Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Slide 3.1 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Slide 3.1 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Slide 3.1 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Κεφάλαιο 3: Η Αξία και το Κόστος των Logistics

2 Slide 3.2 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011

3 Slide 3.3 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011

4 Slide 3.4 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.1 Η συγκρότηση της απόδοσης του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου (επένδυσης) (Source: Courtesy of Sri Srikanthan)

5 Slide 3.5 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011

6 Slide 3.6 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011

7 Slide 3.7 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011

8 Slide 3.8 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011

9 Slide 3.9 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Περιοχές στις οποίες Συμβάλουν οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

10 Slide 3.10 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Πίνακας 3.1 Η απόδοση της επένδυσης (ROI) και οι κυριότεροι άξονές της

11 Slide 3.11 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες οι Οποίοι Συνδέονται με το Χρόνο

12 Slide 3.12 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.2 Ανάλυση κόστους μιας φιάλης μεταλλικού νερού

13 Slide 3.13 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Ανάλυση Κόστους μιας Φιάλης Μεταλλικού Νερού

14 Slide 3.14 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.3 Τρεις τρόποι τεμαχισμού του ‘κύβου του συνολικού κόστους’ (Source: Courtesy of Sri Srikanthan)

15 Slide 3.15 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σταθερό Κόστος

16 Slide 3.16 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.4 Κόστος ενοικίου σε σχέση με τον όγκο της δραστηριότητας

17 Slide 3.17 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Μεταβλητό Κόστος

18 Slide 3.18 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.5 Άμεσο κόστος υλικών σε σχέση με τον όγκο δραστηριότητας

19 Slide 3.19 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Νεκρό Σημείο

20 Slide 3.20 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.6 Διάγραμμα νεκρού σημείου

21 Slide 3.21 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Άμεσο/Έμμεσο Κόστος

22 Slide 3.22 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Μετρήσιμο/Διακριτό Κόστος

23 Slide 3.23 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Ποιότητα/Κόστος Ποιότητας

24 Slide 3.24 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων

25 Slide 3.25 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων

26 Slide 3.26 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Προφίλ Κόστους - Χρόνου

27 Slide 3.27 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Κόστος Εξυπηρέτησης

28 Slide 3.28 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Κόστος Εξυπηρέτησης

29 Slide 3.29 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.11 Καμπύλη κερδοφορίας πελάτη (Source: After Guerreiro et al., 2008)

30 Slide 3.30 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Ομάδες Συμφερόντων σε μια Επιχείρηση

31 Slide 3.31 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Μέτρα Αξιολόγησης της Αλυσίδας Εφοδιασμού

32 Slide 3.32 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.14 Σύνδεση της διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού με την ισορροπημένη στοχοθεσία (Source: After Brewer and Speh, 2000)

33 Slide 3.33 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Μοντέλο Αναφοράς Λειτουργιών της Αλυσίδας Εφοδιασμού (SCOR)

34 Slide 3.34 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Μοντέλο Αναφοράς Λειτουργιών της Αλυσίδας Εφοδιασμού (SCOR)

35 Slide 3.35 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011 Σχήμα 3.16 Πέντε διακριτές διαδικασίες μάνατζμεντ (Source: After Supply Chain Council www.supply-chain.org)


Κατέβασμα ppt "Slide 3.1 Harrison and van Hoek, Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4 th Edition, © Pearson Education Limited 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google