Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ηλιάνα Μαμπλέκου και Λίλιαν Αλιματήρη Μονάδα Α3 Δημοσιότητας και Πληροφόρησης

2 Διασαφήνιση του ρόλου της δημοσιότητας
Υποχρεωτικά μέτρα Δράσεις Δημοσιότητας Πληροφόρησης Δεν έχουν όλα τα έργα τις ίδιες ανάγκες δημοσιότητας! Διαφορετικές ανάγκες Διαφοροποιημένες στρατηγικές Διαφορετικός συνδυασμός επικοινωνιακών εργαλείων.

3 Σχεδιασμός δράσεων δημοσιότητας

4 Η δημοσιότητα ως ευκαιρία για να πετύχουμε στόχους!

5 Στόχοι επικοινωνίας με το κοινό
Α. Ευαισθητοποίηση για συμμετοχή. Β. Γενική Ενημέρωση για στόχους της Πράξης. (πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος με τη διάδοση των αποτελεσμάτων του). Σχέδιο Δράσης και κατανομή προϋπολογισμού.

6 Σχέδιο Δράσης Ποιο είναι το τελικό ζητούμενο;
Ποιοι είναι οι στόχοι (γενικοί και ειδικοί); Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να υλοποιηθούν οι ενέργειες δημοσιότητας; Ποιο είναι το κοινό – στόχος (δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά); Ποιο είναι το κύριο μήνυμα; Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;

7 Επιλέγω μέσα Με ποια μέσα μπορούμε να «φτάσουμε» στο κοινό μας;
Ποια μέσα είναι συμβατά με τον προϋπολογισμό μας; Ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός μέσων;

8 Επικοινωνιακά εργαλεία
Ημερίδες ενδεχομένως ναι αλλά όχι μόνο…. Ενημερωτικά φυλλάδια και newsletter. E-bulletin με αναλυτική παρουσίαση δράσεων. Παρουσία σε σελίδες εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Παραγωγή Δελτίων Τύπου. Παραγωγή και αξιοποίηση video με πλάνα από δράσεις.

9 Έμφαση στις νέες τεχνολογίες
Ιστοσελίδα με αισθητική Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Κατανοητό περιεχόμενο Εύκολο μενού Έξυπνα κείμενα. BLOGS

10 Η Κοινωνική Ευρώπη στο Facebook

11 Η Ε.Ε. στο YouTube

12 Οι καλές πρακτικές να αναδεικνύονται!!!

13 Υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης

14 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «……. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων»

15 Υποχρεωτικές αναφορές:
Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Την αναφορά στην ΕΕ Το σήμα του ΕΣΠΑ Την αναγραφή του Ταμείου που συγχρηματοδοτεί την πράξη. Η αναφορά του Ταμείου τοποθετείται κάτω από το ευρωπαϊκό έμβλημα.

16 ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις πράξεις ΕΚΤ, το λογότυπο του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνει την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

17 Το έμβλημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

18 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ Έμβλημα σε ασπρόμαυρη διάταξη Έμβλημα σε κυανόλευκη διάταξη

19 Το λογότυπο του Ε.Π. Προηγούμενη εκδοχή:
Τελικό σωστό σήμα:

20 Σε έγχρωμο και ασπρόμαυρο:
20

21 Πού θα τα βρούμε; www.edulll.gr Αριστερό πλευρικό μενού: Δημοσιότητα
Υπομενού: Δημοσιότητα Προγράμματος Υπερσύνδεσμος: Λογότυποι Ε.Π. (σε μορφή zip)

22 Πώς τα χρησιμοποιούμε;
Σε κάθε έγγραφο που αφορά στην πράξη. (τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα) Όλοι όσοι συμμετέχουν στην πράξη πρέπει να είναι ενήμεροι για την εν λόγω χρηματοδότηση.

23 Συνοδευτικό προτεινόμενο λεκτικό για κείμενο
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

24 Προτεινόμενο λεκτικό για υλικό δημοσιότητας
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης ……………… του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

25 Επιλέξιμα μέσα και εκτελεστικές οδηγίες

26 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
1) Εφημερίδες/ Περιοδικά: Ανακοινώσεις Διαφημιστική Προκηρύξεις καταχώριση

27 Σχέδιο Προκήρυξης στον Τύπο
Προκήρυξη Προκήρυξη Προκήρυξη

28 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
2) Ραδιόφωνο: Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να «κλείνουν» με την εκφώνηση της φράσης : «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

29 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
3) Τηλεόραση: Το λογότυπο. Την εκφώνηση της φράσης : «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

30 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
4) Ιστοσελίδα: Λογότυπο σε εμφανές σημείο της σελίδας του Δικαιούχου (σωστή χρήση του λογότυπου, χρηματοδότηση σελίδας από το ΕΠΕΑΕΚ) Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Αναδημοσιεύσεις προκηρύξεων: αποστολή στο σε μορφή pdf και word και αποστολή του υπερσυνδέσμου δημοσίευσης.

31

32

33 Προωθητικές ενέργειες
1) Έντυπα: Λογότυπο σε ό, τι έντυπο, folder κ.λ.π. γίνεται αναφορά στο έργο. π.χ. προσκλήσεις, πρόγραμμα. Μπλοκ χωρίς τυπωμένα λογότυπα. (υψηλό κόστος με αμφίβολο αποτέλεσμα) 2) Αφίσες: Το λογότυπο σε εμφανές σημείο. Δυνατό και άμεσο λεκτικό μήνυμα. 3) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αναφορά στο Επιχειρησιακό και στη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ.

34 Προωθητικές ενέργειες
4) Μικρά αντικείμενα: Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν χρειάζεται η αναφορά στο ΕΚΤ, και η φράση «Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης».

35 Ενέργειες άμεσης επικοινωνίας
1) Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις: Μέσα δημοσιότητας: banner ή αφίσα, έντυπο πρόγραμμα, προσκλήσεις κλπ με το σήμα μας, διαφάνειες παρουσιάσεων με το σήμα μας.

36 Γενικές παρατηρήσεις για κάθε μορφή επικοινωνίας
Όλα τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας θα πρέπει να τηρούν τον Καν. 1828/2006, και τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα κι αν καλύπτεται με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων. Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία και η οριζόντια ένταξη σε αυτά της διάστασης της αναπηρίας.  36

37 Διάφορα θέματα ΣΔΕ και Φάκελος δημοσιότητας Π.Δ 261- κρατική διαφήμιση
Διάφορα θέματα ΣΔΕ και Φάκελος δημοσιότητας Π.Δ 261- κρατική διαφήμιση Κοστολόγηση (ανθρωποώρες – παραδοτέα) Υπεύθυνος δημοσιότητας σε κάθε έργο –φορέα

38 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και την φιλοξενία σας.
Επικοινωνία με την Μονάδα Α3 «Δημοσιότητας και Πληροφόρησης»


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google