Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα βιολογικά συστήματα στα θέματα του διαγωνισμού PISA Κυριακή Αναγνωστοπούλου Γεωπόνος, Eκπαιδευτικός, Λαοκρατία Λάκκα Δρ Βιολόγος, Σχολικός σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα βιολογικά συστήματα στα θέματα του διαγωνισμού PISA Κυριακή Αναγνωστοπούλου Γεωπόνος, Eκπαιδευτικός, Λαοκρατία Λάκκα Δρ Βιολόγος, Σχολικός σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα βιολογικά συστήματα στα θέματα του διαγωνισμού PISA Κυριακή Αναγνωστοπούλου Γεωπόνος, Eκπαιδευτικός, Λαοκρατία Λάκκα Δρ Βιολόγος, Σχολικός σύμβουλος

2 Αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – ηλικίας 15 ετών- να εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στο σχολείο για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής.

3 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ P.I.S.A. 2000 Κατανόηση κειμένου ΜαθηματικάΦυσικές Επιστήμες 2003 Κατανόηση κειμένου ΜαθηματικάΦυσικές Επιστήμες 2006 Κατανόηση κειμένου ΜαθηματικάΦυσικές Επιστήμες

4 Κεντρικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του PISA: Αλφαβητισμός Δια βίου εκπαίδευση Περιοδικότητα Γεωγραφική κάλυψη Εκπαιδευτική πολιτική

5 Επιστημονικός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα του ατόμου –να χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση που κατέχει, ώστε να αναγνωρίζει ερωτήματα, να αποκτά νέα γνώση, να εξηγεί επιστημονικά φαινόμενα και να βγάζει συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. –να κατανοεί τα χαρακτηριστικά της επιστήμης ως μία μορφή της ανθρώπινης γνώσης και αναζήτησης πληροφοριών –να αντιλαμβάνεται πως η επιστήμη και η τεχνολογία διαμορφώνουν τα υλικά, πνευματικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα –να εμπλέκεται πρόθυμα με ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και με τις ιδέες της επιστήμης, ως στοχαστικός πολίτης

6 Πλαίσιο Καταστάσεις της καθημερινότητας, όπου εμπλέκονται η επιστήμη και τεχνολογία Απαιτεί από τους ανθρώπους Διαδικασίες Αναγνώριση επιστημονικών ζητημάτων Επιστημονική εξήγηση φαινομένων Χρήση επιστημονικών δεδομένων Αυτές επηρεάζονται από: Γνώση Για το φυσικό κόσμο Για την επιστήμη Στάσεις σχετικά με επιστημονικά ζητήματα Ενδιαφέρον Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας Υπευθυνότητα

7 Στάσεις ενδιαφέρον για τις επιστήμες υποστήριξη για την επιστημονική έρευνα ευαισθητοποίηση απέναντι στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

8 Γνώση για την επιστήμη η επιστημονική έρευνα ως κεντρική διαδικασία της επιστήμης και τα συστατικά στοιχεία της οι επιστημονικές εξηγήσεις που αφορούν στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας

9 Γνώση για το φυσικό κόσμο. επιλογή εννοιών βάσει: Άμεση σύνδεση των εννοιών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής Σημαντικές επιστημονικές έννοιες με λειτουργική χρησιμότητα Καταλληλότητα για το αναπτυξιακό στάδιο των 15χρονων συστήματα στη γη και το διάστημα φυσικά συστήματα τεχνολογικά συστήματα βιολογικά συστήματα

10 Πεδία εφαρμογής του επιστημονικού αλφαβητισμού ΠροσωπικόΚοινωνικόΠαγκόσμιο Υγεία Διατήρηση της υγείας, ατυχήματα, διατροφή Έλεγχος και μετάδοση ασθενειών, επιλογή φαγητών, η υγεία στην κοινότητα Επιδημίες, εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών Φυσικοί πόροι Προσωπική κατανάλωση υλικών και ενέργειας Διατήρηση των πληθυσμών, ποιότητα ζωής, ασφάλεια, παραγωγή και διάθεση των τροφίμων, ενεργειακά αποθέματα Ανανεώσιμα και μη ανανεώσιμα φυσικά συστήματα, μεγέθη πληθυσμών, διατήρηση των ειδών. Περιβάλλον Περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά, χρήση και απόρριψη υλικών. Κατανομή πληθυσμών, διευθέτηση αποβλήτων, περιβαλλοντικός αντίκτυπος, τοπικό κλίμα. Βιοποικιλότητα, οικολογική σταθερότητα, έλεγχος της ρύπανσης, παραγωγή και εξαφάνιση εδαφών. Κίνδυνοι Φυσικές και ανθρωπογενείς αποφάσεις που αφορούν στη στέγαση Σεισμοί, καιρικά φαινόμενα διάβρωση παράκτιων περιοχών, ιζηματοποίηση, διαχείριση κινδύνων Κλιματικές αλλαγές, εξαφάνιση ειδών Καινοτομίες Επιστημονικής φύσης ενδιαφέροντα, σπορ και διασκέδαση, μουσική και τεχνολογία Νέα υλικά, συσκευές και διαδικασίες, γενετική τροποποίηση, τεχνολογία όπλων, μεταφορές. Εξερεύνηση του διαστήματος, προέλευση και δομή του σύμπαντος

11 Συμμετοχή των διαφόρων γνωστικών περιοχών Γνώση για το φυσικό κόσμοΠοσοστά συμμετοχής Φυσικά συστήματα15 -20 Βιολογικά συστήματα20-25 Συστήματα στη Γη και το διάστημα10 -25 Τεχνολογικά συστήματα5-10 Μερικό σύνολο60- 65 Γνώση για την επιστήμη Επιστημονική έρευνα15-20 Επιστημονικές εξηγήσεις15-20 Μερικό σύνολο35-40 Σύνολο100

12 Θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στα βιολογικά συστήματα Κύτταρα (δομή και λειτουργία, DNA, φυτά και ζώα). Άνθρωπος ως σύστημα και υποσυστήματα του οργανισμού (πεπτικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, απεκκριτικό και οι μεταξύ τους σχέσεις), υγεία, διατροφή, αναπαραγωγή, ασθένειες. Πληθυσμοί (είδη, εξέλιξη, βιοποικιλότητα, γενετική ποικιλότητα). Οικοσυστήματα (τροφικές αλυσίδες, ροή ύλης και ενέργειας). Βιόσφαιρα (λειτουργίες των οικοσυστημάτων, αειφορία).

13

14 Επιδόσεις Μέση Επίδοση Ικανότητα Γνώση για την επιστήμη Περιεχόμενο 473 Αναγνώριση επιστημο- νικών ζητημάτων Επιστη- μονική εξήγηση φαινό- μενων Χρήση επιστημο- νικών δεδομένων Συστήματα στη Γη και το διάστημα Βιολογικά συστήματα Φυσικά συστήματα 469476465471477475474

15

16 Ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής Γνώση για την επιστήμη Αναγνώριση επιστημονικών ζητημάτων Ποσοστό των σωστών απαντήσεων Ελλήνων μαθητών: 72,54%

17

18 Ερώτηση 1: –σύνθετος τύπος «σωστού- λάθους» –επιστημονική εξήγηση φαινομένων –42,05% σωστές απαντήσεις Ερώτηση 5: –ανοικτού τύπου –επιστημονική εξήγηση φαινομένων. –ποσοστό των σωστών απαντήσεων, 46,67%

19

20

21 Συμπεράσματα Οι θεματικές ενότητες που αξιολογούνται στη γνωστική περιοχή των βιολογικών συστημάτων στο PISA αποτελούν διδακτέα ύλη του μαθήματος της βιολογίας στην Α΄και Γ΄Γυμνασίου Σκοποί του ΑΠΣ της Βιολογίας στο Γυμνάσιο όπως, εξήγηση φαινομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει δεδομένων, αντίληψη του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη και η τεχνολογία διαμορφώνουν τα υλικά, πνευματικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, βρίσκονται σε συμφωνία με μερικά από τα βασικά συστατικά του ορισμού του επιστημονικού αλφαβητισμού Αντίθετα, άλλα ουσιαστικά χαρακτηριστικά όπως η αναγνώριση επιστημονικών ζητημάτων και η κατανόηση των χαρακτηριστικών της επιστήμης δε φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται στους γενικούς σκοπούς και στόχους του συγκεκριμένου ΑΠΣ. Η σύνδεση των γνώσεων με την καθημερινότητα απουσιάζει στα ΑΠΣ΄. Αυτή η αναφορά γίνεται στο νέο ΔΕΠΠΣ, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα για ανάπτυξη της δεξιότητας της διαβίου μάθησης, της συστημικής αντίληψης της πραγματικότητας και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Οι στόχοι αυτοί δεν υποστηρίζονται πάντα από το σχολικό εγχειρίδιο.


Κατέβασμα ppt "Τα βιολογικά συστήματα στα θέματα του διαγωνισμού PISA Κυριακή Αναγνωστοπούλου Γεωπόνος, Eκπαιδευτικός, Λαοκρατία Λάκκα Δρ Βιολόγος, Σχολικός σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google