Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O ARTIGO GREGO... ¿En que fallamos? ¿Como podemos mellorar? …DESPOIS DO CONTROL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O ARTIGO GREGO... ¿En que fallamos? ¿Como podemos mellorar? …DESPOIS DO CONTROL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O ARTIGO GREGO... ¿En que fallamos? ¿Como podemos mellorar? …DESPOIS DO CONTROL

2 SINGULARPLURAL M F NMFN NOMINATIVOὁἡτόοἱαἱτά ACUSATIVOτόντήντότούςτάςτά XENITIVOτοῦτῆςτοῦτῶντῶντῶν DATIVOτῷτῇτῷτοῖςταῖςτοῖς

3 ¡COIDADO COAS MAIÚSCULAS! ὁ ἡ οἱ αἱ Ὁ Ἡ Οἱ Αἱ Ὁ πόλεμος κίνδυνος τοῖς ἀνθρώποις. Ἡ ἀνδρεία φέρει σωτηρίαν ταῖς στρατιαῖς Οἱ θεοί τάς τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκας γιγνώσκουσιν Αἱ νῆσοι τοῖς ξένοις καλαί εἰσιν

4 É DOADO LEMBRAR OS NOMINATIVOS SINGULARES… …PORQUE CONSTITÚEN O ENUNCIADO. ὁἡτό,, ARTIGO: SINGULAR MFN NOMINATIVO ὁ ἡτό

5 ¿POR QUE NON TEN VOCATIVO O ARTIGO EN GREGO? O gato vén Ven, _________ ¡gato Ἡ ἀδελφή ἔρχεται ἔρχεο, ___________ ; ἀδελφή

6 ¿COMO LEMBRAR O ACUSATIVO SINGULAR MASCULINO E FEMININO? ¿ τόν ? ¿ τήν ? Latín: -m = acusativo singular 1ª declinación rosam puellam nautam aram stellam albam 2ª declinación dominum amicum medicum lupum taurum bonum Grego:- ν = acusativo singular 1ª declinación κεφαλήν ἀρετήν τύχην εἰρήνην ἀρχήν καλήν 2ª declinación λόγον χρόνον θάνατον ἥλιον ποταμόν ἄνθρωπον

7 ¿ E O ACUSATIVO NEUTRO? ¿τό? Nominativo:ὄνομα Se é neutro… Acusativo:ὄνομα ¡¡No xénero neutro o acusativo sempre é igual ao nominativo!! Nominativo: μέλι Se é neutro… Acusativo: μέλι Por tanto… SINGULAR MFN NOMINATIVO ACUSATIVO τό τό ὁἡ τόντήν

8 OS NEUTROS DANNOS OUTRA “PISTA”… Todos os nominativos e acusativos plurais neutros levan –α… Nominativo (singular):ὄνομα Se é neutro… Acusativo (singular):ὄνομα Nominativo (plural):ὄνοματ Acusativo (plural): α ὄνοματα Por tanto… SINGULARPLURAL MFNMFN NOMINATIVO ACUSATIVO τό τό τά τά ὁἡ τόν τήν

9 SOBRE OS XENITIVOS… NON PODEMOS CONFUNDIR… ACUSATIVO… τόν XENITIVO… τοῦ

10 SOBRE OS DATIVOS… ¡¡A IOTA SUSCRITA É UNHA MARCA MOI IMPORTANTE!! τῷτῇτῷ Mira se importa a iota suscrita… ἡμέρα ἡμέρᾳ NOMINATIVO DATIVO εἰρήνη εἰρήνῃ NOMINATIVO DATIVO

11 DTIV ᾳ ῳ ¡¡CON IOTA SUSCRITA!!

12 PLURAL… PLURAL MFN NOMINATIVO ACUSATIVO XENITIVO DATIVO τά τά τῶντῶντῶν οἱοἱοἱοἱ τούς τοῖς αἱαἱαἱαἱ τάςτάςτάςτάς ταῖς τοῖς

13 UNHA BOA NOTICIA…

14 O artigo en feminino… SINGULARPLURAL NOMINATIVO ACUSATIVO XENITIVO DATIVO ἡ τήν τῆς τῇτῇτῇτῇ αἱ τάς τῶν ταῖς A primeira declinación … SINGULARPLURAL NOMINATIVO κεφαλήκεφαλαί VOCATIVO κεφαλήκεφαλαί ACUSATIVO κεφαλήνκεφαλάς XENITIVO κεφαλῆςκεφαλῶν DATIVO κεφαλῇκεφαλαῖς

15 O artigo en masculino… SINGULARPLURAL NOMINATIVO ACUSATIVO XENITIVO DATIVO ὁ τόν τοῦ τῷτῷτῷτῷ οἱ τούς τῶν τοῖς A segunda declinación … SINGULARPLURAL NOMINATIVO ος λόγος οι λόγοι VOCATIVO ε λόγε οι λόγοι ACUSATIVO ον λόγον ους λόγους XENITIVO ου λόγου ων λόγων DATIVO ῳ λόγῳ οις λόγοις


Κατέβασμα ppt "O ARTIGO GREGO... ¿En que fallamos? ¿Como podemos mellorar? …DESPOIS DO CONTROL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google