Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργάνωση προσώπων και μέσων ειδικού σκοπού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Θεσσαλονίκη 9 Ιουλίου 2014 Δημιουργία του ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεν. Μακεδονίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργάνωση προσώπων και μέσων ειδικού σκοπού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Θεσσαλονίκη 9 Ιουλίου 2014 Δημιουργία του ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεν. Μακεδονίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οργάνωση προσώπων και μέσων ειδικού σκοπού.

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Θεσσαλονίκη 9 Ιουλίου 2014 Δημιουργία του ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεν. Μακεδονίας, ως μια άτυπη πλατφόρμα συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων και προώθησης από κοινού θέσεων των Κοιν.Σ.Επ., τόσο μεταξύ μας, όσο και με όσους θα ήθελαν να προβάλλουν και να προωθήσουν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Το ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. δεν υποκαθιστά τις Κοιν.Σ.Επ. ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας τυπικής μορφής νομική δέσμευση ή εκπροσώπηση. Αποτελεί πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τις δομές μορφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Κοιν.Σ.Επ.

4 ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συμμετέχουν στο ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. έχουν κοινωνική και όχι κομματική συμπεριφορά και θέτουν στις προτεραιότητες τους τις προτάσεις και τις θέσεις που συνθέτουν συλλογικά. ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Το ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. προωθεί την συνεργασία με όλους τους φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αναγνωρίζουν, ενισχύουν και υποστηρίζουν την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και τις δομές της, όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί, οι Ηθικές Τράπεζες, η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία κ.λ.π. Μεταξύ των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, οι Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοποιούνται για να δώσουν λύση στην απασχόληση, σε κοινωνικά προβλήματα και για να βελτιώσουν τις προοπτικές των ανθρώπων, τις τοπικές κοινωνίες ή το περιβάλλον. Ανταποκρίνονται σε ανάγκες που δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί, προάγοντας την κοινωνική καινοτομία και έχοντας μακροπρόθεσμο όραμα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ.

5 Τα κέρδη τους επενδύονται ξανά στην Κοιν.Σ.Επ. με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινωνικού σκοπού τους. Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο του «επιχειρείν», που δίνει έμφαση στον άνθρωπο και στην κοινωνική συνοχή. Κερδίζοντας η Κοιν.Σ.Επ. - Κερδίζει η κοινωνία. Για τον καλύτερο συντονισμό, διαμορφώθηκε τριμελής Συντονιστική, εξάμηνης εντολής, στην οποία θα συμμετέχουν, με κυκλική εναλλαγή, όλες οι Κοιν.Σ.Επ. μέλη. ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Το ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. θα συναντάται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, κατά προτίμηση την δεύτερη Τρίτη. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις. Τυχόν δαπάνες αναλαμβάνονται από τις Κοιν.Σ.Επ. που συμμετέχουν και λειτουργούν, με την κανονική λογιστική τάξη. Οι συναντήσεις είναι ανοικτές στην τοπική κοινωνία. Το ΔΙΚΤΥΟ Κοιν.Σ.Επ. θα εξασφαλίσει επικοινωνία και προβολή των δράσεών του και των Κοιν.Σ.Επ. με κάθε πρόσφορο μέσο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ.

6 Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς, κομματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών του, Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις του, Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς. ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. που έχει κομματικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κομματικούς σκοπούς, απαγορεύονται. Με βασικές αρχές:


Κατέβασμα ppt "Οργάνωση προσώπων και μέσων ειδικού σκοπού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ. Θεσσαλονίκη 9 Ιουλίου 2014 Δημιουργία του ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεν. Μακεδονίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google