Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ

2 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3 «Φύσις αρχή πάντων" Αριστοτέλης H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεωρείται αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της παιδείας του κάθε πολίτη και πρέπει να ενισχύεται όσο το δυνατόν νωρίτερα σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης

4 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων σύμφωνα με: Το Νόμο 1892/90 άρθρο 11 παρ.3 (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) Επέκταση του Νόμου ένα χρόνο μετά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την υπ. αρ. Π/308/3-4-1991 Υ.Α.

5 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απορρέει από τις διεθνείς συνόδους, τις συνδιασκέψεις για το περιβάλλον, τα πορίσματα της Διδακτικής και περιλαμβάνει: Βασικές αρχές, Στόχους και Θεματικούς άξονες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Ενδεικτικό πλαίσιο ανάπτυξης Προγράμματος και Κριτήρια αξιολόγησης Προγραμμάτων

6 Βασικές αρχές Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία Προσανατολισμός στη μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων, πρόληψης ή επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος Άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο

7 Βασικές αρχές Ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον Ίσες ευκαιρίες για την οικοδόμηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προστασία του Περιβάλλοντος Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/ριών με συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία και δράση Εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος

8 Στόχοι Γνωστικοί (οικοδόμηση εννοιών, κατανόηση σχέσεων/ αλληλεπιδράσεων / συνεπειών ανθρώπου -περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών προβλημάτων, μέτρων προστασίας κτλ.) Επιστημονικοί (εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία/έρευνα, κριτική και δημιουργική προσέγγιση θεμάτων, ανάπτυξη επιστημονικής νοοτροπίας κτλ.) Συμμετοχικοί (εργασία σε ομάδες, ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις, στον τρόπο ζωής, στη δημιουργική δράση κτλ.) Κοινωνικοί (σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή ζωή, καλλιέργεια υπευθυνότητας, ικανότητα λήψης αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβασης κτλ.) Αισθητικοί (δημιουργία στενής σχέσης με τη φύση με τη μεσολάβηση όλων των αισθήσεων κτλ.) Αυτομορφωτικοί (χρήση βιβλιοθήκης, τύπου, νέων τεχνολογιών, internet κτλ.)

9 Θεματικοί Άξονες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι κλιματικές αλλαγές - Προστασία της ατμόσφαιρας Ο αέρας (η ρύπανση του αέρα στις πόλεις κ.λπ.) Το νερό (η ρύπανση και εξάντληση των επιφανειακών και υπογείων νερών ) Το έδαφος ( η ερημοποίηση, η διάβρωση, συνέπειες) Η ενέργεια (η εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων) Τα δάση (η προστασία και η αειφόρος διαχείριση των δασών) Βιοποικιλότητα/ Εξαφάνιση των ειδών

10 Θεματικοί Άξονες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων- Ανακύκλωση Ανθρώπινες δραστηριότητες (οι δομημένοι χώροι και οι λειτουργίες που επιτελούνται σε αυτούς, στο αστικό και περιαστικό πράσινο) Ανθρώπινες σχέσεις (οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού προβλήματος, η ισότητα των φύλων, οι ανθρώπινες αξίες, τα προβλήματα μειονοτήτων Τοπικής φύσεως και ενδιαφέροντος θέματα- προβλήματα

11 Κατηγοριοποίηση ΠΠΕ Φυσικό περιβάλλον (φυσικά οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα, απειλούμενα – προστατευόμενα είδη κ.α.) Ανθρωπογενές περιβάλλον (κτίρια, αστικό πράσινο, ανθρώπινες δραστηριότητες (κ.α.) Περιβαλλοντικά ζητήματα (απορρίμματα, - ανακύκλωση, ενέργεια, ρύπανση,- μόλυνση, βιολογικές καλλιέργειες κ.α.) Ανθρώπινες σχέσεις – Επικοινωνία (συνεργασίες σχολείων, ναρκωτικά, ήθη – έθιμα, μειονότητες, λογοτεχνία, θεατρική αγωγή, κοινωνικό - πολιτισμικό, περιβάλλον της περιοχής κ. α) Θέματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα της Ρόδου και γενικά της Δωδεκανήσου.

12 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013

13 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2009-2010, 2011-20012, 2012-2013

14 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2009-2010, 2011-20012, 2012-2013

15

16 Με τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι μαθητές/τριες εφοδιάζονται ● με γνώσεις για το περιβάλλον ● μέσα από το ίδιο το περιβάλλον ● για χάρη του περιβάλλοντος. Απαραίτητη η συνύπαρξη και των τριών διαστάσεων.

17 Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βοηθούν: Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης Οργάνωση των γνώσεων και των απόψεων για το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον Εσωτερίκευση της αξίας της ισορροπίας των συστημάτων Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία

18 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

19 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!! Γεροφάκα Βασιλική


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google