Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. 2012- 2013 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. 2012- 2013 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. 2012- 2013 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Α.Μ.:12025)

2 Είσοδος νέων τεχνολογιών … Δίκτυα πληροφοριών Τεχνολογίες Μεταγωγής Ασφάλεια στο Διαδίκτυο e-commerce, ηλεκτρονική αγορά Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων Ψηφιακά Συστήματα και τηλεπικοινωνίες

3 Αλλαγές στις επιχειρήσεις με την είσοδο νέων τεχνολογιών…  Αναδιοργανώνουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες  Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο δούλευαν μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι  Ενσωματώνουμε πολλά νέα είδη πληροφοριακών συστημάτων

4 Οι αλλαγές δημιουργούν προβλήματα…  Η νέα τεχνολογία πρέπει να είναι καλά ορισμένη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην ήδη υπάρχουσα  Η μετάβαση απαιτεί κατανάλωση σε χρόνο και μεγάλο κόστος  Η πολυπλοκότητα της νέας εφαρμογής δυσκολεύει τους εργαζόμενους

5 Ορισμός… Change management :  Είναι η αποτελεσματική διαχείριση μιας επιχειρηματικής αλλαγής, ώστε τα στελέχη της επιχείρησης, οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής να συνεργασθούν προκειμένου να υποβοηθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιδιωκόμενη τεχνολογική ή οργανωσιακή αλλαγή(Jones & Powers, 2004)  Έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα κάθε επιχειρηματικής οντότητας  Εμπλέκονται οι άνθρωποι, η τεχνολογία και τα συστήματα/διαδικασίες του οργανισμού

6 Change management…  Χωρίζεται σε 3 φάσεις : Προετοιμασία της αλλαγής Διαχείριση της αλλαγής Εδραίωση της αλλαγής  Παράγοντες Επιτυχίας της Διοίκησης Αλλαγών : Πίεση για αλλαγή Σαφές και κοινό όραμα Ικανότητα για αλλαγή Δράση

7 Στόχοι της διοίκησης αλλαγών…  να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στην παραγωγικότητα  να αποφευχθούν αχρείαστα λάθη  να εξουδετερωθεί κάθε επίδραση της αλλαγής στον πελάτη  να επιτευχθούν τα αναμενόμενα κέρδη από την αλλαγή όσο το δυνατόν συντομότερα

8 Οι τακτικές της διοίκησης των αλλαγών διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό και είναι οι εξής :  Εκπαίδευση  Συμμετοχή  Διευκόλυνση  Διαπραγμάτευση  Συνεργασία  Χειραγώγηση  Εξαναγκασμός

9 Στρατηγική για την διαχείριση των αλλαγών…  Ενεργή συμμετοχή: Δεν είναι δυνατή η υλοποίηση σημαντικού έργου χωρίς την έντονη και ενεργή συμμετοχή της διοίκησης της εταιρίας  Οριοθέτηση ξεκάθαρων στόχων  Κατανοητή και εφαρμόσιμη διαδικασία μετάβασης προς τη νέα κατάσταση  Δημιουργία ικανής και έμπειρης ομάδας έργου και διατήρηση μιας επίπεδης «οργανογραμματικής» δομής εντός της ομάδας  Ομαδική εργασία

10 Συνέχεια…  Καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας  Συγκέντρωση και διάχυση τεχνογνωσίας  H ανεπαρκής παροχή πόρων είναι ένας παράγοντας που είναι δυνατόν να ανακύψει  Η αφοσίωση και δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την επιτυχία του

11 Συνοψίζοντας…  η τήρηση των προηγούμενων αρχών αποτελεί το θεμέλιο για μια επιτυχή διαχείριση αλλαγών  για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των αλλαγών είναι απαραίτητη η ομαλή και αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλευρών για να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα  εγκατάσταση νέου επιχειρησιακού λογισμικού αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη έκφανση της αλλαγής μέσα στο περιβάλλον μιας επιχείρησης οπότε για αυτό  επιλέγουμε τους κατάλληλους και έμπειρους συνεργάτες - συμβούλους που θα επιβλέψουν και θα κατευθύνουν την ομάδα έργου

12 Διαφορετικά οδηγούμαστε σε…  παραιτήσεις αξιόλογων στελεχών  αντιδράσεις των εργαζομένων  καθυστερήσεις εργασιών  μείωση της παραγωγικότητας και  αναστάτωση των πελατών

13 «Στη φύση δεν επιβιώνουν τα δυνατότερα είδη, ούτε τα ευφυέστερα, αλλά εκείνα τα οποία προσαρμόζονται καλύτερα στην αλλαγή» - Δαρβίνος ευχαριστώ…


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. 2012- 2013 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google