Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Υλοποίηση διαλέξεων σύγχρονης εκπαίδευσης Τσέλιος Δημήτρης Καθηγητής Εφαρμογών Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Υλοποίηση διαλέξεων σύγχρονης εκπαίδευσης Τσέλιος Δημήτρης Καθηγητής Εφαρμογών Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Υλοποίηση διαλέξεων σύγχρονης εκπαίδευσης Τσέλιος Δημήτρης Καθηγητής Εφαρμογών Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» 20-12-2005

2 2 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαλέξεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  Ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου της αίτησης μαζί με τις αναλυτικές προδιαγραφές: 11/1/2006-20/1/2006. 11/1/2006-20/1/2006.  Περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ανάληψη διάλεξης: 21/1/2006-10/2/2006. 21/1/2006-10/2/2006.  Αξιολόγηση των αιτήσεων: 16/2/2006- 22/2/2006. 16/2/2006- 22/2/2006.

3 3 Συνέχεια χρονοδιαγράμματος…  Ανάθεση των εργασιών και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων: 23/2/2006-5/3/2006. 23/2/2006-5/3/2006.  Υλοποίηση των διαλέξεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 6/3/2006-31/5/2006. 6/3/2006-31/5/2006.  Παράδοση αναφορών υλοποίησης: 6/3/2006-15/6/2006. 6/3/2006-15/6/2006.

4 4 Προδιαγραφές διαλέξεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  Κάλυψη μιας διάλεξης διάρκειας δυο ωρών για το γνωστικό αντικείμενο που θα αντιστοιχεί σε: μάθημα που καλύπτεται σε ένα εξάμηνο του κανονικού προγράμματος σπουδών ενός τμήματος του ΤΕΙ Λάρισας. μάθημα που καλύπτεται σε ένα εξάμηνο του κανονικού προγράμματος σπουδών ενός τμήματος του ΤΕΙ Λάρισας.  Η διάλεξη θα γίνεται με χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης.  Η διάλεξη μπορεί να υλοποιηθεί είτε από το ΤΕΙ με κοινό σε άλλο ίδρυμα είτε αντίστροφα.  Θεωρείται απαραίτητη η παρουσία σπουδαστών κατά τη διάρκεια της διάλεξης.

5 5 Συνέχεια προδιαγραφών…  Τα παραδοτέα της κάθε διάλεξης θα είναι: Το καταγεγραμμένο βίντεο της διάλεξης. Το καταγεγραμμένο βίντεο της διάλεξης. Το συνοδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε πχ. το αντίστοιχο αρχείο διαφανειών. Το συνοδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε πχ. το αντίστοιχο αρχείο διαφανειών. Αναφορά υλοποίησης που θα περιγράφει σκοπό, στόχους μεθόδους κλπ. που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και προβλήματα που προέκυψαν. Αναφορά υλοποίησης που θα περιγράφει σκοπό, στόχους μεθόδους κλπ. που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και προβλήματα που προέκυψαν.  Το υλικό θα παραδοθεί σε: DVD (δύο αντίγραφα), DVD (δύο αντίγραφα), 15 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της διάλεξης ενώ η αναφορά υλοποίησης μέχρι 15/6/2006. 15 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της διάλεξης ενώ η αναφορά υλοποίησης μέχρι 15/6/2006.

6 6 Υποστήριξη από την ομάδα διαχείρισης του έργου  Οι υπεύθυνοι των διαλέξεων θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με αντικείμενο τη χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης καθώς και τις μεθόδους τηλεκπαίδευσης.  Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα παρέχεται υποστήριξη από τεχνικό της ομάδας διαχείρισης.  Κατά το σχεδιασμό της διάλεξης θα παρέχονται συμβουλές και βοήθεια από την ομάδα διαχείρισης του έργου.

7 7 Συνέχεια υποστήριξης …  Η ομάδα διαχείρισης του έργου θα αναλάβει την καταγραφή της διάλεξης σε βίντεο.

8 8 Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για την υλοποίηση διαλέξεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  Μέγιστη αντιπροσώπευση των Σχολών του ΤΕΙ Λάρισας.  Βαθμός ωριμότητας της αίτησης πχ. ύπαρξη έτοιμων διαφανειών.  Χρόνος υλοποίησης.  Βαθμός συνάφειας της διάλεξης με αντίστοιχες άλλων μαθημάτων των τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη μιας διάλεξης τηλεκπαίδευσης είναι η παρακολούθηση του σχετικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου από τον αιτούντα.

9 9 Ποιοι μπορούν να αναλάβουν μια διάλεξη και ποια είναι η αμοιβή;  Αίτηση για την υλοποίηση διαλέξεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν όλα τα μέλη του ΕΠ του ΤΕΙ Λάρισας ανεξάρτητα με τη βαθμίδα και το τμήμα που ανήκουν.  Η αμοιβή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διάλεξης είναι 1500€ και καλύπτει την αμοιβή του συντονιστή και του εισηγητή.  Η αμοιβή θα αποδοθεί μετά την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση της διάλεξης και την απόδοση των παραδοτέων στην ομάδα διαχείρισης του έργου.


Κατέβασμα ppt "1 Υλοποίηση διαλέξεων σύγχρονης εκπαίδευσης Τσέλιος Δημήτρης Καθηγητής Εφαρμογών Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google