Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Χρηματοδότηση ΕΚΤ & Εθνικοί πόροι Έγινε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της ΤΕΕ & στη συνέχεια των ΕΠΑΛ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Χρηματοδότηση ΕΚΤ & Εθνικοί πόροι Έγινε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της ΤΕΕ & στη συνέχεια των ΕΠΑΛ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Χρηματοδότηση ΕΚΤ & Εθνικοί πόροι Έγινε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της ΤΕΕ & στη συνέχεια των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. Έγινε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της ΤΕΕ & στη συνέχεια των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. Δράσεις επιχειρηματικότητας που εφαρμόστηκαν στην Τεχνική εκπαίδευση : Δράσεις επιχειρηματικότητας που εφαρμόστηκαν στην Τεχνική εκπαίδευση :  Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ/ΕΠΑΛ: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  Θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας για μαθητές των ΤΕΕ / ΕΠΑΛ : Σιβιτανίδειος Σχολή, ΕΙΝ

3 Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση των πράξεων: Τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση των πράξεων: 1. «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής» για μαθητές των ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ. Σιβιτανίδειος Σχολή: 2.175.000 € Υλοποίηση σχεδόν του 100% των συνολικά τεθέντων στόχων όπως   η οργάνωση 94 εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας 50 ωρών,   με τη συμμετοχή 1.356 μαθητών ΤΕΕ/ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ. και ΣΕΚ της Περιφέρειας Αττικής

4 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ, ενέργεια 2.3.2, μέτρο 2.3 Το έργο συνέβαλλε:   στην προσπάθεια αναβάθμισης του επιπέδου της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών.   στην εξοικείωση των μαθητών με μεθόδους οργάνωσης εργασίας & διαδικασίες παραγωγής προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες   στην αλλαγή στη νοοτροπίας των μαθητών της ΤΕΕ σε σχέση με τις επαγγελματικές τους επιλογές

5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ, ενέργεια 2.3.2, μέτρο 2.3 ΣΚΟΠΟΣ Ο συνδυασμός απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ΣΤΟΧΟΙ   Πρόσβαση σε ευκαιρίες (πληροφόρηση για ζητήματα απασχόλησης και επαγγελματικές πρακτικές, δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων, τεχνικές αναζήτησης εργασίας)   Προσωπική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας)   Δυνατότητα κοινωνικής δράσης (συμμετοχή σε άτυπες ομάδες, ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας)

6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ, ενέργεια 2.3.2, μέτρο 2.3 ΣΤΟΧΟΙ   Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας (ανακάλυψη παρόμοιων προβλημάτων, υποστήριξη και φιλία)   Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας (εργασία με καθορισμένο παραδοτέο προϊόν)   Ομαδική διαχειριστική ικανότητα (καθορισμός στόχων, προτεραιοτήτων, σχέδια δράσης)   Εκπροσώπηση ομάδας (ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων)

7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ, ενέργεια 2.3.2, μέτρο 2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: τα έτη 2005-08  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 50 εκπαιδευτικές ώρες  Δράσεις Επαγγελματικής Ενημέρωσης  Δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης  Διαμονή και σίτιση: σε οργανωμένες εγκαταστάσεις για 15 ημέρες

8 Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2. «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ και τα ΕΠΑΛ» Σιβιτανίδειος Σχολή: 6.055.000 € Το έργο ολοκληρώθηκε με την επίτευξη του 98,6% των στόχων που ετέθησαν. Συγκεκριμένα: - λειτούργησαν 2.268 Εικονικές Επιχειρήσεις - με τη συμμετοχή 19.313 μαθητών - και 1.900 καθηγητών Με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης προκύπτει ότι το έργο συνέβαλλε:   στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΤΕΕ με την εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών.   στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας στον εκπαιδευτικό χώρο.

9 Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας των μαθητών,   στην εξοικείωση των μαθητών με μεθόδους οργάνωσης εργασίας & διαδικασίες παραγωγής προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες   στην απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση & διαχείριση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ/ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατηγορία πράξεων 2.3.2.Β, ενέργεια 2.3.2, μέτρο 2.3 Αναφέροντας τον όρο «εικονικές επιχειρήσεις» εννοούμε τις επιχειρήσεις εξομοίωσης της οικονομικής δραστηριότητας.  Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, ανέλαβαν την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου «project», αναπαριστώντας διαδικασίες, διαδρομές και αντικείμενα μιας πραγματικής επιχείρησης.  Οι μαθητές είχαν την ευθύνη των δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους, ενώ πάντα βρίσκονταν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.  Παράλληλα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πραγματικές επιχειρήσεις προκειμένου να αντλήσουν πληροφόρηση και να καθοδηγηθούν με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

11 Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γιατί «πέτυχαν» τα Θερινά σχολεία και οι Εικονικές επιχειρήσεις ; Τα συστατικά:   Προγράμματα (οργάνωση της εργασίας)   Μεθοδολογία διδασκαλίας (παίξιμο ρόλων, εργασία σε ομάδες, παιχνίδια προσομοίωσης, αξιοποίηση των ΤΠΕ κλπ)   ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, μέσω της κατασκευής εκπαιδευτικών έργων, παραγωγής προϊόντων…   ομαδική συνεργασία   ελευθερία έκφρασης (θετικό σχολικό κλίμα)   αυτονομία των εκπαιδευτικών

12 Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών (βιωματική εκπαίδευση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, διαδραστικό υλικό)   «επίδειξη» προβολή εργασιών, σχεδίων, έργων των μαθητών   άμεση σύνδεση με τον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω των δράσεων επαγγελματικής ενημέρωσης και του ρόλου του επιχειρηματία « μέντορα»   αποτελεσματική διαχείριση, διάθεση των πόρων στους άμεσα ωφελούμενους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες)

13 Καλές πρακτικές της Ε.Ε.: Το Παράδειγμα της Αυστρίας

14  Η Επιχειρηματικότητα στην Αυστρία διδάσκεται από το 1994 στα τεχνικά & Επαγγελματικά λύκεια και τα Οικονομικά κολλέγια  Το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν την Τεχνική εκπαίδευση ανέρχεται σε 65%  Οι απόφοιτοι της Τεχνικής εκπαίδευσης βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά και έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από τους αποφοίτους της Γενικής εκπαίδευσης  Οικ. Πανεπ. Βιέννης, 2009

15  The Entrepreneur’s Skills Certificate Πιστοποιητικό Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων Πιστοποιητικό Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για μαθητές, τελειόφοιτους για μαθητές, τελειόφοιτους για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας & Οικονομικού Επιμελητηρίου Αυστρίας (2007) Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας & Οικονομικού Επιμελητηρίου Αυστρίας (2007)  Summer University for entrepreneurship education (‘Εργαστήριο για Ιδέες’) Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα εργαλεία και τη μεθοδολογία για να διδάξουν την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από μια σειρά φορέων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Master’s Degree Program Business Education Vienna University of Economics & Business Για εκπαιδευτικούς Για εκπαιδευτικούς

16 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Χαρά Κατελάνου Διευθύντρια Οικονομικών Σιβιτανιδείου Σχολής, Μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ


Κατέβασμα ppt "Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006): ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Χρηματοδότηση ΕΚΤ & Εθνικοί πόροι Έγινε σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της ΤΕΕ & στη συνέχεια των ΕΠΑΛ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google