Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα mka@aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διάλεξη 3 η – Διάλεξη 4 η

2 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.2 Στόχοι 2 ου Κεφαλαίου Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συστημάτων σε μια επιχείρηση; –Ποιο ρόλο διαδραματίζουν; Πώς υποστηρίζουν τα συστήματα τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες: πωλήσεις και μάρκετινγκ, παραγωγή και κατασκευή, χρηματοοικονομικά και λογιστήριο, και ανθρώπινοι όροι; Γιατί πρέπει οι μάνατζερ να δίνουν προσοχή στις επιχειρηματικές διεργασίες; Τι είναι επιχειρηματικές εφαρμογές; Ποιο ρόλο διαδραματίζουν; Ποια οφέλη προσφέρουν; Ποιοι τύποι πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούνται από εταιρίες που λειτουργούν σε διεθνή κλίμακα;

3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.3 Βασικοί Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

4 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.4 Βασικές Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων 1.Συστήματα Εκτελεστικού επιπέδου Υποστηρίζουν τα εκτελεστικά στελέχη στην παρακολούθηση βασικών δραστηριοτήτων όπως πωλήσεις, εισπράξεις, καταθέσεις, μισθοδοσία, ροή υλικών κ.λπ. 2.Συστήματα Διοικητικού επιπέδου Υποστηρίζουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και τις δραστηριότητες των μεσαίων στελεχών και παράγουν αναφορές όπως για δαπάνες κ.λπ. 3.Συστήματα Στρατηγικού επιπέδου Βοηθούν τα ανώτερα στελέχη να εξετάζουν μακροπρόθεσμες τάσεις, στρατηγικά ζητήματα, όπως ποια προϊόντα θα πρέπει να παράγει η εταιρεία σε 5 χρόνια, ποιες είναι οι τάσεις στον κλάδο κ.λπ.

5 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.5 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Οργανισμούς 1.Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems (TPS)) 2.Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems (MIS)) 3.Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision- Support Systems (DSS)) 4.Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (Executive-Support Systems (ESS))

6 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.6 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

7 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.7 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) Βασικά επιχειρηματικά συστήματα που εξυπηρετούν το εκτελεστικό επίπεδο μιας επιχείρησης. –Είσοδοι: Συναλλαγές, γεγονότα –Διαδικασία: Ταξινόμηση, καταχώρηση, συγχώνευση, ενημέρωση –Έξοδοι: Αναφορές, λίστες, περιλήψεις –Χρήστες: εκτελεστικό προσωπικό και επόπτες

8 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.8 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Σχηματική αναπαράσταση ενός Συστήματος Επεξεργασία Συναλλαγών Μισθοδοσίας

9 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.9 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Συναλλαγών Πωλήσεις / μάρκετινγκ Συστήματα παραγωγής Συστήματα οικονομικά / λογιστηρίου Συσ. διαχ. ανθρώπινων πόρων Άλλοι τύποι Λειτουργίες: -Εξυπηρέτηση πελατών -Παρακολούθηση πωλήσεων -Επικοινωνία με αντιπροσώπους Λειτουργίες: -Χρονικός Προγραμματισμός -Προμήθειες - Αποστολές / παραλαβές Λειτουργίες: -Γενικό Καθολικό -Τιμολόγηση -Κοστολόγηση -Αρχεία προσωπικού -Μισθοδοσία -Εργασιακές σχέσεις -Εκπαίδευση (πχ σε Πανεπιστήμ.) -Εγγραφές -Μητρώο φοιτητών Συστήματα: -Παραγγελιών -Προμηθειών -Πωλήσεων Συστήματα : -Ελέγχου μηχανών -Εντολών προμηθειών -Ελέγχου ποιότητας Συστήματα : -Μισθοδοσίας -Λογαριασμών -Διαχείρισης κεφαλαίων Συστήματα : -Επιδομάτων.. Συστήματα : -Εγγραφών

10 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.10 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) Εξυπηρετούν το διοικητικό επίπεδο της επιχείρησης, εφοδιάζουν τα στελέχη με αναφορές και δίνουν πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης. –Είσοδοι: Συνοπτικά δεδομένα συναλλαγών, δεδομένα μεγάλου όγκου, απλά μοντέλα –Επεξεργασία: Αναφορές, απλά μοντέλα, ανάλυση χαμηλού επιπέδου –Έξοδοι: Συνοπτικές αναφορές –Χρήστες: Μεσαία στελέχη

11 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.11 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης παίρνουν δεδομένα από τα Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών

12 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.12 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Παράδειγμα Αναφοράς που μπορεί να παράγεται από το MIS της προηγούμενης διαφάνειας

13 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.13 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) Εξυπηρετούν το διοικητικό επίπεδο της επιχείρησης με την ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων. –Είσοδοι: Δεδομένα μικρού ή μεγάλου όγκου, αναλυτικά μοντέλα, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων –Επεξεργασία: Διαδραστική επικοινωνία, προσομοίωση –Έξοδοι: Ειδικές αναφορές, αναλύσεις αποφάσεων, απαντήσεις σε ερωτήματα –Χρήστες: Ειδικό προσωπικό

14 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.14 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την επιλογή δρομολογίων

15 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.15 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (ESS) Εξυπηρετούν το στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης και υποστηρίζουν τη λήψη έκτακτων αποφάσεων –Είσοδοι: εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα –Επεξεργασία: Γραφικά, προσομοίωση, αλληλεπίδραση –Έξοδοι: Προβλέψεις, απαντήσεις σε ερωτήματα –Χρήστες: Ανώτερα στελέχη

16 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.16 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Μοντέλο ενός τυπικού Συστήματος Υποστήριξης Διοίκησης

17 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.17 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Συσχέτιση Συστημάτων

18 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.18 Τα Πληροφοριακά Συστήματα από λειτουργική άποψη Κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες 1.Συστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2.Συστήματα Κατασκευής & Παραγωγής 3.Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου 4.Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

19 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.19 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη τον εντοπισμό πελατών την ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών την παροχή άμεσης υποστήριξης των πελατών Τα Συστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ ασχολούνται με:

20 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.20 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Παραδείγματα Συστημάτων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ ΣύστημαΠεριγραφή Οργανωσιακό επίπεδο Επεξεργασία παραγγελιών Εισαγωγή, επεξεργασία και παρακολούθηση παραγγελιών Εκτελεστικό Τιμολόγηση Καθορισμός τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών Διοικητικό Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων Κατάρτιση προβλέψεων πωλήσεων Στρατηγικό

21 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.21 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Τον προγραμματισμό, ανάπτυξη, παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών Τον προγραμματισμό, ανάπτυξη, συντήρηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων Την προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα υλικών Τον προγραμματισμό υλικών, εγκαταστάσεων, εργασίας Τον έλεγχο ροής παραγωγής Τα Συστήματα Κατασκευής & Παραγωγής ασχολούνται με:

22 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.22 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Κατασκευής & Παραγωγής ΣύστημαΠεριγραφή Οργανωσιακό επίπεδο Έλεγχος μηχανημάτων Έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού Εκτελεστικό Προγραμματισμός παραγωγής Απόφαση για το χρόνο και την ποσότητα παραγωγής προϊόντων Διοικητικό Τοποθεσία εγκαταστάσεων Απόφαση για τον τόπο εγκατάστασης νέων παραγωγικών μονάδων Στρατηγικό

23 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.23 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Μοντέλο συστήματος απογραφής

24 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.24 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων της επιχείρησης: ρευστού, μετοχών, ομολόγων κ.λπ.. Τη διαχείριση της κεφαλαιοποίησης της επιχείρησης και εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων Την τήρηση οικονομικών βιβλίων και στοιχείων Τα Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Λογιστηρίου ασχολούνται με:

25 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.25 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Παραδείγματα Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Λογιστηρίου ΣύστημαΠεριγραφή Οργανωσιακό Επίπεδο Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Παρακολούθηση οφειλών Εκτελεστικό Προϋπολογισμός Κατάρτιση προϋπολογισμού Διοικητικό Προγραμματισμός κερδών Προγραμματισμός μακροπρόθεσμων κερδών Στρατηγικό

26 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.26 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Την ανεύρεση υποψηφίων υπαλλήλων Την τήρηση αρχείων προσωπικού Την παρακολούθηση δεξιοτήτων εργαζομένων, απόδοσης και εκπαίδευσης Τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων ασχολούνται με:

27 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.27 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων ΣύστημαΠεριγραφή Οργανωσιακό Επίπεδο Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Παρακολούθηση δεξιοτήτων και προσόντων προσωπικού Εκτελεστικό Ανάλυση αμοιβών Παρακολούθηση μισθών και επιδομάτων Διοικητικό Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων Σχεδιασμός μακροπρόθεσμων αναγκών Στρατηγικό

28 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.28 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη Παράδειγμα Πληροφοριακού Συστήματος Τήρησης Στοιχείων Προσωπικού

29 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.29 Επιχειρησιακές εφαρμογές Επιχειρηματικές διαδικασίες Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται, συντονίζεται και εστιάζεται η εργασία σε μια επιχείρηση, με στόχο την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Ροές εργασιών, υλικών, πληροφορίας και γνώσης Μοναδικοί τρόποι συντονισμού εργασίας, πληροφορίας και γνώσης

30 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.30 Επιχειρησιακές εφαρμογές Παραδείγματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών για τις βασικές Λειτουργίες μιας επιχείρησης: Παραγωγή: Συναρμολόγηση προϊόντων, Έλεγχος ποιότητας, Κατάσταση υλικών Πωλήσεις και μάρκετινγκ: Εντοπισμός πελατών, Ενημέρωση πελατών, Πωλήσεις Οικονομικά και Λογιστική διαχείριση: Πληρωμή πιστωτών, παραγωγή οικονομικών καταστάσεων, διαχείριση λογαριασμών Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: Προσλήψεις προσωπικού, Αξιολόγηση απόδοσης, Διαχείριση προγραμμάτων παροχών

31 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.31 Παράδειγμα Μοντελοποίησης επιχειρησιακής διαδικασίας

32 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.32 Επιχειρησιακές εφαρμογές Διαλειτουργικές Επιχειρηματικές Διαδικασίες Υπερβαίνουν τα όρια μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, η παραγωγή, η έρευνα και η ανάπτυξη. Η υλοποίησή τους γίνεται από ομάδες εργαζομένων από διαφορετικές λειτουργικές ειδικότητες Παράδειγμα: Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών

33 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.33 Επιχειρησιακές εφαρμογές Παράδειγμα: Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών

34 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.34 Επιχειρησιακές εφαρμογές Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρμογών

35 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.35 Επιχειρησιακές εφαρμογές Επιχειρησιακά Συστήματα (ERPs) Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (Customer relationship management systems – CRM) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης

36 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.36 Επιχειρησιακές εφαρμογές Παραδοσιακή άποψη για τα Πληροφοριακά Συστήματα

37 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.37 Επιχειρησιακές εφαρμογές Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP) –Προσφέρουν ένα ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών σε όλη την έκταση του οργανισμού. –Αυτοματοποιούν πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες Επιχειρησιακά Συστήματα

38 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.38 Επιχειρησιακές εφαρμογές Επιχειρησιακά Συστήματα

39 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.39 Επιχειρησιακές εφαρμογές Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Systems, SCM): Αυτοματοποιούν τη ροή πληροφοριών μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της για τη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης και παράδοσης προϊόντων. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management): Σύνδεση και συντονισμός δραστηριοτήτων που ενέχονται στην αγορά, παραγωγή και διακίνηση ενός προϊόντος Εφοδιαστική Αλυσίδα: Δίκτυο επιχειρήσεων και επιχειρηματικών διαδικασιών για την παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων. Περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών, το μετασχηματισμό σε ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα και τη διανομή τους στους τελικούς πελάτες. –Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

40 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.40 Παράδειγμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

41 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.41 Επιχειρησιακές εφαρμογές Τα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια εφοδιαστική αλυσίδα: Να αποφασίσουν πότε και τι να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διακινούν Να μεταβιβάζουν γρήγορα τις παραγγελίες Να παρακολουθούν την κατάσταση των παραγγελιών Να ελέγχουν τα αποθέματά τους Να μειώσουν το κόστος των αποθεμάτων, των μεταφορών και της αποθήκευσης Να παρακολουθούν τις αποστολές Να προγραμματίζουν την παραγωγή με βάση την πραγματική ζήτηση Να επικοινωνούν γρήγορα τις αλλαγές στο σχεδιασμό προϊόντων Εφοδιαστική Αλυσίδα

42 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.42 Επιχειρησιακές εφαρμογές Χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς οργανισμούς να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, κατασκευάσουν και διαχειριστούν προϊόντα, σε συνεργατική βάση Αυξάνει την αποτελεσματικότητα με τη μείωση των κύκλων σχεδιασμού των προϊόντων, ελαχιστοποιώντας τα πλεονάζοντα αποθέματα, προβλέποντας τη ζήτηση, και κρατώντας ενήμερους εταίρους και πελάτες Συνεργατικό Εμπόριο (Collaborative Commerce)

43 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.43 Επιχειρησιακές εφαρμογές Συνεργατικό Εμπόριο

44 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.44 Επιχειρησιακές εφαρμογές Συνεργατικός προγραμματισμός, πρόβλεψη και αναπλήρωση (CPFR) Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για τη διατύπωση προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και το συντονισμό αποστολής, αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων. Ιδιωτικά κλαδικά δίκτυα Web δίκτυα μέσω των οποίων επιχείρησης του ίδιου κλάδου μπορούν να συντονίσουν διεπιχειρησιακές επιχειρηματικές διαδικασίες Συνεργατικό Εμπόριο

45 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.45 Επιχειρησιακές εφαρμογές Δραστηριότητες στο πλαίσιο του συνεργατικού εμπορίου: Σχεδίαση και Ανάπτυξη προϊόντων Εξυπηρέτηση και υποστήριξη Συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας Διαδικασίες εφοδιασμού (logistics) Υποστήριξη πωλήσεων και εκπαίδευση Διαχείριση καναλιού Συνεργατικό Εμπόριο

46 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.46 Επιχειρησιακές εφαρμογές Διαχείριση των τρόπων με τους οποίους μια επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες της. Αποτελεί τόσο επιχειρηματικό όσο και τεχνολογικό τομέα. Χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα για να συντονίσει όλες τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες στους τομείς των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM)

47 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.47 Επιχειρησιακές εφαρμογές Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες Παρακολουθούν όλη την αλληλεπίδραση της επιχείρησης με τους πελάτες. Αναλύουν δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των εσόδων, της κερδοφορίας, της ικανοποίησης και της διατήρησης των πελατών.

48 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.48 Επιχειρησιακές εφαρμογές Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες

49 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.49 Επιχειρησιακές εφαρμογές Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (KMS) Συλλέγουν όλες τις σχετικές γνώσεις και εμπειρίες της επιχείρησης για την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών και των αποφάσεων της διοίκησης. Διαχείριση και διανομή εγγράφων και άλλων ψηφιακών αντικειμένων γνώσης.

50 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.50 Επιχειρησιακές εφαρμογές Ο ρόλος των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης Απόκτηση γνώσης Αποθήκευση γνώσης Διανομή γνώσης Εφαρμογή γνώσης Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης

51 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.51 Διεθνή Πληροφοριακά Συστήματα Εξαγωγική εταιρεία –Συγκέντρωση δραστηριοτήτων στη χώρα προέλευσης Πολυεθνική εταιρεία –Οικονομική διαχείριση και έλεγχος σε μια βάση, αποκέντρωση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανομής και πωλήσεων. Δικαιοπάροχος (Franchiser) –Το προϊόν σχεδιάζεται και συνήθως παράγεται (αρχικά στάδια) στη χώρα προέλευσης και οι πωλήσεις κ.λπ. γίνονται στο εξωτερικό Υπερεθνική εταιρεία –Δεν έχει εθνική έδρα Τύποι Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Οργάνωσης

52 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.52 Διεθνή Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμια Επιχειρηματική Οργάνωση και Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Τύπος ΠΣ Τύπος Επιχειρηματικής Οργάνωσης ΕξαγωγικήΠολυεθνικήΔικαιοπάροχοςΥπερεθνική Κεντρικοποιημένα  Αντίγραφα  Αποκεντρωμένα  Δικτυωμένα 

53 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.53 Μελέτη Περίπτωσης: Zara Επιχειρηματικό περιβάλλον: Speed Chic –Συνεργασία με υπεργολάβους, κυρίως σε τρίτες χώρες (Levi Strauss, Η&Μ, Limited) –Κάθετη ολοκλήρωση (Zara) Λειτουργία Zara: –Διευθυντής καταστήματος: Ενημερώνει για τις πωλήσεις καθημερινά, μέσω Internet και κάνει παραγγελίες Κάνει προτάσεις για υπάρχοντα ή νέα προϊόντα –Σχεδιαστικό Τμήμα: Τα νέα σχέδια αποστέλλονται μέσω Intranet στα κοντινά εργοστάσια Σε 20 ημέρες τα νέα προϊόντα βρίσκονται στα καταστήματα Zara (12 φορές γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές) –Παραγωγή και οργάνωση παραγγελιών: Κεντρική αποθήκη που συνδέεται με σήραγγες με τα εργοστάσια παραγωγής Αυτοματοποιημένα συστήματα ταξινόμησης, διαλογής και δρομολόγησης. Ομαδοποίηση παραγγελιών Τρέχουσα κατάσταση: –Υψηλότερο κόστος παραγωγής από τους ανταγωνιστές –Συντομότεροι χρόνοι κυκλοφορίας νέων προϊόντων –Χαμηλότερες διαφημιστικές δαπάνες –Καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών Προκλήσεις: –Με τη διαφορά ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου το κόστος παραγωγής γίνεται υψηλότερο από τον ανταγωνισμό –Επέκταση εκτός Ευρώπης –Επέκταση και σε άλλους κλάδους λιανεμπορίου: Zara Home κ.λπ

54 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.54 Ερωτήσεις για τη μελέτη περίπτωσης: Zara 1.Ποια είναι η τρέχουσα ανταγωνιστική κατάσταση της Zara; 2. Πώς συνδέονται τα πληροφοριακά συστήματα της Zara; Ποιοι τύποι συστημάτων έχουν μεγαλύτερη σημασία για την εταιρεία αυτή; 3. Πώς τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν αξία στην εταιρεία; 4. Να προσδιορίσετε τα διοικητικά, οργανωσιακά και τεχνολογικά ζητήματα που επηρεάζουν το μέλλον της εταιρείας. 5. Έχει βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο η Zara; Γιατί ναι ή γιατί όχι;


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google