Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THINK GREEN” Περιβαλλοντική διαχείριση και επιχειρήσεις ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2) η & 2η συνάντηση Μέντορες : Κ. Ιακωβίδης - Π. Χριστοφορίδης

2 Το έργο THINK GREEN Το έργο THINK GREEN έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.α.) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με έμφαση στους κλάδους Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Κατασκευών της περιφέρειας Αττικής. Το έργο χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό EOX σε ποσοστό 50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 50%.

3 Βασικοί στόχοι του έργου THINK GREEN
Η υιοθέτηση καλών πρακτικών μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ανάδειξη των σχετικών ωφελειών Η μεταφορά γνώσης στις ΜΜΕ για την εφαρμογή των παραπάνω καλών πρακτικών και τη συμμόρφωσή τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία

4 Ο ρόλος των ΜΜΕ στην εθνική οικονομία
Ο στόχος που έθεσε η Ε.Ε. συνίσταται στη δημιουργία πιο ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας που βασίζεται στη μετάδοση γνώσης (knowhow) σε παγκόσμιο επίπεδο Ο ρόλος των επιχειρήσεων και κυρίως των ΜΜΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σημαντικός γιατί από τη λειτουργία τους αναπτύσσεται η οικονομία μιας χώρας, δημιουργούνται νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή

5 Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων
Επιχείρηση Αριθμός εργαζομένων Κύκλος εργασιών Ισολογισμός Μεγάλη > 250 > 50 εκ. Ευρώ > 43 εκ. Ευρώ Μεσαία < 250 < 50 εκ. Ευρώ < 43 εκ. Ευρώ Μικρή < 50 < 10 εκ. Ευρώ Πολύ μικρή < 10 < 2 εκ. Ευρώ

6 Κατανομή επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Επιχείρηση Πλήθος επιχειρήσεων Ποσοστό (%) Μεγάλη 431 0,1 Μεσαία 3580 0,4 Μικρή 25800 3 Πολύ μικρή 820000 96,5

7 Η εικόνα των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Υπάρχουν 23 εκ. ΜΜΕ δηλ. το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων Οι ΜΜΕ παρέχουν 75 εκ. θέσεις εργασίας Αντιπροσωπεύουν > 65 % του συνολικού κύκλου εργασιών

8 Η συμβολή των ΜΜΕ Στην απασχόληση Στην προστιθέμενη αξία
87 % του συνόλου των απασχολουμένων Στην προστιθέμενη αξία 73 % του συνόλου

9 Ποιος είναι ο ρόλος μας;
Η παροχή βοήθειας στην προσπάθεια της επιχείρησής σας για την επίτευξη / διατήρηση συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις Η καθοδήγηση της επιχείρησής σας για την ενίσχυση και την βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης

10 Ποιός ήταν ο Μέντορας; Ο Μέντορας ήταν αδελφικός φίλος του Οδυσσέα, στον οποίο ο Οδυσσέας, φεύγοντας για την Τροία, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα και την εκπαίδευση του υιού του Τηλέμαχου

11 Ορισμός του Περιβαλλοντικού Μέντορα
Ενας επαγγελματίας που διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις και εκπαιδεύει, ενημερώνει, βοηθά, καθοδηγεί, υποστηρίζει και συμβουλεύει την επιχείρηση γύρω από θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διάσταση της λειτουργίας της

12 Γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ;
Ποια είναι η περιβαλλοντική κατάσταση στην επιχείρηση σας? Για να το βρείτε αφιερώστε μερικά λεπτά και συμπληρώστε το Περιβαλλοντικό Δελτίο Καιρού με τους συνεργάτες σας. Απλά, δώστε γρήγορες και διαισθητικές απαντήσεις: ένα √ σε κάθε ερώτηση.

13 Έρευνα αποτύπωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ στην επικράτεια του ΕΒΕΑ
ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 99% δήλωσαν πως το θεωρούν πολύ σημαντικό και αξίζει να υποστηρίζουν την προστασία του θεωρούν ότι κινητήρια δύναμη για να αναλάβουν κάποια περιβαλλοντική πρωτοβουλία δεν είναι η νομοθεσία ή η προτίμηση των πελατών ούτε η αύξηση της απόδοσης αλλά ... οι δικές τους προσωπικές ευαισθησίες

14 Ερευνα αποτύπωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ στην επικράτεια του ΕΒΕΑ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θεωρούν ότι η λειτουργία τους δεν επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και ότι αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι μεγάλες βιομηχανίες ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ;

15 Ερευνα αποτύπωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ στην επικράτεια του ΕΒΕΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ : ΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (για παραγωγή, θέρμανση, φωτισμό κλπ.) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (που καταναλώνουν ενέργεια)

16 Ερευνα αποτύπωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ στην επικράτεια του ΕΒΕΑ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τί σημαίνει αυτό; Ό,τι δεν μετριέται, δεν ελέγχεται !!! Μόνο το 33% των ΜΜΕ γνώριζε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει Τα πιο συνηθισμένα στερεά απόβλητα ήταν υλικά συσκευασίας (πλαστικές, χάρτινες, ξύλινες συσκευασίες), μεταλλικά μέρη, γραφική ύλη/αναλώσιμα, αδρανή υλικά/μπάζα Οι μισές ΜΜΕ που δήλωσαν ότι διαθέτουν υγρά απόβλητα, δεν γνώριζαν που καταλήγουν, ενώ το 1/3 από αυτές δήλωσε πως ίσως περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι αέριες εκπομπές προέρχονται κυρίως από την χρήση καυσίμων για θέρμανση χώρων, κυκλοφορία οχημάτων 8% των ΜΜΕ δήλωσε ότι χρησιμοποιεί διαλύτες ή σπρέι

17 Ερευνα αποτύπωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ στην επικράτεια του ΕΒΕΑ
ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΜΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραδείγματα : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ (κυρίως ηλιακής ενέργειας)

18 Ερευνα αποτύπωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ στην επικράτεια του ΕΒΕΑ
ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ έλλειψη ενημέρωσης για την περιβαλλοντική νομοθεσία, για μηχανισμούς στήριξης και για περισσότερα περιβαλλοντικά θέματα οι ΜΜΕ θεωρούν προτεραιότητα τους θέματα που έχουν άμεση και εμφανή οικονομική διάσταση γι’ αυτές και κυρίως αυτά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους λειτουργίας τους

19 Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα THINK GREEN επιδιώκουμε να πετύχετε τους εξής στόχους :
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων Επέκταση της ανακύκλωσης Ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας Ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού Ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Εξοικονόμηση χρημάτων Αύξηση πωλήσεων Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (ποιότητα προϊόντων, νέες αγορές, εξωστρέφεια)

20 Περιβαλλοντική διαχείριση και επιχειρήσεις 2η συνάντηση 1.4.2011
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THINK GREEN” Περιβαλλοντική διαχείριση και επιχειρήσεις 2η συνάντηση

21 Μερικοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει “πράσινες” πρακτικές
Αυξανόμενο κόστος ενέργειας Αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών Αυξανόμενο κόστος διάθεσης αποβλήτων Εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία (πχ. Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Οδηγία 91/689/ΕΚ) Απαιτήσεις και προσδοκίες πελατών ή/και συνεργατών Διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

22 Αυξανόμενο κόστος ενέργειας
Μεταξύ 2004 και 2008 το κόστος του πετρελαίου εκτινάχθηκε από 20 σε 140 Δολ. ΗΠΑ το βαρέλι

23 Βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες απορρέουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (1)
Αρχή της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση των αποβλήτων Αρχή της ιεράρχησης: Προτεραιότητα έχει η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων Ακολουθεί η επαναχρησιµοποίηση µε ανακύκλωση και ανάκτηση Η λιγότερο επιθυµητή µέθοδος είναι η υγειονοµική ταφή Αρχή της εγγύτητας: Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή παραγωγής τους Να µειώνεται κατά, το δυνατόν, η µεταφορά αποβλήτων

24 Βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες απορρέουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (2)
Αρχή της διάθεσης αποβλήτων στο κράτος που τα παράγει και πάντως, όχι εκτός της Ε. Ένωσης. Η Αρχή αυτή συνδέεται µε την Αρχή της Εγγύτητας. Αρχή της ευθύνης αποκατάστασης: Ο παραγωγός παραµένει υπεύθυνος µέχρι την τελική αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή διάθεσης των αποβλήτων. Αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος: Από το αρχικό στάδιο του σχεδιασµού ενός προϊόντος πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και για την ανακύκλωσή του.

25 Απαιτήσεις και προσδοκίες πελατών ή/και συνεργατών για περιβαλλοντικές πρακτικές (1)
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει Οδηγό Πράσινων Προμηθειών. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στα στελέχη της τράπεζας που είναι επιφορτισµένα µε την προµήθεια προϊόντων (εξοπλισµού και αναλώσιµων) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της τράπεζας. Η XEROX από το 2003 επιλέγει προμηθευτές που εφαρμόζουν διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές όσον αφορά στην παραγωγή των προϊόντων χάρτου, καθώς και προμηθευτές πρώτης ύλης που πληρούν τα ίδια κριτήρια (πχ. πιστοποίηση κατά ISO14001 ή εφαρμογή συστήματος EMAS)

26 Απαιτήσεις και προσδοκίες πελατών ή/και συνεργατών για περιβαλλοντικές πρακτικές (2)
Η Royal Bank of Canada, η μεγαλύτερη τράπεζα του Καναδά, ελέγχει ότι τα ακίνητα πελατών της που προσημειώνονται ως εγγύηση για χορηγούμενα δάνεια δεν έχουν περιβαλλοντικά προβλήματα (πχ. ρύπανση στο έδαφος, αμίαντος στο κτήριο) που θα μείωναν την αξία τους

27 Πράσινες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ταυτόχρονα ;
Η επικρατούσα εικόνα είναι αυτή της διαρκούς πάλης ανάμεσα στην οικολογία και στην οικονομική ανάπτυξη Η μια πλευρά επιζητεί τα κοινωνικά οφέλη από την περιβαλλοντική ρύθμιση Η άλλη πλευρά επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κόστους πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα

28 Πράσινες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ταυτόχρονα ;
Ρύπανση = Χαμηλή Αποδοτικότητα Πόρων Αποδοτικότητα Πόρων Επίτευξη μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με τους λιγότερους δυνατούς πόρους Μείωση σπατάλης, δηλ αξιοποίηση του 100% των προμηθειών και των επενδύσεων μας Επαναχρησιμοποίηση των εκροών (θερμότητα, απόβλητα, μεταχειρισμένα προϊόντα) και των εισροών (πρώτες ύλες, ενέργεια, νερό) όσο το δυνατόν περισσότερο

29 Εμπόδια για την σωστή θεώρηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων (1)
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική διαχείριση είναι ένα παιχνίδι όπου ο ένας παίκτης χάνει και ο άλλος κερδίζει Η αλυσίδα ταχυφαγείων McDonald’s στον Καναδά αντικατέστησε τις λευκασμένες με χλώριο χαρτοπετσέτες με άλλες χρώματος καφέ (χωρίς χλώριο), επιτυγχάνοντας ετήσια εξοικονόμηση κόστους 667 Δολ. Καναδά ανά εστιατόριο, δηλαδή εξοικονόμηση 1,3 εκ. Δολ. Καναδά για όλα τα εστιατόρια της

30 Εμπόδια για την σωστή θεώρηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων (2)
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Η παραγωγή αποβλήτων είναι μέσα στη φύση της επιχείρησης Δεν μπορεί να γίνει μείωση αποβλήτων στη δική μας επιχείρηση!!!!! Τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ μικρά!!!! Είμαστε ήδη αποδοτικοί!!!! Πόσο θα μου κοστίσει;;; Η σπατάλη πόρων λόγω της ύπαρξης αποβλήτων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 4% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης Το πραγματικό κόστος είναι 5-20 φορές το κόστος της διάθεσης των αποβλήτων Ο συνήθης χρόνος απόσβεσης μιας επένδυσης μείωσης των αποβλήτων είναι μόλις μερικοί μήνες

31 Waste Management at DENSO Manufacturing UK Ltd

32 Λόγοι αποφυγής σύγχρονων καλών περιβαλλοντικών πρακτικών
Λόγοι αποφυγής σύγχρονων καλών περιβαλλοντικών πρακτικών Κοινά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στο χώρο του εμπορίου Ελλιπής ενημέρωση για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος Άγνοια για τις υποχρεώσεις αλλά και τα οφέλη από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών Ελλειπής γνώση του περιβαλλοντικού κανονιστικού πλαισίου Περιορισμένοι πόροι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Έλλειψη υποστήριξης και καθοδήγησης

33 Γενικές κατευθύνσεις κατά την διαδικασία παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης (1)
Ενεργειακή διαχείριση της επιχείρησης Κατανάλωση ενέργειας Συντήρηση / έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού Είδος της χρήσης ενέργειας Ποιότητα παραγωγής θερμότητος, κλιματισμού,φωτισμού Διαχείριση ρύπων Στερεά, υγρά, τοξικά απόβλητα Αέριοι ρύποι Θόρυβοι

34 Γενικές κατευθύνσεις κατά την διαδικασία παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης (2)
Διαχείριση υδάτινων πόρων Κατανάλωση νερού Έλεγχος ποιότητος νερού Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης νερού Διαχείριση καυσίμων Εφαρμογή διαδικασιών ανακύκλωσης Χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γιαλί

35 Γενικές κατευθύνσεις κατά την διαδικασία παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης (3)
Υλικά συσκευασίας Τρόπος μεταφοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, αποβλήτων Διαχείριση πρώτων υλών Είδος και κατανάλωση πρώτων υλών Σύστημα αποθήκευσής τους Κριτήρια επιλογής τους Δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλες φιλικότερες προς το περιβάλλον

36 Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων (1)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα Οδηγία 91/689/ΕΚ για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την καύση των αποβλήτων Κανονισµός 1013/2006/ΕΚ για τη µεταφορά των αποβλήτων Οδηγία 96/59 για τη διάθεση των PCBs και PCTs

37 Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων (2)
Οδηγία 2006/21 για τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιοµηχανίες Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών Οδηγίες 2002/96, 2002/95 και 2003/108 για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Η Oδηγία εισάγει την αρχή της “διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού”. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά, αναλαµβάνουν και την οικονοµική ευθύνη για τις δραστηριότητες που αφορούν την πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση ή άλλες µορφές ανάκτησης για τα απόβλητα που παράγονται από τη χρήση των προϊόντων τους. Επίσης οφείλουν να πληροφορούν το κοινό για τον βαθµό, στον οποίο το προϊόν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

39 Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Η Oδηγία ιεραρχεί κατά σειρά προτεραιότητας τις παρακάτω µεθόδους - πολιτικές ως προς τη διαχείριση απορριµµάτων: πρόληψη-αποτροπή δηµιουργίας απορριµµάτων (προτιµόµενη επιλογή) επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση ανάκτηση (συµπεριλαµβανοµένης και της ενεργειακής ανάκτησης) ασφαλής εναπόθεση (ως ύστατο µέτρο)

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ Σηµαντική καινοτοµία της νέας οδηγίας, σχετικά µε την ενεργειακή προσέγγιση και αξιοποίηση των απορριµµάτων, είναι ότι σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό καθεστώς “η ενεργειακά αποδοτική αποτέφρωση” λογίζεται ως διαδικασία ανάκτησης, καθώς περιορίζει την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και άλλων φυσικών πηγών. Καινοτοµία της νέας οδηγίας είναι, επίσης, η καθιέρωση κοινοτικών στόχων σχετικά µε την ανακύκλωση. Συγκεκριµένα, το σύνολο των κρατών µελών θα πρέπει να ανακυκλώνουν το 50% των οικιακών απορριµµάτων και το 70% των υλικών, που προέρχονται από κατασκευαστικές εργασίες ή έργα κατεδάφισης.

41 Οδηγία 91/689/ΕΚ για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (1)
Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως τόνοι επικίνδυνα απόβλητα που είναι κυρίως: έλαια, παράγωγα βιοµηχανίας σιδηροχάλυβα, µπαταρίες, συσσωρευτές, χηµικά, νοσοκοµειακά, υγρά καύσιµα. Βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» η αποκλειστική ευθύνη για τη δηµιουργία υποδοµών για τη διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων ανήκει στους παραγωγούς των αποβλήτων.

42 Οδηγία 91/689/ΕΚ για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (2)
Η Οδηγία 91/689 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο µε: την ΚΥΑ 13588/725/ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ», η οποία αντικατέστησε την προηγούµενη σχετική ΚΥΑ 19396/1546/1997, την ΚΥΑ 24944/1159/200628, µε την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και την ΚΥΑ 8668/200729, µε την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασµός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

43 Οδηγία 91/689/ΕΚ για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (2)
Η Οδηγία 91/689 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο µε: την ΚΥΑ 13588/725/ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ», η οποία αντικατέστησε την προηγούµενη σχετική ΚΥΑ 19396/1546/1997, την ΚΥΑ 24944/1159/200628, µε την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και την ΚΥΑ 8668/200729, µε την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασµός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

44 ΝΟΜΟΣ 2939/01 - Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας & Έγκριση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα και τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών των προϊόντων τους. Αυτή η υποχρέωση εκπληρώνεται είτε με την δημιουργία Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή με τη συμμετοχή τους, δηλαδή με την υπογραφή της Σύμβασης συμμετοχής, σε ένα Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, που αναλαμβάνει συλλογικά εξ’ ονόματος των υπόχρεων που συμμετέχουν σε αυτό να συλλέγει και να αξιοποιεί τις συσκευασίες

45 Νόμος 2939/01 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προιόντων
Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται άλλα προϊόντα (οχήματα, λάστιχα και καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, είδη χάρτινης γραφικής ύλης, εφημερίδες και περιοδικά) να οργανώνουν αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

46 Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
Με την υπ’ αριθμόν / απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 391/ ) εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για όλη τη χώρα Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει κατά 35% η ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας)

47 Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (2)
Ολες οι υπόχρεες εταιρείες που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας) οφείλουν να συμμετάσχουν στο σύστημα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ)

48 Αλλα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (1)
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε» με δ.τ. ΚΕΠΕΔ ΑΕ (ΦΕΚ 391 Β/ ) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» με το δ.τ. ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ (ΦΕΚ 905 Β/ )

49 Αλλα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (2)
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECOELASTICA» (ΦΕΚ 1145 Β/ ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ ΑΕ (ΦΕΚ 1124 Β/ )

50 Αλλα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (3)
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών με δ.τ Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1056Β/ )

51 Αλλα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (4)
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» (ΦΕΚ 905 Β/ ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 317 Β/ )


Κατέβασμα ppt "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google