Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων

2 Επιφανειακά στοιχείαΤΠΕ (εργαλειακή λογική)  Δημιουργία υποδομών  Ανάπτυξη λογισμικού  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Μας ενδιαφέρει:  Το τι, το πώς, και το πότε της διδασκαλίας

3 3 διαφορετικές εκδοχές αξιοποίησης ΤΠΕ  Παραδοσιακά: τπε=εποπτικό μέσο, ενδιαφέρον μαθητών, στατικά λογισμικά=>παθητικός ρόλος παιδιών  Ενδιάμεσα: πιο σύγχρονη προσέγγιση, δημιουργικότητα μαθητών, γνωστικές/κοινωνικές δεξιότητες,λειτουργικός ψηφιακός γραμματισμός,δημιουργικό-κάθετο διάβασμα ύλης  Κριτικού- νέου γραμματισμού: κριτική προσέγγιση, συνδυασμός συνειδητής σύνδεσης η/υ με συγκεκριμμένη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα  Πχ:

4 Θέμα διδασκαλίας: Λόγιοι ρηματικοί τύποι: πχ: σύνθετα ρήματος σε –άγω  Διδασκαλία 1 η :  Λόγοι χρήσης ΤΠΕ=ενδιαφέρον μάθημα  Χρήση λογισμικού Πύλης: Δυνατότητα διεύρυνσης κλίσης ρήματος, επιλογές χρόνων, εγκλίσεων κλπ.  Εμβόλιμο στο χρόνο διδασκαλίας ενοτήτων  Επισήμανση διπλοτυπίας : παραγάγω/παράξω

5 Διδασκαλία 1 η (†)  Ενδιαφέρον παιδιών για γραμματική  χρώματα-αλληλεπίδραση=> εύκολη εκμάθηση ενότητας  Αξιοποίηση τπε-> ετοιμασία για το μέλλον  Προσθήκη Προτζέκτορα ή διαδραστικού: διατήρηση σχολικού χώρου-χρόνου

6 Διδασκαλία 1 η (-)  Εξοικείωση παιδιών με «προχωρημένα» περιβάλλοντα,=> βαρυώνται εύκολα  Επιφανειακή μάθηση: δεν συνδέεται γλώσσα με κοινωνία  «Ψεύτικα νέο» : δεν συνδέεται με το μέλλον  Με συγκεκριμμένο λογισμικό ενισχύεται η μηχανιστική διάσταση μάθησης

7 Διδασκαλία 1 η (Θεωρητικό πλαίσιο)  Γλώσσα=αποπλαισιωμένος κώδικας  Αθροιστική λογική (όχι διασυνδέσεις)  Συμπεριφορισμός (έμφαση=απομνημόνευση)  Μαθητής: γνώσεις για δομή, ελάχιστη ενεργοποίηση  η/υ=μέσο διδασκαλίας  Σχολικός χωρο-χρόνος=ο ισχύων  Δεκαετία ‘70

8 Διδασκαλία 2η  3-4 διδ. Ώρες διδασκαλίας,αξιοποίηση σώματος κειμένων Πύλης  Θεωρητική αφετηρία: (Πιστεύει ότι:) α) μάθηση=έρευνα, (κλιτική συμπεριφορά ρήματος) β) σύνδεση μελέτης-χρήσης γλώσσας (πού χρησιμοποιείται) γ) Κατανόηση γραμματικής//χρήση της (σύγκριση τύπων ρήματος σε διάφορα κείμενα)

9 Διδασκαλία 2 η (†)  Δημιουργική διερεύνηση γνώσης/εγγράμματα υποκείμενα  Σύνδεση γλώσσας-ζωή  Σύνδεση γραμματικής-κειμενική πραγματικότητα  Διδασκαλία 2 η (-)  Δύσκολη υλοποίηση  Χρήση ΤΠΕ=παιδαγωγικά περιβάλλοντα (μόνο)  Έλλειψη κριτικής διάστασης

10 Διδασκαλία 2 η (Θεωρητικό πλαίσιο)  Γλώσσα: συνδυασμός με χρήση  Κειμενοκεντρική οπτική  Διερευνητική μάθηση  η/υ=Διερευνητικό περιβάλλον  Σχολικός χωρο-χρόνος: δεν αρκούν τα ισχύοντα  Σημαντική ενεργοποίηση μαθητή, δομή σε σχέση με χρήση και κείμενα  Δεκαετία ‘80 κ.εξ.

11 Διδασκαλία 3η  Σύνδεση λόγιων ρηματικών τύπων με διδασκαλία αρχ. Ελληνικών  ΤΠΕ=Περιβάλλον επικοινωνίας  Διδασκαλία : ετήσιο σχέδιο εργασίας (λόγια ρήματα/ χρήση στη νέα Ελληνική)  Αξιοποίηση Ιστολογίου

12 Αξιοποίηση πτυχών-θεμάτων:  Συμπεριφορά λόγιων τύπων στον καθημερινό λόγο  Διαφορές του με γραμματική  Ενδεχόμενες συζητήσεις/τι υποστηρίζουν  Βήματα:  Έρευνα παιδιών/καταγραφή 2 ειδών κειμένων- >ppt,(παρουσίαση σε τάξη/εκδήλωση) και blog (ερευνητική εργασία)  Εξοικειωμένα παιδιά με έρευνα, χρήση τπε

13 =>Σαφές πλαίσιο εργασίας  Έρευνα σε δημοσιογραφικά/ εκπαιδευτικά κείμενα (σώματα κειμένων) και διαδίκτυο  Χρήση βοηθημάτων: λεξικά, γραμματικές αρχ- νέας, λογισμικά, ό,τι άλλο θέλουν  Στόχοι:  Διερεύνηση σε βάθος  Σύνδεση με πραγματικότητα  Κατανόηση κι ερμηνεία σε μεταγλωσσικά (μέσα σε πλαίσιο) ζητήματα  Διαδίκτυο: επικοινωνιακό περιβάλλον: νέος γραμματισμός  Κατανόηση/παραγωγή λόγου σε η/υ:νέος γραμματισμός

14 Κινήσεις  Αξιοποίηση γνώσης μέσω έρευνας: Ο τύπος υπάρχει ή όχι στο διαδίκτυο (πληκτρολογείται  εμφανίζεται)  Επισήμανση στα παιδιά των σημείων προσοχής για γρήγορα-ασφαλή συμπεράσματα  Ρόλος Καθηγήτριας:  Συμπαραστέκεται, δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις, καθοδηγεί, ανατροφοδοτεί συνεχώς

15

16 (†)  Λειτουργική κατάκτηση νέου γραμματισμού  Δημιουργία δημιουργικών εγγραμμάτων μαθητών  Κριτική οπτική, σύνδεση γραμματικής με ζωή  Διαθεματική προσέγγιση (-)  Δύσκολη υλοποίηση/ανεύρεση χρόνου  Έλλειψη θεσμικών προϋποθέσεων ( υλικό, πρόγραμμα σπουδών)  Δεν προβλέπονται από προγράμματα σπουδών

17 Διδασκαλία 3 η (Θεωρητικό πλαίσιο)  Γλώσσα (δομή) : Μέρος σύνθετης κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας  Διδ. Γλώσσας: Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική οπτική, Κριτική γλ. επίγνωση, πολυγραμματισμοί  Θεωρία έρευνας-σύνθεσης  Επικοινωνιακή, κειμενική κριτική ικανότητα, Ενεργοποίηση  η/υ: Μέσα πρακτικής γραμματισμού  Σχολικός χωρο-χρόνος: Διαθεματική λογική, διαφορετικό χειρισμός ισχυόντων

18 Συμπεράσματα  3 διδασκαλίες  3 διαφορετικές προσεγγίσεις/3 διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια  Συνέπειες για τη γλώσσα, το παιδί, είδος σχολείου  Είδος πολίτη: διαφορετική πρόταση, διαφορετικός μελλοντικός πολίτης  Εκπαιδευτικός: καθοριστικός στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών  ΤΠΕ: ευκαιρία κριτικής προσαρμογής σχολείων σε νέα δεδομένα


Κατέβασμα ppt "Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google