Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερικά ακόμη παραδείγματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερικά ακόμη παραδείγματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερικά ακόμη παραδείγματα
Ο μαθητής, αφού θα έχει ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα της γλώσσας Java, θα έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες και θα έχει μελετήσει για τις εξετάσεις, θα πρέπει να είναι ικανός να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις του παρακάτω τύπου μέσα σε 20 λεπτά(Ακολουθούν τα ερωτήματα..) Να είναι ικανό το 80 % των μαθητών να περιγράφει και να ξεχωρίζει τα είδη των εκτυπωτών, όταν του ζητηθεί αμέσως μετά την διδασκαλία στην τάξη του σχετικού μαθήματος

2 Αναγκαίοι και αναπτυσσόμενοι στόχοι
Οι αναγκαίοι αντικειμενικοί στόχοι αφορούν χαμηλού επιπέδου γνωστικά αποτελέσματα. Τους κατέχουν όλοι σχεδόν οι μαθητές και χρησιμεύουν ως προαπαιτούμενα για περαιτέρω μάθηση Για παράδειγμα: Ο μαθητής να προσδιορίζει τον όρο αλγόριθμος Οι αναπτυσσόμενοι αντικειμενικοί στόχοι εμπεριέχουν νοητικά αποτελέσματα υψηλότερου επιπέδου, άρα οι μαθητές μπορούν να εμφανίσουν διαφορετικού βαθμού πρόοδο, Κάποιοι μαθητές είναι δυνατόν να μην τα καταφέρουν στην επίτευξη των στόχων

3 Ταξινόμηση αντικειμενικών στόχων
Η μελέτη των αντικειμενικών στόχων οδήγησε σε διάφορα συστήματα ταξινόμησης, από τα οποία το πιο γνωστό είναι η ταξινομία του Bloom και των συνεργατών του Οι αντικειμενικοί στόχοι μπορεί να τεθούν σε διαφορετικά επίπεδα κατανόησης και να διατυπωθούν με όρους που αφορούν τόσο στο γνωστικό πεδίο όσο και στο συναισθηματικό πεδίο αλλά και στο ψυχοκινητικό Ο ίδιος ο Bloom ασχολήθηκε κυρίως με τον γνωστικό τομέα

4 Μερικά ακόμη παραδείγματα
Ο μαθητής, αφού θα έχει ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα της γλώσσας Java, θα έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες και θα έχει μελετήσει για τις εξετάσεις, θα πρέπει να είναι ικανός να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις του παρακάτω τύπου μέσα σε 20 λεπτά(Ακολουθούν τα ερωτήματα..) Να είναι ικανό το 80 % των μαθητών να περιγράφει και να ξεχωρίζει τα είδη των εκτυπωτών, όταν του ζητηθεί αμέσως μετά την διδασκαλία στην τάξη του σχετικού μαθήματος

5 Το ταξινομικό σύστημα του Bloom
Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση

6 Περιγραφή κατηγοριών Γνώση
Ως γνώση ορίζεται η ικανότητα να θυμάται κανείς στοιχεία που έχει ήδη μάθει Η γνώση αναφέρεται στο πρώτο και κατώτατο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας Η γνώση μπορεί να περιλαμβάνει ανάκληση στη μνήμη ενός αριθμού δεδομένων Αποτελεί την πιο απλή μορφή μάθησης γιατί ο μαθητής απομνημονεύει μόνο πληροφορίες, γεγονότα, μεθόδους, τύπους κ.τ.λ.

7 Περιγραφή κατηγοριών Κατανόηση
Είναι η δεύτερη βαθμίδα της γνωστικής περιοχής και ορίζεται ως η ικανότητα να συλλαμβάνει κάποιος το νόημα των δεδομένων του περιεχομένου μιας γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας Παράδειγμα η δυνατότητα μετατροπής δεδομένων σε άλλα δεδομένα ή αριθμούς Προχωράει ο μαθητής στο επόμενο βήμα μετά την απομνημόνευση Έχει την δυνατότητα να τα συνοψίσει, να τα αντιδιαστείλει και να τα εξηγήσει

8 Περιγραφή κατηγοριών Εφαρμογή
Αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί δεδομένα που έχει ήδη μάθει σε νέες καταστάσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή δεδομένων όπως κανόνες, μέθοδοι, αρχές, νόμοι και θεωρίες Ο μαθητής με βάση την γνώση που απέκτησε στα προηγούμενα επίπεδα, είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει για να οργανώσει, να υπολογίσει και να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα

9 Περιγραφή κατηγοριών Ανάλυση
Ανάλυση είναι η διάσπαση ενός όλου στα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται Το επίπεδο της ανάλυσης αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να αποσυνθέτει τα δεδομένα στα συστατικά τους μέρη, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή η οργανωτική τους δομή Για παράδειγμα, ο μαθητής προσπαθώντας να λύσει μία άσκηση στον Προγραμματισμό, αναλύει το περιεχόμενο της ώστε να ξεχωρίσει τα ζητούμενα και στη συνέχεια να την επιλύσει

10 Περιγραφή κατηγοριών Σύνθεση
Είναι η αντίθετη ακριβώς διαδικασία από την ανάλυση Σε αυτό το επίπεδο ζητείται από κάποιον να συνθέσει στοιχεία που έχει αποκτήσει από προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες σε ένα νέο όλο Στο επίπεδο αυτό ενισχύονται οι δημιουργικές συμπεριφορές

11 Περιγραφή κατηγοριών Αξιολόγηση
Το τελευταίο και ανώτερο επίπεδο στην ταξινόμηση της γνωστικής περιοχής είναι το επίπεδο της αξιολόγησης Αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να κρίνει την αξία ορισμένων δεδομένων στηριζόμενος σε αντικειμενικά και δεδομένης αξίας κριτήρια Ο μαθητής θα πρέπει να αιτιολογήσει την κριτική του Τα γνωστικά αποτελέσματα σε αυτήν την κατηγορία είναι τα υψηλότερα γιατί περιέχουν στοιχεία από όλες τις κατηγορίες


Κατέβασμα ppt "Μερικά ακόμη παραδείγματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google