Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20 Φεβρουαρίου 2014 Η μόνη διέξοδος για την χώρα Επενδύσεις Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20 Φεβρουαρίου 2014 Η μόνη διέξοδος για την χώρα Επενδύσεις Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20 Φεβρουαρίου 2014 Η μόνη διέξοδος για την χώρα Επενδύσεις Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ

2 Διεθνής Κρίση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & ο Μακρύς Δρόμος της Ανάκαμψης Σελίδα 2 Παγκόσμιοι Δείκτες Αμερική - Ασία Ευρώπη Αναδυόμενες Αγορές

3 Ανοικτό Παράθυρο για Επενδυτική Δραστηριότητα στην Ελλάδα Σελίδα 3 Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε την,  1 η καλύτερη απόδοση μεταξύ των Ευρωπαϊκών δεικτών το 2012 & 2013  2 η καλύτερη απόδοση μεταξύ των κυριότερων Διεθνών δεικτών το 2012  4 η καλύτερη απόδοση μεταξύ των κυριότερων Διεθνών δεικτών το 2013  3 η καλύτερη απόδοση μεταξύ των κυριότερων Διεθνών δεικτών το 2014  €2,155 δις, οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές  €3,072 δις, νέες εισροές κεφαλαίων από την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών 2013

4 Οι Ξένοι Επενδυτές Πρωταγωνιστές της Αγοράς Διαχρονικά Ισχυρή Παρουσία Ξένων Επενδυτών Σελίδα 4 Με Αυξημένη συμμετοχή στην συναλλακτική δραστηριότητα

5 Διεθνές Ενδιαφέρον για Ελληνικές Μετοχές Τον Δεκέμβριο του 2011 δημιουργήθηκε το 1 ο ETF στην Αμερική το οποίο παρακολουθεί την πορεία Ελληνικών Μετοχών το οποίο και διαπραγματεύεται στο NYSE Η αύξηση του Global X FTSE Greece 20 ETF στην Νέα Υόρκη άλλη μια απόδειξη για το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον Σελίδα 5

6 Τι Κεντρίζει το Ενδιαφέρον Σελίδα 6 Κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ στο ~1 / 2 του Ευρωπαϊκού μ.ο.

7 Απαραίτητη Προϋπόθεση η Ρευστότητα Μ.Η.Α.Σ 2013: €86.5 εκ, +67.0%, Volatility 26% από 46% το 2012 Μ.Η.Ο.Σ 2013: €47.5 εκ μετοχές στα επίπεδα του 2007 (€47.9 εκ μετοχές ) Το Liquidity Gap με τις Ευρωπαϊκές αγορές σταδιακά περιορίζεται Σελίδα 7

8 Συνεχής Υποχώρηση της Αβεβαιότητας για την Ελληνική Οικονομία Σελίδα 8

9 Οι Αποδόσεις της Ελληνικής Αγοράς τα Τελευταία Χρόνια Το 2012, νέοι δείκτες δημιουργήθηκαν ως μοχλοί προβολής των:  Εξωστρεφών Εταιρειών. Στον Δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus συμμετέχουν 30 εταιρείες με σχεδόν 60% του τζίρου τους από το εξωτερικό  Εταιρειών με Ισχυρά Θεμελιώδη. Στον Δείκτη FTSE/XA Θεμελιωδών Μεγεθών συμμετέχουν 20 εταιρείες με ισχυρά οικονομικά στοιχεία Σελίδα 9

10 Σελίδα 10 Χρηματιστηριακές Αγορές ένα Παγκόσμια Αναγνωρισμένο Εργαλείο Άντλησης Κεφαλαίων  Αξιοποίηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά  Βελτίωση κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων μέσω ΑΜΚ & έκδοσης ομολόγων  Δημιουργία καναλιού ρευστότητας για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων αλλά και αναπτυσσόμενων εταιριών

11 Σελίδα 11 Εισηγμένα Επενδυτικά Κεφάλαια  Τα Εισηγμένα Επενδυτικά Κεφάλαια (Listed Funds) μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για διοχέτευση κεφαλαίων στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Αποτελούν μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία έχει αποδώσει στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της χρηματοδότησης των ΜΜΕ που υφίσταται παγκοσμίως και μπορεί να βοηθήσει στο οξύτατο πρόβλημα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα.  Οι πιο επιτυχημένες αγορές διεθνώς, αντιμετωπίζουν την ανάγκη υποστήριξης των μικρότερων εταιριών τους, αξιοποιώντας επενδυτικά σχήματα συλλογικών επενδύσεων (funds) που παρέχουν φορολογικά οφέλη και τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές  Τα οχήματα αυτά, μέσω και της εισαγωγής τους στο Χ.Α., προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων προς όλους τους δυνητικούς επενδυτές, όπως ενδεικτικά:  Αυξημένη διαφάνεια αναφορικά με την εισαγωγή την παραμονή σε οργανωμένη αγορά αλλά και τις επενδύσεις και την χρήση της άντλησης κεφαλαίων του fund  Ευρύτερη δυνατή συμμετοχή επενδυτών, ιδιωτών και θεσμικών, σε σχέση με άλλα σχήματα χρηματοδότησης.  Διασπορά του κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες που θα έχουν επιλεγεί από τον επαγγελματία διαχειριστή.  Την χρήση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών που ορίζει ο νόμος αλλά και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών.

12 Σελίδα 12 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων  Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει στην επιχειρηματική κοινότητα μία επιπλέον εναλλακτική επιλογή χρηματοδότησης, προσφέροντας στις εταιρείες τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακών δανείων ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, όλων των κατηγοριών (κοινά, μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα κ.α.) και ένταξης των ομολογιών αυτών προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α., με βάση το υφιστάμενο ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο της Εναλλακτικής Αγοράς Εταιρικών Ομολόγων.  Η δυνατότητα έκδοσης και διαπραγμάτευσης εταιρικών ομολόγων στην ΕΝ.Α. απευθύνεται:  σε εταιρείες που έχουν ήδη εντάξει τις μετοχές τους προς διαπραγμάτευση σε μία από τις δύο κατηγορίες της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ ΣΤΕΠ & ΕΝΑ Plus)  σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑ  σε εταιρείες που επιθυμούν μόνο την ένταξη και διαπραγμάτευση των ομολογιών τους στην ΕΝ.Α., χωρίς την αντίστοιχη ένταξη και των μετοχών τους.

13 Σελίδα 13 Εναλλακτική Αγορά  Η δημιουργία καναλιού ρευστότητας και η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων (startups) αλλά και αναπτυσσόμενων εταιρειών (growth stage), για την υλοποίηση και διάθεση καινοτόμων ή/και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών.  Στόχος είναι η ενδυνάμωση της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ) ως πηγής άντλησης κεφαλαίων από ΜμΕ και νεοσύστατες εταιρείες που στερούνται επαρκούς χρηματοδότησης  Μπορεί να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) μέσω του δικτύου των Μελών του ΧΑ,  Δημιουργία δύο διακριτών κατηγοριών διαπραγμάτευσης εντός της ΕΝ.Α., η ΕΝ.Α. Plus και η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ  Η ΕΝΑ Plus, περιλαμβάνει όλες τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο ΠΜΔ ΕΝΑ, και απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας  Η ΕΝΑ ΣΤΕΠ, χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό μέσο άντλησης κεφαλαίων την ηλεκτρονική εφαρμογή ΗΒΙΠ και απευθύνεται κυρίως σε νεοσύστατες εταιρίες αλλά και σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας.


Κατέβασμα ppt "20 Φεβρουαρίου 2014 Η μόνη διέξοδος για την χώρα Επενδύσεις Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google