Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 On-line Υπηρεσίες στους Δήμους μέσω της ενορχήστρωσης» διαδικασιών, εργαζομένων και εφαρμογών πληροφορικής Πέτρος Καβάσαλης INFOSYSTEMS 2009 Θεσσαλονίκη,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 On-line Υπηρεσίες στους Δήμους μέσω της ενορχήστρωσης» διαδικασιών, εργαζομένων και εφαρμογών πληροφορικής Πέτρος Καβάσαλης INFOSYSTEMS 2009 Θεσσαλονίκη,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 On-line Υπηρεσίες στους Δήμους μέσω της ενορχήστρωσης» διαδικασιών, εργαζομένων και εφαρμογών πληροφορικής Πέτρος Καβάσαλης INFOSYSTEMS 2009 Θεσσαλονίκη, 28.11.2009

2 e-government   Να ξανασκεφτούμε...  Τεχνολογία για Αποτελεσματικότητα  Προσανατολισμός προς τον-την Πολίτη και την Επιχείρηση  Νέες Υπηρεσίες που να βρουν Χρήστες (Χρηστικότητα + Αποδοχή) Petros KAVASSALIS 2 Τα θέματα της συζήτησης Obama Administration  Transparency  Participation  Collaboration Θέλουμε Online Yπηρεσίες!   Συνεισφέρουν στην έξοδο από την κρίση   Σημαντικές οικονομίες στην οργάνωση του κράτους  + στους Φορολογούμενους  + στις Επιχειρήσεις EU  Αλλαγές / Δημόσιος Τομέας  Στις διαδικασίες  Εκπαίδευση των υπαλλήλων στην καινοτομία  Συνεργασία μεταξύ Φορέων

3   Χρειάζεται καλύτερη στόχευση: ένα πλαίσιο δεσμεύσεων   Ο Ψηφιακός Δήμος   Χρειαζόμαστε αποτελέσματα στις επενδύσεις σε e- government: συγκεκριμένα «προιόντα» + δείκτες χρήσης   Χρειάζονται Online Υπηρεσίες προς τους-τις πολίτες και τις επιχειρήσεις   … που να χρησιμοποιούνται σαν «προιόντα»...   … πού να δημιουργούν ροές (εγγράφων) / αλυσίδες διοίκησης o o π.χ. Το Πιστοποιητικό Γέννησης δεν το παίρνει ο-η πολίτης, αποστέλλεται κατ’ ευθείαν σε αυτόν που το ζητά o o Πώς; o o Η εμπειρία του LGAF (Local Access Government Framework) e-government 2.0 Petros KAVASSALIS 3

4 Online Υπηρεσίες: 3 είδη Petros KAVASSALIS 4 •Οργάνωση Περιεχομένου •Σήμανση Περιεχομένου Portals •Data go Online! •«Εξαγωγή» OnlineΥπηρεσιών από Βάσεις Δεδομένων (Εθνικό Δημοτολόγιο) Data •Νέες υπηρεσίες, προσανατολοσμένες σε ένα σενάριο χρήσης •Π.χ. Πληρωμή Δημοτικών Φόρων, Τελών (end-to-end) •... Με πολλά επαναχρησιμοποιήσιμα μέρη •Επαναχρησιμοποιούν υφιστάμενα συστήματα κά... •Προσθέτουν «κόλλα» (δια)λειτουργικότητας CompositeApps

5 : Ένα παράδειγμα Petros KAVASSALIS 5 Ψηφιακός Δήμος ΓΓΠΣΟικ. Διαχ.Τράπεζες Οικ. Διαχ. Doc. Mgt System

6 Petros KAVASSALIS 6 Ενορχήστρωση

7   Η παραγωγική ενοποίηση   Εφαρμογών   Βάσεων Δεδομένων   Των Τμημάτων ενός Οργανισμού / Προσώπων που χρησιμοποιούν τα παραπάνω για να εκτελέσουν ένα έργο   σε ένα ενιαίο σύνολο που παράγει μία ή περισσότερες τελικές Online Υπηρεσίες μέσω   Μια Online Υπηρεσία με αυτό τον τρόπο, είναι το output μιας μηχανής που λέγεται «επιχειρησιακή διαδικασία»   Απεικονίζει τη σειρά που εκτελούνται οι δραστηριότητες που συνθέτουν μια διαδικασία   Αυτοματοποιεί τις «σχέσεις» ανάμεσα σε όσους (και σε όσες... εφαρμογές, βάσεις κλπ.) συμμετέχουν σε αυτή Τι είναι «ενορχήστρωση»? 7

8 Petros KAVASSALIS 8 Επικοινωνία με Βάση Δεδομένων Οικον. Διαχείριση Δραστηριότητες ενός Υπαλλήλου Δραστηριότητες ενός άλλου Υπαλλήλου Υφιστάμενες Εφαρμογές (στους Δήμους)

9   Εδώ και καιρό η συζήτηση και η πράξη έχουν συμπεριλάβει τη μέριμνα για τη Διαλειτουργικότητα μεταξύ Συστημάτων   http://egif.gov.gr http://egif.gov.gr   Η λογική της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) με σκοπό την παραγωγή   Διαμορφώνει το πλαίσιο για την παραγωγική αξιοποίηση της Διαλειτουργικότητας   Μπορεί να αποδώσει καρπούς γιατί είναι «mix-and-match» προσέγγιση   Περισσότερη διαλειτουργικότητα: o o Περισσότερες δυνατότητες για   Το θέμα δεν είναι να επανασχεδιάσει κανείς τις Διαδικασίες τηςΤΑ (...μπορεί να / θα χρειαστεί και αυτό, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίως ζητούμενο)   Αλλά να «συλλάβει» τη λειτουργικότητα των υφισταμένων διαδικασιών, εφαρμογών κλπ., να προσθέσει «κόλλα» o o και να την «εξάγει» σε ένα καινούργιο «επίπεδο αφαίρεσης» που παρέχει «customer-centric» υπηρεσίες Τι συμβαίνει ακριβώς; Βρήκαμε τι να κάνουμε με τη Διαλειτουργικότητα... 9

10 LGAF: Διαλειτουργικότητα + Πώς λειτουργεί; Petros KAVASSALIS 10 1. 1. Το Σύστημα έχει εγκατασταθεί σε ένα κεντρικό σημείο   Software-as-a-Service 2. 2. Συνδέεται με έναν Δήμο μέσω ενός «ελάχιστου» Κόμβου (ένα PC που εγκαθίσταται στο Δήμο)   «Τοπικό» Enterprise Service Bus (Local ESB) & Common OTA API 3. 3. Ο «LGAF Κόμβος» δημιουργεί μια «Κοινή Επιχειρησιακή Διεπαφή» (Common OTA API) που διασυνδέει την Πλατφόρμα LGAF με τις υφιστάμενες Εφαρμογές Πληροφορικής στους Δήμους   OTA Legacy Applications / Systems (π.χ. Πρωτόκολλο, Οικονομική Διαχείριση κλπ.) 4. 4. Με αυτό τον τρόπο η λειτουργικότητα τους μεταφέρεται στην Πλατφόρμα LGAF που παράγει «νέες» τελικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου και Online Υπηρεσίες για τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις   Αξιοποιώντας δηλαδή τη λειτουργικότητα των υφισταμένων (και μελλοντικών) Εφαρμογών που διαθέτει ο Δήμος, αλλά και «τρίτων» συστημάτων (έξω από το Δήμο, π.χ. Βάσεις Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων)   Προσθέτοντας «κόλλα» διαλειτουργικότητας και αρχιτεκτονική ενοποίηση!

11 LGAF: Ένα νέο περιβάλλον συναλλαγών και εργασίας Petros KAVASSALIS 11  Ένα περιβάλλον που ο πολίτης και η τοπική επιχείρηση συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το Δήμο  Ένα περιβάλλον που οι εργαζόμενοι διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις εργασίες που προκύπτουν από την υποβολή on-line αιτήσεων και συναλλαγών (εκτελώντας tasks που τους «αναθέτει» η εφαρμογή τους) 1. Η ανάθεση εργασίας (task assignment) απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε διοικητικό «ρόλο» (π.χ. υπάλληλος του Τμήματος Καθαριότητας ενός Δήμου) 2. Όλο το προσωπικό που ανήκει στο «ρόλο» ενημερώνεται, ενώ ο πρώτος που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την εργασία, αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη του ρόλου να κάνουν το ίδιο για να αποφευχθεί η πολλαπλή εκτέλεση της εργασίας 3. Η εκτέλεση της εργασίας που ανατέθηκε πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

12   LGAF = (μπορεί να γίνει) Μηχανισμός εισαγωγής «οργανωσιακής αλλαγής» στους ΟΤΑ   LGAF = (μπορεί να γίνει) Μηχανισμός παραγωγής στοχευμένων εφαρμογών-υπηρεσιών, υψηλής αποδοτικότητας (σε συνεργασία με τους μελλοντικούς χρήστες τους) LGAF: Εργαλείο καινοτομίας Petros KAVASSALIS 12

13   Η Πλατφόρμα LGAF υλοποιήθηκε:   Με τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού «Open Source»   http://mathe.ellak.gr   Τα Μοντέλα Επιχειρησιακών Διαδικασιών (OTA Process Models) και τα Πρότυπα Διαχείρισης Περιεχομένου, καθώς και τα αντίστοιχα Σχεδιαστικά Πρότυπα (OTA Content Management Standards and Models + Executable Templates), που συνοδεύουν την Πλατφόρμα LGAF, διατίθενται   Με Άδεια Χρήσης Περιεχομένου «Creative Commons»   http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr LGAF = Petros KAVASSALIS 13


Κατέβασμα ppt "1 On-line Υπηρεσίες στους Δήμους μέσω της ενορχήστρωσης» διαδικασιών, εργαζομένων και εφαρμογών πληροφορικής Πέτρος Καβάσαλης INFOSYSTEMS 2009 Θεσσαλονίκη,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google