Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα (http://eclass.uoa.gr) Μαριάννα Αργυροπούλου Έλενα Παππά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα (http://eclass.uoa.gr) Μαριάννα Αργυροπούλου Έλενα Παππά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα (http://eclass.uoa.gr) Μαριάννα Αργυροπούλου Έλενα Παππά

2 ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα Η τεχνική του εντοπισμού των εξαιρέσεων είναι μια προσπάθεια αναγνώρισης των καταστάσεων εκείνων κατά τις οποίες το άτομο δεν εκδηλώνει την προβληματική συμπεριφορά, με στόχο τον εντοπισμό των στοιχείων εκείνων που τις διαφοροποιούν και με τελικό σκοπό την αύξηση της συχνότητάς τους. Δίνεται έμφαση στις εκδηλώσεις θετικής συμπεριφοράς και όχι στην μείωση της προβληματικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας θετικότερης στάσης απέναντι στο πρόσωπο που εκδηλώνει την προβληματική συμπεριφορά.

3 ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα Εντοπίζουμε τις εξαιρέσεις από τον προβληματικό κανόνα Αντιστρέφουμε το σύνηθες: η μη-προβληματική συμπεριφορά από «φόντο» ανάγεται σε «μορφή» και προσελκύει την προσοχή, καθώς αλλάζει η οπτική γωνία από την οποία βλέπετε το πρόβλημα

4 Χρήσιμες ερωτήσεις για τον εντοπισμό εξαιρέσεων T ι συμβαίνει τώρα που δεν θα ήθελα να αλλάξω; Ποιες συμπεριφορές / ιδιότητες / χαρακτηριστικά θα ήθελα να βλέπω περισσότερο; Σε ποιες καταστάσεις το άτομο δεν εκδηλώνει την προβληματική συμπεριφορά; Σε τι διαφέρουν οι καταστάσεις στις οποίες το άτομο εκδηλώνει την προβληματική συμπεριφορά από αυτές στις οποίες δεν την εκδηλώνει; Πώς διαφέρει η δική μου συμπεριφορά σε μη προβληματικές καταστάσεις; Τι κάνω εγώ; Τι κάνει ο μαθητής; Τι κάνω ήδη για να ενθαρρύνω τις μη προβληματικές συμπεριφορές;

5 Καταστρώνοντας ένα σχέδιο αύξησης της συχνότητας της μη προβληματικής συμπεριφοράς 1. Εντοπισμός των χαρακτηριστικών των μη προβληματικών καταστάσεων 2. Εντοπισμός συμπεριφορών και ιδιοτήτων που θέλουμε να ενθαρρύνουμε, διαλέγοντας αυτές που θα ήταν πιο εύκολο να αυξηθούν σε συχνότητα 3. Εντοπισμός των αποτελεσματικών χειρισμών που ήδη εφαρμόζουμε με σκοπό την αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στη μη-προβληματική συμπεριφορά, καθώς επίσης και την αύξηση της συχνότητάς της

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Επί τω Έργω ή Αργία Μήτηρ Πάσης Κακίας Η Γιάννα είχε ιδιαίτερα κακή διαγωγή, ενοχλώντας τους συμμαθητές της και κάνοντας φασαρία, ιδίως στα ενδιάμεσα μεταξύ δυο διδακτικών ενοτήτων, όταν μάζευαν τα τετράδια, ή τακτοποιούσαν τα υλικά για μια εργασία ή έμπαιναν στη σειρά για να κάνουν μια δραστηριότητα και κάθε φορά που τελείωνε μια δραστηριότητα.

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Επί τω Έργω ή Αργία Μήτηρ Πάσης Κακίας Η αλληλεπίδραση της Γιάννας με την καθηγήτριά της ήταν κάθε φορά η εξής: 1. Μια δραστηριότητα τελείωνε και γινόταν η προετοιμασία για να αρχίσει κάποια άλλη 2. Η Γιάννα άρχιζε να κάνει φασαρία και να ενοχλεί τους συμμαθητές της 3. Η καθηγήτρια μάλωνε τη Γιάννα

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Επί τω Έργω ή Αργία Μήτηρ Πάσης Κακίας Εντοπισμός των εξαιρέσεων: Η καθηγήτρια εντόπισε ότι η Γιάννα δεν έκανε φασαρία και ήταν υπάκουη, όταν ήταν απασχολημένη με ένα συγκεκριμένο καθήκον

9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Επί τω Έργω ή Αργία Μήτηρ Πάσης Κακίας Αύξηση της συχνότητας της θετικής συμπεριφοράς μέσω θετικής ενίσχυσης: Η καθηγήτρια της Γιάννας την επαινούσε ιδιαιτέρως όταν αναλάμβανε κάποιο καθήκον στο οποίο έδειχνε υπευθυνότητα και σταμάτησε να την μαλώνει όταν παρουσίαζε διασπαστική συμπεριφορά

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Επί τω Έργω ή Αργία Μήτηρ Πάσης Κακίας Αύξηση της συχνότητας των θετικών συμπεριφορών αυξάνοντας τις ώρες που η Γιάννα ήταν απασχολημένη με κάτι, ακόμα κι αν η υπόλοιπη τάξη δεν είχε κάποια δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή: Π.χ.: Ανέθετε στη Γιάννα το καθήκον να μαζεύει τα τετράδια και να τα τακτοποιεί στο ράφι τους ενώ τα άλλα παιδιά ετοιμάζονταν να αλλάξουν αίθουσα Έβαζε την Γιάννα να μπει πρώτη στη γραμμή, ενώ μερικά παιδιά μπορεί να μην είχαν σηκωθεί καν από το θρανίο τους

11 Που χρησιμοποιείται ; Σε π ροβλήματα συμ π εριφοράς μαθητών Σε π ροβλήματα μεταξύ συναδέλφων εκ π αιδευτικών Σε π ροβλήματα των εκ π αιδευτικών π ου σχετίζονται με τους γονείς

12 Βασικές αρχές του εντοπισμού των εξαιρέσεων Εντοπισμός των καταστάσεων στις οποίες δεν εμφανίζεται η προβληματική συμπεριφορά Αναγνώριση των στοιχείων που διαχωρίζουν τις καταστάσεις Επιλογή της μη-προβληματικής κατάστασης ή συμπεριφοράς η οποία φαίνεται πιο εύκολο να αυξηθεί η συχνότητα Διαμόρφωση μιας προσέγγισης για την αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στη μη-προβληματική κατάσταση ή για την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της μη-προβληματικής συμπεριφοράς


Κατέβασμα ppt "Ε στιάζοντας την προσοχή σε ό,τι δεν αποτελεί πρόβλημα (http://eclass.uoa.gr) Μαριάννα Αργυροπούλου Έλενα Παππά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google