Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 20 Φεβρουαρίου 2014 μέσω δράσεων πρόληψης, μείωσης, χωριστής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 20 Φεβρουαρίου 2014 μέσω δράσεων πρόληψης, μείωσης, χωριστής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 20 Φεβρουαρίου 2014 μέσω δράσεων πρόληψης, μείωσης, χωριστής διαλογής

2 Πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ( ΥΓΦΠ & Π ) Δράσεις ΥΓΦΠ & Π Εμπλοκή τοπικής αυτοδιοίκησης Εμπλοκή ιδιωτικών επενδύσεων Οφέλη στην Τοπική Κοινωνία Γενικότερα οφέλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΦΠ&Π ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Η ορθολογική διαχείριση των οικιακών αποβλήτων ΜΕΣΩ :  Αποτελεσματικότερου προγραμματισμού των δράσεων  Τήρηση της ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων,  Προώθηση της πρόληψης, μείωσης της παραγωγής τους,  Ενίσχυσης της χωριστής διαλογής και της αξιοποίησής τους, ως πόρους πλέον. Στόχος :  η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας  η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων  η ορθολογική διάθεση των οικονομικών πόρων του κράτους και των ταμείων πολιτικής συνοχής της ΕΕ

4 Νομοθεσία υποχρεωτικής χωριστής συλλογής για όλες τις τοπικές αρχές Νομοθεσία για τέλη στις χωματερές Νομοθεσία για εφαρμογή της ευθύνης του παραγωγού σε ρεύματα οικιακών αποβλήτων π.χ. χαρτί, ορισμένα είδη πλαστικών ή/και μεταλλικών όπως π.χ. έπιπλα (καρέκλες, τραπέζια) κ.λ.π. Νομοθετικές ρυθμίσεις ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠ. ΓΦΠ&Π

5 Υποβολή Πρότασης προς Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης Έργο: «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, μείωσης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης οικιακών και παρομοίου τύπου αποβλήτων » Απευθύνεται:Τοπικές Αρχές Σκοπός:  Εφαρμογή αειφορικής διαχείρισης οικιακών και παρομοιου τύπου αποβλήτων μέσω δράσεων πρόληψης, μείωσης, χωριστής διαλογής  Υλικοτεχνική στήριξη  Δημιουργία αναγκαίας υποδομής Οικονομική ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠ. ΓΦΠ&Π

6 Δημιουργία σχεδίων χορηγιών για προώθηση της αξιοποίηση των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (χρηματοδοτήσεις μέσα από τα διαθρωτικά και επενδυτικά ταμεία). Περιλαμβάνει: ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠ. ΓΦΠ&Π Χορηγίες σε υφιστάμενες μονάδες αξιοποίησης αποβλήτων για επέκταση Χορηγίες σε νέες μονάδες αξιοποίησης αποβλήτων Χορηγίες σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά στη παραγωγή τους διαδικασία Χορηγίες σε εμπορικές δραστηριότητες για εφαρμογή μέτρων προώθησης πρόληψης, χωριστής διαλογής Οικονομική ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας

7 ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προλαμβάνω την π αραγωγή α π ορριμμάτων Μειώνω τα α π ορρίμματά μου Ε π αναχρησι - μο π οιώ τα υλικά Ανακυκλώνω Εφαρμόζω χωριστή συλλογή

8 Παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη των 27 και στην Κύπρο 1 Eurostat 39% 44% 36% 32%

9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4% γυαλί 24% χάρτινες συσκευασίες 3% Μεταλλικές συσκευασίες 13% Πλαστικές συσκευασίες 38% οργανικά 18% Λοιπά (δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, αδρανή κλπ)

10 20% οργανικά Αναερόβια επεξεργασία Οικιακή κομποστοποίηση Κοινοτική κομποστοποίηση Αξιοποίηση Οργανικών Εκτροπή οργανικών απορριμμάτων πέραν του 20%

11 ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό όφελος: εκτροπή από ταφή μεγάλων ποσοτήτων οργανικών – παραγωγή μεθανίου (αερίου του θερμοκηπίου) Οικονομικό όφελος: μειωμένες ποσότητες μεικτών αποβλήτων στις μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης άμεσο περιβαλλοντικό όφελος: ορθή διαχείριση αποβλήτων, παραγωγή κόμποστ, παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων κοινωνικό όφελος: συμβολή στην επίτευξη των στόχων, συμμόρφωση με νομοθεσία Ηθικό όφελος: συνεισφορά στην εξοικονόμηση πόρων, στην επίτευξη στόχων, στην διατήρηση του περιβάλλοντος Μείωση απορριμμάτων πέραν του 50%

12 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ  Μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων  Χωριστή συλλογή εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και θεωρείται η φθηνότερη λύση  Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων - πράσινη οικονομία  Διεύρυνση αγοράς προς ιδιώτες επενδυτές και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  Επίτευξη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και στόχων – αποφυγή καταδίκων και προστίμων

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 20 Φεβρουαρίου 2014 μέσω δράσεων πρόληψης, μείωσης, χωριστής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google