Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Εργαστήριο:Γεωργ. Εφαρμογών Αγρ. Συστημάτων κ Αγρ. Κοινων/γίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Εργαστήριο:Γεωργ. Εφαρμογών Αγρ. Συστημάτων κ Αγρ. Κοινων/γίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Εργαστήριο:Γεωργ. Εφαρμογών Αγρ. Συστημάτων κ Αγρ. Κοινων/γίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ: Δ:12708 Επιβλέπων Kαθηγητής: Αλέξανδρος Κουτσούρης Αθήνα 2014

2  Υ.Γ.Ε. και Ι.Γ.Ε.: Ο ρόλος και η δραστηριότητά τους κατά την περίοδο 1960-1975.

3 Η παροχή βοήθειας στους αγρότες με σκοπό:  Να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων τους διαμέσου της διάδοσης/αποδοχής τεχνικών καινοτομιών (οικονομικός στόχος), και  Να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες προσαρμογές στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσα στις οποίες διαβιούν (κοινωνικός στόχος).

4  «Οι Γ.Ε. είναι ένα εξωσχολικό σύστημα εκπαίδευσης των αγροτών ώστε να καταστούν ικανοί να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, με την εκμάθηση τρόπων βελτίωσης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, του σπιτιού τους και της κοινότητας μέσα στην οποία ζουν».

5 «Η ανάπτυξη του γεωργικού πληθυσμού από κάθε πλευρά». Ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις, καθορίζονται περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένοι αντικειμενικοί σκοποί. Ένας αμερικανός γεωργός είχε πει κάποτε: «Δεν γνωρίζω κανένα εγκέφαλο στην Ουάσιγκτον ο οποίος να είναι σε θέση να συμβουλεύει τους γεωργούς της Καλιφόρνιας ή της Νεμπράσκα τι πρέπει να καλλιεργούν». Αυτό εκφράζει την άποψη των γεωργών όλου του κόσμου, ότι, εκείνοι που επιθυμούν να τους βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων τους, πρέπει να πάρουν υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα τους, όπως αυτά διαμορφώνονται στα πλαίσια των πραγματικών συνθηκών κάτω από τις οποίες ζουν.

6  Η ανεπίσημη εκπαιδευτική προσπάθεια των Γ.Ε. στηρίζεται στην ελεύθερη συνεργασία του αγροτικού κόσμου.  «Βοηθούν τους αγρότες να καταστούν ικανοί να βοηθήσουν τους εαυτούς τους». (“help them to help themselves”).  Οι Γ.Ε. βασίζουν τα προγράμματά τους στις πραγματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του αγροτικού κόσμου.

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εκπαιδευτική διαδικασία των Γ.Ε. είναι συνεχής.

8  (1900-1950) Στάσιμη Παραγωγικότητα Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής προήλθε από την εντατικοποίηση της εργασίας, και κυρίως από την είσοδο νέων γαιών στην καλλιέργεια.  (1950- 1980) Συγκρότηση και Δραστηριοποίηση Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο παρουσιάζεται αλματώδης αύξηση της παραγωγικότητας, που αποδίδεται στο γεγονός της υιοθέτησης εκ μέρους των παραγωγών, βασικών τεχνολογικών καινοτομιών και νέων καλλιεργητικών τεχνικών.

9 (1951-1965) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ (1965-1980) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  1959 χρόνια ορόσημο-αυτάρκεια σε σιτηρά.  (1947-1967)- μέση ετήσια αύξηση της γεωργικής παραγωγής 4,9% -επέκταση της καλλιέργειας βιομηχανικών φυτών( καπνός, βαμβάκι) και δενδροκομικών καλλιεργειών(μηλιά, ροδακινιά, ελιά, εσπεριδοειδών) -μέση ετήσια αύξηση αρδευόμενης έκτασης 5.8%.  Η ιδιαίτερα προστατευτική αγροτική πολιτική(σιτηρά και καπνό κυρίως) σε συνδυασμό με την επέκταση της αγροτικής πίστης και την αθρόα παροχή βραχυπρόθεσμων καλλιεργητικών δανείων οδήγησαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και του γεωργικού εισοδήματος.  Αναπροσανατολισμός του αναπτυξιακού ρόλου της Υ.Γ.Ε. και της λειτουργίας της.  Μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τις εκτατικές στις πιο δυναμικές καλλιέργειες (βαμβάκι, φρούτα, σακχαρότευτλα).  Μείωση του ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς σιτηρών.  Αύξηση διοικητικών-γραφειοκρατικών καθηκόντων της Υ.Γ.Ε.  Ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των αναπτυξιακών φορέων.

10  Η Ελληνική Γεωργική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1901 ως ένα κοινωφελές ίδρυμα δημόσιου δικαίου υπό την προεδρία του βασιλιά και από το 1929 υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας.  «Η Ε.Γ.Ε. έχει ως σκοπόν της την παραλλήλως προς το Κράτος δια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μελέτην των γεωργικών ζητημάτων, την εξυπηρέτησιν και αντιπροσώπευσιν των γεωργικών συμφερόντων, επί σκοπώ προαγωγής της γεωργίας και των γεωργικών βιομηχανιών της χώρας». (Π. Δεκάζος, Ελληνική Γεωργική Εταιρεία) Ο ίδιος γεωπόνος και ένας εκ των μακροβιότερων Διευθυντών της Εταιρείας συμπληρώνει: στην Εταιρεία «ανετίθεντο προοπτικώς καθήκοντα και υποχρεώσεις σπουδαίαι και ογκώδεις και παρόμοιαι σχεδόν προς τας νυν ανειλημμένας υπό του Υπουργείου Γεωργίας και εν μέρει υπό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργείου Αγορανομίας ».

11  «Η Εταιρεία έρχεται στην ουσία να αναπληρώσει ή να υποκαταστήσει τις ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες κρατικές υποδομές στον αγροτικό τομέα, κυρίως στον κρίσιμο τομέα της μεταφοράς και μεταβίβασης ακόμη και των απλούστερων γεωπονικών γνώσεων και μεθόδων στον αγροτικό τομέα και στον απλό καλλιεργητή».  «Η ίδρυση της Εταιρείας αποτελεί το επιστέγασμα της πρωτοβουλίας κάποιων φωτισμένων αστών και διανοούμενων. Οι γεωπόνοι αποτελούν μια μικρή επιστημονική κοινότητα μέχρι και την ίδρυση των δύο ανωτέρων γεωπονικών σχολών, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης το 1920 και 1928 αντίστοιχα. Αυτό εξηγεί, εν μέρει, την υπό-αντιπροσώπευσή της στα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας την πρώτη τουλάχιστον 20ετία, όπου τον τόνο δίνουν διάφορες προσωπικότητες της πολιτικής και κρατικής ελίτ, οι οποίοι προσδίδουν ένα φιλανθρωπικό και ελεητικό προς τους αναξιοπαθούντες της υπαίθρου προφίλ στην Εταιρεία. Σταδιακά ενισχύεται η επιστημονική και τεχνοκρατική φύση της Εταιρείας με την αναβάθμιση ποιοτικά και αριθμητικά του ανερχόμενου γεωπονικού κλάδου».

12  Το Ι.Γ.Ε. διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα του (ΝΠΔΔ) τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαχειρίζεται το Κληροδότημα της Ιφ. Ανδρ. Συγγρού. Λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1901 υλοποιώντας τους πολύπλευρους σκοπούς της ίδρυσης του. Σύμφωνα με το Π.Δ. 590/88 το Ι.Γ.Ε. συνεχίζει να τηρεί όλες τις λειτουργίες που προβλέπονταν στο ιδρυτικό της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας και, ειδικότερα, σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας μέσω της εκπαίδευσης των ελλήνων αγροτών σε εξειδικευμένα αγροτικά θέματα και κυρίως στις πρακτικές και μεθοδολογίες καλλιέργειας νέων βιώσιμων καλλιεργειών.

13  Για την υλοποίηση των παραπάνω το Ι.Γ.Ε. διαθέτει ιδιόκτητα κτίσματα συνολικού εμβαδού 2.500 τμ. τα οποία βρίσκονται στο Κτήμα Συγγρού (επίσης ιδιοκτησίας του Ι.Γ.Ε. με έκταση 1000 στρεμμάτων). Διαθέτει 20 αίθουσες εκπαίδευσης συνολικής χωρητικότητας 600 ατόμων, εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ενώ για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων του σε 250 στρέμματα του κτήματος Συγγρού αναπτύσσονται επιδεικτικές αγροτικές καλλιέργειες (με κύριες καλλιέργειες ελιάς, αμπελιού, φιστικιάς και αμυγδαλιάς). Επίσης για τους ίδιους λόγους υπάρχουν θερμοκήπια συνολικού εμβαδού 5.000 τετρ. μέτρων. Οργανωτικά το Ι.Γ.Ε. αποτελεί μια διεύθυνση με τρία τμήματα (Αγροτικής Εκπαίδευσης, Αγροτικής Παραγωγής και Διοικητικό – Οικονομικό) και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρα 3 & 5, Π.Δ. 590/88).

14  Το Ινστιτούτο, καταρτίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια απόκτησης δεξιοτήτων και πρακτικής άσκησης ενήλικων ατόμων.  Τα τελευταία 10 έτη έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 10.000 εκπαιδευόμενοι.  Τα σεμινάρια βραχείας διάρκειας διαρκούν 120 ώρες και διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε. είτε κατά το πρώτο είτε κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους.

15  Σεμινάρια βραχείας διάρκειας Αμπελουργία-Οινολογία, Ανθοκομία, Ανθοδετική, Αγροβιοτεχνίες, Αυτόματα συστήματα άρδευσης, Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά, Βιολογικές Καλλιέργειες, Δενδροκομία, Ειδική Δενδροκομία-Ελαιοκομία, Καλλιέργεια μανιταριών, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Εκτροφή Σαλιγκαριών, Φυτοπροστασία, Προϊόντα φυτικής προέλευσης για φαρμακευτική χρήση στην κοσμετολογία, Τυποποίηση φυτικών και ζωικών προϊόντων, Μεσογειακή Διατροφή, Ποτοποιία.  Ταχύρυθμα σεμινάρια Μελισσοθεραπεία, Ξύλο- Ξύλινες κατασκευές, Απεντομώσεις-Μυοκτονίες, Ταρατσόκηποι, Βιολογική Κτηνοτροφία, Καλλιέργεια Μανιταριών, Εναλλακτικές Καλλιέργειες.

16  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Ι.Γ.Ε. σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής έχει υλοποιήσει, ως φορέας πρακτικής άσκησης σχέδια που εντάχθηκαν στο Έργο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών)» Άξονας 2, Μέτρο3 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

17  Κατά την περίοδο 1955-1970, παρατηρείται μια αύξουσα ανισότητα στις σχέσεις ύπαιθρος-πόλη. Το Α.Ε.Π. αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%, ενώ το ακαθάριστο προϊόν της γεωργίας κατά 3%.  Δομικά μειονεκτήματα γεωργίας: ▪ μικροσκοπικό μέγεθος οικογενειακού κλήρου. ▪ υψηλή αναλογία αγροτικού πληθυσμού. ▪ δυσκαμψία δομών της αγροτικής παραγωγής. ▪ έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και οργάνωσης μεταξύ των ελλήνων γεωργών.

18  Η γη εντός του καπιταλιστικού κοινωνικού συστήματος εμφανίζεται ως ένα στοιχείο «διαστροφής». α) Η κοινωνική διαθεσιμότητα του καλλιεργησίμου εδάφους είναι σχετικώς περιορισμένη, εν σχέση μ’ εκείνη των άλλων οικονομικών αγαθών και συντελεστών, η οποία είναι a priori απεριόριστη. β) Η κοινωνική επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή είναι η μόνη που αντιμετωπίζει αυτόν τον εκ του εδάφους καταναγκασμό, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή του νόμου των «φθινουσών αποδόσεων». Στην πρωτογενή παραγωγή επιπρόσθετη κεφαλαιακή επένδυση συγκρούεται με το φράγμα των σταθερών εξόδων. Το έδαφος λειτουργεί ως ένας έξω- οικονομικός καταναγκασμός, ο οποίος πάντως τυγχάνει οικονομικής αξιοποίησης.

19  Ο καπιταλισμός πέτυχε να εξαλείψει την τάξη των μεγάλων γαιοκτημόνων, των εισοδηματιών της γαιοπροσόδου, και απέδωσε την γη στους καλλιεργητές της.  Η καταστροφή των μεγάλων γαιοκτημόνων δεν ολοκληρώθηκε παρά χάρη, μεταξύ άλλων, σε μια πολιτική διαρπαγής, ήτοι σε μια πολιτική «πρωταρχικής συσσώρευσης», δια μέσου μιας συνεχούς υποτίμησης των αγροτικών τιμών επί της αγοράς (συνδυαζόμενη με τον ανταγωνισμό των προϊόντων του εξωτερικού, ελευθέρως εισαγομένων, με την αύξηση της φορολογίας επί των εκ του εδάφους εισοδημάτων κλπ.) Η νέα κατάσταση έθιγε όχι μόνο τη γαιοπρόσοδο, αλλά έθετε σε αμφιβολία ακόμη και αυτή τη δυνατότητα του απλού καπιταλιστικού επιχειρηματικού κέρδους.

20  Ο κύριος σκοπός του εγχειρήματος για τον αστικό καπιταλισμό, ήταν να εξουδετερώσει τις συνέπειες εκ της κοινωνικής αξιοποίησης του ιδιόμορφου χαρακτήρα του εδάφους, εντός ενός κοινωνικού συστήματος όπου άπαντα τα λοιπά αγαθά και συντελεστές αναπαράγονται κατά βούληση. Συνεπώς προς επίτευξη αυτού, ο αστικός καπιταλισμός όφειλε όχι μόνο να εξαλείψει την τάξη των γαιοκτημόνων, αλλά και να αποσπάσει τον αγροτικό χώρο απ’ το πεδίο επενδύσεων της καπιταλιστικής επένδυσης.  Έτσι εφαρμόσθηκε μια συστηματική πολιτική ασταμάτητης πτώσης των αγροτικών τιμών, η οποία απέρριψε προοδευτικώς, τη γεωργία εκτός του πεδίου της καπιταλιστικής επένδυσης.

21  Διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου η γεωργία είναι de facto κοινωνικοποιημένη, κατάσταση η οποία προσδιορίζεται εκ της υποταγής της γεωργίας, ως όλου στον καπιταλισμό. Σ ’αυτή την κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερα εργοδοτική τάξη, η οποία ν ’αντλεί κέρδος εκ της κατοχής του εδάφους. Αντιθέτως ο καπιταλισμός έχει ήδη εθνικοποιήσει τη γεωργία χωρίς να το λέει. Οι καλλιεργητές των αγρών πρέπει να θεωρούνται ως μισθωτοί με το κομμάτι ή κατ’ οίκον, όχι του ενός ή του άλλου ιδιωτικού εργοδότη, αλλά του απρόσωπου καπιταλιστικού συστήματος, συνολικώς θεωρημένου. Η σχέση μεταξύ γεωργίας και καπιταλισμού είναι μια σχέση απρόσωπη, αυτοματοποιημένη, η οποία αποκαθιστά πλήρως τον λειτουργικό και όχι υπολειμματικό χαρακτήρα της δυσμορφικότητας του κοινωνικού σώματος.  Συμπερασματικά κατά την εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας κατά τους 19 ο και 20 ο αιώνες, όσο αγροτικός καπιταλισμός υποχωρεί τόσο η γεωργία ενσωματώνεται στον καπιταλισμό εν γένει.

22 Σύνδεση της χώρας μας με την ΕΟΚ στις 9 Ιουλίου 1961 με έναρξη ισχύος από 1 Νοεμβρίου 1962.

23  Μόνο η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) και το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΕΑΚ) με αρχηγούς τους βουλευτές αντίστοιχα Ηλία Ηλιού και Θεόδωρο Γιαννόπουλο είχαν τοποθετηθεί κατά της προσχώρησης.  Μονοπώληση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των άλλων σχετικών δυνατοτήτων από την επισπεύδουσα Κυβέρνηση.

24 ● Η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως με τους 500 Γεωπόνους Γεωργικών Εφαρμογών, που υπηρετούσαν σε όλη την ύπαιθρο, εξαντλούσε κάθε δυνατότητα να ανταποκριθεί στη νέα μεγάλη αποστολή, να καλλιεργήσει την αισιοδοξία και να προετοιμάσει τον αγροτικό τομέα για την συμβίωση με τους άλλους 6 εταίρους στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. ● Το 1961 ο Υπουργός Γεωργίας Κ. Αδαμόπουλος έδωσε την εντολή να περιληφθούν στα τοπικά προγράμματα των Γεωπόνων Γεωργικών Εφαρμογών οι ακόλουθοι στόχοι: Να περιορισθούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις α) με σιτάρι και β) της βιομηχανικής τομάτας που ήταν προωθούμενες καλλιέργειες, ως ιδιαίτερα συμφέρουσες στα προηγούμενα ετήσια προγράμματα τους, διότι και οι δυο έδιναν πλεονασματικά προϊόντα στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ.

25 ● Το 1960 καταργείται η επετηρίδα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για να προαγάγουν τότε 50 γεωπόνους στον τρίτο βαθμό (Διευθυντού Β’), έφθασαν στον αριθμό 187 της επετηρίδας με τον παραμερισμό 135 έμπειρων παλαιών συναδέλφων τους Τμηματαρχών. Τα κριτήρια ήταν πολιτικά, πολλοί από όσους παραλείφθηκαν είχαν κληθεί πριν από τις προαγωγές από την αστυνομία, να υπογράψουν την πολυθρύλητη δήλωση. ● Παρατηρείται ακόμα την περίοδο αυτή η μείωση του ενδιαφέροντος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (χωρίς να απαλλάσσονται των ευθυνών η Γεωπονική και η Γεωτεχνική ηγεσία του) για μια μεγάλη υπηρεσιακή μονάδα, που υπήρξε ο βασικός παράγοντας για την εντυπωσιακή μεταπολεμική γεωργική ανάπτυξη στη 15ετία 1952-1967 (15), τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. Καταργήθηκε ο θεσμός των Ειδικών μεταπτυχιακών επιστημόνων των διάφορων κλάδων παραγωγής, που πλαισίωναν τους 400-500 Γεωπόνους της υπαίθρου, παρά τις διαμαρτυρίες και την παραίτηση του Διευθυντή και οργανωτή της, Βασίλη Μουσούρου, Γεωπόνου, MSc.

26  Με το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών η ΕΟΚ απέκλεισε την εναρμόνιση και μπλόκαρε την πιστοδότηση από την Κοινοτική Τράπεζα επενδύσεων.  Κατά την περίοδο της δικτατορίας θα απολυθεί ο Διευθυντής των Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως Γιάννης Μήλλιος καθώς και τα βασικά του στελέχη. Αναστάλθηκε κάθε ενέργεια από το Υπουργείο Γεωργίας για ενημέρωση και προετοιμασία των αγροτών για τις νέες συνθήκες. Ο Γεωπονικός κλάδος και οι άλλοι Γεωτεχνικοί με το υπ’ αριθμ. 63/70 Π. Δ/γμα, σχετικό με τις μετακινήσεις στην ύπαιθρο, κατά κυριολεξία κλείστηκαν στα γραφεία τους.

27 Η Κριτική του Σχεδίου από τον Κ.Βεργόπουλο  Η γεωργία προσδιορίζεται από μία διπλή απαίτηση του αστικού καπιταλισμού: α) μία προωθημένη κοινωνική ενσωμάτωση και ταυτοχρόνως, β) μία προϊούσα περιθωριοποίηση του αγροτικού χώρου. Μ’ άλλα λόγια η κοινωνική περιθωριοποίηση της γεωργίας συνδέεται προφανώς με την αυξανόμενη κοινωνική ενσωμάτωση.  Η γεωργία ενσωματώνεται κοινωνικώς όχι διαμέσου της ανάπτυξης ενός εγγενούς καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά διαμέσου της υπαγωγής της ως όλου. Μ’ άλλα λόγια, η γεωργία ενσωματώνεται κοινωνικώς διαμέσου των εισερχομένων σ’ αυτήν και των εξερχόμενων απ’ αυτήν προϊόντων, αλλά όχι δια του τρόπου παραγωγής της. Στις συνθήκες αυτή, η περιθωριοποίηση δεν δύναται να έχει παρά μία έννοια: την απόρριψη του αγροτικού χώρου εκτός του επιχειρηματικού πεδίου του κεφαλαίου.

28  “Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι προφανές ότι το Κράτος αναλαμβάνει προοδευτικώς την αγροτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας τους αγρότες ως κοινωνικοποιημένα υποκείμενα επένδυσης. Στην πραγματικότητα, ο αγρότης εφαρμόζει στην παραγωγή του εξ ολοκλήρου δανειακά κεφάλαια, εκπληρώνοντας έτσι τη λειτουργία μιας δωρεάν επένδυσης. Για τούτο και δεν εισπράττει μήτε γαιοπρόσοδο, μήτε επιχειρηματικό κέρδος. Ο αγρότης μολονότι εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης γης και ως φορέας της γεωργικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο: στην πραγματικότητα καθηλώνεται σε μια θέση πωλητή εργατικής δύναμης, παραπλήσια μ’ εκείνη του κατ’ οίκον εργάτη.”  Αυτός ο “Καπιταλισμός χωρίς καπιταλιστές” ωφελεί κυρίως το κοινωνικό και μάλιστα το αστικό κεφάλαιο, το οποίο κατορθώνει έτσι να υπερπηδήσει το σοβαρό πρόβλημα της εγγείου προσόδου… Η γεωργία όθεν ενσωματώνεται, μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, στον αστικό καπιταλισμό, επιτρέποντας σ’ αυτόν ν’ αντλήσει το μέγιστο των κερδών. Εξάλλου ο ίδιος αυτός τύπος της ενσωμάτωσης θεμελιώνει την περιθωριοποίηση της γεωργίας.”

29  Ενδεικτικά στη συνέχεια παρουσιάζεται η δράση και η προσφορά του Β.Ι.Γ.Ε. στην γεωργία, στην έρευνα και στις γεωργικές εφαρμογές όπως καταγράφεται μέσα από τα Πρακτικά του Β.Ι.Γ.Ε. (6 Απριλίου 1967 έως 14 Μαρτίου 1968).

30  (Σελ.23) 6 Απριλίου 1967. Απονομή μεταλλίων Γεωργικής Αξίας Βασιλέως Γεωργίου Β’ (άρθρο 5 του από 31/ 13-1-1950 Β.Δ/τος).  Η Τάξη, έχοντας υπ’ όψιν: α) τις Διατάξεις του παραπάνω Διατάγματος, β) τις σχετικές προτάσεις από τις Διευθύνσεις Γεωργίας που αναφέρθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Γ. Κοσσενάκη, και γ) τις σχετικές γνωματεύσεις από τους Επιθεωρητές Γεωργίας, μετά από συζήτηση, αποφασίζει και προτείνει ομόφωνα προς την Ολομέλεια του Β.Ι.Γ.Ε. την απονομή του χάλκινου μεταλλίου Γεωργικής Αξίας Βασιλέως Γεωργίου του Β.’ (άρθρ. 5 του από 31/13-1- 1950 Β.Δ) σε 109 προοδευτικούς Γεωργούς, Δενδροκόμους, Κτηνοτρόφους και Δασοκτήμονες από 36 Νομούς της Ελλάδας.  Όπως και την απονομή του αργυρού μεταλλίου στους Νόελ Μπάικερ Δασοκτήμονα του Δάσους Ελαφίνης - Προκοπίου - Λίμνης- Ευβοίας (για την επιστημονική εκμετάλλευση του Δάσους) και Αικατερίνη Αργυροπούλου Πρόεδρο της Φιλοζωικής ενώσεως Αθηνών (για την αναδάσωση του Υμηττού).

31  (Σελ.49) 4 Μαΐου 1967. Εκλογή Εταίρων.  Τα τακτικά μέλη της Συγκλήτου: ▪ Β’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χριστοδούλου, ▪ Γενικός Γραμματέας: Ι. Γερουλάνος, ▪ Ειδικός Γραμματέας: Γ. Κοσσενάκης, ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Θεόδωρος Πέτροβας, ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Φραγκίσκος Χρυσοχέρης, ▪ Γραμματέας 2 ης Τάξης Ιωάννης Παλαιολόγος, ▪ και ο Συγκλητικός Νικ. Πολυμενάκος, ▪ Έφορος ο Ελευθέριος Τζωρτζάκης.

32  Η Επιτροπή των Ι. Γερουλάνο, Στ Παπανδρέου, και Ι. Δημακόπουλου, η οποία είχε συσταθεί για τη μελέτη του θέματος της εκλογής Τακτικών Μελών, κατόπιν μελέτης κατέληξε και εισηγήθηκε να γίνει εκλογή Εταίρων αντί Τακτικών Μελών. Από τα οποία Τακτικά Μέλη μελλοντικά και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. δ’. του από 1/ 2-7-48 Β.Δ/τος θα εκλεγούν στη συνέχεια όσοι από αυτούς παρουσιάσουν Εργασίες και ιδιαίτερη Επιστημονική Δράση. Θετικά κριτήρια για την επιλογή αυτή πέρα των απαραίτητων: ήθους, προσωπικού κύρους και επιδόσεων, αποτελούν Ανώτεροι Ακαδημαϊκοί τίτλοι, τυχόν δράσεις σε Ανώτερα αξιώματα του Διοικητικού μηχανισμού του Κράτους και η συμμετοχή σε Ανώτερα Ιδρύματα του Έθνους.  Αρνητικό κριτήριο από την επιτροπή θεωρήθηκε η οποιαδήποτε συμμετοχή στην πολιτική εφόσον το Β.Ι.Γ.Ε είναι ένα καθαρά Επιστημονικό Ίδρυμα. Η συμμετοχή στην Πολιτική δεν απέκλειε την εκλογή Επίτιμου Μέλους. Προτάθηκαν 10 υποψήφιοι προς εκλογή και αφέθηκε μια σελίδα κενή για να τοποθετηθεί ο κατάλογος με τα ονόματα. Ο κατάλογος αυτός λείπει από τα πρακτικά.

33  (Σελ.59) 18 Μαΐου 1967. Εκλογή Κοσμήτορα και Γραμματέα 1 ης Τάξης για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου του 1967 έως 31 Αυγούστου 1968 (Άρθρο 2 του από 1/ 2-7-48 Β.Δ/τος).  Η 1 η Τάξη του Β.Ι.Γ.Ε.: ▪ Α’ Αντιπρόεδρος και Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Δασών: Νικ. Μεταξάς, ▪ Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γερουλάνος, ▪ Ειδικός Γραμματέας και Επίτιμος Διευθυντής Δασών: Γεώργιος Κοσσενάκης, ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Θ. Πέτροβας, ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Φρ. Χρυσοχέρης, ▪ Συγκλητικός και Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Γεωργίας: Ανδρέας Βερροιόπουλος, ▪ Καθηγητές: Στ. Παπανδρέου, Ι. Δημακόπουλος, ▪ Επίτιμος Διευθυντής Γεωργικών Εφαρμογών Υπουργείου Γεωργίας: Γεώργιος Κάβουρας, ▪ Έφορος ο Ελευθέριος Τζωρτζάκης.

34  Θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια) για την εκλογή Κοσμήτορα και Γραμματέα 1 ης Τάξης από την 1 η Σεπτεμβρίου του 67’ μέχρι την 31 Αυγούστου του 68΄. Κοσμήτωρ θα εκλεγεί ο Γεώργιος Κάβουρας με 5 ψήφους, οι Παπανδρέου, Χρυσοχέρης, Μεταξάς, Δημακόπουλος θα λάβουν από μία ψήφο ο καθένας. Γραμματέας θα εκλεγεί ο Μεταξάς με 5 ψήφους, ο Γεώργιος Κάβουρας θα λάβει 4.

35  (Σελ.32) 6 Απριλίου 1967. Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής ελέγχου της διαχείρισης χρήσης 1966 (άρθρο 19 του από 1/ 2-7-48 Β.Δ/τος).  Τα τακτικά μέλη του Β.Ι.Γ.Ε.:  Πέτροβας, Μεταξάς, Γερουλάνος, Παπανδρέου, Κοσσενάκης, Κάβουρας, Βερροιόπουλος, Ταλλέλης, Μελανίδης, Παλαιολόγου, Κριμπάς, Πολυμενάκης, Νιαβής, Χριστοδούλου, και Έφορος ο Τζωρτζάκης.  Θα εκλέξουν τριμελή εξελεγκτική επιτροπή ελέγχου της Διαχείρισης χρήσης του 1966, την οποία αποτελούν οι :  Βασίλειος Σιγκούνας  (Διευθυντής - Γενικός Επιθεωρητής ελέγχου του Υπ. Γεωργίας).  Δημήτριος Παταπάτιος  (Τμηματάρχης Γεωργικής Εκπαίδευσης Υπ. Γεωργίας).  Γεώργιος Σαμπάνης  (Τμηματάρχης Λογιστικής Διευθύνσεως Γεωργίας Αττικής).  Για έξοδα κίνησης θα οριστεί το ποσό των 1000 δρχ. για τον καθένα,, σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών υπ’ αριθμόν 28788/1468/ από 13/6/1964.

36  (Σελ.60-61) 25 Μαΐου 1967. Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου, Ειδικού Γραμματέα και 2 Συγκλητικών για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 1967 έως 31 Αυγούστου 1968 (άρθρο ΙΙ του από 1 / 2-7-48).  Ομόφωνα από την Ολομέλεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής: Β’ Αντιπρόεδρος θα εκλεγεί παμψηφεί ο Καθηγητής Γ. Πανταζής, Ειδικός Γραμματέας ο Επίτιμος Διευθυντής Δασών Γ. Κοσσενάκης, ενώ για το αξίωμα του Συγκλητικού οι Θ. Πέτροβας και Κ. Νιαβής. Τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου θα καταλάβει ο Β’ Αντιπρόεδρος της περιόδου 1-9-1966 έως 31-8-67 Νικόλαος Χριστοδούλου, καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Σύμφωνα με το άρθρο 1 / 2-7-48 Β.Δ).

37  Την Σύγκλητο αποτελούν (σύμφωνα προς το άρθρο ΙΙ από 1 / 2 -7-48 Β.Δ): ▪ Α’ Αντιπρόεδρος - Νικόλαος Χριστοδούλου, ▪ Β’ Αντιπρόεδρος - Γεώργιος Πανταζής, ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης - Νικόλαος Μεταξάς, ▪ Κοσμήτορας 2 ης Τάξης - Νικόλαος Πολυμενάκος, ▪ Γραμματέας 2 ης Τάξης - Κων/νος Μελανίδης, ▪ Συγκλητικός - Θεόδωρος Πέτροβας, ▪ Συγκλητικός - Κων/νος Νιαβής. ▪ Τα πρακτικά θα επικυρωθούν σύμφωνα με το άρθρο Ι4 του από 1 / 2-7-48 Β.Δ/τος.

38  (Σελ.125) 14 Μαρτίου 1968. Απονομή χρηματικών βραβείων σε Θεσσαλούς προοδευτικούς γεωργούς. ▪ Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γερουλάνος ▪ Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Κοσσενάκης ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Νικόλαος Μεταξάς ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Γεώργιος Κάβουρας ▪ Κοσμήτορας 2 ης Τάξης: Νικόλαος Πολυμενάκος ▪ Γραμματέας 2 ης Τάξης: Κων/νος Μελανίδης ▪ Συγκλητικός: Κων/νος Νιαβής

39  Απονομή χρηματικών βραβείων σε Θεσσαλούς προοδευτικούς γεωργούς. Η Σύγκλητος εγκρίνει κατά το τρέχον έτος 1968 απονομή χρηματικών βραβείων 60.000 δρχ. (λόγω του ότι η Επιθεώρηση Γεωργίας Λαρίσης άργησε να παραλάβει το σχετικό έγγραφο υπ’ αριθμό 394/ 18-5-57 που ενέκρινε την απονομή 27 χρηματικών βραβείων σύμφωνα με την 13-4-67 απόφαση της Συγκλήτου, με αποτέλεσμα τη λήξη της χρήσεως του Προϋπολογισμού 1967, και για αυτό αναγράφηκε το διπλάσιο ποσό στον Προϋπολογισμό χρήσεως 1968) 30.000 δρχ. σε προοδευτικούς γεωργούς των περιφερειών Καλαμπάκας και Μαγνησίας σύμφωνα με την από 23-12-67 απόφαση της επιτροπής της Λάρισας, και 30.000 δρχ. σε προοδευτικούς γεωργούς άλλων Θεσσαλικών περιοχών. ▪ 3 χρηματικά βραβεία των 3.000 δρχ. ▪ 5 χρηματικά βραβεία των 2.000 δρχ. ▪ 5 χρηματικά βραβεία των 1.000 δρχ. ▪ 12 χρηματικά βραβεία των 500 δρχ.

40  (Σελ.141) 7 Μαΐου 1968. Εκλογή Κοσμήτορα και Γραμματέα Πρώτης Τάξης για την περίοδο από 1 η Σεπτεμβρίου 1968 μέχρι 31 Αυγούστου 1969 (άρθρο ΙΙ του από 1 / 2-7-48 Β.Δ.). ▪ Γενικός Γραμματέας Β.Ι.Γ.Ε: Ιωάννης Γερουλάνος ▪ Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Κοσσενάκης (& Επίτιμος Διευθυντής Δασών) ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Νικόλαος Μεταξάς (& Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Δασών) ▪ Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας: Ανδρέας Βερροιόπουλος ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Γεώργιος Κάβουρας (& Επίτιμος Διευθυντής Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας) ▪ Συγκλητικός: Κων/νος Νιαβής (Καθηγητής) ▪ Ομότιμος Καθηγητής Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής: Σταύρος Παπανδρέου ▪ Καθηγητής: Νικόλαος Χριστοδούλου

41  Διεξήχθη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα και Γραμματέα Πρώτης Τάξης για την περίοδο από 1 η Σεπτεμβρίου 1968 μέχρι 31 Αυγούστου 1969. Μετά την καταμέτρηση ο Κ. Νιαβής έλαβε έξι ψήφους για το αξίωμα του Κοσμήτορα 1 ης Τάξης και από μία οι Ν. Χριστοδούλου και Θ. Πέτροβας. Για το αξίωμα του Γραμματέα 1 ης Τάξης ο Θ. Πέτροβας έλαβε έξι ψήφους και δύο Κ. Νιαβής. Επομένως εκλέγεται Κοσμήτορας 1 ης Τάξης ο Κωνσταντίνος Νιαβής και Γραμματέας 1 ης Τάξης ο Θ. Πέτροβας.

42  (Σελ.153) 30 Μαΐου 1968. Απονομή μεταλλίων γεωργικής αξίας Βασιλέως Γεωργίου του Β’ σε γεωργούς κλπ. της Ελλάδος (άρθρο 5. Του από 31 / 13-1-1950).  Τα Τακτικά Μέλη και τα μέλη 1 ης Τάξης: Ι. Γερουλάνος, Γ. Κοσσενάκης, Ν. Μεταξάς, Γ. Κάβουρας, Κ. Νιαβής, Ν. Χριστοδούλου, Ι. Δημακόπουλος, Φρ. Χρυσοχέρης, Θ. Πέτροβας.  Η Τάξη, έχοντας υπ’ όψιν τις Διατάξεις του παραπάνω Διατάγματος, των σχετικών προτάσεων από τις Διευθύνσεις Γεωργίας που αναφέρθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Γ. Κοσσενάκη, και τις σχετικές γνωματεύσεις από τους Επιθεωρητές Γεωργίας, μετά από συζήτηση, αποφασίζει και προτείνει ομόφωνα προς την Ολομέλεια του Β.Ι.Γ.Ε. την απονομή του χάλκινου μεταλλίου Γεωργικής Αξίας Βασιλέως Γεωργίου του Β.’ (άρθρ. 5 του από 31/13-1-1950 Β.Δ) σε 76 προοδευτικούς Γεωργούς, Δενδροκόμους, Κτηνοτρόφους και Δασοκτήμονες από 44 περιοχές της Ελλάδας.

43  Στις 6 Ιουνίου 1968 εισάγεται στην Ολομέλεια από τον Γενικό Γραμματέα Ι. Γερουλάνο (μετά την εντολή που δόθηκε από την 1 η Τάξη του Β.Ι.Γ.Ε.) η πρόταση περί απονομής Μεταλλίου Γεωργικής Αξίας Βασιλέως Γεωργίου Β’ (άρθρ. 5 του από 31/13- 1-1950 Β.Δ), σε προοδευτικούς Γεωργούς, Δενδροκόμους, Κτηνοτρόφους και Δασοκτήμονες, που προτάθηκαν από τις Διευθύνσεις Γεωργίας του Κράτους κατά Νομό και με την σύμφωνη γνώμη των Επιθεωρητών Γεωργίας και Β’ Διεύθυνσης Δασών.  Η Ολομέλεια έλαβε γνώση των Πρακτικών της 1 ης Τάξης και μετά από συζήτηση, οι προτάσεις της 1 ης Τάξης τίθενται σε μυστική ψηφοφορία, οπού σύμφωνα με το αποτέλεσμα, η Ολομέλεια αποδέχεται εξ’ ολοκλήρου την Πρόταση της Τάξης να (άρθρ. 5 του από 31/13-1-1950 Β.Δ) σε 76 προοδευτικούς Γεωργούς, Δενδροκόμους, Κτηνοτρόφους και Δασοκτήμονες από 44 περιοχές της Ελλάδας.

44  (Σελ.162) 6 Ιουνίου 1968. Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής ελέγχου της διαχείρισης χρήσεως 1968 (άρθρο 19./ ΤΟΥ ΑΠΟ 1 / 2-7-48 Β.Δ/ΤΟΣ).  Τα μέλη του Β.Ι.Γ.Ε.: ▪ Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χριστοδούλου ▪ Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Πανταζής ▪ Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γερουλάνος ▪ Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Κοσσενάκης ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Νικόλαος Μεταξάς ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Γεώργιος Κάβουρας ▪ Κοσμήτορας 2 ης Τάξης: Νικόλαος Πολυμενάκος ▪ Γραμματέας 2 ης Τάξης: Κων/νος Μελανίδης ▪ Συγκλητικός: Κων/νος Νιαβής ▪ Συγκλητικός: Θεόδωρος Πέτροβας ▪ Τα μέλη: Ιωάννης Δημακόπουλος & Φραγκίσκος Χρυσοχέρης

45  Η Ολομέλεια αποφασίζει ο έλεγχος της Διαχειρίσεως του Β.Ι.Γ.Ε. χρήσεως 1968, όπως και ο έλεγχος της διαχείρισης χρήσεως 1967 να διενεργηθεί από την ίδια τριμελή επιτροπή: ▪ Βασίλειος Σιγκούνας: Γενικό Επιθεωρητή Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας. ▪ Δημήτριος Παταπάτιος: Τμηματάρχη Γεωργικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Γεωργίας. ▪ Γεώργιο Σαμπάνης: Τμηματάρχη Λογιστικής Δ/σης Γεωργίας Αττικής.  Ως έξοδα κίνησης ορίζει για τον καθένα το ποσό των 1000 δρχ. σύμφωνα και με την απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών υπ ’αριθμόν. 28788/1468/ από 13-6-1964.

46  (Σελ.175) 11 Ιουνίου 1968. Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου, Ειδικού Γραμματέα και 2 Συγκλητικών για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 1968 έως 31 Αυγούστου 1969 (άρθρο ΙΙ του από 1 / 2-7-48).  Τα Τακτικά μέλη: ▪ Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χριστοδούλου ▪ Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γερουλάνος ▪ Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Κοσσενάκης ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Νικόλαος Μεταξάς ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Γεώργιος Κάβουρας ▪ Κοσμήτορας 2 ης Τάξης: Νικόλαος Πολυμενάκος ▪ Γραμματέας 2 ης Τάξης: Κων/νος Μελανίδης ▪ Συγκλητικός: Κων/νος Νιαβής ▪ Συγκλητικός: Θεόδωρος Πέτροβας ▪ Τα μέλη: Ιωάννης Δημακόπουλος, Φραγκίσκος Χρυσοχέρης, Κ. Κριμπάς, Στ. Παπανδρέου & Χρ. Μαλτέζος

47  Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.  Για το αξίωμα του Β’ αντιπροέδρου έλαβε 2 ψήφους ο Ι. Δημακόπουλος, 1 ψήφο ο Γ. Κάβουρας και υπήρξε και 1 λευκή.  Για το αξίωμα του Ειδικού Γραμματέα έλαβε 2 ψήφους ο Γ. Κοσσενάκης και 2 ο ψήφους ο Γ. Κάβουρας.  Για το αξίωμα του Συγκλητικού έλαβε 13 ψήφους ο Ι. Παλαιολόγος, 12 ψήφους ο Κ. Χριστοδούλου και 1 ο Φρ. Χρυσοχέρης.  Επομένως:  Β’ Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Ι. Δημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας ο Γ. Κοσσενάκης (Επίτιμος Διευθυντής Δασών), Συγκλητικοί ο Καθηγητής Ν. Χριστοδούλου και ο Ι. Παλαιολόγος (τέως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας).  Σύμφωνα προς το από 1/ 2-7-48 Β.Δ. τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της περιόδου από 1-9-67 έως 31-8-1968 Καθηγητής Κ. Γ. Πανταζής.

48  Η Νέα Σύγκλητος: ▪ Α’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Πανταζής ▪ Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δημακόπουλος ▪ Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γερουλάνος ▪ Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Κοσσενάκης ▪ Κοσμήτορας 1 ης Τάξης: Κων/νος Νιαβής ▪ Γραμματέας 1 ης Τάξης: Θεόδωρος Πέτροβας ▪ Κοσμήτορας 2 ης Τάξης: Παύλος Σαντορίνης ▪ Γραμματέας 2 ης Τάξης: Νικόλαος Πολυμενάκος ▪ Συγκλητικός: Νικόλαος Χριστοδούλου ▪ Συγκλητικός: Ιωάννης Παλαιολόγος

49  (Σελ. 217) 20 Δεκεμβρίου 1968. «Τροποποίηση των από 10- 5-66 και 28-7-66 αποφάσεων της 1 ης Τάξης του Β.Ι.Γ.Ε. σχετικά με την απονομή του μεταλλίου Γεωργικής Αξίας Βασιλέως Γεωργίου Β’ σε προοδευτικούς γεωργούς που διακρίθηκαν».  Ο Γενικός Γραμματέας του Β.Ι.Γ.Ε. Ιωάννης Γερουλάνος διαβάζει το υπ’ αριθμό 7886/ 30-8-68 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας το οποίο έγγραφο παρακαλεί την Ολομέλεια του Β.Ι.Γ.Ε. να αποκλείσει από την βράβευση τους παρακάτω γεωργούς “ως μη εμφορούμενων υπό υγιών Κοινωνικών Φρονημάτων”, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Γεωργίας.

50  Μετά από συζήτηση η 1 η Τάξη έχοντας υπ’ όψιν το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του από 13-1-50 Β.Δ/τος αποφασίζει να τροποποιηθούν οι από 10-5-66 και 28-7-66, και να αποκλειστούν από τη βράβευση οι: ▪ Σταύρος Νικολάου Ιωαννίδης εκ Κλαδοράχης Φλωρίνης. ▪ Ηλίας Σταματίου Σταματόπουλος εκ Πετρών Φλωρίνης. ▪ Ηλίας Στεφάνου Στάσιος εκ Σκλήθρου Φλωρίνης. ▪ Παναγιώτης Κωνσταντίνου Κεραμυδάς εκ Πολυκάρπης Καστοριάς. ▪ Απόστολος Γεωργίου Παλατζάς εκ Παλαιομοναστηρίου Τρικάλων. ▪ Γεώργιος Ζήκου Τσίπης εκ Τσαγκαρίου Θεσπρωτίας. ▪ Χρυσόστομος Θωμά Νούλης εκ Κήπων Ζαγορίου Ιωαννίνων. ▪ Ελευθέριος Γεωργίου Τρύπας εκ Παλαιοκατούνου Άρτης. ▪ Κων/νος Αριστείδου Κωστόπουλος εκ Σκάλας Ωροπού. ▪ Παναγιώτης Βασιλείου Κούρσαρης εκ Καρουσάδων Κερκύρας.

51  Στις 13 Απριλίου 1967 Η σύσταση και η λειτουργία Σχολείων Βραχείας Διάρκειας στο Γεωργικό Σχολείο Συγγρού. Σύμφωνα με τον εγκριθέντα Προϋπολογισμό χρήσεως 1967, ενεκρίθησαν δαπάνες για τη λειτουργία του Γεωργικού Σχολείου Συγγρού ύψους 280.550 δρχ. και 150.000 δρχ. για επισκευές κτηρίων, αγορά σκευών, εργαλείων κλπ..  Με βάση την υπ’ αριθμόν 5053/1967 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, και υπ’ αριθμόν 6036/1967 απόφαση της Δ/νσεως Γεωργίας Αττικής περί πραγματοποίησης Εκπαιδεύσεως Βραχείας Διάρκειας, αποφασίζει την πραγματοποίηση:

52  Περιοδικού Σχολείου Μελισσοκομίας τετράμηνης διάρκειας από 1 η Φεβρουαρίου 1967.  Περιοδικού Σχολείου Μελισσοκομίας τρίμηνης διάρκειας από 15 Σεπτεμβρίου1967.  Περιοδικού Σχολείου Πτηνοτροφίας διάρκειας 96 ημερών από 1 η Μάρτη 1967.  Εκπαίδευση 20 αγροτοπαίδων σε μηχανοκίνητους ψεκαστήρες διάρκειας 3 ημερών, από 3-5 Ιουλίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτοπαίδων στην καλλιέργεια της πυστακίας διάρκειας 4 ημερών, από 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα κατ’ οίκων νοσηλείας διάρκειας 6 ημερών, από 27 Μαρτίου έως 1 Απριλίου.

53  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων στα σφραγιστικά μηχανήματα διάρκειας 4 ημερών, από 10-13 Απριλίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα ηλεκτρισμού διάρκειας 3 ημερών, από 17-19 Ιουλίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα αγωγής καταναλωτού διάρκειας 1 ημέρας, την 17 η Μαΐου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα αγωγής καταναλωτού, την 22-5-67 β’ περίοδος.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα κατ΄ οίκων νοσηλείας διάρκειας 6 ημερών, από 10-15 Ιουλίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα οικοτεχνίας διάρκειας 20 ημερών, από 17 Ιουλίου – 5 Αυγούστου.

54  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα διατροφής και διατήρησης ελαίων διάρκειας 6 ημερών, από 4-9 Σεπτεμβρίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα σκαπτικών μηχανών διάρκειας 10 ημερών, από 15-25 Οκτωβρίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα κατ’ οίκων νοσηλείας διάρκειας 6 ημερών, από 6-11 Νοεμβρίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα αγωγής καταναλωτού διάρκειας 1 ημέρας, την 13 η Νοεμβρίου.  Εκπαίδευση 20 αγροτονεανίδων σε θέματα αγωγής καταναλωτού διάρκειας 1 ημέρας, την 20 η Νοεμβρίου.

55 ▪ Άρθρο 1. Ίδρυση. Ιδρύεται υπό την Προεδρεία της Α.Μ του Βασιλέως, του Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών στις εγκαταστάσεις του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου στο Μαρούσι, τμήμα Μελισσοκομικού Σχολείου με τον τίτλο “Μελισσοκομικό Σχολείο Συγγρού – Αμαρουσίου”. ▪ Άρθρο 2. Σκοπός. Σκοπός του είναι η διάδοση βελτιωμένων πρακτικών μελισσοκομικών γνώσεων σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ως ερασιτέχνες ή επαγγελματίες Μελισσοτρόφοι, με σκοπό την βελτίωση και επέκταση της Μελισσοκομίας στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας. Προσφέρεται αυτοφυή ή και τεχνητή άφθονη και ποικίλη μελισσοκομική χλωρίδα.

56 ▪ Άρθρο 3. Σχολικές περίοδοι - Διάρκεια μαθημάτων. Ορίζονται δύο σχολικές περίοδοι διάρκειας 3½ μηνών (από 1η Μαρτίου έως 15 Ιουνίου και από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου). Το Βασιλικό Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών εκτιμώντας τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου, δύναται να αποφασίσει να περιορίσει τις δύο περιόδους σε μία. ▪ Άρθρο 4. Διδασκαλία - Πρακτικές ασκήσεις. Η διδασκαλία διαιρείται σε προφορική, στην τάξη και σε πρακτική, στο μελισσοκομίο ή στο μελισσοκομικό εργαστήριο του Σχολείου. Η διδασκαλία επεκτείνεται σε όλες τις απαραίτητες στοιχειώδεις γνώσεις. Η θεωρία διαρκεί δύο ώρες και συνίσταται στην ανάπτυξη στοιχειώδων γνώσεων απόλυτα αναγκαίων για την κατανόηση και την εκτέλεση των διαφόρων μελισσοκομικών εργασιών. Ως αφετηρία έχει αντικείμενα και φαινόμενα με τα οποία θα προκαλείται πριν την πρακτική άσκηση η προσοχή και η παρατηρητικότητα των μαθητών.

57  Οι πρακτικές ασκήσεις και διδασκαλία ορίζονται στις 3 ώρες. Το είδος των ασκήσεων θα κανονίζεται από την Δ/νση του Σχολείου και από το διδακτικό προσωπικό ανάλογα από τις εκάστοτε περιβαλλοντολογικές συνθήκες, αν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν οι εργασίες στην ύπαιθρο ή στο εργαστήριο. Για την αρτιότερη κατάρτιση και ενημέρωση των μαθητών σε όλα τα πρακτικής σημασίας μελισσοκομικά θέματα, το Σχολείο σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό θα οργανώνει ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές σε καλά οργανωμένες και λειτουργικές μελισσοκομικές εγκαταστάσεις εντός της Αττικής ή και εκτός στις κοντινές περιοχές.

58 ▪ Άρθρο 5. Διδακτέα ύλη - Πρόγραμμα διδασκαλίας.  Η διδακτέα ύλη αναφέρεται σε θέματα λιγότερο θεωρητικά και περισσότερο πρακτικά για να ανταποκρίνεται απόλυτα στους επιδιωκόμενους σκοπούς του Σχολείου. Η προσπάθεια θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και διάδοση στοιχειώδων γνώσεων, απόλυτα αναγκαίων για την κατανόηση και εκτέλεση των πάσης φύσεως βελτιωμένων μελισσοκομικών εργασιών.  Δύναται να περιληφθούν σε αυτή ενδεικτικά τα ακόλουθα θέματα: ▪ Σύμβολή της μελισσοκομίας στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος. ▪ Βίος μελισσών. ▪ Κυψέλες. ▪ Γύρη, νέκταρ, μελιτώδης εκκρίσεις, κηρός, πρόπολις και ειδικότητες αυτών. ▪ Πότε και πώς γίνονται οι επιθεωρήσεις των σμηνών. ▪ Κηφηνογονία και μέθοδοι τακτοποίησης αυτών των κυψελών. ▪ Γενικά περί φυσικών και τεχνητών ψεκασμών.

59 ▪ Μέθοδοι συνενώσεως σμηνών. ▪ Τροφοδοσίες διεγερτικές, συμπληρωματικές, φαρμακούχες. ▪ Μέθοδοι αποστειρώσεως μελισσοκομικού υλικού. ▪ Μέθοδοι αποστειρώσεως κηρύθρων. ▪ Μέλι, η χημική του σύνθεση, οι ιδιότητες του, τα είδη μελιού. ▪ Γενικότητες περί βασιλικού πολτού. ▪ Τρυγητός, εξαγωγή μελιού και κηρού, συσκευασία μελιού.  Η πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει πάσης φύσεως βελτιωμένες εφαρμογές στο εργαστήριο και στο μελισσοκομείο του Σχολείου, σε πρότυπα μελισσοκομεία Ιδρυμάτων ή Ιδιωτών και σε εργοστάσια. Μελισσοκομικά εργαλεία και προίοντα, και δεξιοτεχνία κατά την εκτέλεση όλων των μελισσοκομικών εργασιών και των χειρισμό των διάφορων μελισσοκομικών σκευών, υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων.  Ο διευθυντής του Σχολείου καταρτίζει σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, το πρόγραμμα της σχολικής περιόδου.  Το διδακτικό προσωπικό για την διευκόλυνση και υποβοήθηση των μαθητών εκδίδει με μέριμνα και δαπάνες της διεύθυνσης του Σχολείου πολυγραφημένες ή τυπογραφημένες σημειώσεις που καλύπτουν την διδακτέα μελισσοκομική ύλη. Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται από το Σχολείο στους μαθητές κάθε σχολική περίοδο δωρεάν ή με την καταβολή της αξίας αυτών.

60 ▪ Άρθρο 6. Διδακτικό Προσωπικό.  Διευθυντής του Σχολείου ορίζεται ο εκάστοτε από το Υπουργείο αποσπώμενος Γεωπόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.5 του υπ’ αρ’1206/1949 Μ.Δ/τος.  Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές ειδικούς στα μελισσοκομικά θέματα, από αποφοίτους Ανώτατης Σχολής ή διπλωματούχους αναγνωρισμένης ειδικής Μελισσοκομικής Σχολής. Προσλαμβάνεται αριθμός ανάλογα με τις προκύπτουσες εκάστοτε ανάγκες, από το Βασιλικό Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου.  Το Σχολείο θέτει στη διάθεση του διδακτικού προσωπικού τα αναγκαία εποπτικά μέσα διδασκαλίας, πλήρες μελισσοκομικό εργαστήριο με τα απαιτούμενα σκεύη, εργαλεία και μηχανήματα και ανάλογο αριθμό κυψελών μελισσών, οι οποίες θα αποτελέσουν το πειραματικό μελισσοκομείο για την άσκηση και πρακτική εκπαίδευση των μαθητών.

61  Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου βοηθούν στο έργο τους, υπό ημερομίθιο ή υπό σύμβαση ειδικευμένου στη μελισσοκομία προσωπικού, στο οποίο δίνουν αυτοί τις αναγκαίες οδηγίες για την προετοιμασία και την συντήρηση του Πειραματικού Μελισσοκομείου, των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, καθώς και των εργαλείων και των μηχανημάτων του μελισσοκομικού εργαστηρίου.  Οι καθηγητές τηρούν κατάλογο βαθμολογίας των μαθητών, τον οποίο παραδίδουν μετά από γραπτές εξετάσεις στον Διευθυντή του Σχολείου, εντός δέκα ημερών από την λήξη κάθε σχολικής περιόδου.  Τον Διευθυντή του Σχολείου όταν είναι απόντας, κωλύεται, ή ελλείπει, τον αναπληρώνει άλλος μόνιμος ή με απόσπαση ή με σύμβαση υπάλληλος και κατά προτίμηση Γεωπόνος ή ζωοτέχνης, ύστερα από εντολή του Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών.

62 ▪ Άρθρο 7. Εισαγωγή μαθητών.  Στο Σχολείο γίνονται δεκτοί εξωτερικοί μαθητές και των δύο φύλων, με μηνιαία καταβολή διδάκτρων ποσού εκατό δραχμών, αυξομειωμένων κάθε φορά με απόφαση του Β.Ι.Γ.Ε..  Ο αριθμός των κατά περιόδων εισακτέων μαθητών ορίζεται κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού του Σχολείου, με απόφαση του Β.Ι.Γ.Ε. δημοσιευμένη στον ημερήσιο τύπο.  Οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να υποβάλουν στο Β.Ι.Γ.Ε. (οδός Νίκης 12 Αθήνα) 15 μέρες πριν (άρθρ.3) της καθορισμένης ημερομηνίας για κάθε σχολική περίοδο, μέχρι 15 Ιανουαρίου και 15 Αυγούστου αντίστοιχα: α) Αίτηση με χαρτόσημο στην οποία αναγράφεται η κατοικία και η διεύθυνση του αιτούντος. β) Απολυτήριο τουλάχιστον Δημοτικού Σχολείου. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 6κοστόν.

63  Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών που έχουν τα παραπάνω προσόντα υπερβαίνει τον αριθμό των εισακτέων μαθητών, θα καταρτίζεται πίνακας προτιμώμενων: α) αυτών που παρουσιάζουν πιστοποιητικά ότι είναι μελισσοτρόφοι ή γεωργοί ή τέκνα γεωργών, β) αυτοί που έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών, και γ) αυτοί που έχουν ανώτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών.  Με βάση τους παραπάνω πίνακες καλούνται από του Β.Ι.Γ.Ε., να παρουσθιασθούν για εγγραφή στο Μελισσοκομικό Σχολείο του Αμαρουσίου, μέχρι την ημέρα έναρξης μαθημάτων της σχολικής περιόδου, ισάριθμου υποψήφιοι, με αυτούς που η προκύρηξη ορίζει ως εισαχθέντες μαθητές.. Προς αναπλήρωση αυτών που δεν θα παρουσιασθούν εγκαίρως, το Β.Ι.Γ.Ε. καλεί τους αμέσως κατά σειρά καταρτισθέντες στον πίνακα αναγραφόμενους υποψήφιους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.  Εκ των εγγραφέντων αποβάλλονται απο το Σχολείο, όσοι έχουν υποβάλλει ψευδή πιστοποιητικά και όσοι προβήκαν σε ανακριβείς δηλώσεις για τα προσόντα τους, επιφυλασσόμενης και ποινικής δίωξης.

64  Τους μαθητές εγγράφει ο Διευθυντής σε βιβλίο-Μαθητολόγιο, θεωρημένο από τον Γενικό Γραμματέα του Β.Ι.Γ.Ε.. ▪ Άρθρο 8. Πειθαρχικές ποινές.  Πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους μαθητές για αναξιοπρεπή συμπεριφορά, απειθαρχία, παράβαση του κανονισμού του Σχολείου ή αμέλεια.  Οι ποινές είναι οι εξής: α) Επίπληξη κατ’οιδίαν. β) Επίπληξη δημόσια. γ) Προσωρινή αποβολή. δ) Οριστική αποβολή.  Τις ποινές επιβάλλει ο Διευθυντής του Σχολείου, πλην της οριστικής αποβολής, για την οποία απαιτείται και έγκριση από το Β.Ι.Γ.Ε..

65 ▪ Άρθρο 9. Βαθμολογία και εξετάσεις.  Η επίδοση των μαθητών κρίνεται με εξέταση προφορική, γραπτή, και πρακτική επί της διδασκόμενης ύλης και των εφαρμογών της.  Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου σε θέματα θεωρητικά ή πρακτικά και πάντα κατά την απόλυτο κρίση των ειδικών καθηγητών.  Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον κατά τρεις (3) προφορικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και μία γραπτή εφ’όλης της διδαχθείσας ύλης.  Στο τέλος της σχολικής περιόδου και εντός του τελευταίου δεκαήμερου αυτής γίνεται γραπτή εξέταση εφ΄’ολης της διδαχθείσας ύλης.  Στα πρακτικά και τις μελισσοκομικές εν γένει εφαρμογές, οι μαθητές εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαήμερου της σχολικής περιόδου.  Με βάση τη βαθμολογία που λαμβάνουν οι μαθητές στις εξετάσεις που αναφέρθηκαν, εξάγεται ο βαθμός επίδοσης αυτών.

66 ▪ Άρθρο 10. Βαθμοί επίδοσης.  Οι βαθμοί της επίδοσης των μαθητών ορίζονται ως εξής: 1-4 κακώς, 5-8 μετριότατα, 9-11 μετρίως, 12-13 σχεδόν καλώς, 14-15 καλώς, 16-18 λίαν καλώς, 19-20 άριστα.  Εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα, ο διδάσκων παραδίδει στην διεύθυνση του Σχολείου, σε φύλλο χαρτί που φέρει την υπογραφή του, τον βαθμό τον οποίο πήρε ο κάθε μαθητής, κατά την προφορική εξέταση του προηγούμενου μήνα.  Στο τέλος της σχολικής περιόδου παραδίδονται κατά αυτόν τον τρόπο στην διεύθυνση του Σχολείου οι βαθμοί της γραπτής εξέτασης και της πρακτικής εξάσκησης.  Στην πράξη βαθμολογείται η τακτική παρακολούθηση, η εργατικότητα, η αντίληψη, και η δεξιοτεχνία του μαθητή.  Οι παραπάνω βαθμοί αναγράφονται από τον Διευθυντή του Σχολείου ειδικό βιβλίο ελέγχου θεωρημένο από τον Γενικό Γραμματέα του Β.Ι.Γ.Ε..

67 ▪ Άρθρο 11. Εξαγωγή γενικού βαθμού επίδοσης.  Για την εξαγωγή του γενικού βαθμού, που λαμβάνει κάθε μαθητής στο τέλος της σχολικής περιόδου προστίθενται: α) ο μέσος βαθμός των τριών προφορικών εξετάσεων, προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος αυτού δια τρία, β) ο βαθμός της γραπτής εξέτασης στο τέλος της σχολικής περιόδου, γ) ο βαθμός της πρακτικής άσκησης στο τέλος αυτής της περιόδου, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 2.  Το άθροισμα των άνω βαθμών διαιρούμενο δια του αριθμού 4 δίνει ως πηλίκο, τον γενικό βαθμό της επίδοσης του κάθε μαθητή. Το ελάσσων της ½ ακέραιης μονάδας που προκύπτει από την παραπάνω διαίρεση στρογγυλοποιείται στον κατώτερο βαθμό, ενώ το μείζον της ½ ακέραιης μονάδας στρογγυλοποιείται στον αμέσως ανώτερο βαθμό.

68 ▪ Άρθρο 12. Προσακτέοι - Απορριπτέοι.  Οι έχοντες τελικό βαθμό τουλάχιστον 12, λαμβάνουν από το Σχολείο χορηγούμενο Ενδεικτικό. Οι υπόλοιποι απορρίπτονται λαμβάνοντας απλό πιστοποιητικό μαθητεύσεως. ▪ Άρθρο 13. Ενδεικτικά.  Τα εις τους μαθητές απονεμώμενα ενδεικτικά είναι έντυπα, που φέρουν ολογράφως και αριθμητικώς το βαθμό της επίδοσης. Υπογράφονται από τον Διευθυντή και σφραγίζονται με σφραγίδα του Σχολείου. Τα ενδεικτικά αυτά θεωρούνται και από τον Γενικό Γραμματέα του Β.Ι.Γ.Ε. Επικολλάται σε κάθε ενδεικτικό 5δραχμο χαρτόσημο. Το ενδεικτικό του υπογράφει όταν το λαμβάνει ο μαθητής ενώπιον του Διευθυντή.

69  14 Μαρτίου 1968. Σύσταση και λειτουργία Σχολείων Βραχείας Διάρκειας στο Γεωργικό Σχολείο Συγγρού. Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 1) τον εγκριθέντα Προϋπολογισμό χρήσεως 1968, ενεκρίθησαν δαπάνες για τη λειτουργία του Γεωργικού Σχολείου Συγγρού, για επισκευές κτιρίων και για αγορές εργαλείων συνολικού ύψους 487.400 δρχ. (oι δαπάνες αυτές καλύπτονται εν μέρει από επιχορηγήσεις εκ του κληροδοτήματος του Υπουργείου Οικονομικών). Και 2) το υπ’ αριθμό 846/21-1-68 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Αττικής περί πραγματοποίησης Εκπαιδεύσεων Βραχείας Διάρκειας στο Κτήμα Συγγρού, αποφασίζει την πραγματοποίηση:

70  Εκπαίδευσης 30 αγροτονεανίδων σε θέματα εξηλεκτρισμού και ηλεκτρικών συσκευών διάρκειας 4 ημερών από 18-21 Μαρτίου 1968.  Εκπαίδευσης 30 αγροτονεανίδων σε θέματα εξηλεκτρισμού και ηλεκτρικών συσκευών διάρκειας 4 ημερών από 29-1 Απριλίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτόπαιδων στη χρήση και την συντήρηση μηχανοκίνητων ψεκαστήρων διάρκειας 4 ημερών από 1-4 Απριλίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα διατροφής διάρκειας 3 ημερών από 24-30 Απριλίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα διατροφής διάρκειας 3 ημερών από 27-31 Μαΐου 1968.  Εκπαίδευσης 20 στελεχών του Μορφωτικού Συλλόγου Αγροτοπαίδων διάρκειας 3 ημερών από 12-15 Ιουνίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα οικοτεχνίας διάρκειας 10 ημερών από 24/6/68 – 3/7/68.

71  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα βελτίωσης αγροτικής κατοικίας διάρκειας 3 ημερών από 15-18 Ιουλίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα οικοτεχνίας διάρκειας 10 ημερών από 7-16 Αυγούστου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτόπαιδων σε αντλητικά συγκροτήματα διάρκειας 5 ημερών από 27-31 Αυγούστου 1968.  Εκπαίδευσης 30 αγροτονεανίδων σε θέματα βελτίωσης αγροτικής κατοικίας διάρκειας 4 ημερών από 9-12 Σεπτεμβρίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα πρώτων βοηθειών, και καυ’ οίκων νοσηλείας 10 ημερών από 1-10 Οκτωβρίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτονεανίδων σε θέματα βελτίωσης αγροτικής κατοικίας και διατροφής διάρκειας 3 ημερών από 4-6 Νοεμβρίου 1968.  Εκπαίδευσης 20 αγροτόπαιδων σε θέματα Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων διάρκειας 3 ημερών από 10-13 Δεκεμβρίου 1968.

72  (Σελ.139) Λήψη απόφασης περί Βοτανικού Κήπου. Ανακοινώνεται εμπεριστατωμένη εισήγηση προς τη Σύγκλητο, του μέλους της Νικόλαου Μεταξά, Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Δασών, για τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Μορφωτικού Πάρκου στο Δάσος του Αγροκηπίου των Αναβρύτων, κληρονομιάς Ιφιγένειας Συγρού, με σκοπό την μετάδοση χρήσιμων γνώσεων, για την προαγωγή της Εδαφοπονίας, της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας και της Δασοπονίας.  Ο Βοτανικός Κήπος σύμφωνα με την εισήγηση θα περιλαμβάνει: Α) Όλα τα φυτά της Ελλάδας. Β) Φυτά Ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών χωρών, όλα όσα επιτρέπει το Ελληνικό κλίμα. Γ) Αντιπροσωπευτικές μικρές ομάδες των ζώων της Ελλάδος, και ενυδρεία με αντιπροσωπευτικά είδη ψαριών του γλυκού νερού. Δ) Τεχνητή λίμνη, κλπ.

73  Η Σύγκλητος δέχεται με ευχαρίστηση την εισήγηση και αποφασίζει την επιτόπου μετάβαση της στην Σύγκλητο της 18 ης Μαρτίου, για να κατατοπιστεί πληρέστερα, και αποφασίζει οι δαπάνες να κλιμακωθούν σε περισσότερα από ένα έτη (να αναγράφεται το κάθε σχετικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό των μελλοντικών χρήσεων) γιατί η εκτέλεση του έργου θα απαιτήσει αρκετό χρόνο, και σοβαρές δαπάνες. Επίσης αποφασίζει για το τρέχον έτος 1968 να δαπανηθεί προς το σκοπό αυτό το ποσό των 190.000 δρχ. (εγκεκριμένος Προϋπολογισμός χρήσεως 1968 για κάλυψη της δαπάνης).

74 Βιβλιογραφία:  Αλέξανδρος Ι. Παναγιώτου, Μαθήματα Γεωργικών Εφαρμογών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.  Δεκάζου Π. (1937), Η υπό την προεδρείαν της Α.Μ του βασιλέως Ελληνική Γεωργική Εταιρεία 1901-1937, η ιστορία της, η δράση της, Αθήναι.  Δημήτρης Παναγιωτόπουλος (2012), Ελληνική Γεωργική Εταιρεία: 110 χρόνια 1901-2011, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, Αθήνα.  Δρ. Γιώργος Μπαλωτής (2012), Ελληνική Γεωργική Εταιρεία: 110 χρόνια 1901-2011, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, εκδόσεις Νηρέας, Αθήνα.  Βεργόπουλος Κώστας, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, έκδοση Εξάντας, 1974, Αθήνα.  Σπύρος Χρ. Σελιανίτης, Οι σκοτεινές διαδρομές της γεωργικής πολιτικής (1962-1999), εκδόσεις Άγγελος Σιδεράτος, Αθήνα.  Πρακτικά Β.Ι.Γ.Ε. (20-12-60 έως 14-4-70) 1. Συγκλήτου. 2. Ολομέλειας. 3. Τάξεων.


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Εργαστήριο:Γεωργ. Εφαρμογών Αγρ. Συστημάτων κ Αγρ. Κοινων/γίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google