Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Σχεδίασης Μέρος 6ο Λογισμικό τύπου Διδακτικού Βοηθήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Σχεδίασης Μέρος 6ο Λογισμικό τύπου Διδακτικού Βοηθήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Σχεδίασης Μέρος 6ο Λογισμικό τύπου Διδακτικού Βοηθήματος
Σχεδίαση Ερωτήσεων & Ανάδρασης

2 Θέματα Ο ρόλος του Διδακτικού μοντέλου
Η Θεωρία Gagne ως Διδακτικό Μοντέλο σε Λογισμικά τύπου Διδακτικού Βοηθήματος Προετοιμασία: Εισαγωγή σε μια Ενότητα του Διδακτικού Βοηθήματος Παρουσίαση εκπαιδευτικών στόχων Ανάκληση πρότερων γνώσεων Έλεγχος πρότερων γνώσεων (προέλεγχος) Ερωτήσεις (Questions) Λειτουργία των ερωτήσεων Τύποι ερωτήσεων Άλλα χαρακτηριστικά των ερωτήσεων Απόκριση Χρήστη (User Response) Τύποι αποκρίσεων Ανάδραση (Ανατροφοδότηση) (Feedback) Τύποι ανάδρασης

3 Ρόλος Διδακτικού Μοντέλου

4 Ο ρόλος του Διδακτικού μοντέλου (ή διδακτικής θεωρίας) στη σχεδίαση της δομής του ΕΛ
Διδακτικό Μοντέλο Ένα οργανωμένο σύνολο προδιαγραφών για την οργάνωση & υλοποίηση της διδασκαλίας Η σχεδίαση ενός Εκπ. Λογισμικού ακολουθεί τις προτάσεις ενός διδακτικού μοντέλου ώστε το Λογισμικό να υποστηρίζει την υλοποίηση κάποιων μαθησιακών δραστηριοτήτων που προτείνει το διδακτικό μοντέλο Το Διδακτικό Μοντέλο αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο αρχιτεκτονικής στα Εκπ. Λογισμικά Τόσο σε εκπ. Λογισμικό τύπου Διδακτικού βοηθήματος όσο και σε εκείνα τύπου Προσομοίωσης

5 Αρχιτεκτονική Εκπ. Λογισμικού σε Λογισμικά τύπου Διδακτικού Βοηθήματος
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ & & ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ σε Β.Δ. ΒΔ

6 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αρχιτεκτονική Εκπ. Λογισμικού σε Λογισμικά τύπου Προσομοίωσης & Μικρόκοσμου ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ (1) ΕΙΣΟΔΟΙ, ΕΞΟΔΟΙ (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, κλπ.) ΒΔ

7 Δάσκαλος & Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Το διδακτικό μοντέλο συνήθως «διαμοιράζεται» ανάμεσα στον δάσκαλο και το εκπαιδευτικό λογισμικό Ο δάσκαλος υλοποιεί κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες του διδακτικού μοντέλου Άλλες προτεινόμενες δραστηριότητες του διδακτικού μοντέλου μπορεί να υλοποιούνται από το εκπαιδευτικό λογισμικό Άρα κατά την Ανάλυση & Σχεδίαση του Εκπ. Λογισμικού είναι σημαντικό να αναλυθεί και ο αναμενόμενος ρόλος του δασκάλου Πχ. τι υποστήριξη θα προσφέρει το Εκπ. Λογισμικό και τι ο Δάσκαλος;

8 Βασικά διδακτικά μοντέλα σε Εκπ. Λογισμικά (1/2)
(α) Δασκαλοκεντρική (teacher-centered) προσέγγιση: Παρουσίαση πληροφορίας & Εξάσκηση Το Εκπ. Λογισμικό παρουσιάζει με οργανωμένη μορφή το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις / ασκήσεις Θεωρίες μάθησης: Συμπεριφορισμός (Behaviorism) & Γνωστικισμός (Cognitivism) Τυπικά περιβάλλοντα: Διδακτικά βοηθήματα (tutorials) Εφαρμογές πολυμέσων Χώρος εφαρμογών Κυρίως σε επαγγελματική κατάρτιση/επιμόρφωση Λιγότερο στην σχολική/πανεπιστημιακή εκπαίδευση

9 Βασικά διδακτικά μοντέλα σε Εκπ. Λογισμικά (2/2)
(β) Μαθητοκεντρική (learner-centered) προσέγγιση Διερευνητική (ανακαλυπτική) μάθηση με Συνεργασία ομάδας Στον μαθητή προσφέρονται εμπειρίες διάδρασης-συνεργασίας καθώς και υποβοήθηση για να οικοδομήσει τη γνώση του Θεωρίες μάθησης: Εποικοδομισμός (Constructivism) & Κοινωνικός εποικοδομισμός (Social Constructivism) Τυπικά περιβάλλοντα: Προσομοιώσεις, Μικρόκοσμοι, Μοντελοποιητές Συνεργατικά περιβάλλοντα με υποστήριξη του υπολογιστή Χώρος εφαρμογών Κυρίως στην σχολική/πανεπιστημιακή εκπαίδευση Λιγότερο σε επαγγελματική κατάρτιση/επιμόρφωση

10 Η Θεωρία Gagne ως παράδειγμα Διδακτικού Μοντέλου σε Λογισμικά τύπου Διδακτικού Βοηθήματος

11 Διδακτική θεωρία Gagne (Τα εννέα γεγονότα/στάδια της μάθησης)
Τα 9 γεγονότα αντιστοιχούν σε εσωτερικές νοητικές διαδικασίες απαραίτητες για τη μάθηση

12 Τα εννέα στάδια της μάθησης (Θεωρία Gagne)
(1) ΠΡΟΣΟΧΗ Εστίαση της προσοχής του εκπαιδευόμενου (2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση για τους στόχους του μαθήματος και ενεργοποίηση κινήτρων (3) ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης και σύνδεση με αυτή (4) ΥΛΙΚΟ Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού υλικού (5) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Παροχή υποστήριξης κατά τη μάθηση (6) ΔΡΑΣΗ Ανάδειξη των ικανοτήτων δράσης/εφαρμογής γνώσης του εκπαιδευόμενου (7) ΑΝΑΔΡΑΣΗ Παροχή ανάδρασης προς τον εκπαιδευόμενο για την ποιότητα της δράσης (8) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευόμενου (9) ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ενίσχυση της διατήρησης στη μνήμη και της ικανότητας για μεταφορά γνώσης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα

13 Η Γενική Δομή Ενότητας σε Εφαρμογή Διδακτικού Βοηθήματος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προσοχή / Κινητοποίηση Εκπαιδ. ΣΤΟΧΟΙ Ανάκληση Παρουσίαση ΥΛΙΚΟΥ Υποστήριξη / Καθοδήγηση ΔΡΑΣΗ εκπαιδευόμενου Παροχή ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ Ολοκλήρωση Ενότητας Επόμενη Διδακτική Ενότητα Διδακτική Ενότητα

14 Προετοιμασία: Εισαγωγικές Οθόνες σε Εκπ
Προετοιμασία: Εισαγωγικές Οθόνες σε Εκπ. Λογισμικό τύπου Διδακτικού Βοηθήματος

15 Παρουσίαση εκπαιδευτικών στόχων
Στην εισαγωγή της ενότητας αναφέρετε τους εκπαιδευτικούς στόχους Η αυστηρή παρουσίαση περιλαμβάνει: Διατύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες θα εκδηλωθεί η συμπεριφορά Περιγραφή της συμπεριφοράς Κριτήριο αποδεκτών επιδόσεων Πχ. «Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε όταν σας δίνεται ένα λογιστικό φύλλο με δεδομένα να εφαρμόζετε αποτελεσματικά τις 10 βασικές συναρτήσεις στατιστικής του MS Excel και να παράγετε στοιχεία περιγραφικής στατιστικής» Απλούστερα: Διατύπωση του τι θα μπορεί να κάνει ο μαθητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος Πχ. «Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα μπορείτε να εφαρμόζετε όλες τις βασικές συναρτήσεις του λογιστικού φύλλου»

16 Ανάκληση πρότερων γνώσεων
Οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερο όταν μπορούν να συσχετίσουν τις νέες πληροφορίες με εκείνες που ήδη γνωρίζουν Εναλλακτικές δυνατότητες για ανάκληση γνώσεων (α) Παρουσιάστε μια σύντομη σύνοψη σχετικών πληροφοριών που μελετήθηκαν στα προηγούμενα (β) Παρουσιάστε μια σύντομη σύνοψη γνώσεων που θεωρείτε ότι πρέπει ούτως ή άλλως να έχει ο εκπαιδευόμενος

17 Έλεγχος πρότερων γνώσεων (Προέλεγχος)
Προέλεγχος (pre-test) Σύντομο διαγνωστικό τεστ για να διαπιστωθεί αν η ενότητα είναι κατάλληλη για τον εκπαιδευόμενο Πιθανά αποτελέσματα του προελέγχου Ο εκπαιδευόμενος δεν είναι έτοιμος για αυτή την ενότητα Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος και θα πρέπει να μελετήσει την ενότητα Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει ήδη μέρος ή και το σύνολο των πληροφοριών της ενότητας και μπορεί να παρακάμψει αυτή την ενότητα του προγράμματος

18 Σχεδίαση Ερωτήσεων Λειτουργία Τύποι & Χαρακτηριστικά

19 Λειτουργία των ερωτήσεων
Γιατί θέτουμε ερωτήσεις; Επεξεργασία της πληροφορίας Έλεγχος & καλύτερη οργάνωση των νοητικών μοντέλων που αναπτύσσει ο εκπαιδευόμενος Έμφαση στα σημαντικά θέματα Οι ερωτήσεις μπορούν να στοχεύουν σε κάθε επίπεδο της ταξινομίας Bloom Εφαρμογή Αξιολόγηση Κατανόηση Σύνθεση Βασική γνώση Ανάλυση

20 Παραδείγματα ερωτήσεων...
Βασική γνώση Πώς ονομάζεται το βασικό στοιχείο που συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία ενός υπολογιστή; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Σκληρός δίσκος ... Κατανόηση Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ένα δυαδικό αρχείο μπορεί να συμπιεστεί περαιτέρω με τεχνικές μη απωλεστικής συμπίεσης; Εφαρμογή Ποια από τις παρακάτω τεχνικές θα εφαρμόζατε ώστε να πετύχετε βέλτιστη ποιότητα εικόνας με μικρό μέγεθος αρχείου για μεταφορά στο Διαδίκτυο; …………..

21 Συχνότητα ερωτήσεων Πόσο συχνά και πού τοποθετούνται οι ερωτήσεις μέσα στο Εκπ. Λογισμικό; Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να απαντά ερωτήσεις τακτικά Μελετά μικρές ποσότητες πληροφορίας και απαντά σε κατάλληλες ερωτήσεις Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διάσπαρτες σε κατάλληλα σημεία σε όλη την έκταση της εφαρμογής Όχι μόνον στο τέλος του προγράμματος (πχ. σαν ένα είδος κουίζ)

22 Τύποι ερωτήσεων (α) Εναλλακτικών αποκρίσεων (κλειστού τύπου)
Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τις σωστές απαντήσεις από μια λίστα «Ερωτήσεις αναγνώρισης» Η σωστή απάντηση αναγνωρίζεται (δεν ανακαλείται από τη μνήμη) «Αντικειμενικές ερωτήσεις» Είναι σαφής η σωστή απάντηση Κατηγορίες Πολλαπλών επιλογών Πολλαπλών απαντήσεων Σωστό – Λάθος Αντιστοίχησης (β) Ερωτήσεις Ανάπτυξης (ή σύνταξης απαντήσεων) (ανοικτού τύπου) Ο εκπαιδευόμενος συντάσσει την απάντηση Ερωτήσεις ολοκληρωμένων ή σύντομων απαντήσεων

23 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (Κλειστού τύπου)
Οι παραπλανητικές επιλογές να είναι αληθοφανείς Χρησιμοποιήστε τις πιθανές παρανοήσεις των εκπαιδευόμενων ως «παραπλανητικές» απαντήσεις Δώστε 3-4 επιλογές. Περισσότερες ίσως δυσκολέψουν την δόμηση & κατανόηση της ερώτησης Η σωστή απάντηση δεν πρέπει να αποκαλύπτεται από άσχετα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από τις άλλες επιλογές Πχ. η σωστή απάντηση να είναι η μακροσκελέστερη και καλύτερα διατυπωμένη Η σωστή επιλογή να είναι μία από τις διάφορες εναλλακτικές. Αποφύγετε επιλογές όπως «καμία από τις προηγούμενες» ή «όλες οι προηγούμενες»

24 Ερωτήσεις σωστό-λάθος (Κλειστού τύπου)
Κριτική (μειονεκτήματα): δίνουν έμφαση σε απλές πληροφορίες και μπορούν να απαντηθούν στην τύχη Πλεονεκτήματα: Εύκολο να κριθούν από τον υπολογιστή & εύκολο να δοθεί ανάδραση Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση δεξιοτήτων και υψηλότερου επιπέδου Με χρήση πολλών συνδυασμένων ερωτήσεων σωστό-λάθος μπορεί να αξιολογηθεί ένα σύνθετο θέμα και μειώνεται η πιθανότητα να απαντηθούν στη τύχη

25 Παράδειγμα: Ερώτηση κλειστού τύπου στο επίπεδο «αξιολόγησης» της ταξινόμησης Bloom
Παρατηρήστε την οθόνη εκπαιδευτικού λογισμικού και αξιολογείστε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τα στοιχεία πολυμέσων. (α) Πώς βαθμολογείτε τη σχεδίαση; Προβληματική Μέτρια Καλή (β) Αν τη βαθμολογήσατε ως «μέτρια» ή «προβληματική» σημειώστε σε ποιες αρχές εντοπίζετε προβλήματα: Συνεκτικότητα Γειτνίαση Προσωπικό στυλ παρουσίασης …………………………………..

26 Ερωτήσεις αντιστοίχισης (Κλειστού τύπου)
Τεχνική: Σύρε κι άσε (drag ‘n’ drop) Χρήση: Εκμάθηση εννοιών Συσχετίστε έννοιες με ορισμούς / περιγραφές τους Συσχετισμός οπτικών-λεκτικών στοιχείων Συσχετίστε οπτικά στοιχεία (εικόνες) με τις λεκτικές περιγραφές τους

27 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (ανοικτού τύπου)
Ερωτήσεις σύνταξης Εκθέσεων Αδυναμία αξιολόγησης της απάντησης από το λογισμικό Εναλλακτική Τεχνική: Αφού απαντήσει ο εκπαιδευόμενος βλέπει την απάντηση που θα έδινε ο ειδικός Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών Λείπουν μία ή περισσότερες λέξεις που πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος Κανόνες σχηματισμού καλών ερωτήσεων Μόνον οι σημαντικές λέξεις-κλειδιά θα πρέπει να αφαιρούνται, όπως πχ. βασικές έννοιες Η ερώτηση δεν πρέπει να περιέχει πολλά κενά

28 Πλεονεκτήματα των διαφορετικών τύπων ερωτήσεων
Ερωτήματα κλειστού τύπου Εύκολη υλοποίηση (προγραμματισμός) Εύκολη αξιολόγηση από το λογισμικό Προστασία χρήστη από αθέλητα λάθη Ελέγχουν Αναγνώριση σωστής απάντησης Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (σύνταξης απαντήσεων) Ελέγχουν Μνήμη & Κρίση Δύσκολο να ελεγχθούν από τον η/υ

29 Άλλα Χαρακτηριστικά των ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Τεχνικές Ελέγχου της Κατανόησης Γραφικά στις Ερωτήσεις Καταλληλότητα Ερώτησης Θέση Ερωτήσεων

30 Τεχνικές Ελέγχου της Κατανόησης
Ερωτήσεις Παράφρασης Μην χρησιμοποιήσετε αυτούσια τα κείμενα της παρουσίασης αλλά παραφράσεις Ο εκπαιδευόμενος δεν πρέπει να απαντά απομνημονεύοντας τις χαρακτηριστικές λέξεις του κειμένου σας Ερωτήσεις Εφαρμογής σε Νέα Κατάσταση Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να εφαρμόσει μια γνώση ή κανόνα κλπ. σε ένα νέο πρόβλημα Δηλ. διαφορετικό από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση

31 Γραφικά στις ερωτήσεις
Αν ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αναγνωρίζει κάτι με οπτικό τρόπο χρησιμοποιήστε αντίστοιχα γραφικά στις ερωτήσεις σας Πχ. Αν διδάσκετε τη χρήση κάποιου λογισμικού οι ερωτήσεις σας πρέπει να βασίζονται σε προσομοίωση της διασύνδεσης χρήστη και όχι κείμενο

32 Λάθος τεχνική με κείμενο
Ποιές ενέργειες θα κάνετε για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στον φάκελο “My documents” του υπολογιστή σας; (α) Επιλογή Edit / Paste (β) Επιλογή File / Save As... (γ) Επιλογή Insert / File (δ) Επιλογή Insert / File As...

33 Σωστή τεχνική με Γραφικά
Προσομοιώστε τις βασικές λειτουργίες του επεξεργαστή κειμένου Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στον φάκελο “My documents” του υπολογιστή σας

34 Θέση Ερωτήσεων Τοποθετήστε τις ερωτήσεις: Σποραδικά μέσα στην εφαρμογή
Δίνοντας ευκαιρίες για τακτική διάδραση (πχ. κάθε μερικά λεπτά ή κάθε 2-3 οθόνες πληροφορίας) Μην συγκεντρώνετε όλες τις ερωτήσεις στο τέλος της εφαρμογής σαν κουίζ

35 Απόκριση Χρήστη (User Response)

36 Απόκριση Χρήστη (1/2) Απόκριση Χρήστη: ο τρόπος εισαγωγής της απάντησης του χρήστη στον υπολογιστή Κρίση Απόκρισης: η εκτίμηση από το λογισμικό της ορθότητας της απόκρισης Δυνατές εκβάσεις μιας Κρίσης Απόκρισης Απόκριση σωστή Απόκριση μερικά σωστή Η απόκριση περιέχει αναμενόμενο σφάλμα Η απόκριση περιέχει απρόσμενο σφάλμα Απόκριση αδιάφορη (ούτε σωστή ούτε λάθος)

37 Απόκριση Χρήστη (2/2) Η δυσκολία στην κρίση εξαρτάται από τον τύπο της απόκρισης Τύποι Απόκρισης (1) Απλές επιλογές (πχ. σωστό – λάθος ή πολλαπλών επιλογών) Απλούστερες στην αξιολόγησή τους (2) Αριθμητικές αποκρίσεις Πρέπει να γίνει σύγκριση με σωστές και πιθανές λανθασμένες απαντήσεις (3) Ακολουθίες χαρακτήρων Πρέπει να αποφασιστεί πόσο αυστηρά θα κριθεί η απάντηση Πχ. ορθογραφικά σφάλματα θα ληφθούν υπόψη;

38 Ανάδραση (ανατροφοδότηση) Feedback

39 Ανάδραση (Ανατροφοδότηση) (Feedback)
Ανάδραση: η απόκριση του λογισμικού στην απάντηση του εκπαιδευόμενου Τύποι Ανάδρασης Ανάδραση μετά από Σφάλμα Μορφής Απλά προτρέψτε τον εκπαιδευόμενο να διορθώσει τη μορφή & να προσπαθήσει πάλι Ανάδραση μετά από Σωστή απόκριση Απλή & σύντομη επιβεβαίωση που μπορεί να περιλαμβάνει και διευκρινιστικές πληροφορίες Ανάδραση μετά από Αδιάφορη απόκριση Απλή ανάδραση έγκρισης Ανάδραση μετά από Σφάλμα Περιεχομένου Η σημαντικότερη μορφή ανάδρασης με επιπτώσεις στην μάθηση

40 Ανάδραση μετά από Σφάλμα Περιεχομένου
Θετική ανάδραση Όχι αρνητικές προτάσεις (ειρωνείες ή αστεϊσμοί) Υποστηρικτική (διορθωτική) ανάδραση Να δίνονται πληροφορίες / υποδείξεις /εξηγήσεις στον εκπαιδευόμενο για να μεταβάλλει τον τρόπο σκέψης του ώστε να προσδιορίσει την αποδεκτή απάντηση Όχι έτοιμη η σωστή απάντηση εκτός μόνον αν ο εκπαιδευόμενος δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να δει την ερώτηση

41 Πότε εμφανίζουμε την ανάδραση;
Η ανάδραση θα δοθεί αμέσως μετά την απάντηση του εκπαιδευόμενου ή με κάποια καθυστέρηση; Ο χρονισμός της ανάδρασης εξαρτάται από Τη φύση της διδασκόμενης ύλης Τον τρόπο διδασκαλίας Γενικά στα διδακτικά βοηθήματα η άμεση ανάδραση λειτουργεί καλύτερα

42 Τύποι ανάδρασης Ανάδραση Κειμένου Ανάδραση Γραφικών
Προσφέρετε μια υπόδειξη ώστε ο εκπαιδευόμενος να προσπαθήσει ξανά, πχ.  Αναδιατύπωση της ερώτησης ή του προβλήματος επισημαίνοντας τις βασικές λέξεις ή τα βασικά μέρη  Παρουσίαση τη λύσης για ένα παρόμοιο πρόβλημα  Παρουσίαση μέρους της σωστής απάντησης  Παροχή πληροφοριών που βοηθούν στη δημιουργία της σωστής απάντησης Ανάδραση Γραφικών Ανάδραση Ήχου & Video

43 Διόρθωση Η διαχείριση του παραμένοντος προβλήματος ελλιπούς μάθησης
Πολλά λογισμικά δεν παρέχουν διόρθωση Άλλα παρέχουν διόρθωση μετά από κάθε λανθασμένη απάντηση Δυνατότητες Συνήθως: επαναλαμβάνεται η παρουσίαση των πληροφοριών Αναδιατυπώσεις πληροφοριών σε απλούστερη μορφή Παροχή νέων πληροφοριών ή των ίδιων με περισσότερες λεπτομέρειες (πχ. παραδείγματα, εικόνες, ασκήσεις)

44 Σύνοψη Ο ρόλος του Διδακτικού μοντέλου
Η Θεωρία Gagne ως Διδακτικό Μοντέλο σε Λογισμικά τύπου Διδακτικού Βοηθήματος Προετοιμασία: Εισαγωγή σε μια Ενότητα του Διδακτικού Βοηθήματος Παρουσίαση εκπαιδευτικών στόχων Ανάκληση πρότερων γνώσεων Έλεγχος πρότερων γνώσεων (προέλεγχος) Ερωτήσεις (Questions) Λειτουργία των ερωτήσεων Τύποι ερωτήσεων Άλλα χαρακτηριστικά των ερωτήσεων Απόκριση Χρήστη (User Response) Τύποι αποκρίσεων Ανάδραση (Ανατροφοδότηση) (Feedback) Τύποι ανάδρασης


Κατέβασμα ppt "Θέματα Σχεδίασης Μέρος 6ο Λογισμικό τύπου Διδακτικού Βοηθήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google