Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεατρικές Δράσεις στα Πολιτιστικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννα Δεκατρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ Δ. Δ. Ε. Αθήνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεατρικές Δράσεις στα Πολιτιστικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννα Δεκατρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ Δ. Δ. Ε. Αθήνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Θεατρικές Δράσεις στα Πολιτιστικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννα Δεκατρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ Δ. Δ. Ε. Αθήνας

3 Βασικοί Στόχοι Επιμορφωτικής Συνάντησης Α ) Ενημέρωση των εκ π αιδευτικών π ου θα αναλάβουν για π ρώτη φορά την οργάνωση θεατρικού εργαστηρίου στο σχολείο τους … Β ) Γνωριμία, ε π ικοινωνία και π ροσ π άθεια συνεργασίας εκ π αιδευτικών => σχεδιασμός & υλο π οίηση α π ό κοινού δράσεων των θεατρικών ομάδων των σχολείων της Γ΄ ΔΔΕ Αθήνας. Γ ) Έναρξη Διαλόγου για το « Το Θέατρο ως μορφή τέχνης και ως μεθοδολογικό εργαλείο στις σχολικές δραστηριότητες της Β / θμιας Εκ π αίδευσης ». Α ) Ενημέρωση των εκ π αιδευτικών π ου θα αναλάβουν για π ρώτη φορά την οργάνωση θεατρικού εργαστηρίου στο σχολείο τους … Β ) Γνωριμία, ε π ικοινωνία και π ροσ π άθεια συνεργασίας εκ π αιδευτικών => σχεδιασμός & υλο π οίηση α π ό κοινού δράσεων των θεατρικών ομάδων των σχολείων της Γ΄ ΔΔΕ Αθήνας. Γ ) Έναρξη Διαλόγου για το « Το Θέατρο ως μορφή τέχνης και ως μεθοδολογικό εργαλείο στις σχολικές δραστηριότητες της Β / θμιας Εκ π αίδευσης ».

4 Α ! να μην ξεχάσω … Δε βρισκόμαστε εδώ ως ειδικοί θεατρολόγοι, αλλά ως εκπαιδευτικοί… διαφορετικών ειδικοτήτων και σχολείων…. με αγάπη και σεβασμό για το θέατρο για να καταθέσουμε σκέψεις… προβληματισμους… που προέκυψαν μέσα από την σχολική πραγματικότητα, προτάσεις και ερωτήματα…. προς διερεύνηση και συζήτηση...

5 Πρέπει να κάνω και πρόγραμμα ;;;; Ε εικόνα από : http://www.slideshare.net/terracomputerata

6 Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων : Καινοτόμες Δράσεις Τα Πολιτιστικά Προγράμματα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας και Καταναλωτή η Αγωγή Σταδιοδρομίας Θεσμοθετημένες Προαιρετικές Οργανωμένες Σχολικές Δραστηριότητες που ορίζονται ως Καινοτόμες Δράσεις.

7 Πολιτιστικα Προγράμματα Γ΄ΔΔΕ Αθήνας Σχολικό έτος 2012-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣΕΙΔ. ΣΧ.ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ/ΕΠ ΑΣΕΙΔ. ΣΧ.ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ/ΕΠ ΑΣΕΙΔ. ΣΧ. 159883013021916023436196063119 2785556046

8 Πολιτιστικα Προγράμματα Γ΄ΔΔΕ Αθήνας Σχολικό έτος 2012-2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΑΡΧ/ΚΗ ΧΩΡΟΥ 8 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 0 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 39 ΘΕΑΤΡΟ 5 ΙΣΤΟΡΙΑ 24 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΙΝΤΕΟ 8 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 11 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9 ΜΟΥΣΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ 12 ΜΟΥΣΙΚΗ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 48 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ 4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 36 ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 ΧΟΡΟΣ 12 ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 5 ΣΚΑΚΙ 3 ΣΥΝΟΛΟ 278 Σχολικό έτος 2012-2013

9 Για να δούμε λοιπόν ….

10 Τι δεν είναι ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα; Δεν είναι μια ακόμη υποχρέωση για καθηγητές & μαθητές …..

11 Τι είναι ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα; Ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη συλλογική εργασία α π ό μαθητές και εκ π αιδευτικούς, π άνω σε θέματα π ολιτισμού, χωρίς άμεση δέσμευση α π ό το Πρόγραμμα Σ π ουδών.

12 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΣΜΟΣ Η Γνώση υπάρχει ερήμην του υποκειμένου της μάθησης ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Η Γνώση οικοδομείται από τα άτομα ή τις ομάδες ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Προθετική- Παθητική Μάθηση(αυξάνεται βαθμιαία) ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ Ενεργητική- Συμμετοχική Μάθηση(αναδιοργανώνει το νοητικό οικοδόμημα)

13 Φιλοσοφία Πολιτιστικών Προγραμμάτων Στηρίζονται στις Παιδαγωγικές Αρχές :  Ολιστική Αντίληψη και Πρόσληψη της Γνώσης  Διεπιστημονική - Διαθεματική Προσέγγιση  Ανακαλυπτικός Τρόπος Μάθησης  Βιωματική Προσέγγιση  Ερευνητική και Συνεργατική Μάθηση  Ενθάρρυνση Μαθητικής Πρωτοβουλίας  Καλλιέργεια Κριτικής Σκέψης  Άνοιγμα του Σχολείου στην Κοινωνία … ( Γ 7/121118/8-10-2012) ΥΠΑΙΘΠΑ

14 Τα Πολιτιστικά Προγράμματα … Ενεργοποιούν την Πολλαπλή Νοημοσύνη (Gardner, 1983), καθώς εστιάζουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από δράσεις καλλιέργειας όλων των πτυχών της ανθρώπινης νοημοσύνης Νοημοσύνη Κιναισθητική Παραστατική / Χώρου Λογική / Μαθηματική Λεκτική / Γλωσσική Ενδο π ροσω π ική Δια π ροσω π ική / Συνεργατική Μουσική / Ρυθμική

15 Χαρακτηριστικά Πολιτιστικών Προγραμμάτων 1. Προαιρετικά για μαθητές και καθηγητές 2. Θεματολογία ευρεία και οικεία στους μαθητές με ελεύθερη επιλογή θέματος. Πρακτικά, σχεδόν κάθε προβληματισμός των εφήβων που διερευνάται μέσα από το πρίσμα του Πολιτισμού μπορεί να αποτελέσει Πολιτιστικό Πρόγραμμα. 3. Δράσεις εκτός ωρών διδασκαλίας με χρονική διάρκεια - τουλάχιστον - πεντάμηνη 4. Συμλήρωση ωραρίου : μέχρι 2 διδακτικές ώρες …

16 Βασικοί Στόχοι Πολιτιστικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Γραμματισμών Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας Καλλιέργεια της Κριτικής Σκέψης Γνωριμία με τον Πολιτισμό και τις ποικίλες εκφάνσεις του Επαφή με την Πολιτισμική Κληρονομιά Σεβασμός και Κατανόηση του Πολιτισμικά Διαφορετικού Ισότιμη Ανάδειξη Πολιτισμικού Κεφαλαίου κάθε Μαθητή Ικανότητα ε π ικοινωνίας και α π οτελεσματικής λειτουργίας σε διαφορετικά κοινωνικά π εριβάλλοντα

17 Τα Πολιτιστικά Προγράμματα … Θέτουν το μαθητή στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς … o Παρέχουν τη χαρά της εξερεύνησης και της ανακάλυψης μέσα από συνεργατικές διαδικασίες o Δίνουν αφορμές έμπνευσης και δημιουργικής έκφρασης o Υποστηρίζουν τη Μάθηση μέσα από τον Πολιτισμό

18 Άνοιγμα Σχολείου στην Κοινωνία : Σύνδεση με την Πραγματικότητα. Τρόποι Διασύνδεσης :  Συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών με ποικίλους φορείς και πρόσωπα  Ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινωνικά θέματα  Δυνατότητα δημόσιας παρουσίασης του Πολιτιστικού Προγράμματος.

19 Γιατί … «Την Άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις…» Οδυσσέας Ελύτης, Εκ του πλησίον

20 Και γιατί … « Δεν ξέρουμε αν όλοι οι μαθητές μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες, ξέρουμε όμως ότι όλοι μπορούν να είναι δημιουργικοί. Αυτή η δημιουργικότητα είναι κάτι σαν τη δύναμη της αγάπης που προσπαθεί να βγει προς τα έξω. Δεν διδάσκεται. Αλλά εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε κάτι τέτοιο να συμβεί » Από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση : http://theatroedugreece.blogspot.gr/2013/09/blog-post_20.html Από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση : http://theatroedugreece.blogspot.gr/2013/09/blog-post_20.html

21 Οι Θεατρικές Δράσεις στα Πολιτιστικά Προγράμματα

22 Τι είναι θέατρο … Έχουν πει …. « Τρία σανίδια, δύο π ρόσω π α, ένα π άθος » Λό π ε ντε Βέγκα « Το θέατρο είναι ένα « μεγαλοφυές ψεύδος » π ου μας ανεβάζει ψηλά για να συναντήσουμε τον καλύτερο εαυτό μας » Ιάκωβος Καμ π ανέλλης « Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή …» Σαίξ π ηρ «Mπ ορώ να π άρω ο π οιονδή π οτε άδειο χώρο και να τον ονομάσω γυμνή σκηνή. Ένας άνθρω π ος διασχίζει αυτό το κενό διάστημα, ενώ κά π οιος άλλος τον π αρακολουθεί. Αυτά είναι όλα κι όλα π ου χρειάζονται για να μ π ει σε λειτουργία μια θεατρική π ράξη ». Πήτερ Μ π ρουκ « Έστιν ουν τραγωδία μίμησις π ράξεως σ π ουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, χωρίς εκάστω των ειδών εν τοις μορίοις, δρώντων και ου δι ’ α π αγγελίας, δι ’ ελέου και φόβου π εραίνουσα την των τοιούτων π αθημάτων κάθαρσιν ». Αριστοτέλης Ποιητική « Η αφετηρία και η βάση του θεάτρου, ό π ως και κάθε μορφής τέχνης, είναι η π οίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υ π άρχει θέατρο » Κάρολος Κουν « Όταν οι τέχνες έχουν γιορτή, τότε γίνεται θέατρο » Γκαίτε

23 ΘΕΑΤΡΟ Α ΧΩΡΟς ΧΡΟΝΟς Β Γ

24 Θέατρο : Όταν ο Α υποδύεται τον Β μπροστά στο Γ, σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Σε γενικές γραμμές … Το Θέατρο είναι Δράση, Πράξη, Μίμηση Βασικές διακρίσεις ως π ρος τα είδη του Θεάτρου είναι :  Το Δράμα & η Κωμωδία ….  Έντεχνο & Λαϊκό Θέατρο …  Βασικές Έννοιες Θεατρικό Έργο : Ιστορία / Μύθος - Πλοκή / Ρόλος του Χρόνου … Δομή Πλοκής : Αρχή : Έκθεση Μέση : Δέση - Σύγκρουση - Κλιμάκωση – Κορύφωση Τέλος : Έκβαση / Λύση Δραματουργικά στοιχεία : Χαρακτήρες, συγκρούσεις, χώρος, χρόνος

25 Θεατρική Παράσταση Σύνθετο καλλιτεχνικό π ροϊόν στο ο π οίο συμβάλλουν π ολλές τέχνες Α π οτέλεσμα μιας ορισμένης ερμηνείας - σκηνοθεσίας ενός θεατρικού έργου / κειμένου Σημασία Θεατρικών Συμβάσεων, Σκηνικών & Σκηνικών Αντικειμένων, Ενδυματολογικού Κώδικα, Φωτισμών, Μουσικής, Ρυθμού, Κίνησης, Εκφοράς του Λόγου, Σιω π ής... Σύνθετο καλλιτεχνικό π ροϊόν στο ο π οίο συμβάλλουν π ολλές τέχνες Α π οτέλεσμα μιας ορισμένης ερμηνείας - σκηνοθεσίας ενός θεατρικού έργου / κειμένου Σημασία Θεατρικών Συμβάσεων, Σκηνικών & Σκηνικών Αντικειμένων, Ενδυματολογικού Κώδικα, Φωτισμών, Μουσικής, Ρυθμού, Κίνησης, Εκφοράς του Λόγου, Σιω π ής...

26 Θεατρική παράσταση : Προίόν Σύνθεσης Τεχνών Παράσταση Συγγραφέας Κείμενο Ενδυματολόγος Κοστουμια Χορογραφος Κινηση Ηθο π οιός Ερμηνεία Προσώ π ου Υ π οκριτική Τέχνη Σκηνοθέτης Διδασκαλία Γενική ε π ο π τεία Μουσικος Δημιουργία κλίματος π αράστασης Σκηνογραφος Χώρος

27 Θεσμικό Πλαίσιο Θεατρικών Δράσεων στη Β / θμια Εκπ / ση : Εγκύκλιος Γ 7/121118/8-10-2012, ΥΠΑΙΘΠΑ, Γ 7/126889/11-09-2013 & ανακοινοποίηση 13-09-2013 ΥΠΠΑΙΘ Η συγκρότηση Θεατρικού Εργαστηρίου μ π ορεί να π εριλαμβάνει τις εξής δράσεις ( ενδεικτικά ): ανά π τυξη π αραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, π ροετοιμασία π αράστασης θεατρικού έργου ε π ώνυμου συγγραφέα, δημιουργία π ρωτότυ π ης π αράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ. ά. Η συγκρότηση Θεατρικού Εργαστηρίου μ π ορεί να π εριλαμβάνει τις εξής δράσεις ( ενδεικτικά ): ανά π τυξη π αραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, π ροετοιμασία π αράστασης θεατρικού έργου ε π ώνυμου συγγραφέα, δημιουργία π ρωτότυ π ης π αράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ. ά.

28 Μορφές Δραματικής Έκφρασης στο Σχολείο Μιμόδραμα : μιμητικό π αιχνίδι, μιμική ( έκφραση π ροσώ π ου ), π αντομίμα ( συμμετοχή όλου του σώματος ) ( Αριστοτέλης : «… μίμησις π ράξεως …») Θεατρικό Παιχνίδι : Σημείο συνάντησης π αιχνιδιού και θεατρικών τεχνικών ( είδη π αιχνιδιού π ροσ π οίησης : π αιχνίδι ρόλων, φανταστικό π αιχνίδι, π αιχνίδι π ροσω π ο π οίησης, διερευνητικό, κοινωνιοδραματικό και συμβολικό π αιχνίδι ). Αναγκαιο το Παιδαγωγικό Κλίμα. Φάσεις : 3-4:1. Ανα π αραγωγής α π ό οικεία θέματα, 2. Αναγνώρισης - αιτιολόγησης συμ π εριφορών, 3. Μεταμόρφωσης ( Ρ. Καλούρη - Αντωνο π ούλου ) 1. Ανάγκη συνύ π αρξης με άλλους, 2. Ανάληψη ρόλου στην ομάδα, 3. Εκτέλεση, 4. Παραγωγή δρώμενου ( Λ. Κουρετζής ) Μιμόδραμα : μιμητικό π αιχνίδι, μιμική ( έκφραση π ροσώ π ου ), π αντομίμα ( συμμετοχή όλου του σώματος ) ( Αριστοτέλης : «… μίμησις π ράξεως …») Θεατρικό Παιχνίδι : Σημείο συνάντησης π αιχνιδιού και θεατρικών τεχνικών ( είδη π αιχνιδιού π ροσ π οίησης : π αιχνίδι ρόλων, φανταστικό π αιχνίδι, π αιχνίδι π ροσω π ο π οίησης, διερευνητικό, κοινωνιοδραματικό και συμβολικό π αιχνίδι ). Αναγκαιο το Παιδαγωγικό Κλίμα. Φάσεις : 3-4:1. Ανα π αραγωγής α π ό οικεία θέματα, 2. Αναγνώρισης - αιτιολόγησης συμ π εριφορών, 3. Μεταμόρφωσης ( Ρ. Καλούρη - Αντωνο π ούλου ) 1. Ανάγκη συνύ π αρξης με άλλους, 2. Ανάληψη ρόλου στην ομάδα, 3. Εκτέλεση, 4. Παραγωγή δρώμενου ( Λ. Κουρετζής )

29

30 Μορφές Δραματικής Έκφρασης στο Σχολείο Αυτοσχεδιασμός : Μη π ροσχεδιασμένη δημιουργία π ου π ροκύ π τει α π ό το ερέθισμα – εκφράζομαι χωρίς κείμενο. Αρχέγονη ανάγκη ανθρώ π ου -π ρωτογενές σημείο ε π αφής με το θέατρο και μύηση στους κώδικες θεατρικής ε π ικοινωνίας Είδη :1. Κατευθυνόμενος ( δίνεται κά π οιο θέμα ή ερέθισμα ),2. Ελεύθερος, 3. Αυθόρμητος, 4. Σκηνικός ( τελική π ραγμάτωση αυτοσχεδιασμών π ου π ροηγήθηκαν ) Α π άντηση σε ερωτήματα : Ποιος, Που, Πότε, Τι, Πως / Δράση )

31 Μορφές Δραματικής Έκφρασης στο Σχολείο Δραματο π οίηση Κειμένου : Στάδια : Ηρωες, Σχέσεις μεταξύ τους, Μύθος, Πλοκή, Ενσάσρκωση Πάθους, Γραφή Διαλόγων, Κείμενα « γέφυρες » Δημιουργική Γραφή - Εργαστήρι Γραφής : Δημιουργία π ρωτότυ π ης σύνθεσης α π ό τους μαθητές μέσα α π ό τη δραματο π οίησηένός θέματος ( ε π ικαιρότητα, κοινωνικοί π ροβληματισμοί, ιστορικό θέμα, κ. ά )

32 Μορφές Δραματικής Έκφρασης στο Σχολείο Θεατρικό Αναλόγιο : Θεατρική ανάγνωση ενός έργου α π ό ομάδα μαθητών μ π ροστά σε θεατές. Α π λός τρό π ος ανάδειξης θεατρικού κειμένου. Ε π ιλογή ουσιωδών μερών - Μικρή διάρκεια για να μην κουράσει … Δραστηριότητες : ερωτήσεις, π αιχνίδι, διατύ π ωση εντυ π ώσεων … Θέατρο Σκιών ( Καραγκόζης και … θέατρο με σκιές ) Συνομιλία Τεχνών : Με άξονα μια « ιδέα » ή ένα « θέμα »… Κουκλοθέατρο / Μαριονέτες, κυρίως για Α / θμια, υ π ό όρους στη Β / θμια Εκ π/ ση  Πηγές :  1. Οδηγός εκ π αιδευτικού για το θέατρο ( Στο π λαίσιο δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμιδες της Υ. Ε ), Π. Ι., 2011  2. Β. Δεμερτζή : Εγχειρίδιο για τη Β / θμια Εκ π/ ση, στο : Εγχειρίδιο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση, Ε. Ε. Π. Π. Π. Κ., Αθήνα, 2006  3. Στοιχεία Θεατρολογίας, Α΄Ενιαίου Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, ΟΕΔΒ,1999.

33 Ολόπλευρη ανάπτυξη εφήβου ΣΩΜΑΤΙΚΗΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ Θεατρικό Παιχνίδι & Ανά π τυξη του Παιδιού

34 Πώς επιλέγω το έργο … Ψυχισμός & προβληματισμός παιδιών… Δυνατότητες θεατρικής ομάδας… Προτιμότερη η επιλογή έργων συνόλου, πολυπρόσωπων…για να μην έχουμε εντάσεις ως προς τη διανομή των ρόλων + μεγάλοι ρόλοι δυσβάστακτοι για ένα παιδί/ διανομή σε περισσότερους… Έργα με ενεργοποίηση κ.’α. παραστατικών τεχνών: μουσικής, χορού=> αξιοποίηση κλίσεων- δεξιοτήτων μαθητών μας. Έργα με έμφαση στην τοπική παράδοση, ερευνητική προσέγγιση στοιχείων περιοχής, γλωσσική ιδιαιτερότητα… Προσοχη στη μετάφραση του αρχαίου δράματος ή έργων ξένου ρεπερτορίου

35 Τελικά… Ερευνα και πρωτοβουλία του εκπ/κού-εμψυχωτή…για επιλογή έργου/ων, στοχοθεσία, συκρότηση και δέσιμο ομάδας. Εμπλοκή μαθητών στην επιλογή μέσα από 6-8 έργα… Διαδικασία συζήτησης, παρουσίασης αποσπασμάτων από υποομάδες, επιλογή έργου… Διανομή Ρόλων μέσα από διαδικασιά ανάγνωσης, κλίσεις, χαρακτηριστικά παιδιών…. Ερευνα και πρωτοβουλία του εκπ/κού-εμψυχωτή…για επιλογή έργου/ων, στοχοθεσία, συκρότηση και δέσιμο ομάδας. Εμπλοκή μαθητών στην επιλογή μέσα από 6-8 έργα… Διαδικασία συζήτησης, παρουσίασης αποσπασμάτων από υποομάδες, επιλογή έργου… Διανομή Ρόλων μέσα από διαδικασιά ανάγνωσης, κλίσεις, χαρακτηριστικά παιδιών….

36 Διανομή Ρόλων … Διαφορο π οίηση όρων « ακρόασης » ε π αγγελματικού θεάτρου α π ό σχολικό θέατρο Στόχος : ο μη α π οκλεισμός μαθητών με π ροβλήματα λόγου ή κίνησης και η εμ π λοκή τους μέσα α π ό ασκήσεις γνωριμίας της ομάδας σε θέσεις π ου τους ταιριάζουν … Ανάληψη ρόλων μέσα α π ό τη διαδικασία των αναγνώσεων, των εναλλαγών ρόλων και των θεατρικών π αιχνιδιών π ροκύ π τει ως φυσική εξέλιξη Όλοι οι ρόλοι είναι σημαντικοί … Στην ανάγκη …π ροσθέτουμε ή « ενισχύουμε » μικρούς ή μοιράζουμε μεγάλους ρόλους σε 2-3 μαθητές …

37 Για πρώτη φορά: Έργο μικρής έκτασης (!) π ου να αρέσει σε μας και στα π αιδιά … Προτιμότερο : ένα έργο με π αραδοσιακή εσωτερική δομή και, αν έχουμε χρόνο, μ π ορούμε να π εράσουμε σε π ιο σύγχρονα θεατρικά είδη (π. χ. ε π ικό θέατρο, θέατρο του π αραλόγου κτλ ). Πιθανό Κριτήριο ε π ιλογής η δυνατότητα π αρακολούθησης της π αράστασής του ή της ακρόασής του (π. χ. α π ό το αρχείο της ΕΡΤ ) Εργασία σε δύο ομάδες : μια για το υ π οκριτικό μέρος της π αράστασης ( αν π ροκύψει ) και μια π ου θα αναλάβει όλα τα εικαστικά - ηχητικά - υ π οστηρικτικά στοιχεία ( κοστούμια, σκηνικά, φωτισμό, ήχο, π ροσκλήσεις, αφίσες, κ. ά ) Σκηνικά - Κοστούμια => Ήθος Έργου : Λιτότητα (… και α π ό ά π οψη ), ευρηματικότητα, συμβολικός ρόλος αντικειμένων … Έργο μικρής έκτασης (!) π ου να αρέσει σε μας και στα π αιδιά … Προτιμότερο : ένα έργο με π αραδοσιακή εσωτερική δομή και, αν έχουμε χρόνο, μ π ορούμε να π εράσουμε σε π ιο σύγχρονα θεατρικά είδη (π. χ. ε π ικό θέατρο, θέατρο του π αραλόγου κτλ ). Πιθανό Κριτήριο ε π ιλογής η δυνατότητα π αρακολούθησης της π αράστασής του ή της ακρόασής του (π. χ. α π ό το αρχείο της ΕΡΤ ) Εργασία σε δύο ομάδες : μια για το υ π οκριτικό μέρος της π αράστασης ( αν π ροκύψει ) και μια π ου θα αναλάβει όλα τα εικαστικά - ηχητικά - υ π οστηρικτικά στοιχεία ( κοστούμια, σκηνικά, φωτισμό, ήχο, π ροσκλήσεις, αφίσες, κ. ά ) Σκηνικά - Κοστούμια => Ήθος Έργου : Λιτότητα (… και α π ό ά π οψη ), ευρηματικότητα, συμβολικός ρόλος αντικειμένων …

38 To do or not to do…this is the question! Στο σχολείο ΔΕΝ κάνουμε : Ψυχόδραμα … Πειραματικό Θέατρο … Ελεύθερο Θέατρο … Όχι στο Διδακτισμό, στη Φλυαρία και στα Μηνύματα του έργου …π ου λέγονται …

39 Κάνουμε …. Σχολικό Θέατρο για Εφήβους

40 Λαμβάνουμε υπόψη … Την ηλικία των π αιδιών … Το ιστορικό π αιδιών με ιδιαίτερες ευαισθησίες κοινωνικές, οικογενειακές, ψυχοβιολογικές …. Το κοινωνικό π εριβάλλον της σχολικής μονάδας … Την ηλικία των π αιδιών … Το ιστορικό π αιδιών με ιδιαίτερες ευαισθησίες κοινωνικές, οικογενειακές, ψυχοβιολογικές …. Το κοινωνικό π εριβάλλον της σχολικής μονάδας …

41 Ενημερώνουμε … Το Σύλλογο των Διδασκόντων και το Διευθυντή του Σχολείου για τις π ροθέσεις μας και το θέμα του θεατρικού εργαστηρίου, π ροκειμένου να υ π ογραφεί η Πράξη ανάθεσης του π ρογράμματος. Τους Γονείς / Κηδεμόνες για το θέμα του π ρογράμματος και τις ώρες των συναντήσεων.. Υ π οβάλλουμε στη ΔΔΕ Γ Αθήνας τα σχετικά έντυ π α συμ π ληρωμένα, μαζί με αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου και κατάλογο των μαθητών π ου θα συμμετέχουν Το Σύλλογο των Διδασκόντων και το Διευθυντή του Σχολείου για τις π ροθέσεις μας και το θέμα του θεατρικού εργαστηρίου, π ροκειμένου να υ π ογραφεί η Πράξη ανάθεσης του π ρογράμματος. Τους Γονείς / Κηδεμόνες για το θέμα του π ρογράμματος και τις ώρες των συναντήσεων.. Υ π οβάλλουμε στη ΔΔΕ Γ Αθήνας τα σχετικά έντυ π α συμ π ληρωμένα, μαζί με αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου και κατάλογο των μαθητών π ου θα συμμετέχουν

42 Ιστοσελίδα Γ΄ΔΔΕ Αθήνας www.cdseda.att.sch.gr/ Υ π ηρεσίες / Πολιτιστικά Ενημερωτικά Έγγραφα - Εγκύκλιοι ΥΠΑΙΘ, Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Σεμινάρια... Ανάρτηση … Υλικού Σεμιναρίων Ρεπερτόριο Εφηβικού Θεάτρου ( εργασία της κ. Β. Δεμερτζή ) Στα Προσεχώς … Σύνδεση Ιστοσελίδας με Ιστολόγιο Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας Υλοποίηση Σεμιναρίων για 1. Παραστατικές Τέχνες, 2. Εκπαιδευτικές δράσεις σε Μουσεία - Ερμηνευτικές προσεγγίσεις Υλικού Πολιτισμού, 3. Ηλεκτρονικά Εργαλεία Web 2.0 στην υλοποίηση δράσεων θεματολογίας Πολιτιστικών Προγραμμάτων … Έναρξη προγράμματος καταγραφής κτηρίων 19 ου -20 ου αιώνα σε συνεργασία με τη MONUMENTA Δημιουργία Διαδικτυακών Θεματικών Κοινοτήτων ( Παραστατικές Τέχνες, Βιβλιοθήκες, Τοπική Ιστορία, κ. α.) Ηλεκτρονική Τράπεζα Πολιτιστικών Προγραμμάτων …

43 Πηγή έμπνευσης ….. Οι μαθητές μας….

44 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ http://theatroedugreece.blogspot.gr/ Χρήσιμο εκ π αιδευτικό υλικό για το θέατρο στην εκ π αίδευση ( ό π ως π εριλήψεις θεατρικών έργων, ασκήσεις, έργα, συνθέσεις, βιβλιογραφία, κλ π.) μ π ορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκ π αίδευση

45 Πηγές ΒιβλιογραφίαΔια - δικτυογραφία Οδηγός εκπαιδευτικού για το θέατρο ( Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμιδες της Υ. Ε ), Π. Ι., 2011  2. Β. Δεμερτζή : Εγχειρίδιο για τη Β / θμια Εκπ / ση, στο : Εγχειρίδιο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ε. Ε. Π. Π. Π. Κ., Αθήνα, 2006  3. Στοιχεία Θεατρολογίας, Α΄Ενιαίου Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, ΟΕΔΒ,1999. Οδηγός εκπαιδευτικού για το θέατρο ( Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμιδες της Υ. Ε ), Π. Ι., 2011 http://www.pi- schools.gr/content/index.php?lesson_id=26&ep=413 http://www.pi- schools.gr/content/index.php?lesson_id=26&ep=413 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Θέατρο – Θεατρική παιδεία (Τζ. Κακουδάκη, Π. Απέργη) http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1013 http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1013 http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/35- theatro/ http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/35- theatro/ http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook -epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook -epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook - epimorfotes/sxeseis/sxeseis_sxolikh_taxh.pdfhttp:// www.theatromathia.gr/links.html# Δημιουργική http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook - epimorfotes/sxeseis/sxeseis_sxolikh_taxh.pdfhttp:// www.theatromathia.gr/links.html# Δημιουργική http://www.netschoolbook.gr/letsgotheater.html http://www.national-theater.gr/ http://www.ntng.gr/ http://www.theatromathia.gr/theaterland/home_gr. html http://www.theatromathia.gr/theaterland/home_gr. html

46 ΗΘΟΠΟΙΟΣ Σπάραγμα τοιχογραφίας με παράσταση ηθοποιού. Από την Οικία Α, πλάϊ στο ανατολικό περιστύλιο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Τέλη 2 ου αι. π. Χ. - 1 ος αι. μ. Χ. Αθήνα, Μουσείο Βιβλιοθήκης Αδριανού...

47 Τέλος - The End!!!


Κατέβασμα ppt "Θεατρικές Δράσεις στα Πολιτιστικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννα Δεκατρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ Δ. Δ. Ε. Αθήνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google