Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη – Βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη – Βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη – Βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού
Νίκος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Προϋπόθεση Επιβίωσης των Οργανισμών - Επιχειρήσεων
Η επιβίωση κάθε οργανισμού που λειτουργεί σε συνθήκες «καπιταλιστικής αγοράς» περνάει μέσα από την ικανότητά του να αναγνωρίζει την «αξία» των νέων έξω-επιχειρησιακών πληροφοριών να τις αφομοιώνει, και να τις χρησιμοποιεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της «αγοράς»

3 Πρόκειται για την ουσιαστική διάσταση και την απαραίτητη «ικανότητα βάσης» κάθε οργανισμού που αποκαλείται «ικανότητα απορρόφησης» (absorptive capacity). Η ικανότητα αυτή διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού σε συνθήκες γρήγορων και κυρίως συνεχών αλλαγών, όπως αυτές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης

4 Προϋποθέσεις για την Απορροφητική Ικανότητα
Προϋπόθεση της απορροφητικής ικανότητας του οργανισμού είναι η ύπαρξη στα «οργανωτικά του γονίδια» (ρουτίνες) [δηλαδή στην βασική διάρθρωση των συστατικών του στοιχείων όπως είναι η αποστολή, η οργάνωσή, η κουλτούρα, το επιχειρησιακό κλίμα, κλπ] της ικανότητας «αποδοχής και αναζήτησης της αλλαγής» με γνώμονα την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή του (organizational development process)

5 Η απορρόφηση προϋποθέτει την εκπαίδευση
Η ικανότητα αναζήτησης της συνεχούς αλλαγής προϋποθέτει, με τη σειρά της, την ύπαρξη δύο επιμέρους διαστάσεων: Τον διαρκή εντοπισμό των κατάλληλων γνώσεων (για απορρόφηση) από το εξωτερικό περιβάλλον Της συνεχούς κατανόησης των πραγματικών αναγκών του οργανισμού Η απορρόφηση προϋποθέτει την εκπαίδευση

6 Τα Τρία Πλαίσια Ανάπτυξης / Βελτίωσης μέσω της Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι η οργανωμένη διαδικασία μάθησης που επιδιώκει, για την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων οργανισμού: τον συστηματικό αναπροσδιορισμό των γνώσεων (ειδικών / γενικών) την βελτίωση των ικανοτήτων / δεξιοτήτων την ανάπτυξη των «κατάλληλων στάσεων»

7 Δέκα Επαγγελματικές Ικανότητες / Δεξιότητες
Επικοινωνία Επικέντρωση στον Πολίτη - Πελάτη Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα Προγραμματισμός και Οργάνωση Ομαδική Εργασία Κατανόηση του Επιχειρησιακού και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Ευελιξία / Προσαρμοστικότητα Ηγεσία / Διοίκηση Ανάπτυξη Υφισταμένων Επίλυση Προβλημάτων

8 Ο Ρόλος της Σχεδιασμένης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Να σηματοδοτεί την ανάγκη για συνεχή αλλαγή / προσπάθεια των εργαζομένων Να προσδιορίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της απόδοσης των Να αναβαθμίζει το επίπεδο υπευθυνότητάς των Να αναπτύσσει το επίπεδο ευελιξίας των Να αυξάνει το επίπεδο αφοσίωσης των Να αναπροσδιορίζει την κουλτούρα

9 Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης των Εργαζομένων
1) Προσδιορισμός των Εκπαιδευτικών Αναγκών, που γίνεται μέσα από: Την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρηματικών στόχων σε συνδυασμό με την: Την αξιολόγηση της απόδοσης των ομάδων που αναλαμβάνουν το αντίστοιχο μέρος ευθύνης Την αξιολόγηση της απόδοσης έργου των ατόμων που συμμετέχουν στην επιτέλεση των στόχων αυτών

10 2) Σχεδίαση των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει:
Τους στόχους της εκπαίδευσης Το χώρο-χρονικό πλαίσιο Την διαδικασία εκπαίδευσης (εκπαιδευτικά προγράμματα – εκπαιδευτικό προσωπικό – εκπαιδευόμενοι – εκπαιδευτικές μέθοδοι ) Το σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης

11 Μέθοδοι Εκπαίδευσης Α. Στη Θέση Εργασίας
Επίδειξη Μέσω καθοδήγησης (Coaching) Μέσω Μέντορα Άσκηση έργου (Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Μαθητείας) Εκπαίδευση με ειδική ενημέρωση (4 στάδια) Πρακτική άσκηση Συμμετοχή σε επιτροπές Εναλλαγή θέσεων εργασίας Εμπλουτισμός θέσεων εργασίας (ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων) Ανάθεση μελετών και συμμετοχή σε έργα

12 Β. Εκτός Εργασίας Διαλέξεις Σεμινάρια –Εργαστήρια Μελέτη Περίπτωσης
Επιχειρηματικά Παιχνίδια Παίξιμο Ρόλων Προσομοιώσεις Διαμόρφωση Συμπεριφοράς Εκπαίδευση Ευαισθητοποίησης Δυναμική των Ομάδων Εξωτερική Εκπαίδευση Εκπαίδευση ειδικών θεμάτων

13 Γ. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Μέθοδος Προγραμματισμένης Διδασκαλίας Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)

14 Εκπαίδευση – Ανάπτυξη Στελεχών
Είναι η συνειδητή, συστηματική, προσχεδιασμένη και ελεγχόμενη διαδικασία αποτελεσματικής βελτίωσης των στελεχών ενός οργανισμού με αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στόχων του

15 Μεθόδευση (αυτό-ανάπτυξη, από επιχείρηση, από ανωτέρους
Στόχοι ανάπτυξης στελεχών (μεταβολή συμπεριφορών και βελτίωση ικανοτήτων: προσαρμογής, προγραμματισμού και σχεδιασμού, δημιουργίας, ανάπτυξη των υφισταμένων, ανάλυσης και σύνθεσης προβλημάτων, λύση προβλημάτων)

16 Αρχές Ανάπτυξης Στελεχών (προσδιορισμένη από τις στρατηγικές και πολιτικές του οργανισμού, να αντιμετωπίζει τις εργασιακές και ατομικές ανάγκες, να στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή, να βασίζεται στην εμπειρία και ανάλυση) Στάδια Ανάπτυξης Στελεχών (Καθορισμός Αναγκών, Σχεδιασμός, Κατάρτιση Προγράμματος, Αξιολόγηση)


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη – Βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google