Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ρυθμιστικές δράσεις για την πραγμάτωση της ψηφιακής εποχής».

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ρυθμιστικές δράσεις για την πραγμάτωση της ψηφιακής εποχής»."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ρυθμιστικές δράσεις για την πραγμάτωση της ψηφιακής εποχής».
Νίκος Κουλούρης Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ «Ψηφιακή Τηλεόραση : Το Αύριο είναι Σήμερα». 12 Φεβρουαρίου 2007

2 Σύνοψη Μορφές ψηφιακής τηλεόρασης Η Ευρωπαϊκή κατάσταση
Η Ελληνική πραγματικότητα Προτάσεις ΕΕΤΤ Απαιτούμενες Ρυθμίσεις

3 Μορφές ψηφιακής τηλεόρασης
Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Πρότυπο DVB-T στην Ευρώπη Ασύρματη Εκπομπή από κέντρο εκπομπής προς τηλεοπτικούς δέκτες Σε κάθε δίαυλο πολύπλεξη 4-6 τηλεοπτικών προγραμμάτων Επίγεια Κινητή Ψηφιακή Τηλεόραση Ασύρματη Εκπομπή από σταθμούς βάσης προς κινητούς τηλεοπτικούς δέκτες Εκπομπή προς ειδικούς δέκτες (Πρότυπο DBT-H) Εκπομπή προς δέκτες 3G Εκπομπή WiMax (4G) Δορυφορική Εκπομπή σε δέκτες DVB-SSP IPTV Ενσύρματη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος (πρωτόκολλο IP) μέσω ευρυζωνικών δικτύων και λήψη μέσω ειδικού αποκωδικοποιητή απευθείας στον οικιακό τηλεοπτικό δέκτη. Ασύρματη μετάδοση σε κινητά τηλέφωνα και PDA μέσω ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου IP IP TV ≠ Watching TV on a broadband PC

4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Πάροχοι περιεχομένου Δέκτες Πάροχοι πολύπλεξης
TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 TV n Πολύπλεξη 1 m 2 Δίκτυο DVB-T IPTV DVB-H Πάροχοι δικτύου

5 Η Ευρωπαϊκή κατάσταση (Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση)
Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης έχει ήδη εκκινήσει τη μετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση ως επακόλουθο των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και των αποδόσεων συχνότητας. Η μετάβαση έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Ολλανδία Η περιοχική συνδιάσκεψη RRC06 απέδωσε στις χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της εγγύς Ασίας τους διαύλους που θα χρησιμοποιήσουν για την ψηφιακή τηλεόραση. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης γίνεται κατά κύριο λόγο ανά γεωγραφική περιοχή σε κάθε χώρα. Η παύση των αναλογικών εκπομπών γίνεται και αυτή σταδιακά, ανά γεωγραφική περιοχή ακολουθώντας την λειτουργία των ψηφιακών εκπομπών. Ήδη υπάρχουν περιοχές σε διάφορες χώρες που λαμβάνουν μόνο ψηφιακές εκπομπές. Έχει γίνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό τα οφέλη καθώς και ο εξοπλισμός που χρειάζεται για τη λήψη της ψηφιακής τηλεόρασης

6 Η Ευρωπαϊκή κατάσταση (Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση)
Στην Ευρώπη διακρίνονται τρεις διαφορετικοί τρόποι αδειοδότησης ψηφιακών εκπομπών Γίνεται επιλογή των καναλιών ανά πολυπλέκτη με διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια τα κανάλια επιλέγουν το φορέα του δικτύου. (πχ. Γαλλία) Η χωρητικότητα του πολυπλέκτη (η συχνότητα) εκχωρείται στο πάροχο δικτύου με δημοπρασία. Στη συνέχεια ο πάροχος δικτύου επιλέγει τα κανάλια (πχ. Μ. Βρετανία) Τα αναλογικά κανάλια έχουν προτεραιότητα στη ψηφιακή εκπομπή, οπότε και τους ανατίθεται ένας δίαυλος (συχνότητα). Έχουν όμως την υποχρέωση να μεταφέρουν και άλλους παραγωγούς προγράμματος (πχ. Ιταλία) Τη διαδικασία μετάβασης στις Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναλάβει οι ρυθμιστικές Αρχές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και/ή οι Ρυθμιστικές Αρχές Ραδιοτηλεόρασης σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία

7 Η Ευρωπαϊκή κατάσταση (Κινητή Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση)
Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κινητών Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών (European Mobile Broadcasting Council) προωθήσει ανάπτυξης και εφαρμογής κινητών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. καθορισμός της πορείας για την εισαγωγή των κινητών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών στην Ευρώπη η οποία θα πρέπει να βασιστεί σε θέματα προτύπων και διαλειτουργικότητας. Βασικό αποτέλεσμα του EMBC θα είναι να ελαττωθούν οι φραγές στην διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και τερματικών συσκευών των τελικών χρηστών Πρωτοβουλία της που πάρθηκε μετά την έκκληση της Επιτρόπου υπεύθυνης για θέματα Information development ώστε να προωθηθεί η εισαγωγή των κινητών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών στην Ευρώπη και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να αποδοθεί σε χρήση μια ζώνη συχνοτήτων εύρους 32MHz στην ζώνη MHz για πανευρωπαϊκή χρήση στην υπηρεσία DVB-H.

8 Η Ευρωπαϊκή κατάσταση (Κινητή Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση)
Η αδειοδότηση ακολουθεί τις διαδικασίες της DVB-T εκχωρώντας άδεια σε πάροχο δικτύου Στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει πιλοτικές αλλά και εμπορικές εφαρμογές κινητής τηλεόρασης: Στοιχεία 2005 Εφαρμογή Σχεδιασμός Μελλοντικά

9 Η Ευρωπαϊκή κατάσταση (IPTV)
Η IPTV προσφέρεται κυρίως μέσω των Telcos σε συνεργασία με παρόχους περιεχομένου Η IPTV προσφέρεται κυρίως ως μέρος πακέτου Triple ή Quad Play Για τις Telcos η προσφορά τηλεοπτικού προγράμματος αναμένεται να είναι σημαντικό σημείο εσόδων καθώς η υπηρεσία αυτή μπορεί να είναι στοχευόμενη σε ομάδες καταναλωτών. Η υπηρεσία αυτή έχει αναπτυχθεί σε ένα μεγάλο μέρος των Ευρωπαϊκών χωρών φθάνοντας σε ποσοστό εισχώρησης 20-25% του πληθυσμού

10 Η Ελληνική Πραγματικότητα
Ασύρματα δίκτυα Σταθερή λήψη Αναλογική δεν υπάρχουν άδειες, δεν εφαρμόζονται οι χάρτες συχνοτήτων Ψηφιακή επίγεια ευρυεκπομπή –DVB T δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να ορίζει την διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή εκπομπή, ούτε πρόβλεψη για τις αδειοδοτήσεις δικτύου/περιεχομένου. Η ΕΡΤ εκπέμπει «πιλοτικά» χωρίς να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλους παρόχους να εκπέμψουν. Ψηφιακή δορυφορική ευρυεκπομπή DVB-S υπάρχει μία άδεια για εκπομπή δορυφορικού προγράμματος. Η εταιρία που έχει την άδεια μεταδίδει πρόγραμμα που παράγει η ίδια αλλά αναμεταδίδει και τα νόμιμα αναλογικά κανάλια. Υπάρχει διαχωρισμός παρόχου δικτύου (SINED) από το πάροχο περιεχομένου (NETMED) IPTV μέσω WiMax. Το περιεχόμενο που θα μεταφέρεται μέσω αυτής της τεχνολογίας είναι data επομένως μπορεί να είναι και ψηφιακή τηλεόραση. Μένει να διευκρινισθεί αν θα απαιτηθεί ειδική άδεια τηλεοπτικού περιεχομένου

11 Η Ελληνική Πραγματικότητα
Ενσύρματα δίκτυα Καλωδιακή τηλεόραση πάρα πολύ περιορισμένης έκτασης δίκτυο για τη μετάδοση των αναλογικά εκπεμπόμενων καναλιών σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η χρήση κεραιών IPTV μέσω xDSL πιλοτική ανάπτυξη από τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας μέσω της υπηρεσίας Triple Play. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να ορίζει κάτι σχετικό με τον έλεγχο/αδειοδότηση περιεχομένου σε IPTV. Κινητή λήψη Μέσω 3G Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν ήδη σε χρήστες κινητών 3G τόσο ζωντανά όσο και μαγνητοσκοπημένα προγράμματα από ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά κανάλια. Δεν υπάρχει ειδική άδεια για την μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος Ψηφιακή επίγεια κινητή τηλεόραση DVB H Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας

12 Ελληνική Πραγματικότητα (2)
Ελληνική Πραγματικότητα (2) Ενέργειες Δημοσίων Φορέων (α) Άτυπη έγκριση και λειτουργία πιλοτικής ψηφιακής εκπομπής στην ΕΡΤ (αρχές 2006) Πρωτοβουλία ΥπΜΜΕ για διάλογο σε θέματα Ραδιοτηλεόρασης ενόψει νέου νόμου (Μάρτιος 2006) Κατάθεση πρότασης ΕΕΤΤ για αναλογική και ψηφιακή ραδιοτηλεόραση στο διάλογο του ΥπΜΜΕ με βασικό σημείο τον διαχωρισμό παρόχου δικτύου από τον πάροχο περιεχομένου (Μάρτιος 2006) Συμμετοχή Ελλάδας σε RRC-06 με 100% επιτυχία στα ελληνικά αιτήματα (Μάιος – Ιούνιος 2006) Ο Προέδρος της ΕΕΤΤ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον Υπουργό Επικρατείας αναφορικά με την δημιουργία μιας Εθνικής Ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία θα προγραμματίσει και θα διαχειρισθεί την μετάβαση της χώρας στην Ψηφιακή Ευρυεκπομπή (Ιούλιος 2006) Δημιουργήθηκε από το ΥΜΕ «Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Τηλεόραση και Ραδιόφωνο» με μέλη από ΥΜΕ, ΕΕΤΤ, Δημόκριτο, ΕΜΠ. Το έργο της ομάδας είναι το ακόλουθο (Σεπτέμβριο 2006) : Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή Η συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους του ΥΜΕ για τον διεθνή συντονισμό και επί στρατηγικής μετάβασης. Η παρακολούθηση κοινοτικών και διεθνών οργάνων σχετικών με το αντικείμενο του έργου της Η διατύπωση προτάσεων / γνωμοδοτήσεων σχετικών με το έργο της προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών σε κοινή του συνέντευξη με τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα το σχέδιο Ψηφιακής στρατηγικής για την χώρα την περίοδο τόνισε ότι είναι κυβερνητικός στόχος η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση μέχρι το 2012 (Σεπτέμβριος 2006)

13 Ελληνική Πραγματικότητα (3)
Ελληνική Πραγματικότητα (3) Ενέργειες Δημοσίων Φορέων (β) Σύμφωνα με Νομικό του ΕΣΡ σε παρουσίαση στην 8η INFOCOM (Σεπτέμβριος 2006) * Η λύση διαχωρισμού αδειοδότησης παρόχου περιεχομένου (ΕΣΡ) από την αδειοδότηση παρόχου δικτύου (ΕΕΤΤ) δεν είναι δόκιμη καθώς το ΕΣΡ δεν θα ελέγχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής οπότε δεν θα μπορεί να έχει και πλήρη έλεγχο * Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές καθώς: Ο ν. 2644/1998 για τη συνδρομητική τηλεόραση είναι ακατάλληλος για την επίγεια ψηφιακή. Ο ν. 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ρ/τ * Αδειοδότηση αναλογικών / ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών – δύο δυνατότητες Άμεση αδειοδότηση αναλογικών σταθμών με θέσπιση υποχρεωτικής ψηφιακής μετάβασης εντός ορισμένης προθεσμίας Μελλοντική σταδιακή αδειοδότηση υπαρχόντων αναλογικών σταθμών ως ψηφιακών σταθμών * Βασικές Θεσμικές Επιλογές Δημιουργία Συντονιστικού οργάνου Διαμόρφωση νομικού πλαισίου Διαφημιστική /ενημερωτική εκστρατεία Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως (μέσω επιστολής αιτιολογημένης γνώμης) από την Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μέχρι το Δεκέμβριο 2006 ώστε να συμμορφωθεί με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκειμένου να μεταφερθεί η κοινοτική οδηγία (2002/77/ΕΚ) που αφορά τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις στην εθνική νομοθεσία ώστε όπως δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Neelie Kroes «οι νέοι ανταγωνιστές να είναι ελεύθεροι να παρέχουν υπηρεσίες αυτού του είδους, και, ειδικότερα, ψηφιακές επίγειες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις». Οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξαιρέθηκαν από τον νόμο 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. (Σεπτέμβριος 2006)

14 Ελληνική Πραγματικότητα (4)
Ελληνική Πραγματικότητα (4) Ενέργειες Δημοσίων Φορέων (γ) Ο ΣΑΠΟΕ (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων) προτείνει να μη δοθούν άδειες στους υπάρχοντες τηλεοπτικούς σταθμούς αναλογικής ευρυεκπομπής και να γίνει de facto αναγνώρισή τους ώστε να ξεκινήσει άμεσα το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσει η ψηφιακή τηλεόραση (Οκτώβριος 2006). Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις του ΣΑΠΟΕ είναι: Να διαχωριστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο του Παρόχου Ψηφιακού σήματος και του Παρόχου περιεχομένου Να θεσμοθετηθούν αναπτυξιακά κίνητρα για την δημιουργία ψηφιακών υποδομών και παραγωγών Να συσταθούν κανονισμοί συνεργασίας για όλα τα κανάλια Το ΕΣΡ με επιστολή του προς Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπουργό ΜΜΕ και Πρόεδρο ΕΕΤΤ ζητά κατόπιν και της σχετικής επιστολής του Προέδρου της ΕΕΤΤ την σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ψηφιακή τηλεόραση και την μετάβαση σε αυτή (Νοέμβριος 2006)

15 Ελληνική Πραγματικότητα (5)
Ελληνική Πραγματικότητα (5) Επιχειρηματικές Ενέργειες (α) DΤT Η ΕΡΤ είναι ο μοναδικός φορές που παρέχει προς το κοινό επίγεια ψηφιακή τηλεόραση σε πιλοτική μορφή Η ΕΡΤ εκπέμπει με δίκτυο SFN (μιας συχνότητας) στο νομό Αττικής και έχει κάνει επιλογή για χωρητικότητα 16Mpbs Τα τεχνικά στοιχεία από τη πιλοτική εκπομπή της ΕΡΤ αναμένεται να βοηθήσουν στην τελική επιλογή του τεχνικού μοντέλου της ψηφιακής τηλεόρασης που θα αναπτυχθεί στη χώρα. Η ΕΡΤ αναμένεται να επεκτείνει το δίκτυό της και στην υπόλοιπη Ελλάδα από Φεβρουάριο – Μάρτιο 2007 χωρίς να έχει ακόμα ανακοινωθεί ποιοι δίαυλοι θα χρησιμοποιηθούν (αν θα ελευθερωθούν ήδη κατειλημμένοι ή θα καταληφθούν και νέοι), ενώ από το 1ο εξάμηνο του 2007 αναμένεται να αρχίσει η εκπομπή και δεύτερου μπουκέτου με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο Στο Τμήμα Εποπτείας Φάσματος της ΕΕΤΤ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται καταγγελίες (χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία προς το παρόν) αλλά και προφορικές πληροφορίες ότι στην Επικράτεια έχει αρχίσει η εγκατάσταση αναμεταδοτών των ψηφιακών καναλιών της ΕΡΤ αλλά και εγκατάσταση αναμετάδοσης αναλογικών καναλιών με την τεχνική της ψηφιακής πολύπλεξης. Οι αναλογικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί φαίνεται να είναι έτοιμοι να εισέλθουν στο χώρο της ψηφιακής επίγειας ραδιοτηλεόρασης. Η είσοδός τους φαίνεται να ανακόπτεται προς το παρόν από την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου αλλά και λόγω έλλειψης ελεύθερου φάσματος. Οι ιδιωτικοί αναλογικοί σταθμοί φαίνεται να εκφράζουν την αντίθεσή τους στο διαχωρισμό του παρόχου δικτύου από τον πάροχο περιεχομένου

16 Ελληνική Πραγματικότητα (6)
Ελληνική Πραγματικότητα (6) Επιχειρηματικές Ενέργειες (β) Mobile TV Η Vodafone διαθέτει πακέτο ζωντανών και μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων από 11 ελληνικά και διεθνή κανάλια, μέσω του Vodafone Live, σε περιβάλλον συσκευών 3ης γενιάς (UMTS). Η χρέωση είναι ανά ημέρα ή μήνα, χωρίς ογκοχρέωση. Η COSMOTE μεταδίδει 5 τηλεοπτικά προγράμματα (μαγνητοσκοπημένα) με δωρεάν πιλοτική διάθεση μέσω του δικτύου 3ης γενιάς μέχρι τις 30 Ιουλίου 2006. H TIM είναι η μόνη εταιρία η οποία διαθέτει δύο server για δύο διαφορετικά stream. Ένα με υψηλό bit rate για τους χρήστες δικτύου 3ης γενιάς (UMTS) και ένα χαμηλό που μπορεί να γίνει θεατό από χρήστες δικτύου 2ης γενιάς (GSM) μέσω GPRS. Η χρέωση είναι ανά σύνδεση με το TIM PLUS και δεν υπάρχει ογκοχρέωση. Η υπηρεσία της TIM προσφέρει ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα προγράμματα από 11 ελληνικά και διεθνή κανάλια. Ιδιωτικές εταιρίες του χώρου της τηλεόρασης φαίνεται με κινήσεις τους να ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο χώρο της κινητής τηλεόρασης με τη τεχνολογία DVB-H

17 Ελληνική Πραγματικότητα (7)
Ελληνική Πραγματικότητα (7) Επιχειρηματικές Ενέργειες (β) IPTV Διαφαίνονται κινήσεις συνεργασίας μεταξύ παρόχων δικτύου και παρόχων περιεχομένου για την μεταφορά τηλεοπτικού προγράμματος μέσω διαδικτύου υπό τη μορφή της IPTV Triple Play Οι εναλλακτικοί πάροχοι τηλεφωνίας έχουν ήδη αρχίσει να διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών Triple Play (τηλεφωνία, διαδίκτυο, video) μέσω των κόμβων των ιδιόκτητων δικτύων τους

18 Ελληνική Πραγματικότητα (8)
Ελληνική Πραγματικότητα (8) Επιχειρηματικές Ενέργειες (γ) Quad Play Η παροχή Quadruple play υπηρεσιών μέσα στους επόμενους 18 μήνες, καθώς και η σύναψη συνεργασίας με πάροχο που κατέχει άδεια WiMAX προκειμένου να παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών ασύρματης ευρυζωνικότητας, συγκαταλέγονται στα στρατηγικά πλάνα διαφόρων εταιριών, Όσον αφορά την παροχή Quadruple play υπηρεσιών, αυτή αφορά και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με κάποιον υφιστάμενο πάροχο, όχι απαραίτητα από την ελληνική αγορά, βασισμένο στο «υβριδικό» μοντέλο του roaming MVΝO. WiMax Διαφαίνεται η πιθανότητα να αναπτυχθεί η υπηρεσία Triple Play από το νέο πανελλαδικής εμβέλειας δίκτυο WiFi στο οποίο αποδόθηκε πρόσφατα από την ΕΕΤΤ συχνότητα κατόπιν διαγωνισμού. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανέπτυξε υπηρεσίες Triple Play (ενιαίο δίκτυο δεδομένων, φωνής και τηλεοπτικού σήματος) μέσω WiMax. Ο Δ.Α.Α. κάτοχος άδειας πιλοτικής χρήσης WiMax για την περιοχή Σπάτα-Κορωπί, ανέπτυξε πιλοτικά WiMax εφαρμογές σε τρεις τεχνολογικές ενότητες ανάλογα με τη χρήση τους: ιδιωτική χρήση, εταιρική χρήση και παροχή κομβικής υποδομής.

19 Προτάσεις ΕΕΤΤ για νέο νόμο περι Τηλεοπτικών Εκπομπών
Προτάσεις ΕΕΤΤ για νέο νόμο περι Τηλεοπτικών Εκπομπών Οι προτάσεις της ΕΕΤΤ δημοσιεύθηκαν στο Έμφαση στο μέλλον και όχι στο παρελθόν: α. Στο νομοσχέδιο πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο παρά στην αναλογική του παρελθόντος. β. Να μπει στόχος μετάβασης στη ψηφιακή ευρυεκπομπή πριν το 2012. Σύγκληση μέσων: Σήμερα το οπτικο-ακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω διαφόρων ψηφιακών πλατφόρμων και δικτύων (διαδίκτυο, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα δίκτυα WiMAX, δορυφόροι, κλπ) επομένως το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο θα πρέπει να επιχειρεί μια συνολικότερη ρύθμιση. Δίκτυο έναντι περιεχομένου: Θα πρέπει να γίνει διαφορετικός χειρισμός του δικτύου από το περιεχόμενο. Αρμόδια Αρχή για το δίκτυο (χρήση συχνοτήτων, κεραίες, πομποί, κλπ) είναι η ΕΕΤΤ. Αρμόδια Αρχή για το περιεχόμενο είναι το ΕΣΡ. Κάθε πάροχος περιεχομένου θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο για αυτόν μέσο μετάδοσης.

20 Προτάσεις ΕΕΤΤ για νέο νόμο περι Τηλεοπτικών Εκπομπών
Προτάσεις ΕΕΤΤ για νέο νόμο περι Τηλεοπτικών Εκπομπών Αδειοδότηση αναλογικών; Όσο περνάει ο καιρός, η σημασίας της αναλογικής τηλεόρασης φθίνει. Η πράξη έχει δείξει ότι κατά πάσα πιθανότητα η αδειοδότηση των αναλογικών τηλεοπτικών δικτύων θα καθυστερήσει με αποτέλεσμα να μας προλάβει η επιβολή μεταγωγής στην ψηφιακή. Μητρώο συχνοτήτων και χωροταξία κεραιών: Να διαμορφωθεί Εθνικό Μητρώο Εκχωρηθέντων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να σχεδιαστεί χωροταξία κεραιών Δοκιμαστικές εκπομπές: Οι δοκιμαστικές ψηφιακές εκπομπές να γίνουν μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και εναρμόνιση του φάσματος και των τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής και να προσδιοριστεί ρητώς και σαφώς ποιοι και υπό ποίες συνθήκες θα επιτρέπεται να εκπέμπουν. Απελευθερωμένο φάσμα: Να γίνει πρόβλεψη για την ορθή διαχείριση του φάσματος που θα απελευθερωθεί. Τέλη χρήσης φάσματος: Να προβλεφθούν τέλη χρήσης Φάσματος και να μελετηθεί η πιθανή αγοραπωλησία / υπενοικίαση φάσματος μεταξύ των παρόχων δικτύου.

21 Προτάσεις ΕΕΤΤ για νέο νόμο περί Τηλεοπτικών Εκπομπών
Προτάσεις ΕΕΤΤ για νέο νόμο περί Τηλεοπτικών Εκπομπών Μετάβαση: Ποιος θα μελετήσει τη διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή ευρυεκπομπή; Υπενθυμίζεται ότι τα δίκτυα ευρυεκπομπής αποτελούν ξεχωριστή αγορά και απαιτείται (από το Κοινοτικό Δίκαιο) «ανάλυση αγοράς» και καθορισμός υποχρεώσεων του «Καθολικού Παρόχου» (όπως έγινε με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Η ΕΕΤΤ μπορεί να βοηθήσει στα κάτωθι: • Στη διαμόρφωση σύγχρονου και ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου • Να αναλάβει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των παρόχων ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των παρόχων δικτύου (όπως γίνεται και για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) • Να συνεχίσει να έχει την εποπτεία του φάσματος • Να παράσχει την τεχνογνωσία της στην διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για το αναλογικό ραδιόφωνο και την αναλογική τηλεόραση • Να διαμορφώσει Εθνικό Μητρώο Εκχωρηθέντων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά • Να συμβάλει στην σχεδίαση χωροταξίας κεραιών

22 Ρυθμίσεις για τη Ψηφιακή Τηλεόραση DVB-T & DVB-H
Νομοθετικές ρυθμίσεις πρόβλεψης για νέα μέσα τηλεόρασης (DVB-T, DVB-H, IPTV κοκ) διαχωρισμού παρόχων δικτύου / περιεχομένου αρμοδιότητες ΕΣΡ & ΕΕΤΤ χρονοδιάγραμμα μετάβασης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) ρύθμισης για τη κινητή τηλεόραση (DVB-H) θέση ΕΡΤ στη ψηφιακή εποχή διαδικασίας μετάβασης πιλοτικές εκπομπές ορισμοί υποχρεώσεων παρόχων δικτύου και must carry κανονισμοί εξοπλισμού προβλέψεις για αναλογικές εκπομπές προβλέψεις για τοπικούς αναμεταδότες

23 Διαδικασία μετάβασης στη Ψηφιακή Ευρυεκπομπή
Δημόσια Διαβούλευση για τη βασική μορφή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Νομοθετικές ρυθμίσεις Ολοκλήρωση συντονισμού με όμορες χώρες Ορισμός φορέα εφαρμογής διαδικασίας μετάβασης Έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης κοινού Πιλοτικές εκπομπές ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει από ιδιώτες για DVB-T από ιδιώτες για DVB-H Προκήρυξη από την ΕΕΤΤ διαγωνισμού για απόδοση του πρώτου σετ συχνοτήτων σε σταθερή και κινητή τηλεόραση Επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής Έναρξη ανάπτυξης δικτύων που πήραν την εκχώρηση συχνοτήτων Διαδικασία τερματισμού αναλογικών και αντικατάσταση εκπομπών με ψηφιακές σύμφωνα με το πλάνο της μετάβασης Διαβούλευση για την επαναχρησιμοποίηση του απελευθερωμένου φάσματος 2012 : ολοκλήρωση μετάβασης και οριστική διακοπή αναλογικής εκπομπής.

24 Ρυθμίσεις για τη Ψηφιακή Τηλεόραση IPTV
Θέματα που θα πρέπει να επιληφθούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι: Αναμετάδοση Τιμολόγηση Πακέτα τηλεοπτικών προγραμμάτων Υποχρεωτική μεταφορά-must carry Αδειοδότηση τηλεοπτικών υπηρεσιών Τα κύρια πακέτα υπηρεσιών περιλαμβάνουν: IPTV μαζί με ευρυζωνικό διαδίκτυο και ΙΡ τηλεφωνία Ζωντανή TV (βασικά και έξτρα κανάλια), VoD, PVR Τιμολόγηση – διαφέρει ανά υπηρεσία

25 Ρυθμίσεις για τη Ψηφιακή Τηλεόραση IPTV
Όπου είναι διαθέσιμο το δικαίωμα του τοπικού βρόγχου (LLU), στην πράξη οι εναλλακτικοί πάροχοι δικτύων έχουν μία βασική δομή για να παρέχουν IPTV. Στην περίπτωση αυτή η επαναληψιμότητα δε θα αποτελεί σημαντική υπόθεση για τις ρυθμιστικές αρχές. Αντίθετα το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν είναι οι χρεώσεις του βασικού παρόχου στις προσφορές των εναλλακτικών για πολλαπλές υπηρεσίες. Οι λιανικές τιμές των ευρωζωνικών συνδέσεων από τους βασικούς παρόχους δεν είναι αντικείμενο του ρυθμιστικού πλαισίου της EU με αποτέλεσμα φερόμενες υποθέσεις υπερβολικών χρεώσεων θα πρέπει να εξετάζονται υπό τους νόμους της ανταγωνιστικότητας. Σχετικά με τις υποχρεώσεις πρόσβασης για τη δημιουργία LLU εναλλακτικών παρόχων η EU αποφάσισε ότι οι βασικοί πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν μόνο το ενσύρματο (χαλκό) δίκτυο και όχι το αντίστοιχο των οπτικών ινών. Ο λόγος είναι ότι για τη δημιουργία οπτικών ινών επενδύσεις γίνονται και από τους εναλλακτικούς παρόχους. Οι εναλλακτικοί πάροχοι που δημιουργούν το δικό τους δίκτυο οπτικών ινών FTTC (fiber-to-the-curb) με σκοπό να εγκαταστήσουν VDSL, θα εξαρτώνται πάρα πολύ όσο αφορά το SLU (sub-loop unbundling) από τους βασικούς παρόχους. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της ρυθμιστικής επιτήρησης των τιμών καθώς και άλλων όρων και καταστάσεων αναφορικά με τις προσφορές των βασικών παρόχων για τη δημιουργία SLU.

26 Ρυθμίσεις για τη Ψηφιακή Τηλεόραση IPTV
Οι υποχρεώσεις must carry (υποχρεωτικής μεταφοράς) σύμφωνα με το πλάνο της EU εφαρμόζεται μόνο για τις περιπτώσεις δικτύων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Δεδομένου της περιορισμένης εξάπλωσης της IPTV μέχρι σήμερα, είναι αξιοσημείωτο ότι οι υποχρεώσεις για υποχρεωτική μεταφορά εφαρμόζεται από παρόχους IPTV σε τρεις μόνο χώρες (Βέλγιο, Γαλλία και Σουηδία). Το ρυθμιστικό πλάνο της EU τόσο για τις επικοινωνίες όσο και για τα ραδιοτηλεοπτικά είναι υπό καθεστώς αναθεώρησης και εκτιμάται ότι μέχρι το 2009 θα έχουν τεθεί σε ισχύ νέες οδηγίες. Από τις προτεινόμενες αλλαγές στις επικοινωνίες δεν προβλέπεται να επηρεάσουν σημαντικά τις υπηρεσίες IPTV. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο πλάνο των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών θα φέρουν τόσο στις παραδοσιακές (γραμμικές υπηρεσίες) όσο και στις κατ΄ επιλογήν (μη γραμμικές υπηρεσίες) ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες υπό μία κοινή σειρά βασικών κανόνων ενώ θα υπάρξει μια δεύτερη σειρά κανόνων μόνο για τις γραμμικές υπηρεσίες που θα είναι πανομοιότυπες με αυτούς που ισχύουν μέχρι σήμερα. Το πιο επίμαχο θέμα σχετίζεται με το ποιος έχει την «editorial» ευθύνη στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ένας IPTV πάροχος να θεωρηθεί ότι έχει τον έλεγχο του περιεχομένου (editorial control) κατά την επιλογή των TV καναλιών που θα προσφέρει στα διάφορα συνδρομητικά πακέτα ή στη συλλογή περιεχομένου του καταλόγου που προσφέρει στη υπηρεσία VoD? Μία επίσης εκκρεμότητα είναι πως αντιμετωπίζονται πλατφόρμες, όπως οι IPTV, οι οποίες προσφέρουν γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες καθώς και καταστάσεις όπου τα όρια αυτών των δύο δεν είναι ευδιάκριτα. Για παράδειγμα, ένας τηλεθεατής ξεκινάει παρακολουθώντας ένα ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα, στη συνέχεια κάνει μια παύση και στη συνέχεια παρακολουθεί το υπόλοιπο του προγράμματος από τον προσωπικό καταγραφέα του δικτύου

27 Αγορά 18 Ρύθμιση πληρωμής τελών τηλεόρασης (ΕΡΤ) στη ψηφιακή εποχή
Ζητήματα συνδρομητικής τηλεόρασης Ζητήματα must carry Θέματα που ορίζονται από την υπό αναθεώρηση Οδηγία της Ε.Ε. για την «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα»


Κατέβασμα ppt "«Ρυθμιστικές δράσεις για την πραγμάτωση της ψηφιακής εποχής»."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google