Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: δείκτες και επιδόσεις • Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις • Ερευνητική Δραστηριότητα 16 Φεβρουαρίου 2012 | Αθήνα Το Ελληνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: δείκτες και επιδόσεις • Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις • Ερευνητική Δραστηριότητα 16 Φεβρουαρίου 2012 | Αθήνα Το Ελληνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: δείκτες και επιδόσεις • Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις • Ερευνητική Δραστηριότητα 16 Φεβρουαρίου 2012 | Αθήνα Το Ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης

2 Ερευνητική ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου, βασισμένη σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα, με ενσωμάτωση προτύπων διαλειτουργικότητας και παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας ● Θεματικοί κατάλογοι επιστημονικού υλικού για όλες τις επιστημονικές περιοχές ● Αποθετήριο διδακτορικών διατριβών ● Ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια ● e-publishing επιστημονικών περιοδικών ● Ψηφιακή βιβλιοθήκη συνδρομητικού υλικού (e-journals, databases) ● Στοιχεία για αιτήματα μεταφοράς τεχνολογίας (technology offers & requests) ● Ελληνική συμμετοχή και αποτελέσματα στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ Μητρώα (μητρώο διδακτόρων, ερευνητικών έργων κ.α.) Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας Έκδοση Δεικτών Έρευνας (βιβλιομετρικοί δείκτες, ερευνητική δραστηριότητα) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό κομβικό σημείο: ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο

3 Βιβλιομετρικοί δείκτες: σειρά μελετών για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις αναλυτική καταγραφή και επεξεργασία των δημοσιεύσεων που προέρχονται από τους κυριότερους ελληνικούς φορείς στην έρευνα και ανάδειξη της θέσης που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον

4 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: εξέλιξη ● Η Ελλάδα έως το 2008 παρουσιάζει συνεχή αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων. ● Η συνεχής ανοδική πορεία ανακόπτεται το 2009 οπότε ο αριθμός δημοσιεύσεων είναι περίπου ίδιος με το προηγούμενο έτος ενώ το 2010 καταγράφεται μείωση του αριθμού δημοσιεύσεων.

5 ● ο αριθμός των αναφορών συνεχίζει να αυξάνεται. Την πενταετία 2006-2010 έγιναν 222.132 αναφορές σε ελληνικές δημοσιεύσεις, αριθμός τετραπλάσιος από το 1996 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: εξέλιξη

6 ● Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό δημοσιεύσεων με αναφορές (% cited publications) είναι 65,5% και προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ και του ΟΟΣΑ ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: βελτίωση δεικτών

7 ● Την πενταετία 2006-2010, σε παγκόσμιο επίπεδο στις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση κατατάχθηκαν 509 ελληνικές δημοσιεύσεις στο 1%, 2.398 δημοσιεύσεις στο 5%, 4.591 στο 10%, 11.024 δημοσιεύσεις στο 25% και 20.190 δημοσιεύσεις στο 50% ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: βελτίωση δεικτών

8 ● Επιστημονικές περιοχές με σχετικό δείκτη απήχησης >1, μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: βελτίωση δεικτών

9 Έλληνες επιστήμονες: ισχυρή διεθνής δικτύωση ● Την πενταετία 2006-2010, 19.500 ελληνικές δημοσιεύσεις (42,3% των ελληνικών δημοσιεύσεων) πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία επιστημόνων από 154 χώρες

10 Συνεργασίες ελληνικών φορέων ● Τα Πανεπιστήμια είναι ο κύριος επιστημονικός συνεργάτης

11 Αναλυτικά στοιχεία για κάθε φορέα στην ηλεκτρονική έκδοση της μελέτης

12 Δείκτες Ερευνητικής Δραστηριότητας ● Τεκμηρίωση ελληνικής επιστημονικής παραγωγής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες ● Δείκτες για τους Έλληνες Διδάκτορες ● Επεξεργασία στοιχείων από τη συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών σε ευρωπαϊκά έργα

13 Το ΕΚΤ λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής για το 7 ο ΠΠ στα προγράμματα : ● Ειδικό Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (COOPERATION) • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ICT) • Ενέργεια (Energy) • Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH) ● Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ (IDEAS) ● Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (CAPACITIES) • Ερευνητικές Υποδομές (RIs) • Περιφέρειες της Γνώσης (Regional/RoK) • Ερευνητικό Δυναμικό (Regional/REGPOT) Δείκτες Ερευνητικής Δραστηριότητας

14 Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ: ERC GRANTS 2-2Πανεπιστήμιο Πατρών 241014Σύνολο Advanced Grants Starting Grants Φορέας 1-1Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1-1Πανεπιστήμιο Κρήτης 1-1Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» 523Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 2-2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών / Ακαδημία Αθηνών 541Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 22-Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» 11-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 11-Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» 2-2Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1-1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15 Θεματικές περιοχές Starting Grants Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ:

16 Θεματικές περιοχές: Advanced Grants Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ:

17 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας www.epset.gr Ανοικτή πρόσβαση / γνώση για όλους www.openaccess.gr Enterprise Europe Network - Hellas www.enterprise-hellas.gr ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ www.ekt.gr www.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: δείκτες και επιδόσεις • Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις • Ερευνητική Δραστηριότητα 16 Φεβρουαρίου 2012 | Αθήνα Το Ελληνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google