αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα (Δηλώνουν την επιχείρηση την οποία έχουν επιλέξει)

12  Ελέγχεται η συνάφεια του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, από την Επιτροπή Π.Α  Ορίζεται επιβλέπων στην επιχείρηση ο οποίος σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή καθορίζουν τις δραστηριότητες και το αντικείμενο απασχόλησής των σπουδαστών  Ακολουθεί η τοποθέτηση στο χώρο άσκησης.

13 4ο Πακέτο Προετοιμασία των ασκούμενων Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει για κάθε επιλεγόμενο σπουδαστή:  Συμπλήρωση Ειδικής Σύμβασης Εργασίας σε τέσσερα αντίγραφα  Παραλαβή βιβλιαρίου Π.Α και Ερωτηματολογίου για αξιολόγηση του προγράμματος.  Ορισμός Επόπτη Τμήματος που θα αναλάβει την εποπτεία του Ασκούμενου

14 5ο Πακέτο και 6ο Έλεγχος από τον |Επόπτη Επιχείρησης και Επόπτη Τμήματος Τα πακέτα αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνουν:  Την συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου του σπουδαστή από τον Επόπτη της Επιχείρησης  Τη συνεργασία και επικοινωνία του Επόπτη του Τμήματος με τον Επόπτη της Επιχείρησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν τη διεξαγωγή της Π.Α.  Επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης Π.Α από τους επόπτες Καθηγητές με ενημέρωση για την πορεία του ασκούμενου σπουδαστή  Αξιολόγηση της Π.Α και από τα δύο μέρη με τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και του βιβλίου Π.Α

15 7ο Πακέτο Λήξη εξαμηνιαίου κύκλου Π.Α Περιλαμβάνει:  Την αξιολόγηση του ασκούμενου από την Επιτροπή με βάση τις υποδείξεις των Εποπτών Επιχείρησης και Τμήματος.  Τη σύνταξη τελικής έκθεσης για τον ασκούμενου  Τη σύνταξη απολογιστικού κειμένου από τον σπουδαστή και τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της Επιχείρησης και της πρακτικής άσκησης. Ο σπουδαστής δηλώνει εάν συνεχίζει να εργάζεται στην επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της Π.Α.

16  Η Επιτροπή Π.Α του Τμήματος Λογιστικής η οποία αποτελείται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και δύο μέλη Δ.Ε.Π (Κύδρος Δημήτριος, Χουλιάρας Βασίλειος) συμμετέχουν σχεδόν σε όλα τα προαναφερθέντα πακέτα εργασίας, δηλαδή βοηθά σε συνεργασία με το γραφείο Π.Α. στην αξιολόγηση των θέσεων πρακτικής άσκησης και στην τοποθέτηση των σπουδαστών στις θέσεις αυτές. Δέχεται τις αιτήσεις από τις οποίες προκύπτει, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υλοποίησης Π.Α. Ελέγχουν την συνάφεια του αντικειμένου και την ιδιότητα του Επόπτη της επιχείρησης.

17  Επόπτες του Τμήματος ορίσθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο οι καθηγητές Αλεξανδρακής, Μαντζιάρης, Μπόγας και Παπαγιαννάκης Ο ρόλος του επόπτη στο θεσμό της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή έκβαση του έργου


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 20/1/2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google