Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

2 Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)

3 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Βάρη Αττικής Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό , Τεθωρακισμένα , Πυροβολικό , Μηχανικό , Διαβιβάσεις , Αεροπορία Στρατού) Σώματα (Εφοδιασμού Μεταφορών , Υλικού Πολέμου , Τεχνικού)

4 2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μάχιμοι Μηχανικοί

5 Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι)
3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Ιπτάμενοι Μηχανικοί (Αεροσκαφών , Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών , Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)

6 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε. Π. Ιατρικό Θεσσαλονίκη 6 χρόνια (+18) 3ο Οδοντιατρικό 5 χρόνια (+15) Φαρμακευτικό Κτηνιατρικό Στρατολογικό 4 χρόνια (+12) 1ο Ψυχολογικό Οικονομικό 5ο

7 5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
Επιστημονικό Πεδίο : 3ο Έδρα : Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α» - Αθήνα Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα).

8 Β. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

9 1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
Επιστημονικά Πεδία : 4ο – 5ο Έδρα : Τρίκαλα Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό , Τεθωρακισμένα , Πυροβολικό , Μηχανικό , Διοικητικοί Τεχνικοί , Διαβιβάσεις , Αεροπορία Στρατού) Σώματα (Τεχνικού , Εφοδιασμού Μεταφορών , Υλικού Πολέμου , Έρευνας-Πληροφορικής , Υγειονομικό , Γεωγραφικό , Στρατιωτικών Γραμματέων , Ταχυδρομικό , Φροντιστών)

10 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Επιστημονικά Πεδία : 4ο – 5ο Έδρα : Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας - Σκαραμαγκάς Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα).

11 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
Επιστημονικό Πεδίο : 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μηχανοσυνθέτου , Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων , Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού , Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων , Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών , Μηχανικού RADAR , Ελεγκτού Αεράμυνας , Γενικού Υλικονόμου.

12 4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Επιστημονικό Πεδίο : 5ο Έδρα : Αεροδρόμιο Σέδες - Θεσσαλονίκη Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μετεωρολόγου , Αμύνης Αεροδρομίων , Ταμειακού , Στρατολόγου και Πληροφοριών.

13 5. ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο - 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)

14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ειδ. Κατ. 70 (25% της γενικής σειράς επιτυχίας)
Παιδιά Πολυτέκνων Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου Παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης Ειδ. κατ. 82 (10% της γενικής σειράς επιτυχίας) Παιδιά Στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

15 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος.
Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση. Να είναι άγαμοι. Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον Κοσμία (Κοσμιώτατη για τη Σ.Α.Ν.). Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Υπάρχουν και κάποιες «ειδικές προϋποθέσεις» για κάθε σχολή που αφορούν διώξεις για ποινικά αδικήματα κ. ά.

16 Σχετικά με την «άρτια» σωματική διάπλαση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
Ιπτάμενοι Άντρες  1,65  1,65 και  1,90 Γυναίκες  1,55 Ανάστημα Σωματικό Βάρος Να πληρούν προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας Να έχουν κανονική ομιλία Να πληρούν προϋποθέσεις ακουστικής οξύτητας

17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
4 φωτογραφίες έγχρωμες , όπου στο πίσω μέρος θα γράφεται το ονοματεπώνυμο. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου επικυρωμένο (για απόφοιτους) ή βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ΄ Λυκείου , όπου θα αναγράφεται και η διαγωγή τους. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται το γένος και η υπηκοότητα. Δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

18 Όλα τα πρωτότυπα από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη σχολή της πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου.

19 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Είναι tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις) Υγειονομικές εξετάσεις Αθλητικές δοκιμασίες

20 Όρια επίδοσης στις αθλητικές δοκιμασίες
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΕ/’Οπλα , ΣΝΔ , ΣΙ/Ιπτ , ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/Σώμ , ΣΙ/Μηχ , ΣΑΣ , ΣΑΝ , ΣΜΥ/Σώμ , ΣΜΥΝ , ΣΤΥΑ , ΣΥΔ , ΣΙΡ 1 Δρόμος 100 μ. 16΄΄ 17΄΄ 2 Δρόμος 1000 μ. 4΄ 20΄΄ 3 Άλμα σε ύψος 1 μ. 0,90 μ. 4 Άλμα σε μήκος 3,60 μ. 3 μ. 5 Σφαίρα 4,5 μ. 4 μ. 6 Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο (για ΣΝΔ , ΣΙ/ιπτ , ΣΜΥΝ , ΣΙΡ) Χωρίς επίδοση

21 Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής :
Αστυνομική ταυτότητα (ή βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη) Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ Φωτοαντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις.

22 Καλή επιτυχία στις επιλογές σας


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google