Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Project Integration / Scope Mgmt

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Project Integration / Scope Mgmt"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Project Integration / Scope Mgmt
Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Project Integration / Scope Mgmt 4η Διάλεξη N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Δ.Παπαχρήστος μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

2 Διοίκηση Έργου (Project Management)
Project Integration Management

3 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
αΦορά τις διεργασίες και δραστηριότητες που χρειάζονται για να ταυτοποιηθούν, ορισθούν, συνδυαστούν, ενοποιηθούν και συντονιστούν οι διάφορες διαδικασίες και η διαχείριση του έργου μέσα στα Process Groups οι διαδικασίες αυτές παρουσιάζονται κυρίως ως αυτοτελείς και διακεκριμένες οι διαδικασίες αφορούν μια επαναληπτική διαδικασία (επικαλύπτονται, αλληλεπιδρούν, και επαναλαμβάνονται)

4 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Οι διαδικασίες (6) είναι οι ακόλουθες: Develop Project Charter (παραγωγή ενός εγγράφου με τις αρχικές απαιτήσεις του έργου και τυπική ανάθεση του έργου) Develop Project Management Plan (Παραγωγή αρχείου για την ολοκλήρωση των πλάνων κάθε γνωστικής περιοχής) Direct and Manage Project Work (υλοποίηση όσων σχεδιάστηκαν στο προηγούμενο βήμα και υλοποίηση εγκεκριμένων αλλαγών για την επίτευξη των στόων του έργου) Monitor and Control Project Work (παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης) Perform Integrated Change Control (έγκριση των αλλαγών και εφαρμογή των αλλαγών στα παραδοτέα) Close Project or Phase (κλείσιμο του έργου)

5 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Η ολοκλήρωση είναι αναγκαία όταν έχουμε αλληλεπίδραση από processes δεν υπάρχει μοναδικός δρόμος για τη διαχείριση των έργων δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες σε κάθε έργο ο διαχειριστής έργου (PM) πρέπει να αναλύσει μέχρι ποίου βαθμού θα γίνει εφαρμογή κάθε διαδικασίας ανάλογα με την φύση του έργου

6 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
ο διαχειριστής έργου (PM) πρέπει να αναλύσει και να κατανοήσει το αντικείμενο του έργου (Scope) περιλαμβάνονται σε αυτό απαιτήσεις, υποθέσεις, περιορισμούς για την επιτυχή διαχείριση ολοκλήρωσης του έργου ο διαχειριστής έργου (PM) πρέπει να κατανοήσει πως θα πάρει τις αναγκαές πληροφορίες και θα τις μετασχηματίσει σε διαχείριση έργου, σύμφωνα με το PMBOK ο διαχειριστής έργου (PM) πρέπει να εφαρμόσει τις δραστηριότητες για την παραγωγή των παραδοτέων

7 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

8 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter η έγκριση και υπογραφή του Project Charter σηματοδοτεί την εκίνηση του έργου το βασικό πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ένα καλά καθορισμένο σχέδιο έναρξης του έργου και όριων του

9 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

10 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

11 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter: Inputs Project Statement Work (SOW) Το SOW είναι μια αφηγηματική περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών, αποτελεσμάτων που πρέπει να παραδοθεί από ένα έργο

12 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter: Inputs Project Statement Work (SOW) Επιχιερηματικές ανάγκες Περιγραφή σκοπού προϊόντος Στρατηγικό πλάνο

13 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter: Inputs Business Case Περιγράφει τις απαραίτητες πληροφορίες από την πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με το αν τοέργο αξίζει ή όχι την επένδυση

14 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter: Inputs Business Case Δημιουργεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: ζήτηση αγοράς οργανωσιακή ανάγκη αιτήματα πελατών Τεχνολογική πρόοδο Οικολογικές επιπτώσεις Νομικές επιπτώσεις Κοινωνικές ανάγκες

15 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter: Inputs Agreements Enterprise Environmental Factors Organizational Process Assets

16 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter:Tools & Techniques Κρίση Εμπειρογνώμονα Η κρίση εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση των εισροών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του Project Charter

17 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter:Tools & Techniques Κρίση Εμπειρογνώμονα Παρέχεται από οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις ή εκπαίδευση και είναι διαθέσιμο από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των: Άλλες μονάδες εντός του οργανισμού Σύμβουλοι Οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των πελατών ή οι χορηγοί Επαγγελματική και τεχνικές ενώσεις, Ομάδες του κλάδου, Subject matter experts (SME) & Project management office (PMO)

18 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter:Tools & Techniques Τεχνικές Διευκολύνσεις Έχουν ευρεία εφαρμογή στο πλαίσιο των διαδικασιών διεχείρισης του έργου και στην καθοδήγηση της ανάπτυξης του project charter

19 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter:Outputs Project Charter Σκοπός του σχεδίου ή αιτιολόγηση μετρήσιμους στόχους του έργου και των σχετικών κριτηρίων επιτυχίας απαιτήσεις υψηλού επιπέδου παραδοχές και τους περιορισμούς, υψηλού επιπέδου περιγραφή έργου & ορίων του κινδύνους υψηλού επιπέδου

20 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Charter:Outputs Project Charter περίληψη χρονοδιάγραμματος ορόσημων περίληψη προϋπολογισμού κατάλογο των ενδιαφερομένων μερών απαιτήσεις έγκρισης του έργου (δηλαδή, τι αποτελεί την επιτυχία του έργου, ο οποίος αποφασίζει το έργο είναι επιτυχής, και ποιος υπογράφει για το έργο) ειδικό σχέδιο διαχείρισης και χορηγός ή αρχή ή άλλα άτομα που επιτρέπονται βάση του project charter

21 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Management Plan διαδικασία καθορισμού, την προετοιμασία και το συντονισμό όλων των δευτερεύοντων σχεδίων ενσωμάτωσή τους σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του έργου

22 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

23 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

24 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Management Plan: Inputs Project charter Έξοδοι από άλλες διαδικασίες Περιβαλλοντικοί παράγοντες Organizational process assets

25 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Management Plan: Tools & Techniques Κρίση εμπειρογνόμωνα Τεχνικές διευκολύνσεις

26 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Develop Project Management Plan: Outputs Project Management Plan Scope baseline Schedule baseline Cost baseline

27 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

28 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Direct and Manage Project Work είναι η διαδικασία που καθοδηγεί την εργασία που ορίζεται στο project management plan και η υλοποίηση των εγκεκριμένων αλλαγών για την επίτευξη των στόχων του έργου

29 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

30 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

31 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Direct and Manage Project Work εκτέλεση παραδοτέων του έργου για την κάλυψη των προγραμματισμένων εργασιών του έργου δημιουργία παραδοτέων έργου σύμφωνα με το σχέδιο έργου παροχή, κατάρτιση & διαχείριση των μελών της ομάδας που τους έχει ανατεθεί το έργο Απόκτηση, διαχείριση και χρήση πόρων, που περιλαμβάνουν υλικά, εργαλεία, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

32 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Direct and Manage Project Work απαιτεί επίσης επισκόπηση των επιπτώσεων όλων των αλλαγών του έργου και την υλοποίηση των εγκεκριμένων αλλαγών Corrective action Preventive action Defect repair

33 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Direct and Manage Project Work:Inputs Project management plan Εγκρίσεις αιτήσεων αλλαγής Περιβαλλοντικούς επιχειρηματικούς παράγοντες Organizational Process Assets

34 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Direct and Manage Project Work: Tools & Techniques Κρίση εμπειρογνώμονα Project Management Information System Meetings (ανταλλαγή πληροφοριών, brainstorming & λήψη αποφάσεων)

35 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Direct and Manage Project Work: Outputs Παραδοτέα Δεδομένα εργασιακής απόδοσης Αιτήσεις αλλαγής Project management plan updates Project documents updates

36 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Monitor and Control Project Work διαδικασία παρακολούθησης, επανεξέτασης και υποβολής εκθέσεων προόδου για την αντιμετώπιση των στόχων απόδοσης που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης του έργου επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση του έργου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, και τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής προβλέψεων

37 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

38 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt

39 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Monitor and Control Project Work: Inputs Project Management Plan Πρόγραμμα προβλέψεων Κόστος προβλέψεων Επικυρωμένες αλλαγές Πληροφορίες εργασιακής απόδοσης Επιχειρηματικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες Organizational process assets

40 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Monitor and Control Project Work: Tools & Techniques Κρίση εμπειρογνώμονα Αναλυτικές τεχνικές (FMEA,FTA, Statistical analysis κλπ.) Project Management Information systems Meetings (συναντήσεις τυπικές/άτυπες/εικονικές/face-to- face)

41 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Monitor and Control Project Work: Outputs Αιτήματα αλλαγής (corrective action, preventive action, defect repair) Work performance reports Project management plan updates Project documents updates

42 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Perform Integrated Change Control

43 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Perform Integrated Change Control

44 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Perform Integrated Change Control Configuration identification Configuration status accounting Configuration verification and audit

45 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Close Project or Phase Είναι η φάση που τελειώνουν όλες οι εργασίες από τα Process Groups Περικλείει τις δράσεις και τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για: 1.την ικανοποίηση των απαιτήσεων της φάσης ή του έργου 2.τη μεταφορά του προϊόντος, της υπηρεσίας, ή του αποτελέσματος στην επόμενη φάση, ή την παραγωγή, ή την επιχειρησιακή λειτουργία 3.τη συλλογή και αποθήκευση όλων των πληροφοριών του έργου, τον έλεγχο για την επιτυχία ή όχι του έργου, την συλλογή των Lessons Learned και την αρχειοθέτηση των πληροφοριών για μελλοντική χρήση

46 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Close Project or Phase

47 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Close Project or Phase

48 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Integration Mgmt
Close Project or Phase

49 Διοίκηση Έργου (Project Management)
Project Scope Management

50 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Αυτό το γνωστικό αντικειμένο περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση, ότι οι εργασίες που είναι αναγκαίες για το έργο και μόνο αυτές θα εκπληρωθούν Περιλαμβάνει: Plan Scope management Collect Requirements (Καταγραφή των αναγκών) Define Scope (Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος και του έργου) Create WBS (Υποδιαίρεση των παραδοτέων και της εργασίας σε μικρότερα μέρη – Work Packages) Validate Scope (Τυπική αποδοχή των παραδοτέων) Control Scope (Παρακολούθηση και έλεγχος της κατάστασης του αντικειμένου του έργου σε όλη την πορεία του έργου)

51 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
product scope: χαρακτηριστικά και λειτουργίες που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν, υπηρεσία, ή αποτέλεσμα, και / ή project scope: το έργο που εκτελείται για να παραδώσει ένα προϊόν, υπηρεσία, ή να οδηγήσει με τις καθορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά

52 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt

53 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Plan Scope Management

54 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Plan Scope Management

55 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Collect Requirement απαιτήσεις είναι αυτά που θέλουν οι εμπλεκόμενοι από το έργο και το προϊόν η διαδικασία αυτή περιγράφει τρόπους συλλογής των απαιτήσεων και αναγκών του έργου, τις οποίες θέλουν οι εμπλεκόμενοι και οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν

56 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Collect Requirement

57 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Collect Requirement

58 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Collect Requirement

59 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Define Scope Σε αυτό τη διαδικασία αναπτύσσεται λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος και του έργου για την ανάπτυξη του προϊόντος Το planning είναι επαναληπτικό Αν δηλαδή το budget και ο χρονοπρογραμματισμός δεν ικανοποιεί τον Sponsor ή τη διοίκηση, τότε πρέπει να εξετάσουμε πάλι το αντικείμενο σε σχέση με το budget και το διάγραμμα εργασιών

60 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Define Scope

61 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Define Scope

62 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Define Scope

63 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Create WBS είναι η διαδικασία ανάλυσης και υποδιαίρεσης των παραδοτέων σε μικρότερα πακέτα εργασίας (Work Packages) το πακέτο εργασίας μπορεί να σχεδιαστεί χρονικά, να κοστολογηθεί, να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί

64 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Create WBS

65 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Create WBS

66 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Create WBS

67 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Create WBS

68 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Create WBS

69 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Validate Scope Είναι η διαδικασία της τελικής και τυπικής αποδοχής των παραδοτέων Γίνεται επανεξέταση των παραδοτέων μαζί με τον πελάτη και τον Sponsor για την εξασφάλιση, ότι τα παραδοτέα δημιουργήθηκαν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις Η διαδικασία αυτή διαφέρει από το Quality Control στο ότι επικεντρώνεται στα κριτήρια αποδοχής, στις συναντήσεις και το τυπικό της υπόθεσης Το quality control γίνεται πριν από το Verify Scope

70 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Validate Scope

71 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Validate Scope

72 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Control Scope είναι η διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης του αντικειμένου του έργου και του προϊόντος εξασφαλίζεται ότι όλες οι αιτήσεις αλλαγής (change request) και οι προτεινόμενες επιδιορθωτικές δράσεις ή δράσεις αποφυγής θα προωθηθούν στη διαδικασία perform integrated change control

73 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Control Scope

74 Διοίκηση Έργου (Project Management) Project Scope Mgmt
Control Scope

75 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Project Integration / Scope Mgmt"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google