Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 1η EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Δίκτυο τηλεπικοινωνιών είναι ένα σύστημα επικοινωνιών το οποίο διαθέτει: Ø     Πολύπλοκες τηλεπικοινωνιακές συσκευές που χρησιμοποιούνται από κοινού με όλους τους συνδρομητές του δικτύου. Ø     Τηλεπικοινωνιακούς κόμβους. Ø     Φυσικά μέσα διάδοσης της πληροφορίας (γραμμές επικοινωνίας). Ø     Διατάξεις πρόσβασης στο δίκτυο (τηλέφωνα, υπολογιστές κλπ.). 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ       Δίκτυα μεταγωγής       Δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης στο κανάλι διάδοσης

2 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 2 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Ø Τα δεδομένα εισέρχονται στο δίκτυο από κάποια πηγή πληροφορίας (τερματική διάταξη) και μεταφέρονται μέσω ενδιάμεσων κόμβων στον προκαθορισμένο δέκτη. Ø     Οι κόμβοι διακινούν τα δεδομένα προς τον προορισμό τους αποφασίζοντας ή όχι για την αποτελεσματική διακίνησή τους. Ø     Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος μεταξύ των τερματικών σημείων. Ø  Χρησιμοποιούνται 3 τεχνικές για τη μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα μεταγωγής:

3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών α) Mεταγωγή κυκλώματος (Circuit switching) Ένα φυσικό κανάλι προσφέρεται στους συνδρομητές αποκλειστικά σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας τους και καταργείται μόνο με τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής (π.χ. τηλεφωνικό δίκτυο). β) Mεταγωγή πακέτων (Packet switching) Ø Τα δεδομένα τεμαχίζονται σε πακέτα ομοίου μήκους. Ø Δεν υπάρχει εκ των προτέρων σχηματιζόμενο φυσικό κανάλι για τη συγκεκριμένη επικοινωνία των δύο συνδρομητών. Ø Οι ενδιάμεσοι κόμβοι του δικτύου αποφασίζουν για τη διαδρομή που θα διανύσει το κάθε πακέτο ώστε να φτάσει στον προορισμό του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

4 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 4 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Δύο διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την προώθηση των πακέτων: 1) Τα αυτοδύναμα πακέτα (datagram): Ø  Kάθε πακέτο αντιμετωπίζεται από τους κόμβους του δικτύου σαν ένα ολοκληρωμένο μήνυμα. Ø Κάθε κόμβος που παραλαμβάνει το πακέτο επιλέγει ποιος θα είναι ο επόμενος έτσι ώστε το δίκτυο να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ø Οι κόμβοι του δικτύου πρέπει να έχουν επεξεργαστική ικανότητα για την προώθηση των πακέτων. Ø Τα πακέτα πληροφορίας ενώ έχουν τον ίδιο προορισμό δεν ακολουθούν όλα τον ίδιο δρόμο γι’ αυτό υπάρχει πιθανότητα να φτάσουν με διαφορετική σειρά από αυτήν που στάλθηκαν. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη που να τα τοποθετεί στην αρχική τους σειρά.

5 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 5 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 2) Τα εικονικά κυκλώματα (virtual circuits): Ø Πριν αρχίσει η αποστολή των πακέτων αποκαθίσταται μία σταθερή νοητή σύνδεση μεταξύ των δύο συνδρομητών από όπου στη συνέχεια θα περάσουν όλα τα πακέτα του μηνύματος. Ø Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελεύθερου δρόμου γίνεται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο συνδρομητών που πρόκειται να επικοινωνήσουν. Ø Οι ενδιάμεσοι κόμβοι δεν απαιτείται να έχουν πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου, γιατί δεν αποφασίζουν για τη δρομολόγηση των μηνυμάτων αλλά απλά τα διακινούν στον προορισμό τους.

6 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 6 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών γ) Mεταγωγή μηνύματος (Message switching) Ø Τα δεδομένα αποστέλλονται με τη μορφή μηνύματος που μεταδίδεται ολόκληρο ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Ø Το δίκτυο προωθεί το μήνυμα από κόμβο σε κόμβο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Ø Κάθε κόμβος αποφασίζει ποιος θα είναι ο επόμενος που θα παραλάβει το μήνυμα, δηλαδή οι κόμβοι αποφασίζουν για τη δρομολόγηση του μηνύματος. Ø Θα πρέπει στους κόμβους να υπάρχει αρκετή πληροφορία για τη δομή και την κατάσταση του δικτύου κάθε χρονική στιγμή. Ø Παρά τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής, στην πράξη η μεταγωγή μηνύματος έχει αντικατασταθεί από τη μεταγωγή πακέτων.

7 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 7 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών δ) Σύγκριση των μεθόδων μεταγωγής   H μεταγωγή κυκλώματος είναι ιδανική για μετάδοση συνεχών σημάτων μεγάλης διάρκειας, π.χ. για μετάδοση φωνής (τηλεφωνικό δίκτυο) και εικόνας. Η μεταγωγή κυκλώματος δεν είναι αποδοτική για μετάδοση μηνυμάτων μικρής διάρκειας και σποραδικής φύσεως. Η τεχνική εικονικού κυκλώματος συνδυάζει χαρακτηριστικά και των δύο προαναφερθέντων τύπων μεταγωγών. Η τεχνική datagram είναι καλύτερη σε περίπτωση βλάβης (π.χ. καταστροφής ενός κόμβου), επειδή το μήνυμα θα φτάσει στον προορισμό του μέσω άλλων εναλλακτικών δρόμων. Αντίθετα στη μεταγωγή κυκλώματος, καταστροφή του διαθέσιμου καναλιού θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του μηνύματος. Στη μεταγωγή εικονικού κυκλώματος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απώλειας του μηνύματος ή ανάγκη επαναμετάδοσής του, αφού σε περίπτωση που χαλάσει κάποιος κόμβος όλα τα μηνύματα που διέρχονται από τον κόμβο αυτόν θα χαθούν.

8 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 8 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων είναι τα εξής: ·   Δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι κόμβοι μεταγωγής μεταξύ πομπού και δέκτη. ·   Το μέσο επικοινωνίας είναι κοινό για όλους τους συνδρομητές. ·   Σε μια συγκεκριμένη περιοχή του μέσου επικοινωνίας μόνο ένας συνδρομητής μπορεί κάθε στιγμή να εκπέμπει. ·  Το εκπεμπόμενο σήμα μπορεί να λαμβάνεται από όλους τους συνδρομητές αρκεί να έχουν την κατάλληλη συσκευή πρόσβασης. ·   Μπορεί να υπάρχουν πολλοί πομποί που μοιράζονται χρονικά το ίδιο μέσο μετάδοσης. Οι πιο γνωστοί τύποι τέτοιων δικτύων είναι: ·       Tα επίγεια ραδιοδίκτυα. ·       Τα δορυφορικά δίκτυα. ·       Τα τοπικά δίκτυα (LAN).

9 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 9 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν, τα δίκτυα χωρίζονται σε:      Αστικά Δίκτυα (Μetropolitan Area Networks-MAN) Το μέγεθός τους δεν ξεπερνάει τα όρια μιας πόλης.      Τοπικά Δίκτυα (Local Area Networks – LAN) Όλα τα στοιχεία που τα απαρτίζουν βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.      Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks – WAN). Καλύπτουν μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή ή ολόκληρη χώρα και διασυνδεόμενα αποτελούν διεθνή δίκτυα καλύπτοντας ηπείρους.

10 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 10 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Η διαφοροποίηση των δικτύων στο μέγεθος δημιουργεί εντελώς διαφορετικά προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας: Ø Στα δίκτυα ευρείας περιοχής, ο τοπολογικός σχεδιασμός είναι πολύ σύνθετος. Ø   Στα τοπικά δίκτυα οι επιλογές τοπολογίας έχουν καθοριστεί. Ø  Στα εθνικά δίκτυα ένα σημαντικό ζήτημα είναι το πρόβλημα διακίνησης μηνυμάτων. Ø  Στα τοπικά δίκτυα υπάρχει το πρόβλημα πρόσβασης στο κοινό κανάλι των συνδρομητών.


Κατέβασμα ppt "EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google