Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος της Πληροφορίας στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος της Πληροφορίας στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος της Πληροφορίας στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ενδοεπιχειρησιακά συστήματα υποστήριξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Απαιτούμενες πληροφορίες (interorganizational information system, IOIS) Μεθοδολογίες προσδιορισμού των απαιτήσεων των εμπλεκομένων φορέων: Business System Planning (BSP) Προβλήματα Λύσεις Πληροφορίες Μείωση του χρόνου εκπλήρωσης των παραγγελιών μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εταιρίας, διατηρώντας ή μειώνοντας το κόστος των logistics. Κατανόηση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την εκπλήρωση των παραγγελιών, του κόστους και της απόδοσης των συναλλαγών Αξιολόγηση της κάλυψης των παραγγελιών Ολικό κόστος των διαδικασιών logistics Ιστορικό παραγγελιών Κόστος αποθεματοποίησης για κάθε αντικείμενο Κόστος μεταφοράς και χρόνος υλοποίησης ανά μέσο μεταφοράς και εταιρία. Αποφάσεις Πληροφορίες Πως θα γίνει η μεταφορά του προϊόντος Χ Εταιρία και μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται από ανταγωνιστή Κόστος μεταφοράς και αξιολόγηση ανάλογα με το μέσο μεταφοράς και την εταιρία

2 Critical Success Factors (CSF)
Πληροφορίες Σύστημα αξιολόγησης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας Μέτρα αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέτρα αξιολόγησης κάθε επιπέδου της αλυσίδας. Πραγματική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχοι των μέτρων αξιολόγησης. Ιστορική απόδοση των μέτρων αξιολόγησης. Ends/means (E/M) analysis Στόχοι Αποτελεσματικότητα Πληροφορίες Μείωση του χρόνου εκπλήρωσης των παραγγελιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη Ελαχιστοποίηση του κόστους των διαδικασιών logistics. Μεγιστοποίηση του κέρδους Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση βάση δραστηριοτήτων. Προτιμήσεις πελατών. Κέρδος ανά τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα Αποδοτικότητα Πληροφορίες Παρακολούθηση της απόδοσης των αποθεμάτων: Ολικά αποθέματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διακυμάνσεις. Επίπεδα εξυπηρέτησης. Κόστη. Ελαχιστοποίηση του κόστους για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των αποθεμάτων. Πραγματικό κόστος για την μέτρηση κάθε παράγοντα.

3 Βασικές κατηγορίες πληροφοριών για ένα IOIS
Κατηγορίες Πληροφοριών Παραδείγματα πληροφοριών που περιέχονται ανά κατηγορία Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Λεπτομερής παρουσίαση των προϊόντων, τιμή/ κόστος, ιστορικά στοιχεία πωλήσεων Πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών Προβλέψεις πελατών, ιστορικό πωλήσεων ανά πελάτη Πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές Πρώτες ύλες, χρόνος υλοποίησης των παραγγελιών, όροι και συνθήκες προμηθειών Πληροφορίες σχετικά με τη παραγωγική διαδικασία Χωρητικότητα, δεσμεύσεις, σχέδια παραγωγής Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των υλικών Εταιρίες, χρόνοι μεταφοράς, κόστος Πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα Επίπεδο αποθεμάτων, κόστος αποθεματοποίησης, τοποθεσία αποθεμάτων Πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες Συμφωνίες, ρόλος και ευθύνες των συνεργατών, πρόγραμμα συναντήσεων Πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό Πληροφορίες που απορρέουν από τη συγκριτική τεχνολογική αξιολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα, μερίδιο αγοράς Πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ της εταιρίας Σχέδια προώθησης των πωλήσεων Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αξιολόγησης της Περιγραφή των διαδικασιών, μέτρα αξιολόγησης, κόστος, ποιότητα, χρόνος διανομή των προϊόντων, ικανοποίηση πελατών, κ.λ.π.


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος της Πληροφορίας στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google