Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιατί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα;. Τα Πολιτιστικά προγράμματα προϋπήρχαν του θεσμού. Θετικό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και παράδοση. Αρνητικό γιατί δεν είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιατί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα;. Τα Πολιτιστικά προγράμματα προϋπήρχαν του θεσμού. Θετικό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και παράδοση. Αρνητικό γιατί δεν είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιατί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα;

2 Τα Πολιτιστικά προγράμματα προϋπήρχαν του θεσμού. Θετικό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και παράδοση. Αρνητικό γιατί δεν είναι πάντα κατανοητή η διαφορά ανάμεσα σε μια πολιτιστική εκδήλωση και ένα ΠΠ. Η διαφοροποίηση του ΠΠ από την Εκδήλωση έγκειται στο ότι το πρώτο έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 μηνών, είναι έρευνα και πράξη μαζί, έχει στοχοθεσία, στηρίζεται σε ένα παιδαγωγικό σχεδιασμό, μια μεθοδολογία και ένα χρονικό οργανόγραμμα από την ομάδα. Ενώ η Εκδήλωση είναι μια πρακτική κυρίως δραστηριότητα, που προετοιμάζεται μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα από τους μαθητές και έχει συγκεκριμένη ημερομηνία. (Κάποιες φορές αποτελεί μέρος ή απόληξη ενός ΠΠ)

3 Το κατ’ εξοχήν κοινό σημείο όλων των ΠΠ είναι η δουλειά σε ομάδες που σημαίνει έμφαση σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη δυναμική της ομάδας και άσκηση των μαθητών σε συναινετικές και δημοκρατικές διαδικασίες συνύπαρξης. Κοινοί στόχοι όλων των προγραμμάτων – είτε πρόκειται για θεατρική παράσταση, είτε για θεατρικό εργαστήρι, για αφιέρωμα κλπ. – είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτισμού, η διαμόρφωση στάσης απέναντι σε προβλήματα της εποχής μας και η ενεργή συμμετοχή τους για την αντιμετώπισή τους, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κλπ.

4 Κοινό σημείο όλων των κατηγοριών των ΠΠ είναι πως δεν είναι μαθήματα αλλά αγωγές, Αυτό συνεπάγεται μια άλλη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως: Μέθοδος Επίλυσης Προβλήματος, Μελέτη Πεδίου, Μέθοδος Project, Ανθρωποκεντρική, Ομαδοσυνεργατική Μάθηση, Διάφορα Παιχνίδια, Ρόλοι κ.α. Το ότι τα ΠΠ είναι προαιρετικά και πραγματοποιούνται στο περιθώριο του αναλυτικού προγράμματος δεν σημαίνει ότι βρίσκονται εκεί για να συμπληρώνουν τα κενά του. Έχουν αυτόνομη αξία, γιατί εισάγουν μια διαφορετική οπτική στη θεώρηση του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του Σχολείου.

5 μαθητήςΟ μαθητής συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων ως δέκτης και ως πομπός στη συνέχεια, επισκέπτεται χώρους πολιτισμού, προσωπικότητες κλπ, παρουσιάζει με την ομάδα του μέρος του προγράμματος και τέλος αξιολογεί όσα έγιναν. Ο εκπαιδευτικόςρόλο συντονιστήσύμβουλουεμψυχωτή κύριο μαθητές.Ο εκπαιδευτικός παίζει ένα διακριτικό ρόλο συντονιστή, σύμβουλου και εμψυχωτή των ομάδων και των δραστηριοτήτων, αφήνοντας τον κύριο οργανωτικό ρόλο στους μαθητές.

6 Στόχος των ΠΠ δεν είναι η μάθηση ενός γνωστικού αντικειμένου, μα η ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή μέσα από δράση- διάδραση και κοινωνικές διαδικασίες. Τα ΠΠ Δίνουν το προβάδισμα στο δρώντα μαθητή, που ο ίδιος βρίσκεται στο κέντρο του προγράμματος, δουλεύει σε ομάδα, οργανώνει μια έρευνα, προτείνει ιδέες, συλλέγει υλικό, δρα, επικοινωνεί με άλλους μαθητές Συνεργάζεται, επίσης, με Πολιτιστικούς Φορείς της κοινωνίας βγαίνοντας από τα σχολικά τείχη.

7 Τα ΠΠ είναι προαιρετικ ά και προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία: Τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του θέματος και προσέγγισής του από μια ευρύτατη θεματολογία Τη δυνατότητα συνεργασιών Τη δυνατότητα ελεύθερης επικοινωνίας με τον έξω κόσμο

8 Μιλάμε δηλαδή για βιωματική μάθηση, που σημαίνει «Μαθαίνω μέσα από το αντικείμενό μου στο σχολικό περιβάλλον, αλλά κυρίως, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον». Στα ΠΠ έχουμε τη δυνατότητα να προβάλουμε στην ουσία την πρόταση μιας «άλλης» δρώσας εκπαίδευσης, με άνοιγμα στην Κοινωνία και το Περιβάλλον.

9 ΠΟΙΟΣ μαθαίνει ΤΙ μαθαίνει ΓΙΑΤΙ μαθαίνει ΠΩΣ μαθαίνει ΠΟΥ μαθαίνει ΠΟΤΕ μαθαίνει ο μαθητής κατακερματισμένη γνώση για να πετύχει στις εξετάσεις όλοι μαθητές, καθηγητές σχολείο τον τρόπο που παράγεται η γνώση για να μάθει πώς να μαθαίνει μέσα από πολλούς και διαφορετικούς δρόμους αναζήτησης παντού με κάθε ευκαιρία παθητικά αφομοιώνοντας στην τάξη κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος Η βιωματική μάθηση στα πολιτιστικά προγράμματα Η μάθηση στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο ΠΟΙΟΣ μαθαίνει ΤΙ μαθαίνει ΓΙΑΤΙ μαθαίνει ΠΩΣ μαθαίνει ΠΟΥ μαθαίνει ΠΟΤΕ μαθαίνει ο μαθητής κατακερματισμένη γνώση για να πετύχει στις εξετάσεις όλοι μαθητές, καθηγητές σχολείο τον τρόπο που παράγεται η γνώση για να μάθει πώς να μαθαίνει μέσα από πολλούς και διαφορετικούς δρόμους αναζήτησης παντού με κάθε ευκαιρία παθητικά αφομοιώνοντας στην τάξη κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος Η βιωματική μάθηση στα πολιτιστικά προγράμματα Η μάθηση στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο


Κατέβασμα ppt "Γιατί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα;. Τα Πολιτιστικά προγράμματα προϋπήρχαν του θεσμού. Θετικό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και παράδοση. Αρνητικό γιατί δεν είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google