Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διάλεξη 3η – Διάλεξη 4η

2 Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συστημάτων σε μια επιχείρηση;
Στόχοι 2ου Κεφαλαίου Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συστημάτων σε μια επιχείρηση; Ποιο ρόλο διαδραματίζουν; Πώς υποστηρίζουν τα συστήματα τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες: πωλήσεις και μάρκετινγκ, παραγωγή και κατασκευή, χρηματοοικονομικά και λογιστήριο, και ανθρώπινοι όροι; Γιατί πρέπει οι μάνατζερ να δίνουν προσοχή στις επιχειρηματικές διεργασίες; Τι είναι επιχειρηματικές εφαρμογές; Ποιο ρόλο διαδραματίζουν; Ποια οφέλη προσφέρουν; Ποιοι τύποι πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούνται από εταιρίες που λειτουργούν σε διεθνή κλίμακα;

3 Βασικοί Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

4 Βασικές Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Εκτελεστικού επιπέδου Υποστηρίζουν τα εκτελεστικά στελέχη στην παρακολούθηση βασικών δραστηριοτήτων όπως πωλήσεις, εισπράξεις, καταθέσεις, μισθοδοσία, ροή υλικών κ.λπ. Συστήματα Διοικητικού επιπέδου Υποστηρίζουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και τις δραστηριότητες των μεσαίων στελεχών και παράγουν αναφορές όπως για δαπάνες κ.λπ. Συστήματα Στρατηγικού επιπέδου Βοηθούν τα ανώτερα στελέχη να εξετάζουν μακροπρόθεσμες τάσεις, στρατηγικά ζητήματα, όπως ποια προϊόντα θα πρέπει να παράγει η εταιρεία σε 5 χρόνια, ποιες είναι οι τάσεις στον κλάδο κ.λπ.

5 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Οργανισμούς
Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems (TPS)) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems (MIS)) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision-Support Systems (DSS)) Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (Executive-Support Systems (ESS))

6 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

7 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) Βασικά επιχειρηματικά συστήματα που εξυπηρετούν το εκτελεστικό επίπεδο μιας επιχείρησης. Είσοδοι: Συναλλαγές, γεγονότα Διαδικασία: Ταξινόμηση, καταχώρηση, συγχώνευση, ενημέρωση Έξοδοι: Αναφορές, λίστες, περιλήψεις Χρήστες: εκτελεστικό προσωπικό και επόπτες

8 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Σχηματική αναπαράσταση ενός Συστήματος Επεξεργασία Συναλλαγών Μισθοδοσίας

9 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Συναλλαγών Πωλήσεις / μάρκετινγκ Συστήματα παραγωγής Συστήματα οικονομικά / λογιστηρίου Συσ. διαχ. ανθρώπινων πόρων Άλλοι τύποι Λειτουργίες: -Εξυπηρέτηση πελατών -Παρακολούθηση πωλήσεων -Επικοινωνία με αντιπροσώπους -Χρονικός Προγραμματισμός -Προμήθειες - Αποστολές / παραλαβές -Γενικό Καθολικό -Τιμολόγηση -Κοστολόγηση Αρχεία προσωπικού Μισθοδοσία Εργασιακές σχέσεις Εκπαίδευση (πχ σε Πανεπιστήμ.) -Εγγραφές -Μητρώο φοιτητών Συστήματα: -Παραγγελιών -Προμηθειών -Πωλήσεων Συστήματα : -Ελέγχου μηχανών -Εντολών προμηθειών -Ελέγχου ποιότητας -Μισθοδοσίας -Λογαριασμών -Διαχείρισης κεφαλαίων -Επιδομάτων .. -Εγγραφών

10 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) Εξυπηρετούν το διοικητικό επίπεδο της επιχείρησης, εφοδιάζουν τα στελέχη με αναφορές και δίνουν πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης. Είσοδοι: Συνοπτικά δεδομένα συναλλαγών, δεδομένα μεγάλου όγκου, απλά μοντέλα Επεξεργασία: Αναφορές, απλά μοντέλα, ανάλυση χαμηλού επιπέδου Έξοδοι: Συνοπτικές αναφορές Χρήστες: Μεσαία στελέχη

11 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης παίρνουν δεδομένα από τα Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών

12 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Παράδειγμα Αναφοράς που μπορεί να παράγεται από το MIS της προηγούμενης διαφάνειας

13 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) Εξυπηρετούν το διοικητικό επίπεδο της επιχείρησης με την ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων. Είσοδοι: Δεδομένα μικρού ή μεγάλου όγκου, αναλυτικά μοντέλα, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων Επεξεργασία: Διαδραστική επικοινωνία, προσομοίωση Έξοδοι: Ειδικές αναφορές, αναλύσεις αποφάσεων, απαντήσεις σε ερωτήματα Χρήστες: Ειδικό προσωπικό

14 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την επιλογή δρομολογίων

15 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (ESS) Εξυπηρετούν το στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης και υποστηρίζουν τη λήψη έκτακτων αποφάσεων Είσοδοι: εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα Επεξεργασία: Γραφικά, προσομοίωση, αλληλεπίδραση Έξοδοι: Προβλέψεις, απαντήσεις σε ερωτήματα Χρήστες: Ανώτερα στελέχη

16 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Μοντέλο ενός τυπικού Συστήματος Υποστήριξης Διοίκησης

17 Κύριοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Συσχέτιση Συστημάτων

18 Τα Πληροφοριακά Συστήματα από λειτουργική άποψη
Κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες Συστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Συστήματα Κατασκευής & Παραγωγής Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

19 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Τα Συστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ ασχολούνται με: τον εντοπισμό πελατών την ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών την παροχή άμεσης υποστήριξης των πελατών

20 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Παραδείγματα Συστημάτων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Σύστημα Περιγραφή Οργανωσιακό επίπεδο Επεξεργασία παραγγελιών Εισαγωγή, επεξεργασία και παρακολούθηση παραγγελιών Εκτελεστικό Τιμολόγηση Καθορισμός τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών Διοικητικό Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων Κατάρτιση προβλέψεων πωλήσεων Στρατηγικό

21 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Τα Συστήματα Κατασκευής & Παραγωγής ασχολούνται με: Τον προγραμματισμό, ανάπτυξη, παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών Τον προγραμματισμό, ανάπτυξη, συντήρηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων Την προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα υλικών Τον προγραμματισμό υλικών, εγκαταστάσεων, εργασίας Τον έλεγχο ροής παραγωγής

22 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Κατασκευής & Παραγωγής Σύστημα Περιγραφή Οργανωσιακό επίπεδο Έλεγχος μηχανημάτων Έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού Εκτελεστικό Προγραμματισμός παραγωγής Απόφαση για το χρόνο και την ποσότητα παραγωγής προϊόντων Διοικητικό Τοποθεσία εγκαταστάσεων Απόφαση για τον τόπο εγκατάστασης νέων παραγωγικών μονάδων Στρατηγικό

23 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Μοντέλο συστήματος απογραφής

24 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Τα Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Λογιστηρίου ασχολούνται με: Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων της επιχείρησης: ρευστού, μετοχών, ομολόγων κ.λπ.. Τη διαχείριση της κεφαλαιοποίησης της επιχείρησης και εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων Την τήρηση οικονομικών βιβλίων και στοιχείων

25 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Παραδείγματα Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Λογιστηρίου Σύστημα Περιγραφή Οργανωσιακό Επίπεδο Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Παρακολούθηση οφειλών Εκτελεστικό Προϋπολογισμός Κατάρτιση προϋπολογισμού Διοικητικό Προγραμματισμός κερδών Προγραμματισμός μακροπρόθεσμων κερδών Στρατηγικό

26 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων ασχολούνται με: Την ανεύρεση υποψηφίων υπαλλήλων Την τήρηση αρχείων προσωπικού Την παρακολούθηση δεξιοτήτων εργαζομένων, απόδοσης και εκπαίδευσης

27 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Σύστημα Περιγραφή Οργανωσιακό Επίπεδο Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Παρακολούθηση δεξιοτήτων και προσόντων προσωπικού Εκτελεστικό Ανάλυση αμοιβών Παρακολούθηση μισθών και επιδομάτων Διοικητικό Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων Σχεδιασμός μακροπρόθεσμων αναγκών Στρατηγικό

28 Τα ΠΣ από λειτουργική άποψη
Παράδειγμα Πληροφοριακού Συστήματος Τήρησης Στοιχείων Προσωπικού

29 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Επιχειρηματικές διαδικασίες Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται, συντονίζεται και εστιάζεται η εργασία σε μια επιχείρηση, με στόχο την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Ροές εργασιών, υλικών, πληροφορίας και γνώσης Μοναδικοί τρόποι συντονισμού εργασίας, πληροφορίας και γνώσης

30 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Παραδείγματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών για τις βασικές Λειτουργίες μιας επιχείρησης: Παραγωγή: Συναρμολόγηση προϊόντων, Έλεγχος ποιότητας, Κατάσταση υλικών Πωλήσεις και μάρκετινγκ: Εντοπισμός πελατών, Ενημέρωση πελατών, Πωλήσεις Οικονομικά και Λογιστική διαχείριση: Πληρωμή πιστωτών, παραγωγή οικονομικών καταστάσεων, διαχείριση λογαριασμών Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: Προσλήψεις προσωπικού, Αξιολόγηση απόδοσης, Διαχείριση προγραμμάτων παροχών

31 Παράδειγμα Μοντελοποίησης επιχειρησιακής διαδικασίας

32 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Διαλειτουργικές Επιχειρηματικές Διαδικασίες Υπερβαίνουν τα όρια μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, η παραγωγή, η έρευνα και η ανάπτυξη. Η υλοποίησή τους γίνεται από ομάδες εργαζομένων από διαφορετικές λειτουργικές ειδικότητες Παράδειγμα: Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών

33 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Παράδειγμα: Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών

34 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρμογών

35 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Επιχειρησιακά Συστήματα (ERPs) Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (Customer relationship management systems – CRM) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης

36 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Παραδοσιακή άποψη για τα Πληροφοριακά Συστήματα

37 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Επιχειρησιακά Συστήματα Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP) Προσφέρουν ένα ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών σε όλη την έκταση του οργανισμού. Αυτοματοποιούν πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες

38 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Επιχειρησιακά Συστήματα

39 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Systems, SCM): Αυτοματοποιούν τη ροή πληροφοριών μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της για τη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης και παράδοσης προϊόντων. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management): Σύνδεση και συντονισμός δραστηριοτήτων που ενέχονται στην αγορά, παραγωγή και διακίνηση ενός προϊόντος Εφοδιαστική Αλυσίδα: Δίκτυο επιχειρήσεων και επιχειρηματικών διαδικασιών για την παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων. Περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών, το μετασχηματισμό σε ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα και τη διανομή τους στους τελικούς πελάτες. Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα

40 Παράδειγμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

41 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Εφοδιαστική Αλυσίδα Τα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια εφοδιαστική αλυσίδα: Να αποφασίσουν πότε και τι να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διακινούν Να μεταβιβάζουν γρήγορα τις παραγγελίες Να παρακολουθούν την κατάσταση των παραγγελιών Να ελέγχουν τα αποθέματά τους Να μειώσουν το κόστος των αποθεμάτων, των μεταφορών και της αποθήκευσης Να παρακολουθούν τις αποστολές Να προγραμματίζουν την παραγωγή με βάση την πραγματική ζήτηση Να επικοινωνούν γρήγορα τις αλλαγές στο σχεδιασμό προϊόντων

42 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συνεργατικό Εμπόριο (Collaborative Commerce) Χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς οργανισμούς να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, κατασκευάσουν και διαχειριστούν προϊόντα, σε συνεργατική βάση Αυξάνει την αποτελεσματικότητα με τη μείωση των κύκλων σχεδιασμού των προϊόντων , ελαχιστοποιώντας τα πλεονάζοντα αποθέματα, προβλέποντας τη ζήτηση, και κρατώντας ενήμερους εταίρους και πελάτες

43 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συνεργατικό Εμπόριο

44 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συνεργατικό Εμπόριο Συνεργατικός προγραμματισμός, πρόβλεψη και αναπλήρωση (CPFR) Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για τη διατύπωση προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και το συντονισμό αποστολής, αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων. Ιδιωτικά κλαδικά δίκτυα Web δίκτυα μέσω των οποίων επιχείρησης του ίδιου κλάδου μπορούν να συντονίσουν διεπιχειρησιακές επιχειρηματικές διαδικασίες

45 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συνεργατικό Εμπόριο Δραστηριότητες στο πλαίσιο του συνεργατικού εμπορίου: Σχεδίαση και Ανάπτυξη προϊόντων Εξυπηρέτηση και υποστήριξη Συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας Διαδικασίες εφοδιασμού (logistics) Υποστήριξη πωλήσεων και εκπαίδευση Διαχείριση καναλιού

46 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM) Διαχείριση των τρόπων με τους οποίους μια επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες της. Αποτελεί τόσο επιχειρηματικό όσο και τεχνολογικό τομέα. Χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα για να συντονίσει όλες τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες στους τομείς των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης

47 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες Παρακολουθούν όλη την αλληλεπίδραση της επιχείρησης με τους πελάτες. Αναλύουν δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των εσόδων, της κερδοφορίας, της ικανοποίησης και της διατήρησης των πελατών.

48 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες

49 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (KMS) Συλλέγουν όλες τις σχετικές γνώσεις και εμπειρίες της επιχείρησης για την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών και των αποφάσεων της διοίκησης. Διαχείριση και διανομή εγγράφων και άλλων ψηφιακών αντικειμένων γνώσης.

50 Επιχειρησιακές εφαρμογές
Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης Ο ρόλος των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης Απόκτηση γνώσης Αποθήκευση γνώσης Διανομή γνώσης Εφαρμογή γνώσης

51 Διεθνή Πληροφοριακά Συστήματα
Τύποι Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Οργάνωσης Εξαγωγική εταιρεία Συγκέντρωση δραστηριοτήτων στη χώρα προέλευσης Πολυεθνική εταιρεία Οικονομική διαχείριση και έλεγχος σε μια βάση, αποκέντρωση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανομής και πωλήσεων. Δικαιοπάροχος (Franchiser) Το προϊόν σχεδιάζεται και συνήθως παράγεται (αρχικά στάδια) στη χώρα προέλευσης και οι πωλήσεις κ.λπ. γίνονται στο εξωτερικό Υπερεθνική εταιρεία Δεν έχει εθνική έδρα

52 Διεθνή Πληροφοριακά Συστήματα
Παγκόσμια Επιχειρηματική Οργάνωση και Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Τύπος ΠΣ Τύπος Επιχειρηματικής Οργάνωσης Εξαγωγική Πολυεθνική Δικαιοπάροχος Υπερεθνική Κεντρικοποιημένα Αντίγραφα Αποκεντρωμένα Δικτυωμένα

53 Μελέτη Περίπτωσης: Zara
Επιχειρηματικό περιβάλλον: Speed Chic Συνεργασία με υπεργολάβους, κυρίως σε τρίτες χώρες (Levi Strauss, Η&Μ, Limited) Κάθετη ολοκλήρωση (Zara) Λειτουργία Zara: Διευθυντής καταστήματος: Ενημερώνει για τις πωλήσεις καθημερινά, μέσω Internet και κάνει παραγγελίες Κάνει προτάσεις για υπάρχοντα ή νέα προϊόντα Σχεδιαστικό Τμήμα: Τα νέα σχέδια αποστέλλονται μέσω Intranet στα κοντινά εργοστάσια Σε 20 ημέρες τα νέα προϊόντα βρίσκονται στα καταστήματα Zara (12 φορές γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές) Παραγωγή και οργάνωση παραγγελιών: Κεντρική αποθήκη που συνδέεται με σήραγγες με τα εργοστάσια παραγωγής Αυτοματοποιημένα συστήματα ταξινόμησης, διαλογής και δρομολόγησης. Ομαδοποίηση παραγγελιών Τρέχουσα κατάσταση: Υψηλότερο κόστος παραγωγής από τους ανταγωνιστές Συντομότεροι χρόνοι κυκλοφορίας νέων προϊόντων Χαμηλότερες διαφημιστικές δαπάνες Καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών Προκλήσεις: Με τη διαφορά ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου το κόστος παραγωγής γίνεται υψηλότερο από τον ανταγωνισμό Επέκταση εκτός Ευρώπης Επέκταση και σε άλλους κλάδους λιανεμπορίου: Zara Home κ.λπ

54 Ερωτήσεις για τη μελέτη περίπτωσης: Zara
3. Πώς τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν αξία στην εταιρεία; 4. Να προσδιορίσετε τα διοικητικά, οργανωσιακά και τεχνολογικά ζητήματα που επηρεάζουν το μέλλον της εταιρείας. 5. Έχει βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο η Zara; Γιατί ναι ή γιατί όχι;


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google