Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων
Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων

2 Επιφανειακά στοιχείαΤΠΕ (εργαλειακή λογική)
Δημιουργία υποδομών Ανάπτυξη λογισμικού Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Μας ενδιαφέρει: Το τι, το πώς, και το πότε της διδασκαλίας

3 3 διαφορετικές εκδοχές αξιοποίησης ΤΠΕ
Παραδοσιακά: τπε=εποπτικό μέσο, ενδιαφέρον μαθητών, στατικά λογισμικά=>παθητικός ρόλος παιδιών Ενδιάμεσα: πιο σύγχρονη προσέγγιση, δημιουργικότητα μαθητών, γνωστικές/κοινωνικές δεξιότητες,λειτουργικός ψηφιακός γραμματισμός,δημιουργικό-κάθετο διάβασμα ύλης Κριτικού- νέου γραμματισμού: κριτική προσέγγιση, συνδυασμός συνειδητής σύνδεσης η/υ με συγκεκριμμένη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα Πχ:

4 Θέμα διδασκαλίας: Λόγιοι ρηματικοί τύποι: πχ: σύνθετα ρήματος σε –άγω
Θέμα διδασκαλίας: Λόγιοι ρηματικοί τύποι: πχ: σύνθετα ρήματος σε –άγω Διδασκαλία 1η: Λόγοι χρήσης ΤΠΕ=ενδιαφέρον μάθημα Χρήση λογισμικού Πύλης: Δυνατότητα διεύρυνσης κλίσης ρήματος, επιλογές χρόνων, εγκλίσεων κλπ. Εμβόλιμο στο χρόνο διδασκαλίας ενοτήτων Επισήμανση διπλοτυπίας : παραγάγω/παράξω

5 Διδασκαλία 1η (†) Ενδιαφέρον παιδιών για γραμματική
χρώματα-αλληλεπίδραση=> εύκολη εκμάθηση ενότητας Αξιοποίηση τπε-> ετοιμασία για το μέλλον Προσθήκη Προτζέκτορα ή διαδραστικού: διατήρηση σχολικού χώρου-χρόνου

6 Διδασκαλία 1η (-) Εξοικείωση παιδιών με «προχωρημένα» περιβάλλοντα,=> βαρυώνται εύκολα Επιφανειακή μάθηση: δεν συνδέεται γλώσσα με κοινωνία «Ψεύτικα νέο» : δεν συνδέεται με το μέλλον Με συγκεκριμμένο λογισμικό ενισχύεται η μηχανιστική διάσταση μάθησης

7 Διδασκαλία 1η (Θεωρητικό πλαίσιο)
Διδασκαλία 1η (Θεωρητικό πλαίσιο) Γλώσσα=αποπλαισιωμένος κώδικας Αθροιστική λογική (όχι διασυνδέσεις) Συμπεριφορισμός (έμφαση=απομνημόνευση) Μαθητής: γνώσεις για δομή, ελάχιστη ενεργοποίηση η/υ=μέσο διδασκαλίας Σχολικός χωρο-χρόνος=ο ισχύων Δεκαετία ‘70

8 Διδασκαλία 2η 3-4 διδ. Ώρες διδασκαλίας,αξιοποίηση σώματος κειμένων Πύλης Θεωρητική αφετηρία: (Πιστεύει ότι:) α) μάθηση=έρευνα, (κλιτική συμπεριφορά ρήματος) β) σύνδεση μελέτης-χρήσης γλώσσας (πού χρησιμοποιείται) γ) Κατανόηση γραμματικής//χρήση της (σύγκριση τύπων ρήματος σε διάφορα κείμενα)

9 Διδασκαλία 2η (†) Διδασκαλία 2η (-)
Δημιουργική διερεύνηση γνώσης/εγγράμματα υποκείμενα Σύνδεση γλώσσας-ζωή Σύνδεση γραμματικής-κειμενική πραγματικότητα Διδασκαλία 2η (-) Δύσκολη υλοποίηση Χρήση ΤΠΕ=παιδαγωγικά περιβάλλοντα (μόνο) Έλλειψη κριτικής διάστασης

10 Διδασκαλία 2η (Θεωρητικό πλαίσιο)
Γλώσσα: συνδυασμός με χρήση Κειμενοκεντρική οπτική Διερευνητική μάθηση η/υ=Διερευνητικό περιβάλλον Σχολικός χωρο-χρόνος: δεν αρκούν τα ισχύοντα Σημαντική ενεργοποίηση μαθητή, δομή σε σχέση με χρήση και κείμενα Δεκαετία ‘80 κ.εξ.

11 Διδασκαλία 3η Σύνδεση λόγιων ρηματικών τύπων με διδασκαλία αρχ. Ελληνικών ΤΠΕ=Περιβάλλον επικοινωνίας Διδασκαλία : ετήσιο σχέδιο εργασίας (λόγια ρήματα/ χρήση στη νέα Ελληνική) Αξιοποίηση Ιστολογίου

12 Αξιοποίηση πτυχών-θεμάτων:
Συμπεριφορά λόγιων τύπων στον καθημερινό λόγο Διαφορές του με γραμματική Ενδεχόμενες συζητήσεις/τι υποστηρίζουν Βήματα: Έρευνα παιδιών/καταγραφή 2 ειδών κειμένων->ppt,(παρουσίαση σε τάξη/εκδήλωση) και blog (ερευνητική εργασία) Εξοικειωμένα παιδιά με έρευνα, χρήση τπε

13 =>Σαφές πλαίσιο εργασίας
Έρευνα σε δημοσιογραφικά/ εκπαιδευτικά κείμενα (σώματα κειμένων) και διαδίκτυο Χρήση βοηθημάτων: λεξικά, γραμματικές αρχ-νέας, λογισμικά, ό,τι άλλο θέλουν Στόχοι: Διερεύνηση σε βάθος Σύνδεση με πραγματικότητα Κατανόηση κι ερμηνεία σε μεταγλωσσικά (μέσα σε πλαίσιο) ζητήματα Διαδίκτυο: επικοινωνιακό περιβάλλον: νέος γραμματισμός Κατανόηση/παραγωγή λόγου σε η/υ:νέος γραμματισμός

14 Κινήσεις Αξιοποίηση γνώσης μέσω έρευνας: Ο τύπος υπάρχει ή όχι στο διαδίκτυο (πληκτρολογείταιεμφανίζεται) Επισήμανση στα παιδιά των σημείων προσοχής για γρήγορα-ασφαλή συμπεράσματα Ρόλος Καθηγήτριας: Συμπαραστέκεται, δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις, καθοδηγεί, ανατροφοδοτεί συνεχώς

15

16 (†) (-) Δύσκολη υλοποίηση/ανεύρεση χρόνου
Λειτουργική κατάκτηση νέου γραμματισμού Δημιουργία δημιουργικών εγγραμμάτων μαθητών Κριτική οπτική, σύνδεση γραμματικής με ζωή Διαθεματική προσέγγιση (-) Δύσκολη υλοποίηση/ανεύρεση χρόνου Έλλειψη θεσμικών προϋποθέσεων ( υλικό, πρόγραμμα σπουδών) Δεν προβλέπονται από προγράμματα σπουδών

17 Διδασκαλία 3η (Θεωρητικό πλαίσιο)
Διδασκαλία 3η (Θεωρητικό πλαίσιο) Γλώσσα (δομή) : Μέρος σύνθετης κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας Διδ. Γλώσσας: Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική οπτική, Κριτική γλ. επίγνωση, πολυγραμματισμοί Θεωρία έρευνας-σύνθεσης Επικοινωνιακή, κειμενική κριτική ικανότητα, Ενεργοποίηση η/υ: Μέσα πρακτικής γραμματισμού Σχολικός χωρο-χρόνος: Διαθεματική λογική, διαφορετικό χειρισμός ισχυόντων

18 Συμπεράσματα 3 διδασκαλίες  3 διαφορετικές προσεγγίσεις/3 διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια Συνέπειες για τη γλώσσα, το παιδί, είδος σχολείου Είδος πολίτη: διαφορετική πρόταση, διαφορετικός μελλοντικός πολίτης Εκπαιδευτικός: καθοριστικός στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών ΤΠΕ: ευκαιρία κριτικής προσαρμογής σχολείων σε νέα δεδομένα


Κατέβασμα ppt "Ε1) 2.4 Η διδασκαλία ως διαδικασία διαμόρφωσης εγγραμμάτων ταυτοτήτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google