Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Declinación pronominal

Αντίγραφα: 1
COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA GRIEGO San Rafael, Gandia Tfno Declinación pronominal.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Declinación pronominal"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Declinación pronominal
GRIEGO San Rafael, Gandia Tfno COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA Declinación pronominal

2 PRONOMBRES PERSONALES
Primera persona Segunda persona Singular Plural Dual Nominativo ἐγώ ἡμεῖς νώ σύ ὑμεῖς σφώ Acusativo ἐμέ͵με ἡμᾶς σέ͵ σε ὑμᾶς Genitivo ἐμοῦ͵ μου ἡμῶν νῷν σοῦ͵ σου ὑμῶν σφῷν Dativo ἐμοί͵ μοι ἡμῖν σοί͵ σοι ὑμῖν

3 PRONOMBRE DE TERCERA PERSONA
αὐτός, αὐτή, αὐτό

4 Singular Plural Masculino Femenino Neutro Nominativo αὐτός αὐτή αὐτό αὐτοί αὐταί αὐτά Acusativo αὐτόν αὐτήν αὐτούς αὐτάς Genitivo αὐτοῦ αὐτὴς αὐτῶν Dativo αὐτῷ αὐτῇ αὐτοῖς αὐταῖς

5 PRONOMBRE POSESIVO ἐμος; -ή, -όν (mío, mía, mío) ἡμέτερος, -α, -ον
(nuestro, nuestra, nuestro) σός, -ή, -όν (tuyo, tuya, tuyo) ὑμέτερος, -α, -ον (vuestro, vuestra, vuestro) ὅς, ἥ, ὅν (suyo, suya, suyo: de él) σφέτερος, -α, -ον (suyo, suya, suyo: de ellos)

6 PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
ὅδε, ἥδε, τόδε οὗτος, αὕτη, τοῦτο ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο

7 ESTE-ESTA-ESTO Singular Plural Masculino Femenino Neutro Nominativo
ὅδε ἥδε τόδε οἵδε αἵδε τάδε Acusativo τόνδε τήνδε τούσδε τάσδε Genitivo τοῦδε τῆσδε τῶνδε Dativo τῷδε τῇδε τοῖσδε ταῖσδε

8 ESE-ESA-ESO Singular Plural Masculino Femenino Neutro Nominativo οὗτος
αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗτοι ταῦτα Acusativo τούτον ταύτην τούτους ταύτας Genitivo τούτου ταύτης τούτων Dativo τούτῳ ταύτῃ τούτοις ταύταις

9 AQUEL-AQUELLA-AQUELLO
Singular Plural Masculino Femenino Neutro Nominativo ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα Acusativo ἐκεῖνoν ἐκείνην ἐκείνους ἐκείνας Genitivo ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνων Dativo ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνοις ἐκείναις


Κατέβασμα ppt "Declinación pronominal"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google