Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Lgaf) Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Lgaf) Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Lgaf) Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης προς τον Ψηφιακό Δήμο

2 Τι είναι το LGAF Σύστημα λογισμικού (Πλατφόρμα) που ενσωματώνει δύο βασικές εφαρμογές: •Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών •Διαχείριση Περιεχομένου Σύνολο Ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες: •Αποτελούν αυτόνομες εφαρμογές (composite applications) •Χρησιμοποιούν την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας

3 Ιστορικό και Στοιχεία έργου (1) •Ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 – Χρηματοδότηση από Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» •Ένταξη για αποπληρωμή στο ΕΣΠΑ 2007-2013 Αναθέτουσα Αρχή: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών «SingularLogic Integrator A.E- Singular Logic A.E» Φορέας παρακολούθησης: Π.Ε.Τ.Α Α.Ε

4 Ιστορικό και Στοιχεία έργου (2) Απόφαση Ένταξης (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ): 154.680/ΨΣ9014-Α2/7.10.2010 •Μείωση του φυσικού αντικειμένου του έργου (από 16 Φορείς σε 8) και •Μείωση του οικονομικού αντικειμένου (από 1.577.463,72 € σε 1.244.035,79 €). Ολοκλήρωση έργου: 30.09.2011 (Έχει κατατεθεί στην ΕΥΔ του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης ) Χρηματοδότηση έργου: •Προκαταβολή 267.142,70€ - εκταμίευση 31.12.2007 •Ποσό 469.326,98€ - εκταμίευση 04.01.2012 •Υπόλοιπο προς αποπληρωμή 507.566,11 €

5 Πιλοτική εφαρμογή του έργου Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πιλοτική εφαρμογή σε οκτώ (8) επιλεγμένους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: •1. Κ.Ε.Δ.Ε. (http://kedke.kedel.org/) •2. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (http://ithakh.kedel.org) •3. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (http://keratsini.kedel.org) •4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (http://larisa.kedel.org) •5. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (http://kerkyra.kedel.org) •6. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (http://kimi-aliveri.kedel.org) •7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (http://xalkida.kedel.org) •8. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (http://xios.kedel.org)

6 Αντικείμενο έργου •Αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ στους συναλλασσομένους με αυτούς. •Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων. •Παρέχει online υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes). •Περιβάλλον που ο πολίτης και η τοπική επιχείρηση συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το Δήμο.

7 Ενοποίηση συστημάτων και Διαλειτουργικότητα •Έχει αναπτύξει μια Πλατφόρμα βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα και σε ελεύθερο / ανοιχτό λογισμικό (open source) •Χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική που δίνει τη δυνατότητα να «κάθεται» πάνω σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές εγκατεστημένες στους ΟΤΑ και να διαλειτουργεί με αυτές (π.χ ΕΡΜΗΣ) •Αποτελεί τη βάση για την παροχή μιας νέας γενιάς online υπηρεσιών στον πολίτη και στις επιχειρήσεις o που να αντλούν στοιχεία που παρέχουν περισσότεροι οργανισμοί o που να διαπερνούν τα σύνορα ενός οργανισμού, ή μιας χώρας, για να δημιουργήσουν ένα υπερσύνολο που να ικανοποιεί με το μοντέλο « όλα σε ένα » το αίτημα ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης

8 Επίπεδα βαθμού ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης υπηρεσιών που παρέχει •Επίπεδο 1 – Πληροφοριακές υπηρεσίες (πληροφόρηση) •Επίπεδο 2 – Επικοινωνιακές υπηρεσίες (ηλεκτρονική λήψη εντύπων) •Επίπεδο 3 - Διαδραστικές υπηρεσίες (online services) •Επίπεδο 4 - Συναλλακτικές (διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή) •Επίπεδο 5 – Εξατομικευμένες υπηρεσίες (προδραστική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών, π.χ έγκαιρη ειδοποίηση του πολίτη σε περίπτωση που πρέπει να κάνει μία ενέργεια)

9 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (ONLINE SERVICES) Καθαριότητα - Περιβάλλον – Ανακύκλωση •Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών •Συλλογή Ογκωδών Αντικειμένων •Τοποθέτηση / Αλλαγή κάδου Απορριμμάτων Επικοινωνία με τους Πολίτες – Ενημέρωση •Παράπονα, Καταγγελίες, Διαμαρτυρίες, Προτάσεις Πολιτών •Πρόσβαση στις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου •Ενημέρωση με SMS

10 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (ONLINE SERVICES) Υγεία, Κοινωνική Φροντίδα, Πολιτισμός, Αθλητικά •Κλείσιμο Ραντεβού σε μονάδες Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας •Εγγραφή σε Προγράμματα του Δήμου Δημοτολόγιο •Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης •Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης •Πρόσβαση στο Δημοτολόγιο για Ενημέρωση

11 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (ONLINE SERVICES) Άδειες Επιχειρήσεων •Προέγκριση - Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ηλεκτρονικές Πληρωμές •Πληρωμή Προστίμων από Παραβάσεις ΚΟΚ •Πληρωμή Δημοτικών Τελών •Ενημέρωση για Οφειλές & Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

12 Lgaf e-services example Πληρωμή Προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Lgaf e-services example Πληρωμή Δημοτικών Τελών (Επιχειρήσεις)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Επέκταση του Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγκατάσταση σε άλλους Δήμους και περαιτέρω ανάπτυξή του Οι επιμέρους δράσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν είναι: •Παραμετροποίηση στους νέους Δήμους των ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων •Κατάρτιση των χρηστών του συστήματος για την εξοικείωσή τους με τις παρεχόμενες υπηρεσίες •Ενέργειες δημοσιότητας για την προβολή των υπηρεσιών

42 Επέκταση του Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Τα οφέλη από την εξάπλωση του LGAF σε επιπλέον Δήμους εντοπίζονται: •στη σημαντική αύξηση του πλήθους των δημοτών και επιχειρήσεων της χώρας που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν πλήρως ηλεκτρονικά από τους Δήμους, •στη συμβολή για την υλοποίηση του στόχου του «Ψηφιακού Δήμου» για όλη την Ελληνική επικράτεια, •στην προώθηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα από τους Δήμους της χώρας, •στην καθιέρωση μιας κρίσιμης μάζας χρηστών από την πλευρά των Δήμων ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ να ενσωματώσουν το LGAF και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που αυτό ορίζει στις εφαρμογές που αναπτύσσουν και πωλούν προς τους Δήμους της χώρας


Κατέβασμα ppt "Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Lgaf) Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google