Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Κατηγορία ΙΙΙ Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Αξιολόγηση των Μαθητών Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Κατηγορία ΙΙΙ Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Αξιολόγηση των Μαθητών Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Κατηγορία ΙΙΙ Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Αξιολόγηση των Μαθητών Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.Προσανατολισμός : Οριοθέτηση θέματος και στόχων - Προ-οργάνωση και Ανακεφαλαίωση 2.Ενεργοποίηση Μαθητών (ατομικά ή ομαδικά) 3.Εποπτικότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αφηρημένων εννοιών 4.Διαπροσωπικές σχέσεις (γνώση μαθητών, όχι υπερβολική οικειότητα) Ονόματα Μ; 5. Στοίχιση με στοχοθεσία και αξιολόγηση

3 Επισημάνσεις 1.Εξηγήστε στον εκπαιδευτικό τα προφίλ με βάση το «επαρκές». 2.Μην αλλάζετε ή επεκτείνετε τους δείκτες με περισσότερους και πιο σύνθετους. 3.Παρατηρείτε στην τάξη με ποιες διδακτικές ενέργειες είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές. 4.Καθίστε όπου υπάρχει πλήρης ορατότητα, συνήθως κάπου που να βλέπετε και τα πρόσωπα των μαθητών. 5.Σημειώνετε διακριτικά σε δελτίο καταγραφών. 6.Το δελτίο, οι στόχοι, η διαδικασία να είναι απόλυτα σαφή στον εκπαιδευτικό.

4 Τα κριτήρια 1. Προετοιμασία Μαθητών για τη Διδασκαλία του Νέου Μαθήματος, 2. Διδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα, 3. Ενεργοποίηση Μαθησιακών Διαδικασιών, 4. Εμπέδωση της Νέας Γνώσης και Αξιολόγηση των Μαθητών

5 1. Προετοιμασία Μαθητών για τη Διδασκαλία του Νέου Μαθήματος ΠΜ2.1 προσανατολισμός μαθητών σε θέμα, στόχους και διαδικασίες μαθήματος ΠΜ2.2 ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης σχετικής με θέμα μαθήματος ΠΜ2. 3 ικανοποιητική κινητοποίηση μαθητικού ενδιαφέροντος ΠΜ2.4 δημιουργία θετικού κλίματος, προετοιμασία για νέο και εμπλοκή αρκετών μαθητών

6 2. Διδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα ΔΕ2.1 διεξαγωγή συνεκτικής διδασκαλίας χωρίς κενά και άλματα με συνδυαστική αξιοποίηση άμεσων και έμμεσων προσεγγίσεων, κατάλληλη χρήση μέσων και εστίαση στα σημαντικά ΔΕ2.2 παρώθηση και προσπάθεια εμπλοκής και ανατροφοδότησης ευρύτερου φάσματος μαθητών ΔΕ2.3 ολοκλήρωση διδασκαλίας με ανακεφαλαίωση και με ασκήσεις εμπέδωσης χαμηλού κυρίως επιπέδου και ελάχιστες υψηλού ΔΕ2.4 ολοκλήρωση διδασκαλίας εντός χρονικών ορίων σε θετικό κλίμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

7 3. Ενεργοποίηση Μαθησιακών Διαδικασιών ΜΔ2.1 παρακολούθηση και συμμετοχή μαθητών στο μάθημα ΜΔ2.2 ατομικός τρόπος εργασίας μαθητών ΜΔ2.3 συμβατικές μαθητικές εργασίες γνωσιοκεντρικής φύσης ΜΔ2.4 περιορισμένη θέση στη διδασκαλία λόγου, ιδεών, εμπειριών, ικανοτήτων των μαθητών

8 4. Εμπέδωση της Νέας Γνώσης και Αξιολόγηση Μαθητών ΕΑ2.1 αξιοποίηση ασκήσεων ανάκλησης πληροφοριών και εφαρμογής τους ΕΑ2.2 αντιστοίχηση κριτηρίων αξιολόγησης με στόχους διδασκαλίας ΕΑ2.3 ανάθεση κατ΄οίκον εργασιών εντός χρονικών και μαθησιακών δυνατοτήτων των μαθητών ΕΑ2.4 σαφήνεια και αντιστοίχηση με διδαχθείσα ύλη θεμάτων για διαγωνίσματα και εξετάσεις


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Κατηγορία ΙΙΙ Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Αξιολόγηση των Μαθητών Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google