Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 Αντικείμενο του Τμήματος
Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών. Χειρίζεται θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της ταυτότητας και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

3 Στόχος Προγράμματος Σπουδών
Ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης και των πολιτικών δομών. Στοχεύει στην διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα.

4 Γενικά Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ορίστηκε για το ακαδημαϊκό έτος Αριθμός κατ’ έτος εισακτέων: περίπου 130 Προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

5 Πρόγραμμα Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διακρίνει τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων: Τα υποχρεωτικά μαθήματα (Y) Τα μαθήματα επιλογής (E) Τα σεμιναριακά μαθήματα επιλογής (EΣ) Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) Για την απόκτηση του πτυχίου: 50 μαθήματα: 38 Υ και 12 (Ε-ΕΣ-ΕΕ).

6 Διεθνείς Συνεργασίες Comparative Candidate Survey True European Voter
True European Voter Voting Advice Applications (Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου)

7

8

9 Πρακτική άσκηση φοιτητών Ι
Απασχόληση των φοιτητών του Τμήματος σε πολιτικούς θεσμούς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί κ.τ.λ.) θεσμοθετώντας και στελεχώνοντας ένα Γραφείο Υποστήριξης του πολιτικού τους προσωπικού. Παραδείγματα αντικειμένων απασχόλησης: Η οικοδόμηση νέων συλλογικών συμμετοχικών θεσμών (Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας) Η οργάνωση και διανομή κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικά Κέντρα, Κέντρα Στήριξης Απασχόλησης)

10 Πρακτική άσκηση φοιτητών ΙΙ
Δίνεται έμφαση σε θέματα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα, διοικητικός εκσυγχρονισμός υπηρεσιών) Πρακτική άσκηση 2011: Καλλικράτης Παρακολούθηση των διαδικασιών, αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης

11 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις ειδικεύσεις της Πολιτικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας και της Πολιτικής Ανάλυσης. Αποβλέπει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των Διπλωματούχων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έμφαση στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα πολιτικό και θεσμικό προβληματισμό.

12 Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία
Πολιτική Θεωρία Ι, ΙΙ Πολιτική Φιλοσοφία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Ιστορία Πολιτικών Ιδεών Ι, ΙΙ Κοινωνική Θεωρία Σύγχρονες Πολιτικές Ιδεολογίες

13 Πολιτική Ανάλυση Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Μέθοδοι Πολιτικής Ανάλυσης Συγκριτική Πολιτική Εκλογική Ανάλυση Ι, ΙΙ Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14 Επαγγελματική Απασχόληση (Δημόσιος Τομέας)
Επαγγελματική Απασχόληση (Δημόσιος Τομέας) Οι πιθανοί χώροι επαγγελματικής απασχόλησης αφορούν, κατά πρώτον, στο Δημόσιο και τις υπηρεσίες του, από τον διοικητικό μηχανισμό του κράτους μέχρι το Διπλωματικό Σώμα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών διαθέτουν ένα σχετικό πλεονέκτημα γνώσεων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δομή, οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των πολιτικών επιστημόνων σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη διοικητική και πολιτική ιδιοσυστασία των τοπικών κοινωνιών.

15 Επαγγελματική Απασχόληση (Ιδιωτικός Τομέας)
Επαγγελματική Απασχόληση (Ιδιωτικός Τομέας) Ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα πιθανής απασχόλησης σε πολιτικούς επιστήμονες. Αναφέρονται ενδεικτικά: εταιρείες δημοσκοπήσεων, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας, γραφεία μελετών και υποβολής ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, γραφεία εταιρειών που εδρεύουν σε διοικητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς ή περιφερειακοί οργανισμοί


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google