Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Επιθεώρηση και η Πιστοποίηση Οικονομικής Ανάπτυξης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Επιθεώρηση και η Πιστοποίηση Οικονομικής Ανάπτυξης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Επιθεώρηση και η Πιστοποίηση Οικονομικής Ανάπτυξης
Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Φεβρουαρίου 2011

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εποπτεία της Αγοράς – Η θέση των Φορέων Πιστοποίησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Χ

3 Παράδειγμα

4 Ήδη εφαρμόζεται σε: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Πιστοποίηση Προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Agro 2, Agro 3) και Προϊόντων Βιολογικής Καλλιέργειας Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων για Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων Επιθεώρηση Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (ADR)

5 Δυνατότητα εφαρμογής σε:
Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Ενεργειακοί Επιθεωρητές (όπως θα έπρεπε να είναι) «Ορκωτοί Μηχανικοί» για έλεγχο αυθαιρέτων Έλεγχος δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και βιομηχανιών (περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί έλεγχοι, υγεία & ασφάλεια εργαζομένων) Έλεγχο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Έλεγχο Εγκαταστάσεων Πυροπροστασίας

6 ΣΥΝΕΝΝΩΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

7 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟ ΕΣΥΔ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ISO /IEC 17011) ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝ 45011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO / IEC 17021 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ISO / IEC 17024 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ISO / IEC 17020 ISO / IEC 17025 ISO 15189

9 Να έχει πρόεδρο με ισχύ να υλοποιεί τις αποφάσεις του.
Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου για την Ποιότητα Ανάγκη σύστασης ενός Διυπουργικού οργάνου, διαρκούς προαγωγής και επιτήρησης της εφαρμογής της έννοιας της Ποιότητας σε όλους του τομείς της Δημόσιας Ζωής : Να έχει στην σύνθεσή του ισότιμα όλους τους εμπλεκόμενους (Πολιτεία, Βιομηχανία, Πιστοποίηση, Εργαστήρια, Καταναλωτή) Να έχει πρόεδρο με ισχύ να υλοποιεί τις αποφάσεις του.

10 Συνέδριο για την Ποιότητα
Δημιουργία Ειδικών Θεματικών Ενοτήτων όπως: 1η Ομάδα Ειδικών Θεματικών Ενοτήτων Πρότυπα και Πιστοποίηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2η Ομάδα Ειδικών Ενοτήτων Ποιότητα στην Εκπαίδευση Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων (Δεξιοτήτων)

11 Συνέδριο για την Ποιότητα
3η Ομάδα Ειδικών Θεματικών Ενοτήτων Εποπτεία της Αγοράς – Προστασία των Καταναλωτών Πιστοποίηση Παραγωγής – Διακίνηση – Χρήσης – Κατανάλωσης Βιομηχανικών Προϊόντων Κανονισμός 765/2008, Οδηγίες, Πρότυπα Εργαστηριακές Δοκιμές και Έλεγχοι Βιομηχανικών Προϊόντων Μετρολογία – Αξιοπιστία των Ελέγχων 4η Ομάδα Ειδικών Ενοτήτων Πιστοποίηση Τεχνικών Έργων και Κατασκευαστών Διαχείριση Ποιότητας στα Δημόσια Έργα Διαχείριση ΕΣΠΑ

12 Συνέδριο για την Ποιότητα
5η Ομάδα Ειδικών Θεματικών Ενοτήτων Πιστοποίηση στα πλαίσια της Διατροφικής Αλυσίδας Τυποποίηση, Πιστοποίηση και Σήμανση Αγροτικών Προϊόντων 6η Ομάδα Ειδικών Ενοτήτων Ποιότητα και Περιβάλλον Ποιότητα και Πολιτισμός Ποιότητα και Τουρισμός

13 Συνέδριο για την Ποιότητα
7η Ομάδα Ειδικών Θεματικών Ενοτήτων Ποιότητα και Ναυτιλία Ποιότητα στις χερσαίες μεταφορές Σιδηρόδρομοι Φορτηγά αυτοκίνητα Ποιότητας στις αεροπορικές συγκοινωνίες και μεταφορές 8η Ομάδα Ειδικών Ενοτήτων Ποιότητα στις Υπηρεσίες του Δημοσίου

14 Δημιουργία Ένωσης Πιστοποιημένων Εταιρειών

15 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Εκσυγχρονισμός Κείμενης Νομοθεσίας
Ανυψωτικά Μηχανήματα Δοχεία Πίεσης Μεταφερτός Εξοπλισμός Ατμολέβητες Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες Δομικά Υλικά

16 Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση
ΠΔ 100(ΦΕΚ 177/Α/ ) - Ενεργειακοί επιθεωρητές Οι ενεργειακοί επιθεωρητές να είναι αποκλειστικής απασχόλησης Οι ενεργειακοί επιθεωρητές δε μπορούν να επιθεωρούν τα κτίρια που πιστοποιούν Οι ενεργειακοί επιθεωρητές ορίζονται «προσωρινά και μετά από εκπαίδευση και εξετάσεις γίνονται μόνιμοι Οι ενεργειακοί επιθεωρητές μετά από πιστοποιημένη εκπαίδευση πιστοποιούνται από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με ISO /IEC 17024

17 Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση
ATP Ορισμός του εργαστηρίου… ως φορέα για τον έλεγχο των οχημάτων μεταφορά ευπαθών τροφίμων σύμφωνα με ATP Διαπίστευση φορέων Επιθεώρησης κατά ISO / IEC 17020 ADR Αρχικός έλεγχος βυτιοφόρων οχημάτων μόνο από ΑΕΙ Διαπίστευση φορέων ISO / IEC 17020

18 Ν/Σ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση Ν/Σ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 13 1.ε. Προστασία δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1.στ. Τήρηση συνθηκών εργασίας 1.θ. Προστασία περιβάλλοντος 1.ι. συνεχής παροχή υπηρεσιών Πιστοποίηση ISO Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1801/OHSAS Πιστοποίηση ISO / EMAS Πιστοποίηση ISO 9001

19 Άρθρο 10 – Κριτήρια Αξιολόγησης – Επιλέξιμες Δαπάνες
Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 10 – Κριτήρια Αξιολόγησης – Επιλέξιμες Δαπάνες γ.α Συστήματα διασφάλισης ποιότητας γ.γ. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείρισης αποβλήτων Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση ISO 14001/EMAS Άρθρο 11 – Διαδικασία αξιολόγησης , έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 5.ε. με Π.Δ. ρυθμίζονται ο τρόπος και οι Φορείς παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης Φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης Διαπιστευμένοι κατά ISO /IEC 17020

20 Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση
Ν/Σ Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 5 – Σύστημα Αδειοδότησης 1. οι άδειες εκδίδονται από Υπηρεσίες των Περιφερειών 2. οι εξετάσεις και η απόκτηση άδειας διενεργούνται από την Περιφέρεια ??????????? Άρθρο 7– Εξετάσεις από Αδειοδοτημένους Φορείς 1. Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργούνται από Φορείς ISO /IEC 17024 3. Εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης Διαπιστευμένοι Φορείς (ISO /IEC 17024) Πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα (ISO /IEC 17024)

21 Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση
Ν/Σ Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 30 Διενέργεια Ελέγχων και Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών 5. με Π.Δ καθορίζονται τα προσόντα των Διαπιστευμένων Επιθεωρητών Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Διαπιστευμένων κατά ISO / IEC κατά τα πρότυπα EMAS / EU - TS Άρθρο 35 Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών Εκπρόσωπος από ΕΣΥΔ και HellasCert 2. α-ι (10 εκπρόσωποι)

22 Διαδικασία Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση Ν/Σ Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 39 Διαδικασία Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 6 χρόνια 9 χρόνια 12 χρόνια 4. Άδεια για 8 χρόνια Άδεια με ISO χρόνια Άδεια με EMAS χρόνια Άρθρο 40 Διαχείριση Αποβλήτων Μείωση 60% για EMAS Μείωση 30% για ISO 14001 1.γ. διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων με EMAS μειώνεται 50% το παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης

23 Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση
«Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Β – άρθρο 3 – παρ. 3 Προαπαίτηση για την ασφάλιση οχημάτων το Δελτίο Τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ ΦΕΚ 1405/Β/ –έκδοση άδειας κυκλοφορίας γερανοφόρων Ο εν λόγω ανυψωτικός μηχανισμός φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και τα ΚΤΕΟ δεν χορηγούν καταλληλότητα αν δεν υπάρχουν ή έχουν λήξει οι πιστοποιήσεις Για οχήματα με ανυψωτικό μηχανισμό (π.χ. παπαγαλάκια) απαιτείται ασφάλιση οχήματος και ασφάλιση μηχανήματος και πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΦΕΚ 2003) Για μηχανήματα έργου απαιτείται ασφάλιση οχήματος και ασφάλιση μηχανήματος και πιστοποιητικό καταλληλότητας

24 Έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Παραδείγματα Νομοθεσίας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ HD 384 ΦΕΚ 470/Β/ Άρθρο 5 Έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων HD 384: Μέρος 6 Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από αδειούχους ηλεκτρολόγους με νόμιμα προσόντα για ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Οι έλεγχοι και επανέλεγχοι για εγκατεστημένη ισχύ 0 – 125KVA να διενεργούνται από πιστοποιημένους από Φορείς Πιστοποίησης (ISO 17024) ηλεκτρολόγους εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 125 KVA να διενεργούνται από επιθεωρητές Φορέων Διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ κατά EN ISO 17020

25 Νόμος 3879/2010 για την Ανάπτυξης της Διά Βίου Μάθηση
Άρθρο 11 Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» Άρθρο 2 - Σκοποί του Ε.Ο.Π.Π.: 3.ββ) η αδειοδότηση και ο έλεγχος λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.

26 Νόμος 3879/2010 για την Ανάπτυξης της Διά Βίου Μάθηση
Πρόταση Υλοποίησης

27 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

28 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ 1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Θέσπιση ανεξάρτητων επιθεωρητών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Διεξαγωγή Επιθεωρήσεων από μόνιμο προσωπικό των Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης Τελικός Έλεγχος: Επιβολή τυχόν ποινών και προστίμων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές

29 1. Ελληνικό Σήμα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων
ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΕΓΕΠ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Ελληνικό Σήμα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων 2. Εθνικό Συμβούλιο Ποιοτικής Γεωργίας, (βιολογικά και προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης) 3. Πιστοποίηση προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 4. Παραχώρηση στους Φορείς Πιστοποίησης της πιστοποίησης των: Προϊόντων Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΤΙΠ) Επισήμανση Βόειου Κρέατος & Βόειο Κρέας Ποιότητας 29

30 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με ISO / IEC 17024 Πιστοποίηση Επαγγελματιών από Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Επαγγελματιών 30

31 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΞΙΖΕΙ !!! ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!!
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΞΙΖΕΙ !!! ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!! 31


Κατέβασμα ppt "Η Επιθεώρηση και η Πιστοποίηση Οικονομικής Ανάπτυξης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google