Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ. Τον Μάιο του 1994 μια ομάδα είκοσι (20) αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας Στρατού προερχόμενοι από την Ειδική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ. Τον Μάιο του 1994 μια ομάδα είκοσι (20) αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας Στρατού προερχόμενοι από την Ειδική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ

2

3 Τον Μάιο του 1994 μια ομάδα είκοσι (20) αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας Στρατού προερχόμενοι από την Ειδική Μονιμότητα του Ν. 326/76 (εξ Εφέδρων) ίδρυσαν Σωματείο μη κερδοσκοπικού, μη συνδικαλιστικού,και μη πολιτικού χαρακτήρος υπό την επωνυμία « ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ » Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει στο περιθώριο το όνομα του Συνδέσμου και την χρονολογία της ίδρυσής του και στην μέση “ Κεφαλή Ιπταμένου Χειριστού “.

4 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ Σκοπός της ίδρυσης του συνδέσμου ήταν και συνεχίζει να είναι : α). Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων επαφής, φιλίας και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. β). Η μελέτη και η προώθηση λύσεων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Απόστρατοι Αξ/κοί της Αεροπορίας Στρατού και γενικά η προσφορά κάθε βοήθειας ηθικής και υλικής όπου είναι δυνατόν. γ). Η διατήρηση και η περαιτέρω προώθηση του αεροπορικού πνεύματος και των συμφερόντων των Αποστράτων Αξκών των υπηρετησάντων καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Αεροπορία Στρατού. δ). Η ανύψωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του Συνδέσμου. ε). Η διατήρηση και η καλλιέργεια του πνεύματος και των δεσμών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

5 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ Στην πορεία του Συνδέσμου ενεγράφησαν, σαν τακτικά μέλη, απόστρατοι Αξιωματικοί προερχόμενοι και εκ λοιπών προελεύσεων ( ΣΣΕ και ΣΜΥ ) καθώς και της οικογενείας αυτών όπως προβλέπει το άρθρο 4 του καταστατικού (Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν αφού κάνουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. όλοι οι χειριστές / μηχανικοί Α/φών και λοιποί Αξ/κοί που υπηρέτησαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην Αεροπορία Στρατού, επίσης και όσοι έχουν νυμφευθεί με άτομο που προέρχεται από τις παραπάνω κατηγορίες ως και τα τέκνα αυτών εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ).

6 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ Καθώς και επίτιμα μέλη. Σήμερα (Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015) ο Σύνδεσμος έχει διακόσια ογδοήκοντα εννέα (289) τακτικά μέλη. Στην πορεία του, μέχρι σήμερα, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί, σωρεία εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των σκοπών για τον οποίον συστάθηκε, μεταξύ των οποίων είναι και η πρόσφατος αδελφοποίησις με τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ (ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α.)

7 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ Τ Ε Λ Ο Σ


Κατέβασμα ppt "ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α. Σ.Α.Α.ΑΣ. Τον Μάιο του 1994 μια ομάδα είκοσι (20) αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας Στρατού προερχόμενοι από την Ειδική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google