Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

2 Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)

3 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)  Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο  Έδρα : Βάρη Αττικής  Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)  Ειδικότητες : –Όπλα (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού) –Σώματα (Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Τεχνικού)

4 2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)  Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο  Έδρα : Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο)  Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)  Ειδικότητες : –Μάχιμοι –Μηχανικοί

5 3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)  Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο  Έδρα : Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι)  Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)  Ειδικότητες : –Ιπτάμενοι –Μηχανικοί (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)

6 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΕΔΡΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε. Π. ΙατρικόΘεσσαλονίκη6 χρόνια (+18)3ο ΟδοντιατρικόΘεσσαλονίκη5 χρόνια (+15)3ο ΦαρμακευτικόΘεσσαλονίκη5 χρόνια (+15)3ο ΚτηνιατρικόΘεσσαλονίκη5 χρόνια (+15)3ο ΣτρατολογικόΘεσσαλονίκη4 χρόνια (+12)1ο ΨυχολογικόΘεσσαλονίκη4 χρόνια (+12)1ο ΟικονομικόΘεσσαλονίκη4 χρόνια (+12)5ο

7 5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)  Επιστημονικό Πεδίο : 3ο  Έδρα : Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α» - Αθήνα  Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα).

8 Β. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

9 1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)  Επιστημονικά Πεδία : 4ο – 5ο  Έδρα : Τρίκαλα  Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)  Ειδικότητες : –Όπλα (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διοικητικοί Τεχνικοί, Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού) –Σώματα (Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας-Πληροφορικής, Υγειονομικό, Γεωγραφικό, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικό, Φροντιστών)

10 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)  Επιστημονικά Πεδία : 4ο – 5ο  Έδρα : Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας - Σκαραμαγκάς  Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα).

11 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)  Επιστημονικό Πεδίο : 4ο  Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής  Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)  Ειδικότητες : Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικού RADAR, Ελεγκτού Αεράμυνας, Γενικού Υλικονόμου.

12 4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)  Επιστημονικό Πεδίο : 5ο  Έδρα : Αεροδρόμιο Σέδες - Θεσσαλονίκη  Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)  Ειδικότητες : Μετεωρολόγου, Αμύνης Αεροδρομίων, Ταμειακού, Στρατολόγου και Πληροφοριών.

13 5. ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ.)  Επιστημονικά Πεδία : 2ο - 4ο  Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής  Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα)

14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  Ειδ. Κατ. 70 (25% της γενικής σειράς επιτυχίας) – Παιδιά Πολυτέκνων – Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου – Παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης  Ειδ. κατ. 82 (10% της γενικής σειράς επιτυχίας) – Παιδιά Στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

15 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος.  Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση.  Να είναι άγαμοι.  Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον Κοσμία (Κοσμιώτατη για τη Σ.Α.Ν.).  Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας.  Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ.  Υπάρχουν και κάποιες «ειδικές προϋποθέσεις» για κάθε σχολή που αφορούν διώξεις για ποινικά αδικήματα κ. ά.

16 Σχετικά με την «άρτια» σωματική διάπλαση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:  Ανάστημα  Σωματικό Βάρος  Να πληρούν προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας  Να έχουν κανονική ομιλία  Να πληρούν προϋποθέσεις ακουστικής οξύτητας Ιπτάμενοι Άντρες  1,65  1,65 και  1,90 Γυναίκες  1,55

17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.  4 φωτογραφίες έγχρωμες, όπου στο πίσω μέρος θα γράφεται το ονοματεπώνυμο.  Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου επικυρωμένο (για απόφοιτους) ή βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, όπου θα αναγράφεται και η διαγωγή τους.  Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας  Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται το γένος και η υπηκοότητα.  Δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

18  Όλα τα πρωτότυπα από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη σχολή της πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου.

19 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Είναι tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις)  Υγειονομικές εξετάσεις  Αθλητικές δοκιμασίες

20 Όρια επίδοσης στις αθλητικές δοκιμασίες Α/ΑΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΕ/’Οπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/Ιπτ, ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/Σώμ, ΣΙ/Μηχ, ΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώμ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ 1Δρόμος 100 μ.16΄΄17΄΄ 2Δρόμος 1000 μ.4΄ 20΄΄5΄ 3Άλμα σε ύψος1 μ.0,90 μ. 4Άλμα σε μήκος3,60 μ.3 μ. 5Σφαίρα4,5 μ.4 μ. 6 Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο (για ΣΝΔ, ΣΙ/ιπτ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ) Χωρίς επίδοση

21 Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής :  Αστυνομική ταυτότητα (ή βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη)  Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ  Φωτοαντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις.

22 Καλή επιτυχία στις επιλογές σας


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google