Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στέλιος Στυλιανού – Πρόεδρος Γεώργιος Ματσικάρης - Μέλος 14 Νοεμβρίου 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στέλιος Στυλιανού – Πρόεδρος Γεώργιος Ματσικάρης - Μέλος 14 Νοεμβρίου 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στέλιος Στυλιανού – Πρόεδρος Γεώργιος Ματσικάρης - Μέλος 14 Νοεμβρίου 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες Με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων Τη δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου

3 Δήλωση ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, μόνο ηλεκτρονικά, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο της Ε.Ε.Υ. που δημοσιοποιείται συνήθως Απρίλιο - Μάιο.

4 Αντικαταστάσεις … Οι αντικαταστάσεις διενεργούνται από την Ε.Ε.Υ. για αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους. Για να διοριστεί κάποιος σε θέση αντικαταστάτη πρέπει ο εκπαιδευτικός να απουσιάζει πέραν των τριών εργάσιμων ημερών.

5 Προϋπόθεση … Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας σχετική αίτηση, μόνο ηλεκτρονικά, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο της Ε.Ε.Υ. που δημοσιοποιείται συνήθως Ιούνιο - Ιούλιο.

6

7 Απαραίτητα … Πρέπει να δηλώνονται σταθερό και κινητό τηλέφωνο Κύπρου για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας. Δεν δικαιούνται διορισμού όσοι εργάζονται σε οποιανδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία (περιλαμβανομένου και του ολοήμερου σχολείου) ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση.

8 Δήλωση επαρχιών Οι υποψήφιοι δηλώνουν δύο επαρχίες που επιθυμούν να διοριστούν ως αντικαταστάτες κατά σειρά προτίμησης. Δεν μπορούν να γίνουν δεχτές αιτήσεις για αλλαγή στις προτιμήσεις επαρχιών Ο αριθμός των αντικαταστάσεων διαφέρει από επαρχία σε επαρχία.

9 Διαδικασία αντικατάστασης Ο Διευθυντής /Διευθύντρια του σχολείου ενημερώνει το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για την ανάγκη για αντικαταστάτη και τη διάρκεια της αντικατάστασης. Το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας διαβιβάζει τις ανάγκες στην Ε.Ε.Υ. Αρμόδιος λειτουργός της Ε.Ε.Υ. επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά (στα τηλέφωνα που δηλώθηκαν) για ικανοποίηση της ανάγκης. Βασικό κριτήριο για επιλογή υποψηφίου είναι η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και η δήλωση του υποψηφίου.

10 Προτεραιότητα … Οι πρώτοι στη σειρά του καταλόγου διοριστέων έχουν προτεραιότητα να επιλέξουν τη θέση που επιθυμούν (προτιμούν αντικαταστάσεις μακράς διάρκειας). Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους προτείνεται πάλι στους ίδιους καινούρια αντικατάσταση. Μόνο αν δεν αποδεχτούν ή υπάρχουν επιπλέον κενές θέσεις αντικαταστάσεων προχωρεί ο κατάλογος.

11 Λήξη αντικατάστασης Ο αντικαταστάτης πρέπει απαραίτητα να δηλώνει λήξη της αντικατάστασής του συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ. για να είναι ενήμερη η Επιτροπή ώστε να μπορέσει να τον ξανακαλέσει.

12 Άρνηση υποψηφίου … Σε περίπτωση που υποψήφιος αρνηθεί αδικαιολόγητα να αποδεχτεί τη θέση που του προσφέρεται τρεις φορές, τότε, σύμφωνα με απόφαση πολιτικής της Ε.Ε.Υ., ο υποψήφιος μπορεί να διαγραφεί για τη συγκεκριμένη χρονιά από τον κατάλογο των αντικαταστατών. (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ)

13 Προβλήματα Αντικαταστάτες Παράπονα ότι σε υποψήφιο που έπεται προσφέρθηκε αντικατάσταση μεγαλύτερης διάρκειας. Αιτία: Η σειρά των αιτημάτων που φθάνουν στην Ε.Ε.Υ. (Μη έγκαιρη ενημέρωση της Ε.Ε.Υ.) Σχολεία Μη έγκαιρη πλήρωση θέσης μικρής διάρκειας αντικατάστασης. Αντικαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντικαταστάσεις μερικής απασχόλησης (κατοίκον εκπαίδευση) Δεν έχουν δικαίωμα επιλογής υποψηφίου

14 Προβλήματα (2) Για Ε.Ε.Υ Μη ανταπόκριση στα τηλεφωνήματα Μη έγκαιρη απόφαση για αποδοχή της αντικατάστασης (Θα σας πάρω πίσω σε μια ώρα να σας απαντήσω …) Μη εξεύρεση αντικαταστάτη παρά τα πολλά τηλεφωνήματα για μικρής διάρκειας αντικαταστάσεις ή για δύσκολες θέσεις.

15 Εισήγηση Οι αντικαταστάσεις να δίνονται όλες μαζί από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας στην Ε.Ε.Υ. συγκεκριμένη ώρα, π.χ. 11 π.μ., για να μπορεί η Ε.Ε.Υ. να τις διεκπεραιώνει αυθημερόν. Οι Διευθυντές /Διευθύντριες των σχολείων να είναι ενήμεροι για την πρακτική αυτή και να μη δίνουν κενά δεύτερη φορά την ίδια μέρα.

16 Αντικαταστάσεις ηλεκτρονικά … Σχέδιο που υποβλήθηκε από την ΠΟΕΔ Συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής Προβλήματα που δημιουργούνται

17 Οφέλη για τους αντικαταστάτες (1) Ευκαιρία για εργασία και εισόδημα Προετοιμασία για το επάγγελμα Γνωριμία με διάφορους τύπους σχολείων και διάφορες τάξεις Ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις και να πειραματιστούν

18 Οφέλη … (2) Συγκέντρωση μονάδων για τον πίνακα διοριστέων (μισή μονάδα για κάθε 6 μήνες υπηρεσίας) Αναγνώριση προϋπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής

19 Πληρωμή αντικαταστατών Με τη λήξη της αντικατάστασης ή στο τέλος κάθε μήνα (για μακράς διάρκειας αντικατάσταση) ο Διευθυντής /Διευθύντρια του σχολείου συμπληρώνει σχετικό έντυπο και το αποστέλλει στην Υπηρεσία Προσωπικού του Υ.Π.Π. και στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας ώστε να μπορέσει ο αντικαταστάτης να πληρωθεί

20 Προβληματισμός Τι να επιλέξω: να εργαστώ στο ολοήμερο σχολείο ή να διοριστώ αντικαταστάτης;


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στέλιος Στυλιανού – Πρόεδρος Γεώργιος Ματσικάρης - Μέλος 14 Νοεμβρίου 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google