Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΚ Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΚ Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΚ Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων

2 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Βασικές πρόνοιες του ΚΒΣ που βοηθούν στο έργο τηςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

3 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων  1962 - Υπογραφή Βασικής Συμφωνίας για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών  Έθεσε τα θεμέλια για ΚΒΣ  Αρχή Κοινωνικού Διαλόγου στην Κύπρο  Υπογράφτηκε από τους Κοινωνικούς Εταίρους  Αρχή Τριμερής Συνεργασία  25 Απριλίου 1977 - Υπογραφή ΚΒΣ από:  ΟΕΒ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΥΠΕΚΑ  Αντικατέστησε Βασική Συμφωνία 1962  Συμφωνία Κυρίων Τι είναι ο ΚΒΣ και η ιστορία του

4 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Α. Το Δικαίωμα της Οργάνωσης Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων να οργανώνονται ελεύθερα σε οργανώσεις της προτίμησης τους χωρίς οποιονδήποτε παρεμβατισμό ή θυματοποίησης από οποιανδήποτε πλευρά Μέρος Ι. Ουσιαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων

5 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Αναγνωρίζεται ότι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν το βασικό τρόπο καθορισμού των όρων απασχόλησης και απολαβών και για το λόγο αυτόν όλες οι πλευρές αναλαμβάνουν όπως:  Ενθαρρύνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και κοινές συνεννοήσεις  Διαπραγμάτευση με καλή πίστη  Πιστή τήρηση συλλογικές συμβάσεις  Οι ανεπίσημες απεργίες είναι καταδικαστέες  Παραβίαση εργοδότη = συντεχνία λαμβάνει δέοντα μέτρα για τήρηση της σύμβασης Μέρος Ι. Ουσιαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Β. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Συλλογικές Συμβάσεις και Κοινές Συνεννοήσεις

6 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ  Τι αποτελεί διαπραγματεύσιμο θέμα; Ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων (ΣΣ).  Θέματα κοινών συνεννοήσεων  Θέματα που είναι προνόμια Διεύθυνσης  Ποιος αποφασίζει για θέματα κοινών συνεννοήσεων  Αν προκύψουν διαφορές για την απόφαση πως λύονται  Δυνατότητα απεργίας / ανταπεργίας; Μέρος Ι. Ουσιαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Γ. Θέματα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Κοινών Συνεννοήσεων και Προνομίων Διεύθυνσης

7 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Δ. Ανακοινώσεις -Οι ανακοινώσεις αν είναι δυνατό να συμφωνούνται από τις 2 πλευρές -Υπουργείο Εργασίας δικαιούται να προβαίνει σε ανακοινώσεις κατόπιν συνεννοήσεως με τις δυο πλευρές, εκτός εάν η διαφορά επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον Ε. Διεθνείς Συμβάσεις και Συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ – ILO)  Πιστή συμμόρφωση προς όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας που κυρώνει η Κυπριακή Κυβέρνηση Μέρος Ι. Ουσιαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων

8 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Διαφορές Συμφερόντων  Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης, κατά την ανανέωση η γενικά κατά τη διαπραγμάτευση αιτήματος

9 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Διαφορές Δικαιωμάτων  Διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία η εφαρμογή της σύμβασης η που απορρέουν από προσωπικό παράπονο, συμπεριλαμβανομένης και της απόλυσης Απολύσεις  Πλεονάζον Προσωπικό  Γνωστοποίηση προς συντεχνία

10 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Α. Διαδικασία επίλυσης διαφορών συμφερόντων Απευθείας Διαπραγματεύσεις  Α. Υποβολή αιτημάτων για πρώτη φορά  Γραπτά αιτήματα προς τον εργοδότη  Έναρξη διαπραγματεύσεων το αργότερο σε 3 βδομάδες (ή 1 μήνα αν πρόκειται για παγκύπρια σύμβαση)  Γνωστοποίηση στις συντεχνίες της πρόθεσης του εργοδότη να διαπραγματευτεί

11 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Απευθείας Διαπραγματεύσεις  Β. Υποβολή αιτημάτων για ανανέωση σύμβασης  Προειδοποίηση 2 μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης μαζί με κατάλογο αιτημάτων-εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση  Αν και οι 2 πλευρές συμφωνούν αρκεί η γνωστοποίηση της πρόθεσης για υποβολή αιτημάτων

12 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Απευθείας Διαπραγματεύσεις  Β. Υποβολή αιτημάτων για ανανέωση σύμβασης  Καθυστέρηση υποβολής αιτημάτων πάνω από 15 μέρες υπακούει επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης για ίσο χρόνο με το χρόνο της καθυστέρησης  Αν δεν δοθεί καμιά προειδοποίηση, η υφιστάμενη σύμβαση παραμένει σε ισχύ για ακόμη ένα χρόνο

13 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Αν οι δυο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία στις απευθείας μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, τότε η διαφορά μπορεί να παραπεμθεί Σε ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σε ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

14 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Ζητείται από κοινού ή χωριστά ή από τη μια πλευρά Σύμβαση για πρώτη φορά  Τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά τη λήψη των αιτημάτων από τον εργοδότη, αλλά όχι πέρα από 3 μήνες, εκτός αν οι απευθείας διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με καλή πίστη

15 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Ανανέωση συλλογικής σύμβασης  Όχι νωρίτερα από 21 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης και όχι πάνω από δυο μήνες μετά τη λήξη εκτός και αν οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με καλή πίστη

16 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Αν η διαφορά παραπεμθει από τη μια πλευρά, τότε και η άλλη πλευρά είναι υποχρεωμένη να δεχτεί τη μεσολάβηση Το Υπουργείο μπορεί να προσφέρει μεσολάβηση χωρίς να του ζητηθεί, αν το κρίνει σκόπιμο. Αν η μια πλευρά αποδεχθεί, τότε και η άλλη είναι υποχρεωμένη να την αποδεχτεί

17 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Αν το υπουργείο, μετά από παρέλευση τουλάχιστον έξι εβδομάδων, δεν καταφέρει να βρει αμοιβαία αποδεκτή λύση, τότε κηρύσσει τη διαφορά σε αδιέξοδο και η κάθε πλευρά είναι ελεύθερη να πάρει οποιαδήποτε νόμιμα μέτρα για προώθηση των αιτημάτων της  Δίδεται προειδοποίηση 10 ημερών με κοινοποίηση στο Υπουργείο

18 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Αν οι πλευρές συμφωνούν, μπορούν να παραπέμψουν ολόκληρη ή μέρος της διαφοράς σε διαιτησία  Η απόφαση του Διαιτητή είναι δεσμευτική και για τις δυο πλευρές

19 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Αν και οι δυο πλευρές συμφωνούν, η διαφορά μπορεί να παραπεμθεί σε Διερευνητική Επιτροπή Δεν κηρύσσεται απεργία. Αν ήδη έχει κηρυχθεί, καταβάλλονται προσπάθειες για αναστολή Η έρευνα συνεχίζεται έστω και εάν υπάρχει απεργία

20 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Α. Παράπονα που εγείρονται από την ερμηνεία ή εφαρμογή της σύμβασης  Το παράπονο υποβάλλεται γραπτώς από τη συντεχνία προς τον εργοδότη. Αν στην επιχείρηση λειτουργεί σχετικός μηχανισμός, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται  Στη συζήτηση του παραπόνου δικαιούνται να συμμετάσχουν συντεχνιακοί και εργοδοτικοί εκπρόσωποι

21 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Β. Προσωπικά παράπονα  ΣΤΑΔΙΟ 1Το παράπονο υποβάλλεται από παραπονούμενο προς τον επόπτη η επιστάτη  ΣΤΑΔΙΟ 2 Εξέταση παραπόνου σε ένα η περισσότερα ανώτερα επίπεδα.  Και στις δυο περιπτώσεις ο παραπονούμενος δικαιούται να συνοδεύεται είτε από τον τοπικό επίτροπο είτε από εκπρόσωπο της συντεχνίας. Το ίδιο ισχύει και για την εργοδοτική πλευρά

22 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Γ. Η διαδικασία απευθείας συζήτησης παραπόνου πρέπει να συμπληρώνεται μέσα σε 1 μήνα το αργότερο Δ. Παραβιάσεις Συμβάσεων  Στην περίπτωση εξώφθαλμης άρνησης εφαρμογής της σύμβασης, παρά τι σύσταση και του Υπουργείου, τότε δεν ισχύουν οι πρόνοιες και η κάθε πλευρά δικαιούται να υπερασπίσει τα συμφέροντα της με κάθε νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένης απεργίας/ανταπεργίας

23 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Αν δεν υπάρξει συμφωνία στις απευθείας διαπραγματεύσεις, η διαφορά παραπέμπεται σε μεσολάβηση στο Υπουργείο Αν σε 15 μέρες δεν επιλυθεί η διαφορά τότε παραπέμπεται σε δεσμευτική διαιτησία

24 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Α. Διορισμός διαιτητή σε μια εβδομάδα Β. Έκδοση απόφασης σε 15 ημέρες μετά την τελευταία συνεδρία Στην περίπτωση απόλυσης, έκδοση απόφασης σε 3 μέρες

25 Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ Μέρος ΙΙ. Διαδικαστικές Πρόνοιες Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Απολύσεις λόγω πλεονασμού  Ο εργοδότης γνωστοποιεί την πρόθεση του να προβεί σε απολύσεις τουλάχιστο 2 μήνες νωρίτερα  Για μαζικές απολύσεις, όσο έγκαιρα είναι πρακτικά δυνατό  Λαμβάνονται υπόψη οι ευκαιρίες απασχόλησης, η ανάγκη μετεκπαίδευσης κλπ


Κατέβασμα ppt "Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΚ Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google