Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

2 Σκοπός Καθορισμός κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και διαδικασιών για την διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ( ΑΥΜ ), ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος,, και να εφαρμόζεται η ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των ΑΥΜ

3 Άρθρο 2 - Ορισμοί Αστικά Στερεά Απόβλητα ( ΑΣΑ ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά  Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα  Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων : Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης ( μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ), απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων )

4 Άρθρο 8 Εργασίες διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Y γειονομικών Μονάδων ( ΕΑΥΜ ) Στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης ( Παράρτημα Ι ) προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τις ακόλουθες εργασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ : 1. Συλλογή – Συσκευασία – Σήμανση ΕΑΥΜ 2. Μεταφορά ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 3. Αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 4. Επεξεργασία των ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. Η επεξεργασία περιλαμβάνει : Αποτέφρωση Αποστείρωση

5 Διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τις προαναφερόμενες εργασίες και συγκεκριμένα των τεφρών ή ξηρών υπολειμμάτων της αποτέφρωσης και των αποστειρωμένων αποβλήτων και περιλαμβάνουν : Υπολείμματα αποτέφρωσης ΕΑΥΜ – πραγματοποιείται δειγματοληψία και χαρακτηρισμός του υλικού πριν την απόθεση του σε ΧΥΤΑ Αποστειρωμένα απόβλητα ΕΑΥΜ – προσομοιάζουν τα αστικά απόβλητα και γίνεται απόθεση σε ΧΥΤΑ

6 Άρθρο 10- Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Άρθρο 11- Υποχρεώσεις παραγωγών και κατόχων Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Άρθρο 14 – Διαλογή στη πηγή Σε όλες τις υγειονομικές μονάδες εφαρμόζεται πλήρως η διαλογή στη πηγή !! Η υπουργική απόφαση καθορίζει σαφώς πως γίνεται η συλλογή, διαλογή και τακτοποίηση των αποβλήτων ( το προσωπικό που θα απασχολείται – το είδος των κάδων – τη σήμανση τους )

7

8

9

10

11 Άρθρο 16 Ως εποπτεύον Υπουργείο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται : α ) Για την εκτός των ΥΜ διαχείριση των ΑΥΜ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β ) Για την εντός των ΥΜ, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γ ) Στις περιπτώσεις που ΥΜ διαθέτουν μονάδες επε ξεργασίας ΕΑ, εποπτεύοντα υπουργεία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήςκαι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12 Άρθρο 17 Κόστος διαχείρισης ΕΑΥΜ Το κόστος διαχείρισης των ΕΑΥΜ αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των ΕΑΥΜ


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υπουργική απόφαση Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google